Nyt LO-udspil: Mandag Morgen i kedeldragt

Skrevet af
I slutningen af marts lancerer LO et nyt dybdeborende ugebrev som modtræk til fagbevægelsens problemer med at få offentlig gennemslagskraft efter Det Fri Aktuelts lukning. Ugebrevet vil forsøge at sætte arbejdsmarkedspolitik på dagsordenen i en tid, hvor aktionærvinklet erhvervsstof med direktør- og bundliniehistorier dominerer nyhedsstrømmen. Vi har talt med den kommende chefredaktør på ugebrevet Bent Winther om fagbevægelsens kamp for at komme tilbage i avisspalterne.


Den nye redaktion. Fra venstre: Noa Redington, Bent Winther, Lars Olsen, Jan Birkmose, Gladis Johansson, Gitte Redder og Michael Bræmer.

Arbejdsmarkedet i søgelyset
LO vil have lønmodtagernes mærkesager tilbage i offentlighedens søgelys, men tiden for en arbejdermålrettet avis er forbi. Målsætningen for det endnu unavngivne ugebrev er at lave et så gedigent journalistisk produkt, at hverken meningsdannere eller det danske journalistiskkorps kan gå uden om det nye ugebrev. Den tidligere søndagsredaktør på Berlingske Tidende og kommende ugebrevs-redaktør Bent Winther udtaler: ”Målet er, at ugebrevet kommer til at skabe debat i andre medier. Vores nyheder skal være så stærke og repræsentere så meget ny viden, at andre tager dem op og videreudvikler dem. På den måde skal vi sætte dagsordenen for at bruge et lidt slidt ord. Mange sukker efter et medie, der griber fat i arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikken på en måde så det kan tegne en klar opposition til for eksempel regeringen - det regner vi med, at ugebrevet bliver en ret enestående platform til.”

Fra tillidsmand til departementschef
Et måske lettere utopisk mål for ugebrevet er, at den nye redaktion på syv medlemmer skal gabe over to vidt forskellige målgrupper. Den ene er de fagligt aktive rundt om i landet, der som Bent Winther udtrykker det ”skal klædes på til den debat, der foregår på arbejdspladsen om emner som arbejdsmiljø, deltid, barsel og overenskomstforhandlinger.” Den anden gruppe er meningsdannere, beslutningstagere og de andre medier. Bent Winther kan godt se udfordringen i dels at have en målsætning om at formidle komplekst stof til folk med kort uddannelse og samtidig levere ny viden og dermed udfordre folk, der arbejder professionelt med arbejdsmarkedspolitik. ”Den tobenede målgruppe er ikke altid let at håndtere. Oprindeligt var ugebrevet tænkt ret Mandag Morgen agtig med meget massiv tekst, men vi skal finde en løsning med mere spræl i, der samtidig signalerer troværdighed. Kernen i det er, at gennem en grafisk og indholdsmæssig differentiering mellem flere vinkler og journalistiske virkemidler på samme sag kan man tilfredsstille begge målgrupper.”

Aktuelts bitre skæbne
Det er interessant at betragte ugebrevets målgruppeambitioner i lyset af Det Fri Aktuelts lukning i foråret 2001. Argumentet for lukningen var i høj grad, at Aktuelt var kommet for langt fra deres oprindelige målgruppe; medlemmerne af forbundene under LO. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, at det nye ugebrev kan havne i samme situation, så man om 50 mio. kr. vælger at dreje nøglen om, fordi den brede målsætning ikke blev opnået. Det havde måske været bedre at melde mere realistisk ud fra starten og satse mere entydigt på arbejdsmarkedspendanten til Mandag Morgen- målgruppen. Umiddelbart virker det som en stor mundfuld, men tiden må vise om de idealistiske visioner kan opfyldes.

LO branding
Lukningen af Det Fri Aktuelt, LO-magasinet og nyhedsbrevet Udspil, er udtryk for en ny mediestrategi fra fagbevægelsens side. ”Det er blevet uhyre vigtigt for enhver virksomhed eller større organisation at have en kommunikationsstrategi, der gør det muligt at bruge kommunikation offensivt for at tegne et positivt billede i offentligheden i stedet for at håbe på ikke at blive angrebet. Det store modefænomen er jo branding, og ugebrevet skal være med til at brande LO, så der kommer et mere nuanceret billede af fagbevægelsen, end at det er en flok pampere, der kun tænker på at hente penge til deres egne fonde og puljer. Den anden del af LO’s mediestrategi er satsningen på MetroXpress som er et resultat af, at en stor del af medlemmerne ikke læser avis og ikke er så gode til at kvalificere sig til den demokratiske debat", udtaler Bent Winther.

Visioner for fagbevægelsen
Det tredje led i den nye strategi, hænger sammen med, at Fagbevægelsen er i defensiven og har et dårligt image. Fagbevægelsen er ifølge Bent Winther tvunget til at tage nogle diskussioner af, hvordan man kommer videre og får defineret et nyt projekt for fremtiden. Den diskussion kommer helt sikkert, og vi skal være en del af den og inspirere til den på alle niveauer.”
Det er dog ikke udtryk for, at den nye redaktion vil gå ud og stille spørgsmålstegn ved fagbevægelsens fundamentale værdier, men der er stor forståelse i LO for, at ugebrevet også har en vigtig funktion i at udfordre fagbevægelsen internt.
Hvor stort råderum den nye redaktion får, kommer i høj grad til at afhænge af velvilligheden fra folkene på øverste sal i LO-huset med ansvarshavende redaktør Hans Jensen i spidsen. Man kan håbe på, at tidligere tiders tankeløse loyalitet baseret på årtiers kammerateri, i kraft af fagbevægelsens legitimiteteskrise, er afløst af en vilje til fordomsfri debat af fagbevægelsens mål og midler.

Vejen til journalisternes hjerter
I en tid hvor der er heftig kamp om journalisternes opmærksomhed, postdyngerne på politikernes borde er meterhøje og luften svirrer med ord som informationoverload og kommunikationsstyring, har Bent Winther et meget pragmatisk bud på vejen til avisernes spalter og toppen af postdyngerne på Christiansborg. ”Vi kan sagtens skrive en masse om, hvad Hans Jensen eller andre mener, men det er nok begrænset, hvor længe man gider lytte til det” siger Bent Winther med et grin og fortsætter: ”for at det skal have gennemslagskraft skal det være gennemarbejdet stof. Det er ikke muligt at manipulere nogen til at tro, at propaganda er solid journalistik, og propaganda er der ingen, der gider bruge. Journalister er nogle af de mest kritiske mennesker i verden, så kernen i det her projekt er, at vores produkt skal være så solidt og fuld af ny viden, at journalisterne ikke kan eller vil gå uden om det.”

Nyhedsdesign
Den ny viden skal blandt andet graves frem gennem brug af eksterne samarbejdspartnere som for eksempel Gallup, Socialforskningsinstituttet, Center for Alternativ Samfundsanalyse og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Derudover skal redaktionen i høj grad trække på den viden, der er internt i fagbevægelsen, og som ofte ikke når ud i offentligheden. Ugebrevet vil med andre ord ud og designe nyheder. ”Aviserne er fantastiske til at lave nyheder. De sprøjter nyheder ud hver dag og de er gode – de fleste af dem. Det som aviser ikke er så gode til, det er at levere ny viden. Vi bygger på at være meget faktaorienterede og markere os på at gå til kernen – det gør os interessante” siger Bent Winther med en entusiasme, der tydeligt viser gåpåmodet og viljen i den nye redaktion.

Luksusjournalistik
Det indhold ugebrevet har ambitioner om at levere ligger omkostningsmæssigt i luksusklassen. Det er ifølge Bent Winther netop den dybdeborende journalistik, der står for fald i disse hårde tider for dansk dagspresse. Det er også udfyldelsen af en del af det tomrum, der skal give ugebrevet dets eksistensberettigelse – men det koster kassen. Der er ifølge Bent Winther ”gode midler uden, at de er ubegrænsede, men den vigtigste forudsætning for et godt produkt er de redaktionelle medarbejdere.”
I stillingsopslagene er LO gået efter et mix af analytikere og journalister. ”Vi har ansat to analytikere. Deres opgave bliver at stå for samarbejdet med de eksterne og interne parter og få stoffet frem. Med på holdet er også to som tidligere har arbejdet i LO, og som derfor har et stort kontaktnet i fagbevægelsen. De tre andre er valgt, fordi de er gode til at gå bag om tingene. Det er folk, der er gode nyhedsjournalister på den måde, at de skriver via egen research – de er ikke genbrugsjournalister”, siger Bent Winther med en snært af stolthed i stemmen.

Ikke objektivitet, men troværdighed
Det virker på mange måder som om det nye ugebrev er stærkt inspireret af Mandag Morgen, der har en fremtrædende plads i offentligheden som netop dagsordensættende forum. Der er dog den væsentlige forskel, at LO er en politisk organisation og MM er uafhængig. Bent Winther ser ikke noget skisma mellem at være et dybt troværdigt medie på linie med Mandag Morgen og samtidig repræsentere en politisk organisation. ”Objektivitet er i udgangspunktet et underligt begreb. Når jeg læser avisartikler, så tænker jeg ofte: hvor fanden kommer de fra? Hvorfor kommer de lige op nu? Og lur mig om der ikke i mange af historierne ligger en pressestrategi bag. Vi toner rent flag, og har vi en god sag i fagbevægelsen, skal vi gøre alt for at den kommer frem, og det er ærlig snak. Meget af den normale dagbladsjournalistik foregiver at være objektiv, men i virkeligheden er det en historie, man har fået serveret af en ikke-objektiv kilde. Folk må så selv vurdere om der er bund i det og om vi prøver at manipulere med folk, deri ligger troværdigheden. Nøgleordet er troværdighed frem for objektivitet og jeg mener jeg har bedre muligheder for og midler til at være troværdig her end på en traditionel avis.”

Politisk Mandag Morgen kopi
Det interessante bliver netop at se om LO’s ugebrev kan opnå samme høje status som Mandag Morgen, eller om MM’s status hænger sammen med kombinationen af uafhængighed og et højt kvalitetsniveau. Bent Winther er selv opmærksom på denne problematik: ”Når vi taler om troværdighed, så er der ingen tvivl om, at det her virkelig skal være troværdigt. Og hvis ikke vi bliver det, så har vi i den grad fejlet. Det værste der kan ske for Ugebrevet er, at det bliver forudsigeligt. Hvis det bliver sådan, at folk får det i hånden og siger: Nå gud fader bevares er de ikke kommet videre. Selvfølgelig har de lavet den analyse for det skal de jo, så har vi tabt på forhånd - og det ved man også i LO. Man poster ikke så mange penge i det her, hvis man mener vi skal være nikkedukker. Samtidig skal der ikke være tvivl om, at den vinkel vi lægger på tingene og de emner vi tager op er dem fagbevægelsen sætter højt.”
Netop balancegangen mellem Mandag Morgen idealerne og bindingen til en klart politisk interesseorganisation bliver afgørende for ugebrevets gennemslagskraft.

Last mover eller nyskaber
Enten venter der med LO’s ugebrev Danmark et nyskabende forum, der både formår at sætte fokus på arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikken blandt høj og lav, internt i fagbevægelsen og blandt beslutningstagere og det samlede pressekorps. Eller også venter der, hvad der næsten kun kan blive en dårlig kopi af Mandag Morgen, hvor LO vil fremstå som last mover. Svaret kommer, hvis alt går vel i slutningen af marts, når Bent Winther og co. trækker i kedeldragten.

Relaterede artikler

Socialakrobatisk ugebrev - I mandags kom LO’s nye ugebrev med det umiddelbart kryptiske navn A4 på gaden. A4 leder tankerne i retning af en firedob...
Der er ikke meget at grine af for LO - Kommunikation er blevet vigtigt i vores samfund, for organisationer, for ledelse osv. Men det er nu engang ikke alt. Mon...
Den gode vilje - fagbevægelsens kommunikation til unge - Faldende medlemstal og unge, der bliver mere og mere individualistiske uden forståelse for fagbevægelsens kollektivistis...
Ti fire A4 - LO lancerede for et år siden sit nye ugebrev A4. Ugebrevet har i løbet af sit unge liv sat et bemærkelsesværdigt aftryk ...
Ti fire A4 i kaffepausen? - I skurvogne og frokoststuer over hele landet skal snakken igen gå om arbejdsmarkedsforhold og velfærdspolitik. LO’s stra...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

33 JOB

Communications Manager

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.