Netværkssamfundet under luppen

Skrevet af

John Christensen

3 artikler

0 indlæg

Verden er blevet global. Den enkelte borger surfer nu rundt i alskens virtuelle fællesskaber i cyberspace og knytter kontakter i internationale chatfora på bekostning af det lokale og det nære. De nye digitale kommunikationsteknologier vender op og ned på de gamle etablerede magthierarkier, og nationalstaten og det repræsentative demokrati står overfor markante udfordringer. Floromvunden retorik og dystopisk profeti har det ikke skortet på, når det moderne samfunds sociale realiteter skulle beskrives. Et nyt stort dansk forskningsprojekt vil over tre år søge at gå bag om retorikken og undersøge realiteten i det, de fleste også kalder netværkssamfundet.

Netværkssamfundet
Som et andet paraplybegreb er netværksbegrebet og begrebet om netværkssamfundet slået an for en række forskere som dén konceptuelle ramme, der på magisk vis synes at kunne indfange de fleste af de ovenfor beskrevne udviklingstræk - og flere til. Teoretisk er netværkssamfundet i særdeleshed beskrevet og lanceret som begreb af den castillanske sociolog Manuel Castells, som først i bogen ”The Rise of the Network Society” (1996/2000) og senest i ”The Internet Galaxy” (2001) har givet en endog meget omfattende introduktion til den udvikling og de mekanismer, der tilsammen har skabt netværkssamfundet og udgør dens realitet.

I den meget korte version er det Castells´ indgangsvinkel, at vi siden ca. 1975 har været vidner til en veritabel revolution indenfor informations- og kommunikationsteknologi, idet computeren og telekommunikationen er konvergeret i et rent digitalt mediemiljø. Og det har skabt den nødvendige backbone for netværkssamfundets fremkomst. Vi har nu teknologien til at skabe kontakter og alliancer på tværs af ”gamle” skel som tid og rum, idet fx internettet ikke er underlagt de samme begrænsninger som de tidligere ”gamle” medier. Nu kan vi uden problemer kommunikere og have eksempelvis forretningsmæssige relationer på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Ny vin på gamle flasker?
Men er det så noget unikt, kvalitativt nyt? Nej, det er det ikke. Netværk er en ældgammel organisationsform, og før internettets fremkomst eksisterede der også fx internationale handelsforbindelser. Men tager Castells da fejl, er hans diagnose forkert? Nej, det er den ikke, for tidligere tiders netværk var ikke særligt effektive, da de i udpræget grad var afhængige af co-presence. Man kan jo ikke netværke med nogen, man ikke kan kommunikere med. Og der har vi forskellen til i dag. På mange måder er den nyfremkomne netværksdiskurs derfor at ligne med ny vin på gamle flasker. Men alligevel er der også nyt under solen, for netværk har nu fået en reel materiel betydning på stor skala, idet de nye informations- og kommunikationsteknologier har givet dem global rækkevidde i real time. Og dermed har de moderne netværk fået betydeligt større social, økonomisk og politisk betydning. Netværket er med andre ord blevet dagens orden.

MODINET
Derfor forekommer det også i høj grad på sin plads, at Statens Humanistiske Forskningsråd har bevilget penge til et storstilet treårigt dansk forskningsprojekt om netværkssamfundet, som hedder MODINET, hvilket er en forkortelse for det noget mere pompøse ”medier og demokrati i netværkssamfundet”, som er projektets fulde titel. Det blev lanceret i fredags den 6. september i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek. I alt er der bevilget 23.6 millioner kroner til projektet, som inkluderer et stort antal både human- og samfundsvidenskabelige forskere fra i alt ni institutioner, herunder alle landets universiteter. Det er første gang i Danmark, at human- og samfundsvidenskabelig forskning sammentænkes i så stor skala. Således er det et projekt som, nærmest helt i netværksbegrebets ånd, går på tværs af både fagfelter og fakulteter.

Indenfor den tre-årige periode vil forskergruppen søge at afdække og beskrive de nye digitale mediekulturer og det globale netværkssamfunds betydning for politik og kultur. Målet er, at spore mulige forandringer indenfor en række tematikker, der følger de fire nedenstående hovedspor:


  • Demokrati, styring og nye offentlighedsformer
  • Medie- og kulturinstitutioners behov for nye strategier som følge af fremkomsten af det digitale, interaktive mediebillede.
  • Forandringer i hverdagslivet og brugen af medierne
  • Journalistisk arbejde og meningsproduktion i netværkssamfundet

Der er altså lagt op til en meget bred indsats, der både kommer omkring demokrati, politiske og kulturelle institutioner, styrings- og offentlighedsformer såvel som meningsproduktion og -konsumption i netværkssamfundet.

Perspektiver
På mange måder må man derfor sige, at projektets perspektiver synes at være ganske vide. Der vil absolut være tale om grundforskning, og på baggrund af det store omfang er det vel heller ikke for meget forlangt nærmest at håbe på nye erkendelsesmæssige niveauer for de mekanismer, der gør sig gældende, når et samfund i stigende grad organiseres gennem netværk. Fx synes jeg personligt, det kunne være rigtig interessant at få belyst, hvordan der etableres og udvikles hierarkier indenfor netværk. Og på langt sigt ville det også være interessant at få viden på bordet om de forskydninger, der måske/måske ikke kommer til at finde sted i relationen mellem stat, marked og civilt samfund. Forhåbentligt ved vi meget mere, når der om senest tre år foreligger unik dansk forskning, som alene på grund af omfanget også må forventes at tiltrække international opmærksomhed.


Læs mere om projektet på http://www.modinet.dk

Relaterede artikler

New York Times Digital laver menneskeligt netværk af viden - "Abuzz" hedder et nyt tiltag New York Times Digtal har taget for at forsøge at etablere et vidensnetværk bland...
Nettet er som skabt til kunstgræs - Internettet giver helt nye muligheder for at skabe offentlig opinion. I udlandet er man begyndt at trække på internette...
Masseindividualisme - og andre ideer om fremtidens forbrug - Forbrug er et kommunikationsmiddel, og kommunikation bliver vigtigere. Der bliver forbrugt mere og mere i en tilsynelade...
Evolve! E-optimismen lever endnu - Rosabeth Moss Kanter skriver i sin bog Evolve! om en fremvoksende e-kultur, der bliver styrende for økonomien i det 21 å...
McLuhan og den globale landsby – revurdering af en medieguru - Misforstået, fejlagtigt citeret og fordrejet. Marshall McLuhans idé om den globale landsby er et tydeligt eksempel på, h...
Den kommunikerende hjemmeside – mere end brugervenlighed - Alle taler om effektiv Internetkommunikation og brugervenlighed. Brugervenlighed lader til at være den endegyldige måles...
Netværkssamfundet og dets opståen - Den spansk-amerikanske sociolog Manuel Castells ambitiøse og skelsættende bud på en systematisk teori om den sociale og ...
Castells: The Internet Galaxy - Den spanske sociolog Manuel Castells er om nogen blevet internettets akademiske ikon. Alle internet guruernes guru. "The...
Medialiseringen ændrer folkestyret radikalt - Medialiseringen af samfundet sætter helt nye rammer for magtudøvelsen i Danmark - Netværkspleje og medietæft bliver vigt...
Mediehistorien er først lige begyndt - Danmarks første mediehistorie er nu afsluttet med udgivelsen af fjerde bind i december 2003. Når noget så stort som en b...
Networking Works - Man skal have mange forbindelser. De skal være forskelligartede og bestå af alt fra hjemløse på hovedbanegården til venn...
Dømt til kommunikation - Jeg har en mobiltelefon – ergo er jeg. Sådan kunne man omskrive Descartes' definition på, hvad et menneske er. For mobil...

Kommentarer

Udvalgte job

Kommunikationspartner

SKI

Frist: 30. oktober

Studentermedhjælper

Terma

Frist: Snarest muligt

Praktikant

KREAB

Frist: 28. oktober

Studentermedhjælper

DTU

Frist: 18. oktober

Pressechef

Danner

Frist: 23. oktober

Få nyhedsbrev

50 JOB

Pressekonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Praktikanter

Frist: Hurtigst muligt

Studentermedhjælper

Frist: 20. oktober

Pressechef

Frist: 23. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.