Når virksomheder må manøvrere i politisk farvand

Skrevet af

Ikke angivet

339 artikler

0 indlæg

Specialet "Når virksomheder må manøvrere i politisk farvand" handler om, hvordan virksomheder kan blive bedre til at forstå og modstå kritik i den offentlige debat. Et stigende antal virksomheder har i de senere år været udsat for kritik i den offentlige debat.
Af Anders Schroll, PR-speciale, 1999

Og en række af disse virskomhder har haft svært ved at forstå de spilleregler, der gælder i den offentlige debat og har derfor måtte trække sig tilbage som debattens tabere. En konsekvens heraf er, at virksomhederne får svagere ved strategisk at styre deres handlinger.

Specialet giver med udgangspunkt i Issues Management en viden om, hvorfor virksomheder i det hele taget udsættes for offentlig kritik. Ofte skyldes kritikken, at virksomhedens handlinger ikke stemmer overens med de forventniger, interessenter i omgivelserne har til virksomhedens legitime handlerum. Årsagen hertil kan være, at virksomheden har et andet vidensniveau, værdigrundlag eller politikker end dens interessenter. Hvis konflikten bliver for står, kan det føre til, at interessenterne rejser problemstillingen som et issue i den offentlige debat. Issuet vil som regel gennemløbe en proces fra, at det opstår som et problem, til at der bliver foretaget en form for regulering. Virksomheder bør derfor identificere issues så tidligt som muligt i processen, da de derved har mulighed for at påvirke dagsordenen i debatten.

 

Issues Management teoriens analysedesign er kritisabel som metode til at identificere og agere på issues i den offentlige debat. Derfor opstiller specialet et nyt analysedesign. Dette analysedesign er inspireret af den franske filosof og historiker Michel Foucault, der har beskrevet, hvordan mennesker og organisationer over tid afgrænses som subjekter.

 

Virksomheden er et produkt af dens historie. Virksomheden vil derfor blive bedre til at identificere og agere på issues i den offentlige debat, hvis den studerer de tidligere debatter, den er blevet italesat indenfor. Virksomheden bør her - i tråd med Michel Foucaults tanker - studere tre former for relationer: kommunikationsrelationer, magtrelationer og kapacitetsrelationer.

 

Virksomheden kan analysere dens kommunikationsrelationer ved at studere de diskurser, den over tid er blevet italesat indenfor. Herved kan den opnå en viden om, hvilken betydning interessenterne tillægger den.

 

Virksomheden kan analysere dens kapacitetesrelationer ved at studere dens situation ud fra et ressourceperspektiv. Virksomheden får herved en viden om, hvilke behov den kan opfylde hos dens interessenter. Jo væsentligere behov virksomheden kan opfylde, desto større handlerum vil interessenterne anse som legitimt.

 

Virksomheden kan analysere dens magtrelationer ved at studere hvilke interessenter, der har mulighed for at påvirke dens handlemuligheder og vice versa. Virksomheden får hermed mulighed for at prioritere de forskellige issues i debatten og bestemme hvilke interessenter, der specielt skal holdes øje med.

 

Michel Foucaults begrebsapparat er ikke tidligere anvendt til at studere, hvordan virksomheder skal tackle problemstillinger i den offentlige debat. Specialet analyserer derfor en konkret case: Parallelimport af lægemidler. Analysen af parallelimport af lægemidler viser, at virksomheder kan anvende analysedesignet til at identificere de interessenter og issues i den offentlige debat, der kan gå hen og påvirke virksomhedens strategiske handlemuligheder. For en række af de interessenter, der tidligere har deltaget i den offentlige debat, vil højst sandsynligt også i fremtiden være interesseret i, hvad virksomheden foretager sig. Og de forskellige diskurser, som virksomheden tidligere er blevet italesat inden for, kan anvendes til at udpege nye issues i debatten.

 

Specialet tilbyder således virksomheder et analysedesign, der inspireret af Issues Management og Michel Foucaults begrebsapparat, kan ruste dem til at tackle sager i den offentlige debat.

 

Download specialet Størrelse=286kb

 

Alle rettigheder til specialet forbeholdes forfatteren. Enhver gengivelse af specialet eller dele heraf er uden forfatterens skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag med tydelig kildehenvisning.

 

Kontakt til forfatteren kan ske på følgende adresse:

 

Anders Schroll
Ydunsgade 10, 4th
2200 København N.
Telefon 3583 3848
E-mail: asch@lundbeck.com

Relaterede artikler

Recepten på et brand - K-Forum mødte Morten Paustian, forfatter til bogen Branding-filosofi og erhvervsforsker hos medicinalfirmaet Lundbeck. ...
Et brand på Cipramil - Jens Gaardboe om brands, metafysik og de eksistentielle dimensioner i en medicinalvirksomhed.
Speciale: Hvad lærte Lego af Maorierne? - Issues Management in Multicultural Stakeholder Environments - Europæiske virksomheder skal have en kulturel forståelse for de involverede stakeholdere i en debatsag, hvis deres issue...
Da Sprunken sprang ud - Lundbeck som personligt brand - "Randi synes, jeg er en god elsker ...." Sådan lød rubrikken på Berlingskes forside fornyeligt over et her-ligger-jeg-o...
Lundbeck nu uden Gaardbo - Mind People eller Mind The Steps? - Da Lundbeck for få år tilbage forsøgte at brande deres daværende koncernchef Sprunk - Jansen som en flink fyr og en god...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Kommunikationsrådgivere

Se alle job Indryk job

Job

Kommunikationskonsulent

Frist: Hurtigst muligt

Kommunikationspraktikant

Frist: Snarest muligt

Kommunikationschef

Frist: 11. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.