Mein Coloplast is making life easier au service la calidad de vida
Mein Coloplast is making life easier au service la calidad de vida

Coloplast kommunikerer i hele verden efter en ny style & tone-guide der skal sikre at virksomheden også bliver genkendt for sin måde at kommunikere på. Hverdagskommunikation som ikke er strategisk, gør man sig ikke længere i.

På tysk er det “Mein Coloplast”. På engelsk siger de ”Making life easier”. I Spanien ”Mejorando la calidad de vida”. I Australien ”Contributing to a better quality of life”. I Frankrig “L’innovation au service de la qualité de la vie” Og i Sverige ”Fokus på livskvalité”.

Øverst på Coloplasts hjemmeside er der en lille, næsten usynlig knap der hedder ”change country”. Klikker man på den, vælder det frem med små flag fra alverdens lande. Og klikker man på flagene, kan man komme til at læse om Coloplast og føle sig hjemme på 35 forskellige sprog.

Ærkedanske Coloplast og de mere end 7000 ansatte opererer over hele kloden med udgangspunkt i førerbunkeren på Holtedam i Humlebæk. Det er også her kommunikationsafdelingen befinder sig – lige under finansdirektøren, som er lige under den administrerende direktør. Og det er det helt rigtige sted at ligge, mener kommunikationsdirektøren. I Coloplast hedder det VP Corporate Communications, og han hedder Anders Monrad Rendtorff.

Beder man ham om at beskrive afdelingen, så vi kan mærke hvad det er for en, siger han:

- En organisme der har nogenlunde styr på de fleste lemmer.

- Vi skal spejle organisationen så meget som muligt og have nogle faglige discipliner som gør det muligt at lave god kommunikation. Men vi er ikke en specialfunktion. Det vi indeholder, er et princip om integreret kommunikation og en række faglige discipliner. De traditionelle – in- og ekstern kommunikation – er der. Men også corporate branding, investor relations og public affairs er en del af os – sammen med sponsorater, donationer og så videre, fortæller Anders Rendtorff.

- Det der binder os sammen i kommunikationsafdelingen, er budskaber – at vi er nogenlunde konsistente uanset hvilke interessenter vi har med at gøre. Vi siger det samme i medierne som internt. Man kunne også kalde det et holistisk syn på kommunikation. Vores grundlæggende budskaber ændrer vi ikke ret tit, og i praksis er grænserne mellem de forskellige kommunikationsdiscipliner ikke særlig firkantede. Det flyder mere og mere sammen også mellem intern og ekstern kommunikation.

Idealbilledet af en kommunikatør er at han er et koncentrat af organisationen. Kommunikatøren har en specialistrolle, men generelt er niveauet højt for hvad man kan om de andre discipliner i organisationen, siger Anders Rendtorff.

At hjælpe organisationen

Hvis man spørger i disse finanskrisetider hvad formålet med kommunikationsafdelingen i Coloplast er, så er det blandt andet at hjælpe organisationen med at forstå den aktuelle situation.

- At skabe fællesskab og sammenhæng i Coloplast. Det er os der hjælper med at fokusere. Vi rådgiver om god adfærd i krisesituationer og hjælper med at skabe ro og håndtere det aktuelle og det langsigtede på samme tid, forklarer Anders Rendtorff.

- Vi knytter vores kommunikationsindsats tæt til virksomhedens grundfortælling, vores mission og vores værdier og den aktuelle forretningsmæssige situation. I praksis handler det om at få kommunikation ind på nethinden hos ledelsen uanset hvor i verden vi er, så den hele tiden er bevidst om den måde den kommunikerer på. Og det er et lidt jomfrueligt område hos Coloplast at gå ind på. Anders Rendtorff nævner et eksempel på hvordan kommunikationsafdelingen arbejder med ledelsen:

- Vi sætter fokus på lederne. Spørger os selv om medarbejderne går mest op i at høre på hvad lederen siger – om deres leder er usikker eller uklar – eller om de hellere vil hente deres informationer i personalebladet fra sidste måned. Hvad tror vi er mest relevant?, spørger Anders Rendtorff og giver selv svaret:

- Det skader nok ikke at vi hjælper lederne til at forstå den aktuelle situation og med at kommunikere til deres medarbejdere på en vedkommende facon. Det er for eksempel ikke alle der er gode til at håndtere en fyringsrunde. Lederne er overraskende usikre når vi taler kommunikation i en krisetid, så jeg oplever en meget stor lydhørhed over for vores hjælp og feedback.

Alle ledere over hele verden modtager blandt andet jævnligt en kommunikationspakke med film og præsentationer der skal hjælpe dem med at kommunikere med deres medarbejdere om de emner der lige nu er fokus på hos topledelsen.

 - Det er en systematisk tilgang til ledelseskommunikation som betyder at al den undervisning vi giver, og al den interne kommunikation vi producerer, giver mening i en større sammenhæng. Hverdagsagtig kommunikation som ikke er strategisk, laver vi efterhånden i begrænset omfang.

Netværk ud i verden

Kommunikationsafdelingen har et netværk ude i Coloplasts datterselskaber. I de fleste af disse er der ikke dedikerede kommunikationsressourcer.

- Vi har netværket, og vi har nogle meddelere og noget presseorganisation, men generelt har Coloplast ikke en global informations- og kommunikationsstruktur. Det er en af de ting jeg har fået til opgave at etablere, siger Anders Rendtorff og forklarer måden man gør det på lige nu, på denne måde:

- I koncernkommunikation skal vi hele tiden blive bedre til at anerkende at der findes en verden udenfor, og være opmærksomme på om vi fokuserer for stærkt på behovene i Humlebæk.

- Vi går op i vores datterselskaber. De skal føle at de kan få hjælp fra os. Ikke gennem direktiver, men gennem praktisk hjælp. Vores mål er at få Coloplast på globalt plan til at kommunikere som en sammenhængende virksomhed. I øjeblikket er vi for eksempel ved at modernisere vores websites på global plan. Det vil sige at alle lokalsites i løbet af det næste års tid vil fremstå mere ensartede – både med hensyn til design og budskaber.

- Datterselskaberne skal kunne komme til os og få den hjælp de har brug for. Men vi skal også løse den udfordring det er at de nogle gange opfatter Humlebæk som værende en borg. En af vores store opgaver at få nedbrudt murene så de forstår at vi vil dialogen og er her for at hjælpe.

- Vi er i en internationaliseringsproces, men vi har stadig til dels en kultur hvor vi opfatter os som en dansk virksomhed. Vores arbejde med hele tiden at styrke vores brand og vores tilgang til kommunikation som en integreret del af denne proces er en vigtig del af internationaliseringen af Coloplasts virksomhedskultur.Vi har lyst til at blive mere internationale, vi vil gerne tale engelsk og ansætte flere udlændinge. I øjeblikket er det blevet til to i kommunikationsafdelingen – en englænder og en amerikaner, slutter Anders Rendtorff.

Kommunikation i Coloplast - corporate branding er en integreret del

Coloplast har et holistisk syn på corporate branding. Det handler om hvordan Coloplast ser ud, men det handler også om hvordan Coloplast lyder, det vil sige hvordan Coloplast håndterer sprog og kommunikation. Og det handler om hvordan Coloplast-medarbejderne agerer både internt og udad mod markedet.

– Som medarbejdere er vi aktivt med til at påvirke den måde vores virksomhed bliver opfattet på. Den måde vi opfører os på, og den måde vi omtaler virksomheden på for eksempel. Den enkelte medarbejder repræsenterer Coloplast og de værdier vi står for, og skaber derved et billede af virksomheden i folks hoveder. Det gælder i høj grad også den måde vi kommunikerer på – og det er derfor vigtigt at medarbejderne er bevidste om den effekt vores kommunikation har på omverdenen, siger Jacob Roland Barnes, corporate brand communication manager i Coloplast.

Corporate branding i Coloplast er en del af kommunikationsafdelingen. I efteråret lancerede Coloplast et nyt sæt principper for god kommunikation. De fire grundlæggende principper er formuleret i en ”Style and Tone Guide” og udbredes i virksomheden gennem workshopper og via undervisningsværktøjer på intranettet.

Men inden de fem medarbejdere i corporate branding-teamet i slutningen af 2008 kunne lancere Coloplasts nye kommunikationsprincipper, havde man været igennem en lang proces. Principperne bygger i vid udstrækning på grundig brandresearch. En analyse af kunders såvel som medarbejderes opfattelse af Coloplast i England, Tyskland, Frankrig og USA er udgangspunktet for arbejdet med de værktøjer der er med til at understøtte virksomhedens brand. Lige fra udviklingen af en ny mission, vision og værdier til at Coloplast i dag har en Style & Tone Guide.

- Style & tone-guiden og de fire principper er udviklet for at hjælpe medarbejderne med at få en tone i kommunikation der er ens på tværs af markeder, medier og forretningsområder. At have den samme tone i kommunikationen er vigtigt – for det er en af de måder vores kunder kan genkende Coloplast på – og genkende os for de rigtige værdier, forklarer Jacob Roland Barnes.

- Styleguiden er forfattet på engelsk og forklarer hvordan vi skriver grammatisk korrekt på engelsk – som er koncernsproget. Men de fire hovedprincipper gælder for kommunikation på alle sprog for effekten skulle gerne være den samme om det er i Japan, England, Danmark eller resten af verden vi kommunikerer.

Principperne gælder også for den interne kommunikation medarbejderne imellem. Ved at bevidstgøre medarbejderne om den effekt deres kommunikation har på deres kolleger, kan man understøtte en effektiv og samarbejdsorienteret intern kultur. Principperne er på denne måde direkte med til at effektivisere arbejdsgange og forbedre det interne samarbejde.

Vi er stadig i starten af en proces. På nuværende tidspunkt har vi afholdt cirka 40 interne workshopper rundt om i verden. Der er stadig et stykke vej før principperne er integreret i det daglige arbejde overalt i Coloplast – også på lederniveau. Men vi arbejder på det, afslutter Jacob Roland Barnes.

De fire principper

Listening and responding
Leading the market
Straight talking
Simplify, simplify


Artiklen har været bragt i Forbundet Kommunikation og Sprogs medlemsblad
KOMmagasinet/april 09. - http://www.e-pages.dk/kommunikationogsprog/24/

Relaterede artikler

K-TV: Anders fra Telia - Det gælder om at handle meget konkret og meget hurtigt i den meget virkelige verden. Teori og kommunikationsslask bidrag...
K-afdelingssafari - Vi fik lyst til at se, hvad der sker i landets kommunikationsafdelinger lige nu. Vi tog derfor på K-afdelingssafari bla...
Rendtorff rykker - Fra mobiler til stomiposer. Fra Telia til Coloplast. Anders Rendtorff rykker. Han er blevet VP, Corporate Communications...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

32 JOB

Pressekonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Seniorrådgivere

Frist: Hurtigst muligt

Kommunikationsrådgiver

Frist: 5. oktober

Kommunikationskonsulent

Frist: 6. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.