Meget spinnende

Skrevet af

Arne Hardis
Journalist

1 artikler

0 indlæg

Vidste De, at Berlingske Tidendes chefredaktør har foræret Marianne Jelved to mandater? Eller fire, faktisk. K-forum bringer her Arne Hardis anmeldelse af den nye bog om politisk kommunikation: " PROFESSIONEL POLITISK KOMMUNIKATION - et studie af 20 dages valgkamp" af Rasmus Jønsson & Ole Larsen.

DENGANG valgkampen sidste år endnu var ung og uskyldig, fik Nyrup den lumske idé, at han ville rejse ned og besøge hr. Kofi Annan, selv om han lige havde skudt det hjemlige magtopgør i gang. Det var noget værre noget set fra den borgerlige oppositions side, for så kunne Nyrup jo køre videre på sit statsmandstrip, som efter 11. september for første gang i tre år havde forlenet hans skikkelse med et skær af popularitet.

Men hvad gjorde Venstres snedige spindoktor, Michael Kristiansen, så? Ja, De tror det ikke, men han puttede simpelt hen sin chef – Fogh Rasmussen hedder han – ind i en taxa og fik ham kørt til Ishøj Centret, hvor Fogh så gik rundt og hilste. Så mens Nyrup vendte vælgerne ryggen, talte Fogh med den almindelige dansker.

Genialt, ikke? Det synes i hvert fald Rasmus Jønsson og Ole Larsen, medejere af kommunikationsbureauet Ideal og forfatterne til endnu en bog om valgkampen forud for sidste års historiske valg.

»Venstres proaktive neutralisering af Nyrups forsøg på at spille på statsmandseffekten og bringe den usikre verdenssituation ind i valgkampen lykkedes til fulde,« opsummerer de taxa-aktionen.

Tjah, eller også var det noget andet, der fik journalisterne til at skifte emne. Eller noget tredje. For eksempel, at Nyrup kom hjem igen. Eller det er måske sandt nok, at det var Kristiansens værk, men betød det så noget? Var det vigtigt for vælgerne, at Nyrup var i Genève og Fogh i Ishøj?

Vi ved det ikke, Jønsson & Larsen ved det heller ikke, men deres bog er fyldt med den slags eksempler på professionalisering af den politiske kommunikation og alle dens værktøjer: fokusgrupper, konkurrentanalyser, livsstilssegmentering, goodwill-ambassadører og priming, hvilket sidste pudsige ord er kommunikationsbranche-lingo for, at politikeren siger det, han mener, også i årene mellem de korte, hektiske valgkampe. Hvor snedigt.

Det er den tredje bog om valgkampen på få måneder. Først kom Troels Mylenberg & Jeppe Nybroes En anden sandhed – en journalistisk gennemgang af 20 dages spindoktori – og i foråret var der antologien Exit Nyrup redigeret af Henrik Qvortrup, hvor toppolitikere og spinners ad libitum gav deres bud på, hvorfor Nyrup tabte.

Man må undre sig over, at Mylenberg og Nybroes bog ikke optræder på nærværende bogs litteraturliste. De to bøger er meget ens i fokus, emneafgrænsning og tillid til betydningen af begivenhederne i valgkampkaravanen. Begge fungerer især som en demaskering af, hvilken kynisme, professionalisme, ihærdighed og lumpenhed der lægges for dagen i valgkampen. Men de læser måske ikke bøger i kommunikationsbranchen?

UANSET de to forfatteres bestræbelse på at holde en neutral distance til valgkampens aktører, kommer bogen på grund af sin indbyggede kortslutning til at forme sig som en hyldest af Venstres spindoktori, og det er da også Michael Kristiansen, som er suverænt mest citeret i bogen. Hans ærede modpart, Nyrups Billy Adamsen, hører man derimod ikke så meget til. Kortslutningen er som følger: eftersom Fogh vandt valget, må Kristiansens metoder jo være betydningsfulde, moderne og kloge. Kan det være anderledes?

Et eksempel: Venstre iværksatte under novembervalgkampen en skræmmekampagne mod den forventelige socialdemokratiske skræmmekampagne for at tage luften ud af sossernes mobilisering i valgkampens sidste dage. Derfor kom Nyrups slutspurt aldrig, som Jønsson & Larsen imponeret konstaterer:

»Valgkampens sidste uge, som i 1998 var karakteriseret ved en skarp og effektfuld socialdemokratisk kampagne, var med Venstres skaktræk i valgkampen 2001 alt i alt reduceret til en kønsløs slutspurt.«

Tjah igen. Måske var det i stedet det forhold, at Socialdemokratiet ikke havde noget at skræmme med i 2001 (bortset fra Venstres forslag om halvering af dagpengene for de 25–30-årige), som aflivede skræmmekampagnen. Venstre har jo skiftet velfærdspolitik på det voldsomste i mellemtiden. I 1998 var der en åben og politisk sårbar flanke i forhold til Ellemanns Venstre med trusler mod efterlønnen (Nyrup garanterede som bekendt efterlønnen), forslaget om afskaffelse af lejeværdibeskatningen kombineret med huslejeforhøjelser til lejere, der flytter. Sidste år var der næsten ingen angrebspunkter. Fordi Venstre har skiftet politik.

I anmeldervirksomhedens grundlov står der i en af de allerførste paragraffer, at man skal anmelde den faktisk foreliggende bog, ikke den, man kunne ønske sig at læse. Så lad da dette være et åbent erkendt grundlovsbrud:

Det er simpelt hen for snævert at diskutere kommunikationens forskellige virkemidler og deres effekt i valgkampen, når både politikken og vælgerne stort set forsvinder ud af undersøgelsesfeltet til fordel for alle de små tricks, som doktorerne og sygeplejerskerne i valgkampkaravanen udsætter sig selv og hinanden for.

Selvfølgelig har det betydning, hvordan partierne udnytter de snesevis af millioner, de pumper i en valgkamp, men vi aner ikke hvor stor. Selvfølgelig er det en god gerning at stille skarpt på kommunikationen, men løsrevet fra det politiske får den en rolle, den ikke har (endnu).

Lykkedes det faktisk Venstre at få flere ukritiske artikler i provinspressen end Socialdemokratiet, som hævdet i bogen? Forfatterne har ikke gjort sig den ulejlighed at måle spaltekilometerne op. Og har det i givet fald nogen nævneværdig betydning? Og lykkedes det Venstre at få 2001-valgets målgruppe par excellence – offentligt ansatte kvinder i 30erne – til at skifte fra S til V? Eller var det hele befolkningen, der i flok væltede hen over det politiske midtergærde?

Personligt har jeg det – indrømmet, enfoldige – bud, at Nyrup tabte, fordi vælgerne var trætte af ham, fandt ham utroværdig og ikke forstod hans udlændingepolitik, fordi han ikke havde nogen. Og at han endvidere tabte, fordi Venstre har skiftet fra en liberal til en socialdemokratisk velfærdsopfattelse.

Det er et bud, som ikke bare understøttes af almindelig snusfornuft, men også af meningsmålinger foretaget af socialdemokraterne selv efter valget.

Men når to kommunikationsfolk, som oven i købet selv er partnere i et kommunikationsbureau, interviewer Kristiansen, Adamsen, Nielsen, Hoffmann, Goll og alle de andre ihærdige spinners, så vil de naturligt nok have en tendens til at mene, at det er vældig, vældig betydningsfuldt og vældig, vældig afgørende, det arbejde, de udfører.

Det er et trick hentet fra bogen, at man skal gentage sine pointer for at drive pointerne hjem – papegøjemetoden kaldes det – så her kommer endnu et eksempel på, at valgkampkaravanen skruer sig selv ovenud af virkeligheden:

Berlingskes chefredaktør, Karsten Madsen, sagde på tv, at De Radikale ville lave skattepolitik med de borgerlige, hvis Nyrup tabte magten. Det blev De Radikale sure over, men som Karsten Madsen forklarer i bogen: »Marianne Jelved... var bange for, at indslaget ville koste mandater. Det mener jeg ikke. Tværtimod tror jeg, at De Radikale vandt to mandater på det her.«

I stedet for at pille vrøvlet ned opsummerer Jønsson og Larsen andægtigt, at Madsen altså er helt bevidst om, at »han med sine påstande vedrørende De Radikale kan flytte stemmer og dermed påvirke mandatfordelingen i landets lovgivende forsamling, Folketinget.« Ja, uha. Hvorfor ikke tilskrive Madsen fire mandater til Jelved – hun mente jo selv, at hun tabte to mandater på hans tv-show, og to og to er som bekendt fire.

NÅR der er grund til at sejle op mod den opfattelse af valgkampen, som er bogens, skyldes det, at der er alt for mange, der har en interesse i at bekræfte den. Spinnerne selv, selvfølgelig. Socialdemokratiet, som med held har fortrængt en diskussion af egen politisk elendighed med henvisning til Venstres fantastisk dygtige og kyniske mediearbejde.

Og så hele den hoben gode mennesker, som hævder, at udlændingetemaet ikke dukkede op, fordi det var blevet påtrængende for vælgerne. Som mener, at det skyldtes mediernes rænkespil, spekulationer og manipulation. Som tæller udlændingeindslag i tv og aviser for at forklare det ubærlige, at vælgerne dog kunne få sig selv til at gøre udlændingepolitikken til valgets hovedtema.

Anmeldelsen har været bragt i weekendavisen

PROFESSIONEL POLITISK KOMMUNIKATION
- et studie af 20 dages valgkamp
Skrevet af RASMUS JØNSSON & OLE LARSEN
248,- kr. 190 sider· 1. udgaveBestil bogen gennem Akademisk forlag

Relaterede artikler

Hvordan synes du selv det går? - Kommunikationsforum har talt med Henrik Qvortrup (Venstres pressechef), Søren Espersen (Dansk Folkepartis pressechef), J...
Kommunikationshåndværkeren: Er han virkelig så slem? - Ved en konference i labcom, udtrykte Jydske Vestkysts Chefredaktør Karsten Madsen en demokratisk bekymring ...
Professionaliseringen af den politiske kommunikation - Forandringer i den politiske kommunikation stiller nye krav til politikere, erhvervsliv, interesseorga...
Forskningsprojekt om spindoktorer trukket tilbage - Den store danske magtudredning har trukket Mads Qvortrups forskningsprojekt om spindoktorer tilbage.
Marionetternes vagtparade - DJ og DJØFs første fælles arrangement - "Demaskering af en valgkamp" - om spillet bag scenen i valgkampen i november ble...
Fejde om spindoktorer - Statsministeriets pressechef Michael Kristiansens måde at være spindoktor på er en ny og mere brutal måde at udføre hver...
Spindoktorens Grønspætte bog - Ny bog om professionel politisk kommunikation. Bogen handler om sidste folketingsvalg og de langt mere professionelle ti...
Dansk politiks nye magthavere - Fænomenet spindoktor er med den nye regerings tiltrædelse for alvor slået igennem i dansk politik. Det forskyder tidlige...
Hvem er bange for den store stygge spindoktor? - Spin som ikon, erhverv og projektion. En anmeldelse af Klaus Kjøller: Spindoktor
Valget mellem pressecheferne - Enhver ved jo at Rasmussen vinder valget. Men hvilken spindoktor vinder valget?
Lej en spindoktor: fås fra 50.000 kr. - Til trods for, at VK-regeringen er en rigtig spareregering, scorer spindoktorerne kassen. Regeringens spareiver gælder i...
Lov mod spindoktorer - I Storbritannien har Blair svært ved at kontrollere sine spindoktorer – efter en uheldig episode er en ny lov på vej, de...
Spindoktor med partibogen i orden - Nyrups tidligere rådgiver Billy Adamsen går til angreb på den udbredte tese om, at en god rådgiver kan arbejde for enhve...
En spindoktor krydser sit spor - ‘Spin‘ er en styrkelse af demokratiet. Ellers lytter partierne nemlig bare til deres medlemmer. Designerpolitik er en st...
På spin road med 130 km/t - Billy Adamsen til kamp mod den moderne politiks mediemanagement. Modsat Mads Qvortrup, der mener spindoktorerne skaber k...
Ingen god politik uden spindoctors - Politisk spin er et stærkt omdiskuteret emne, og mange mener, at det skader den demokratiske proces. Men er det realisti...
Spincity eller journalister i selvsving - Pressen skal nu kommunikere med mennesker, der taler pressens eget sprog. Uhadada. En ny art – ikke truet- men truende- ...
Spin er kommet for at blive - Når fænomenet spindoktorer er til debat, tales der ofte om farerne for demokratiet ved at pressen kan blive holdt for na...
Spindoctoring in Danish politics - This thesis is a theoretical and empirical analysis of spin doctoring in contemporary Danish politics. The overall aim ...
Spindoktorens lægetaske - Det synes snart almindeligt kendt i den danske befolkningen, at spindoctoring spiller en stadig stigende rolle i dansk p...
Spindoktoren ud af venteværelset - spindoktorerne er kommet for at blive i dansk politik, og hvis de er til fare for noget, er det ikke demokratiet, mener ...
Med røven i klaskehøjde - Kommunikationsforums Kasper Fogh Hansen drog på Borgen til en samtale med Lykketofts nye personlige rådgiver om moderne ...
Hvor svært kan det være?- På sporet af den sociale tyngdekraft - Hvor svært kan det være? Sådan lyder Henrik Dahls og Christine Antorinis fællesmotto. Det kommer navnlig i brug, når det...
Journalistikkens lejesvende - Forholdsvis upåagtet af den offentlige debat er der i disse år en voldsom mediekrig i gang, hvis udfald kan få ganske st...
Koplevs kortslutning - Kære Koplev. Når man læser din beskrivelse af, hvordan erhvervslivet køber og bestikker journalister med millionlønninge...
Spin er død - Spinkulturen, der de seneste år har bredt sig i det politiske liv, står foran et sammenbrud i stil med det, der fik dot...
Spindoktorens overmand: den strategiske kommunikation! - Artiklen ’Politisk spin spiller fallit’ (Mandag Morgen 26. maj 2003), som kan læses her på Kommunikationsforum, er de se...
Make my day - Forskellen på værdipolitik og interessepolitik bliver tit fremhævet af politologer. Den helt klassiske interessepoliti...
Share of Silence - Foghs brandingstrategi - Her-kommer-dansk-politiks-Lance Armstrog-ned-fra-bjergene-og-sætter-tingene-på-plads-hjemkomst. En hjemkomst, der bevist...
Politisk marketing - Den politiske kommunikation har forandret sig mod en større grad af markedsføring af politikken. I artiklen beskrives h...
Kommunikationen der blev glemt - Fænomenet ”spindoktorer” har optaget sindene voldsomt – ikke mindst siden VK-regeringen kom til magten i 2001. Så meget ...
På sporet af den politiske sprogpsykologi - Megen national og international forskning i politisk kommunikation har fokuseret og fokuserer stadig på den politiske ta...
Metaspin - Verden er blevet postmoderne. Samfundet er blevet hyperkomplekst. Og politik er blevet spin. Politik er ikke længere bår...
Spindoktori: Luftkastel eller virkelighed? - Den store uenighed om spindoktoris udbredelse i Danmark er velkendt, og aktuelle undersøgelser af fænomenets udbredelse...
Framing, Priming & Niche nursing - I nyhedsmedierne præsenteres den politiske offentlighed ofte som en konfliktfyldt arena, hvor magtfuldkomne eliter ager...
Selvspinneriet - Først handlede det blot om spin. Så handlede det om metaspin. Journalistisk navlepilleri ifølge den ene lejr. En garanti...
Spindoktorernes førstehold bliver på banen - Efter Lars Løkke Rasmussens ministerrokade i sidste uge er det igen blevet tid til udskiftninger i feltet af spindoktore...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

49 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Studentermedhjælper

Frist: Hurtigst muligt

Kommunikationskonsulent

Frist: 20. april

Digital Redaktør

Frist: 19. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.