MBA=ægteskabsdræberen?

Skrevet af

Karen Plenge
cand.scient.soc

4 artikler

0 indlæg

Nyeste undersøgelser fra USA peger på, at halvdelen af de amerikanske kursister på MBA uddannelserne betaler en høj pris for den prestigefulde grad. 50 % af kæresterne eller ægtefællerne forlader kursisten inden uddannelsen er færdig. En af grundene til de mange bristede hjerter er efter sigende, at MBA’en ændrer mennesker til pengefikserede, egocentriske karriereryttere. Amerikanske eksperter hævder, at ændringerne i værdier og livsanskuelser i forbindelse med MBA’en kan sammenlignes med den livsomvæltning, forældre oplever, når de får deres første barn. En erhvervelse af MBA graden kan løbe op i store banklån, men gælden i banken er måske ikke det eneste den nyudklækkede MBA’er skal betale – prisen kan også blive forliste ægteskaber og brudte forhold oven i. Men hvad er de væsentligste årsager til, at netop MBA’en udgør en større trussel for parforholdet end andre uddannelser? Kforum søgte svaret i sporet af forliste forhold på vej mod toppen. Til skræk og advarsel for andre.

Den Sorte Mandag
”Den Sorte Mandag” kaldes dagen, hvor 50% af MBA kursisterne proklamerer bruddet med partneren. Den lidet yndede betegnelse stammer fra en skole et sted i USA. På Sorte Mandag starter MBA kursisterne deres 2. studieår. Den potentielle livsledsager ryger tilsyneladende i netop dét sving – vraget til fordel for prestige, penge, karriere, ambitioner, statussymboler og en uddannelse, som visse steder tidsmæssigt og mentalt opsluger kursisten totalt.

Altopslugende studiekultur
En af grundene til, at partnere til MBA kursisterne får nok er, at de får for lidt. De opslidende kurser ligger ofte i weekenden samt i aftentimerne. Kurset æder sig ind på de, ofte sparsomme, timer, mange par bruger på hinanden og deres forhold. Mange kursister har arbejde ved siden af, og den 37-timers arbejdsuge bliver således ofte overskredet med uhyrligt mange timer. Når kursisten samtidig skal involvere sig i forpligtende arbejdsgrupper, så bliver netværket i disse grupper en meget stor del af livet for kursisten – mange gange på bekostning af ægtefællen. Pointen er, at den altopslugende studiekultur koster ressourcer, som ellers skulle bruges derhjemme hos kæresten, konen, manden og/eller børnene. Kontakten til familien under uddannelsen bliver sparsom, flygtig og stresset. Desuden har den enorme arbejdsbyrde betydning for kursistens generelle overskud til at dele sit liv og sine tanker med sin partner. Den tidsmæssige overbelastning går over i en psykisk overfokusering på eget liv og egen uddannelse. Dette kan give partneren en oplevelse af at stå udenfor og være overflødig. MBA kursisten har altså ofte rent praktisk og tidsmæssigt et problem i forhold til den tid, et sundt parforhold behøver. Den tidsmæssige prioritering fører tit til en egocentrisk fokusering på kursisten selv, fordi overskuddet til at involvere og dele, give og tage i mod, slet og ret ikke er til stede.

Familien frem for alt?
På MMT-uddannelsen, en MBA der kan erhverves på Danmarks Tekniske Universitet, har man gjort tiltag i forsøget på at hindre denne egocentriske tilgang til uddannelsen. Her har man indført fokuserede familiesamtaler. Samtalernes formål er at give både kursist og partner et indblik i det der kræves på uddannelsen. Efter samtalen kan parret ideelt i fællesskab tage beslutningen om, at lade den ene part gå ind i et deltids studie ved siden af arbejdet. Hvordan beslutningen i praksis bliver taget hverken kan eller skal uddanelsesinstitutionerne kontrollere.

MMT-uddannelsen er en Executive MBA, hvilket betyder, at deltagerne har minimum tre års erhvervserfaring efter endt videregående uddannelse. Aldersmæssigt skiller de sig altså lidt ud i forhold til en regulær MBA. Det kan selvfølgelig godt have noget at sige i forhold til den fokusering der ligger på familierelationerne. Når gennemsnitsalderen ligger på 37 år, forventes det at udbyderen af uddannelsen alt andet lige tilbyder nogle forhold, så familielivet ikke bliver sat helt over styr - ideelt set, i hvert fald! Hvis målsætningerne var erklærede uforenelige med familiemennesket, ville det nok være vanskeligt at rekruttere nye kræfter til uddannelsen. Faktum er dog, at MMT-uddannelsen oplever forholdsvis få brudte forhold på grund af det tidsmæssigt krævende studie.

Men det er ifølge de amerikanske undersøgelser ikke kun i de tidsmæssige henseender, at MBA kursisten tilsyneladende får nye perspektiver i livet. De personlige værdier kommer også til kort, når karrierevejen starter med en MBA.

Sygelige pengemaskiner?
De fleste anser et nært og varmt familieliv som en af livets væsentligste værdier. Ifølge undersøgelserne oplever flere partnere til MBA kursister at deres kæreste/ægtefælle ændrer sine værdier på det helt grundlæggende plan under uddannelsen. MBA kurset fungerer for mange som springbrættet til lederstillinger og høje lønninger. Materiel levestandard, erhvervelsen af smarte biler, dyre tøjmærker og eksklusive møbler til boligen, bliver for nogle MBA’ere vigtigere end kærligheden og parforholdet. Fokuseringen på penge og statussymboler fungerer på bekostning af de nære relationer. Når penge og succes bliver det vigtigste i livet og den største belønning, så vil man ifølge de amerikanske eksperter altid finde en måde at nedprioritere ”de sande værdier”. De sande værdier værende de, der vedrører den nære familie og de tætte relationer.

Når den nære familie og de tætte relationer bliver nedprioriteret og når fokus ligger på materielle anskaffelser, så opstår der givetvis krise i forholdet. Det er specielt opslidende på forholdet, hvis værdierne ændres på et tidspunkt i livet, hvor fokus for de fleste er på at stifte eller opretholde fælles bolig og familie. Her kommer den egocentriske karrieredrøm i vejen. Virkeligheden er nemlig, at de fleste tager deres MBA uddannelse mellem slutningen af 20’erne og starten af 30’erne. Det er alderen, hvor de fleste tager skridtet ud i den voksne tilværelse med de forpligtelser det medfører. Disse forpligtelser glemmer, fortrænger eller ofrer MBA’erne for deres egen selvrealisering.

Livsvalg og livsomvæltninger
MBA er en akademisk grad, som man kan erhverve sig, hvis man har afsluttet anden videregående uddannelse. Udgangspunktet for uddannelsen er derfor først og fremmest, at kursisten vil betræde områder, som ikke er blevet betrådt tidligere i studieforløbet. Man vil lære noget nyt. Prøve grænser af. Til gengæld lover uddannelsen karriereforløb med lederstillinger og høje lønninger i sigte. På mange måder er valget af MBA graden altså udsigten til en radikal livsforandring. Så langt så godt.

MMT-uddannelsen i Lyngby skriver på deres hjemmeside, at de oplever flere kursister, der får børn undervejs i studiet. For som de skriver,: ”Det er jo aktive mennesker, vi har på holdene”. Det kan man jo fortolke som man vil, men tilsyneladende giver MMT's fokusering på familielivet positvit afkast. At forberede parrene på, at forløbet bliver så og så krævende for familielivet fører parret gennem en fælles beslutningsproces, hvor begge giver deres besyv med undervejs.

Illusionen om tosomheden mister nemlig sin gyldighed når de to bliver reduceret til én aktiv medspiller i forholdet.

Lige børn leger bedst
Scenariet, der maler fanden på væggen i spørgsmålet om MBA som den ægteskabsdræbende uddannelse, forudsætter næsten, at kursisten ene og alene har taget beslutningen om MBA’en. Den anden part fortsætter ufortrødent sit søde, ubekymrede liv – hænger julepynten op, laver mad til den trætte kursist, sørger for indkøb og rengøring og gør alt for at få parforholdet til at køre, mens MBA kursisten sponser derudaf. Overdrivelse fremmer som bekendt forståelsen! Hvis partneren til MBA kursisten har samme ambitioner for sit eget liv, som kursisten har til sit, så ser scenariet umiddelbart anderledes ud. Så er vilkåret og eksistensgrundlaget for forholdet, at tiden er knap, at weekenderne er alt andet end hellige, at arbejdet og ambitioner, karriere og penge har en større plads her end i andre forhold. Når parrets tid og værdisæt bliver sat udfra en fælles beslutning om at ”sådan lever vi VORES liv”, så bliver det lettere at leve med.

Hvordan du beholder din partner under en MBA
Der er uden tvivl forskel på forskellige udbydere af MBA kurser. Nogle tager et år at komme igennem, andre to år. Nogle er fuld tid, andre er deltidsstudier. Nogle nævner ikke omsorgen for kursistens bagland med et ord, andre tager de familiære relationer meget seriøst, og tænker dem ind i MBA’s studieordning. Disse kurser ligger ofte i den dyre ende af skalaen, for det kræver naturligvis ressourcer at pleje kursisterne og deres familiers behov. For at sikre os mod "amerikanske tilstande" herhjemme, er der nogle overvejelser, der er helt essentielle før man påbegynder en MBA. Man må lære, hvordan man kombinerer et krævende og opslidende studie med et sundt familie- og kærlighedsliv. MBA’en må og kan ikke være ægteskabsbrud og kærestesorger værd – også selv om uddannelsen er med udsigt til guld og grønne skove!

Fem gode råd til hvordan man overlever en MBA
Ole Larsen er privatpraktiserende psykolog og har ofte henvendelser fra folk, som er overbebyrdet i deres arbejdsliv med krise i deres parforhold til følge.

Han giver her fem gode råd til hvordan man overlever en MBA:

1. Mærk livets essens
Husk at mærke efter hvad der er vigtigst for dig i livet. Hvor ville du nødigst føle, at du havde svigtet, når du runder pensionsalderen. Din familie eller din karriere? Forestil dig eventuelt, at du led af en livstruende sygdom. Set i dét lys, hvor ville du vælge at ofre det meste af din opmærksomhed?

2. Dyrk kvalitetstiden
Afsæt en fast ugentlig aften til kvalitetstid med din partner. Sørg for at have en forlænget weekend sammen én gang om året.

3. Brug tiden kreativt
Sørg for at bruge den tid I afsætter, til at være sammen om noget livgivende og frugtbart – ikke blot til at slappe af og komme til hægterne.

4. Disciplinér din afslapning
For at bruge tiden kreativt fordrer det, at du i det daglige sørger for at pleje din nattesøvn – og evt. sætter en halv time af dagligt til at slappe af. Afslapning kan også være en aktivitet, som du finder behag ved (for eksempel gåtur, musik, meditation eller anden form for afstresning), således at du ikke blot går i brædderne, når det var meningen I skulle hygge jer sammen. Vær lige så disciplineret omkring dette, som omkring din uddannelse/arbejde.

5. Tag gassen af tankerne
Hvis du ikke formår at være nærværende sammen med din partner, så tag det som et advarselstegn. Skriv de tanker ned, som distraherer dig i forhold til at være nærværende, og undersøg dem en for en. Det hjælper som regel til at få taget gassen af tankerne, så du kan give slip på dem. Overvej også hvad der tjener dig bedst, at holde fast ved de stressende tanker eller give slip på dem for i aften. Men vær ærlig overfor dig selv, for så længe du inderst inde føler at der er et problem, som skal løses nu, vil tankerne/bekymringerne ikke slippe.

Kærlighedsskoler og ømhedsuniversiteter
Susanne Brøgger skriver i sin seneste bog under henvisning til Platon at: ”Så længe mænd tragter efter at blive nummer ét i det ene og på vinderholdet i det andet, opnå doktorgrader og direktørposter, vil man ikke kunne spore en udpræget iver efter at lære at leve livet smukt. Man har da endnu aldrig hørt om en kærlighedsskole eller et ømhedsuniversitet - for mænd - ud over det bordel, der hedder ægteskabet”.

Både mænd og kvinder må gøre op med sig selv, om det smukke liv leves, når hjertet banker for kærligheden til mennesker eller for penge og statussymboler. Når alt kommer til alt bør første prioritet vel ikke være et uddannelsesforløb, der stjæler to år af livet og smider alt andet bort. Prioriteterne bør kredse sig om din elskede, som potentielt står dig bi resten af dit liv.

For mere information:

Klik her for at læse mere om Ole Larsen:
www.sitecenter.dk/psykologbehandling/annonceringafpsykologbehandling/

De amerikanske undersøgelser af MBA og den psykiske belastning er omtalt i Financiel Times i uge 49.

Relaterede artikler

Medicinalbranchen: blind branding - Medicinalselskabernes branding af produkter og corporate images skyder forbi målet. Reklamefremstød og kommunikationstil...
A.P. Møller: MBA skaber ikke ledere - Hvis A.P. Møller-medarbejdere vil læse MBA på fuldtid, må de sige op. Virksomheden mener, at det er folks egen beslutnin...
Tag en MBA og skrid - Det er nok rigtigt, at relativt mange medarbejdere forlader den virksomhed, der lige har finansieret et dyrt MBA studium...
Stjæl McKinsey-metoden - Arbejd struktureret, logisk og fakta-baseret. Teamwork og projektledelse på McKinsey-måden er uden smutveje og nemme løs...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

34 JOB

Studentermedarbejder

Se alle job Indryk job

Kursus

Strategisk kommunikationsrådgiver

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Job

Kommunikationskonsulent, udviklingsleder

Frist: 30. september

Digital Projektleder

Frist: 6. oktober

Kommunikationschef

Frist: Ansøgninsgfrist den 05.10.20
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.