Det kloge logo

Skrevet af

Stig Møller Hansen

1 artikler

0 indlæg

En ny generation af logoer er på vej. De vil rykke grænserne for hvad et logo er, og hvad et logo kan. Her er syv markante trends, der viser retningen for fremtidens logodesign.
Evolutionen inden for logodesign har på bedste darwinistisk vis introduceret en ny og forbedret race. Det statiske logo må i stigende grad se sig udkonkurreret af det dynamiske logo. I takt med at kommunikationen digitaliseres, afsløres det statiske logos svagheder, og det dynamiske logo stortrives i et miljø, der giver det optimale levevilkår. Muligheden for at indlejre animation, lyd, interaktion og intelligens i logoet har givet designere helt nye verdener at udforske, og det afspejles tydeligt i moderne logodesign.

Trend #1: Åbne rammer

Web 2.0 filosofiens tanker om samarbejde og brugergenereret indhold har haft en afsmittende effekt på logoet. I stedet for at tænke på logoet som et fast defineret grafisk element med et bestemt udseende, skal vi fremover til at opfatte logoet som en åben ramme, der kan fyldes forskelligt indhold i. At designe et logo bliver ikke længere en lineær, afsluttet proces, hvor outputtet er en designmanual med en masse ”dont’s”. I stedet bliver fremtidens logo en åben ramme med en masse ”do’s”, som – når logoet tages i brug – tillader en løbende udvikling og hvor menneskerne bag logoet kommer tydeligere til udtryk.

Eksempel: Ringling College of Art + Designs nye logo består af en hvid firkant. Bag firkanten lægges der grafik som skolens studerende og ansatte er med til at producere. På den måde afspejles skolens ”produkt” direkte i logoet, og brander samtidig skolen som et levende, alsidigt og kreativt sted i konstant udvikling.
     Klik på logoet for at se det i stort format.


+ Uendelige muligheder
+ Altid ”up-to-date”
+ Aktiv inddragelse af organisationen bag logoet
− Kræver en central styring for at sikre rammerne ikke sprænges
− Afhængig af konstant eksternt input
− Potentielt tidskrævende (der skal hele tiden opfindes nye versioner)

Læs mere om Ringling College of Art + Designs logo


Trend #2: Genetisk regelsæt
Eksplosionen i antallet digitale platforme stiller store krav til det fremtidige logos tilpasningsevne. Ikke alene skal logoet fungere i et væld af online-miljøer, det skal stadig kunne bruges offline. Derfor er det smart at have et fleksibelt logo, der kan ”gro” og tilpasse sig de rammer, det placeres i. Ved at udstyre en håndfuld grafiske byggeklodser med et genetisk regelsæt, der dikterer deres indbyrdes relationer og vækstmønstre, kan logoet antage uendeligt mange former, men stadig bevare sit grundlæggende visuelle udtryk.

Eksempel: Logoet for Odenses nye kulturhus, Kulturmaskinen, er baseret på syv grafiske byggeklodser, fire farver, et grid og en række regler for rotation og bevægelse. Det gør det meget nemt at ”gro” et logo i forskellige størrelser, der nemt kan applikeres ud på vidt forskellige platforme.
Klik på logoet for at se det i stort format.


+ Kan tilpasses ethvert format
+ Få byggeklodser sikrer tydeligt visuelt udtryk
+ Vækstmønster fastlagt via genetisk regelsæt gør logoet nemt at arbejde med
+ Software til automatisk generering kan nemt implementeres
− For mange byggeklodser kan give vidt forskellige udtryk
− Manuel udvikling af nye versioner kan være tidskrævende

Se logoet på Kulturmaskinens hjemmeside

Læs mere om logoet hos Stupid Studio, bureauet bag identiteten.


Trend #3: Autonome evolutionsalgoritmer
I 1970 opfandt matematikeren John Horton Conway spillet ”Game of Life”, der via en simpel matematisk model simulerer udviklingen af celler i et lukket biologisk system. Med afsæt i Conways evolutionsalgoritmer kan logoet bygges op som en levende organisme. Ud fra en række startparametre vokser logoet frem, og gennem mutationer og ”naturlig udvælgelse” fra generation til generation lever logoet sit eget liv – det er blevet autonomt. At arbejde med logoet på denne måde kræver nye multidisciplinære designere, der evner at koble design og biologi.

Eksempel: Den tyske interaktionsdesigner Michael Schmitz har udviklet en fiktiv identitet til Max Planck Instituttet i Dresden. Som startparametre bruger han antal medarbejdere, antal publikationer og størrelsen på instituttets bevillinger. Via en konstant evolution, som instituttets medarbejdere i begrænset omfang kan påvirke, skabes et dagsaktuelt logo der afspejler instituttets tilstand.
Klik på logoet for at se det i stort format. 


+ Afspejler organisationens tilstand ”nu og her”
+ Billig i drift (lever sit eget liv)
+ Mulighed for at påvirke evolutionen engagerer organisationen bag logoet
− Begrænset indflydelse på logoets udseende
− Evolution/mutation skal kontrolleres, ellers udviskes identiteten
− Daglig brug kræver konstant adgang til logoets ”rugekasse”
− Tidskrævende udvikling (kræver lige dele design og programmering)

Læs mere om logoet på Michael Schmitz hjemmeside.


Trend #4: Kamæleon-effekt
Hvem siger, at et logo kun kan se ud på én bestemt måde? Hvad hvis logoet kunne tage form og farve efter den sammenhæng, det indgår i? På samme måde som kamæleonen kan tilpasse sig sine omgivelser, bliver fremtidens logo også kontekst-sensitivt og i stand til at skifte form og farve. Logoet kan kodes til at reagere på bestemte måder, afhængig af den sammenhæng det skal indgå i. Nogen gange skal logoet ses, andre gange skal det træde i baggrunden. Nogen gange skal logoet blot bruges som et lærred, hvorpå andre historier kan udspille sig.

Eksempel: Den kendte østrigske designer Stefan Sagmeister har udviklet logoet til Seed Media Group. Farverne vælges efter det billede, logoet placeres på. For at gøre logoet nemt at bruge, er der udviklet et stykke software, der forvandler en billedfil til et trykklart logo med en stiliseret version af originalbilledet indlejret. Det er blandt andet brugt kreativt på Seed Media Groups visitkort. Senest er logoets kamæleon-effekt udnyttet i en browser-baseret interaktiv installation, der afspejler Seed Media Groups værdier.
Klik på logoet for at se det i stort format. 


+ Høj grad af kontrol
+ Fungerer i alle sammenhænge
+ Mulighed for at kode reaktionsmønstre ind i logoet
+ Automatiseret software kan decentralisere udviklingen af nye logoer
− Manuel udvikling af nye versioner er meget tidskrævende
− Kræver automatiseret software for at være praktisk anvendelig

Læs mere om Seed Media Groups logo.

Se hvordan Seed Media Groups logo anvendes som en interaktiv installation.


Trend #5: Designet til bevægelse
Flere og flere virksomheder bruger digitale medier som deres primære kommunikationskanal. Derfor er det kun naturligt, at de muligheder, mediet tilbyder, dikterer udviklingen af logoet. Fremtidens logo fødes som et tredimensionelt objekt, der er designet til at bevæge sig. Logoet skal selvsagt også fungere på papir, men det inerte, cellulose-baserede medie er ikke længere logoets naturlige platform. Papirets statiske natur fastfryser logoet i tid. Omvendt håndterer de digitale medier nemt den ekstra dimension, tiden, der skal til for at give logoet liv.
     
Eksempel:
Swisscom, den schweiziske pendant til TDC, har for nylig fået et logo, der er skabt som en tredimensionel figur. Sammen med logoets form kommer også et bevægelsesmønster, hvor egenskaber som rotation og flow er tænkt ind som identitetsbærende elementer. Langt størstedelen af Swisscoms kommunikation sker på digitale medier, der kan håndtere det bevægelige logo. Derfor er det kun naturligt, at logoet får lov at folde sig ud og gøre sig fri af papirmediets begrænsninger.
Klik på logoet for at se det i stort format.


+ Udnytter det digitale medies potentiale
+ Virker dragende, trækker opmærksomhed til sig
+ Fordelen af at kunne bruge tidsdimensionen
− Skal designes til også at fungere i en statisk udgave
− For meget bevægelse kan virke distraherende
− Udviklingen er tidskrævende

Læs mere om Swisscoms logo på Creative Review.


Trend #6: Sansning og respons
Modsat papir muliggør de digitale medier dialog. Det gør logoet i stand til at ”svare igen”. Logoet kan fjerne skyklapperne og begynde at sanse den omverden, det placeres i. Ved at bruge input fra de efterhånden allestedsnærværende mikrofoner, webcams, trykfølsomme skærme m.m. kan indtryk fra virkelighedens verden bruges til at påvirke og forandre logoet. Logoet kan sanse forandringer omkring sig og tilpasse sig de skiftende omgivelser. Det kan – bogstaveligt talt – give beskueren svar på tiltale.
     
Eksempel: Den japanske tv-station ”tv asahi” fik i 2003 udviklet et nyt logo, der evner at sanse det miljø, det er placeret i. Lydene fra forbipasserende mennesker på pladsen foran hovedkontoret blev brugt til realtime at ændre logoet på en storskærm. Andre steder blev mikrofoner stillet op, så beskueren med sin egen stemme kunne påvirke logoet. ”On air” var logoet i stand til at sanse den udsendelse, det blev vist hen over, og reagere på det.
Klik på logoet for at se det i stort format.+ Synlig respons inviterer beskueren til interaktion
+ Stor tilpasningsevne
+ Aldrig den samme identitet to gange i træk
+ Virker åben, imødekommende, lyttende, sansende, forandringsparat
− Kræver konstant strøm af input for at komme til sin ret
− Skal udvikles til at virke relevant, ikke kun forandring for forandringens skyld

Læs mere om tv asahis logo hos Tomato, bureauet bag identiteten.Trend #7: Personalisering
Behovet for personalisering og ønsket om at kunne skræddersy sin egen oplevelse, har også fundet vej til logodesign. Passionerede kunder ønsker at vise deres tilhørsforhold til logoet, men vil samtidig udtrykke deres egen individualitet. De vil – sagt med et tidstypisk udtryk – kunne ”pimpe” deres eget logo. Logoet vil i højere grad blive pillet ned fra dets piedestal, og stillet frit til rådighed som et udtryksmiddel. I hænderne på loyale kunder bliver logoet et statement, der tillader dem at vise, hvem de er.
     
Eksempel:
På hjemmesiden logobama.com kan du med tre klik skabe din egen personlige version af Barack Obamas (allerede) legendariske logo. Helt i Obama-kampagnens ånd kan det personaliserede logo downloades til brug på MySpace, Facebook, YouTube, Twitter og en lang række andre sociale tjenester. Ved at give logoet frit, opnår Obama to ting: Masser af eksponering på nettet og dedikerede vælgere, der kan udtrykke deres støtte til Obama på deres helt egen måde.
Klik på logoet for at se det i stort format.


+ Øget sympati hos loyale kunder
+ Facilitering af logoet som individuel udtryksform
+ Potentiale for øget (viral) eksponering
+ Hvis folk vil bruge tid på dit logo, så giv dem muligheden for det!
− Tidskrævende research for at afdække hvordan logoet ønskes brugt
− Skal ramme målgruppens forventninger meget præcist
− Mistet kontrol over hvordan logoet anvendes (...men har du nogensinde haft kontrollen?)

Lav dit eget Obama logo på logobama.comKap båndene
Grænsesøgende og eksperimenterende designere vil fremover tilføje endnu flere funktioner til logoets repertoire. Den rivende udvikling logoet befinder sig i kan sammenlignes med historien om Pinocchio, hvor den døde trædukke forvandles til en spillevende person, og for både Pinocchio og den nye generation af dynamiske logoer gælder det, at der er ingen bånd, der binder dem.

Om forfatteren
Stig Møller Hansen er uddannet grafisk designer og lektor på linjen for Interaktivt Design på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor han blandt andet underviser fremtidens designere i udviklingen af logoer og identitetsprogrammer.

Relaterede artikler

Logoland - Der var ikke mange fanfarer og hurraråb at spore, da Danmark den 1. januar 2012 overtog formandskabet i EU. Det er da og...
Logo go - Logoer skal virke og virke. Som en knytnæve i synet. Som en god popsang i øret. Som en tryg fornemmelse i maven. Se her,...
Spies - et plaster på såret - “Spies - et plaster på såret” bliver måske det nye slogan, når Spies Rejser skal implementere deres nye logo, der mest a...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Kommunikationschef

Se alle job Indryk job

Job

Kommunikationsrådgiver

Frist: 24. marts

Praktikant

Frist: Hurtigst muligt

Kommunikatør

Frist: 11. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.