Krise efter 1. kvartal?

Skrevet af

Redaktionen Kforum

991 artikler

57 indlæg

I september 2008 spurgte vi en række folk fra kommunikationsbranchen, hvad de mente, krisen ville bære med sig. Nu er 1. kvartal af kriseåret 2009 gået, og vi har igen spurgt en række branchefolk, hvordan de mener, at krisen har påvirket kommunikationsbranchen. De fleste er enige om, at krisen kan mærkes generelt i branchen. Der tales om et fald på 15 – 25 %. Men alle er også enige om, at hos dem går det faktisk ikke så ringe endda.

 
Maria Sennels, adm. direktør, Burson-Marsteller
Faktisk har vores Q1 været langt bedre end forventet. Trods krisen oplever vi stadig, at der er et stort behov hos vores kunder for at kommunikere – måske endda større end tidligere – og at de har brug for rådgivning til både den interne og eksterne kommunikation. Men det sker i ryk og uden at committe sig til helt så store budgetter som før. Men det er o.k. og sundt for branchen. Som jeg har nævnt tidligere, oplever vi en vis skepsis over for at igangsætte store interne processer og projekter. Til gengæld oplever vi, at vores rådgivning og de opgaver, vi løser, rykker tættere på forretningen, hvilket er ekstremt positivt. Globalt har vi i en tid som denne valgt at udvikle en række produkter inden for det, vi kalder ’Evidence-Based Communication’. Det skal sikre, at vores rådgivning, de strategiske valg og konkrete tiltag er drevet af data  og måler resultatet i forhold til indsatsen. I en krisetid som denne er der en tendens til, at topledere helt naturligt skærer de ydelser fra, der ikke direkte kan dokumentere en effekt for forretningen. Det er klogt. Derfor er det op til os som rådgivere at kunne dokumentere effekten af vores ydelser, og det vil denne tilgang sikre os.

Bo Søby Kristensen, seniorrådgiver & adm. direktør, Bysted
Hos Bysted har vi i 1. kvartal mærket en lidt større tilbageholdenhed hos vores kunder. Tidsplanerne strækker sig over lidt længere tid, men opgaverne forsvinder ikke. Vi fornemmer klart en hårdere prismæssig konkurrence på udbud. Jeg tror, vi som et stort og velkonsolideret bureau har færre problemer her, fordi vi har tålmodighed og er konkurrencedygtige. Mon ikke det bliver et fornuftigt, men stilfærdigt 2. kvarta,l hvor vi har tid til at forkæle vores kunder? 
Jesper Højberg Christensen, bestyrelsesmand for og stifter af Advice A/S
Vi er stadig efter 1. halvleg alle lige kloge eller lige dumme  på, hvor dybt og hvor længe kontraktionen vil vare. Men hvis vi bruger jobannoncerne på K-forum, kan vi jo se et fald på vel 25 % fra november til nu. Altså mærkbart, men ikke katastrofalt.  Andre medietyper har det nok hårdere.  Ud over finans- og bygge/boligsektoren, hvor krisen opstod, var det på forbrugersiden især mærkevarer og luksusvarer samt restauration og turisme, der holdt for fra før jul og stadig lider, og det presser rigtig mange b-t-c reklamebureauer. Her i første kvartal er det ikke mindst de ’jyske’, producerende eksportvirksomheder, der nu mærker deres markeder lukke for køling, termostater, pumper, elektronik osv. Men videnrådgivning fx fra ingeniører, it-management m.m. samt sektorer som medico er praktisk talt ikke berørt, for nogle tværtimod. Da de fleste af mine virksomheder arbejder meget med strategisk videnrådgivning, mærker de, fx Advice A/S, kun noget, hvor projekter er koblet på eksportindustri. Og fx Nidab, der lever af at sælge sponsorater til bredbånds- og klimakonferencer, klarer sig også o.k. Normalt mærker man i kriser, at det offentlige og organisationer holder sig mere tilbage, fordi ’tidsånden’ mindre kalder på ’projektmageri’. Men der er så mange fornuftige effektiviserings-, forandrings- og reformprojekter i medlemsorganisationer og i det offentlige, at efterspørgslen her er uforandret. Jeg vil endda mene, at digitale projekter stadig udviser vækst, når jeg  fx ser på Advice Digital eller GroupCare. Så det hele er endnu meget uensartet, og jeg forstår sådan set meget godt, at Regering og Nationalbank ikke kan se, hvad vej det går, og dermed hvor meget de skal trykke på speederen. 
Jens F. Kofoed, Formand for Public Relations Branchen & CEO Hill & Knowlton A/S
Public Relations branchen er efter min mening blevet påvirket i mindre grad i Q1, end jeg og mange andre havde frygtet. Der er ingen tvivl om, at krisen kradser nogle steder og måske også mere hos nogle PR-virksomheder end andre, men overordnet set har branchen klaret sig bedre end forventet, hvilket netop er blevet bekræftet af en analyse, som Public Relations branchen har gennemført blandt sine 31 medlemmer. Forklaringen skal formentlig baseres på flere faktorer. Først og fremmest er det min vurdering, at de fremadrettede PR-aktiviteter ikke er blevet sparet bort i det omfang, som mange havde frygtet. Samtidig har der angivelig været en vækst af andre PR-aktiviteter som forandringskommunikation, krisestyring etc. Bundlinjen er, at svækkelsen af traditionelle PR-aktiviteter har været mindre voldsom end antaget, og at nye defensive og utraditionelle aktiviteter er kommet til, hvilket har betydet, at PR-branchen generelt set har klaret sig tilfredsstillende igennem krisen indtil videre. 
Mikkel Jespersen, partner, 1508 A/S
Det er tydeligt, at finanskrisen også har ramt kommunikationsbranchen. Flere af de store private virksomheder, som primært opererer internationalt, har skruet ned for blusset eller slået kassen helt i. Men der er også nogle, der satser her i krisen eller fortsætter uforandret. Det gælder fx mange offentlige virksomheder og institutioner, som giver den gas for at nå de digitaliseringsmål, som Regeringen har sat frem mod 2012.
 
Det giver gode muligheder for virksomheder med digital profil som fx 1508. Vi satser benhårdt på digitale løsninger, og det har indtil videre kunnet fastholde sorte tal på bundlinjen måned for måned. Vi mærker dog en klart øget konkurrence på markedet. Flere konkurrenter dumper priserne, og det gør markedet mudret at navigere i for både kunder og andre leverandører. 
Kresten Schultz Jørgensen, stifter og adm. direktør i Lead Agency
Overordnet set har vi hos LEAD ikke været ramt af krisen. Faktisk tværtimod. Vi har ansat flere folk og oplever vækst, hvilket vi er glade for – specielt i disse tider.

Krisen i kommunikationsbranchen viser sig ved, at alle beslutninger tager længere tid og kræver mere dokumentation. I konsulentbranchen betyder det flere møder for at lande den samme kunde. Kommunikation som PR har problemer, kommunikation som strategisk ledelse har også en plads i krisetider. I konsulentbranchen er der desuden en tendens til, at kunderne vil have strategisk rådgivning fra senior-folk, dvs. konsulenter med erfaring og gerne en alder på 35+. Med andre ord: Det nemme og det unge har problemer. Nu er det strategiske og det erfaringsbaserede mere nødvendigt end nogensinde før. Eller hvis man skal være kæk: De gode overlever i krisetider. De dårlige dør. Det er hårdt, men ikke urimeligt ... 
Thomas Blach, partner, Firstline Communication
Der bliver skåret drastisk i budgetterne. Det er ikke ualmindeligt med reduktioner på 15-20 %. Alt andet lige ville et bureaus profit dermed være en saga blot. Særlig hårdt ramt er de børsnoterede bureauer, der nu vanskeligt kan tjene deres tre herrer på en gang: kunder, medarbejdere og aktionærer. Vi har da også set uskønne ”quartiling” processer, hvor omkostningstunge medarbejdere er blevet sat ud. Det er mere panik end omtanke og fremsyn.  Det ville være klogere at tage en tur på ”rehab” og komme ædruelig og sundere tilbage med en kompetencesammensætning, der passer til markedet.

Budgetreduktionerne har indtil nu været koncentreret omkring kunder fra den private sektor. Men hvad sker der, når regningen for statens hjælpepakker skal betales? Et hul i statskassen til næste år eller i 2011 tegner ikke lovende for serviceringen af de offentlige kunder.  
Mere end nogensinde gælder det om at kunne bevise sime ydelsers værdi for kundens forretningspotentiale. Ja, det er uomgængeligt.

Søren Kaster, direktør, KasterGaardbo A/S
Vi har i første kvartal haft en omsætningsfremgang og forventer i første halvår en fremgang på 15-20 pct., hvilket især skyldes stor efterspørgsel på krisekommunikation, rådgivning, træning og strategi til ledelser, der har skullet omstille deres virksomhed som følge af finanskrisen.
 
Ditte Kirstein Brammer, adm.  direktør JKL A/S
Hos JKL oplever vi, at efterspørgslen i høj grad har ændret sig. Standardløsninger er der slet ingen interesse for. Vores kunder efterspørger i højere grad internationale bureauer, som kan løse forretningskritiske udfordringer inden for lobbyarbejde og strategisk kommunikation. Dette er vi godt gearet til i JKL med kontorer i alle de nordiske lande og Bruxelles samt vores i internationale MS&L netværk. Vi oplever dermed en stor professionalisering i tilgangen til, hvorledes man bruger strategisk kommunikation, og vi har i første kvartal oplevet en stor tilgang af nye kunder. 
Peter Sterup, adm. direktør, PrimeTime
I PrimeTime Kommunikation A/S har vi ikke været påvirket negativt af finanskrisen i første kvartal 2009. Men vi er på vagt, for vi kan selvfølgelig også blive ramt når som  helst. Det er jo sammensætningen af kunder, som afgør, om en kommunikationsvirksomhed bliver ramt af krisen – og i hvilket omfang. Indtil videre har vi været heldige. 
Harry Levin, direktør, Outcom
Krisen sorterer fårene fra bukkene. Vi kan i høj grad mærke, at især de ”tunge” danske og internationale virksomheder har brug for eksterne rådgivere. Og når de har brug for rådgivning om og eksekvering af krisekommunikation, prioriterer de i langt højere grad dokumenteret erfaring end i ”fredstid”. For at kunne agere i denne forandringstid skal man nemlig både kende og forstå ”krisens natur”. Og her giver kunderne udtryk for, at der ikke er megen hjælp at hente hos de unge kommunikationsrådgivere og hurtigtsnakkende slipsedrenge, som gerne vil snakke strategi – men som ikke har kompetencerne til at eksekvere i den aktuelle situation. De har ikke den nødvendige erfaring og troværdighed, og den kan man trods alt ikke læse sig til i lærebøgerne. 
Nicolaj Taudorf Andersen, adm. direktør & partner, Radius Kommunikation
Virksomhedernes fokus har ændret sig med finanskrisen. Det mærker vi i forhold til de opgaver, vi løser for vores klienter. Eksempelvis har vi fået langt flere analyseopgaver, fordi virksomhederne gerne vil vide, hvor de står, for at kunne træffe de rigtige kommunikationsstrategiske beslutninger.
 
Finanskrisen har gjort det nødvendigt for virksomhederne at operere med en kortere horisont. Det påvirker også kommunikationsbudgetterne, som derfor i nogen henseender er blevet mindre. Derfor har vi taget flere klienter og opgaver ind i årets første måneder.

Finanskrisen tvinger os som rådgivere til at blive skarpere på klienternes forretning og dygtigere til vores fag. Så der bliver længere mellem de hurtige og nemme løsninger i branchen. Og det er sundt.
Flemming Mieth, partner, Rosta Kommunikation
Vi oplever ikke nedgang i kunder eller opgaver. Ikke endnu i hvert fald. Til gengæld har opgaverne til en vis grad ændret karakter. Vi løser flere opgaver end tidligere, der har at gøre med den rette håndtering af omstruktureringer og nedskæringer. Vi fornemmer en generel tendens til, at kommunikationsbranchen nu i højere grad skal dokumentere sit værd for kundernes samlede forretning eller interesser. Vores branche er nu i endnu højere grad i direkte konkurrence om samme budget med fx reklamebureauer. Men det giver jo bare mulighed for at vise, at kommunikationsrådgivningen er for vigtig til at nedprioritere – især i krisetider.      
 


John Pedersen, direktør, Operate A/S
Vi har endnu ikke mærket tilbagegang, hverken hos vores private eller offentlige kunder. Men med krisen forventer vi, at branchen generelt vil opleve mere fokus på forholdet mellem ydelse og pris. Og så ser vi en risiko for, at mange kunder vil få mere og mere leveret i tilbudsfasen, når der er bureauer – ikke mindst reklamebureauer – der mangler opgaver, og derfor har tid til at levere en stor del af opgaven uden at få penge for det. I forhold til mange andre brancher leverer vi allerede ganske meget i tilbudsfasen, og det er ikke sundt for branchen, hvis det bliver endnu mere.


Relaterede artikler

Katastrofal katolsk krisekommunikation - Børn er blevet seksuelt misbrugt i årevis overalt på kloden. Gerningsmændene beskyttet, flyttet og forfremmet. Ofrene ti...
Krisekommunikation i krise - Sig sandheden. Sig den hurtigt. Vær ærlig, troværdig og empatisk. Sådan lyder krisekommunikationens grundlov. Men hvad s...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

76 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.