Kommunikationsbureauers årsregnskaber analyseret
Øv, så gik det galt

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1005 artikler

57 indlæg

2013 har været svært. Øv for det. Vi har igen gransket årsregnskaberne sammen med revisor Henrik Ulvsgaard og kan nu afsløre, hvem der er størst og tjener flest penge, og hvem der er årets bundskrabere. Vi kan fremhæve Radius Kommunikation, som er årets højdespringer, og Burson-Marsteller, som er årets bundskraber. Godt for Radius. Skidt for BM. Vi kan også afsløre, at bureauerne generelt bliver dårligere og dårligere til at tjene penge. Men vi håber, alle får et fantastisk 2014.
Statsautoriseret revisor Henrik Ulvsgaard fra Baker Tilly har bearbejdet bureauernes årsregnskaber for Kforum. Bureauerne er sammenlignelige på en række parametre, men har selvfølgelig forskellige organisationsformer, servicelines og kundegrundlag. Disse forskelle diskuteres ikke, idet vi kigger efter de store linjer og det store billede for branchen.  
 
Henrik Ulvsgaard, statsautoriseret revisor, Baker Tilly  http://www.bakertilly.dk/om-baker-tilly/om-baker-tilly-denmark/henrik-ulvsgaard/
 
Ulvsgaard siger:
”Traditionen tro har vi videreført en selektiv brancheundersøgelse, hvor resultater og performance i vanskeligt sammenlignelige virksomheder er blevet vurderet og sammenholdt. Der er taget udgangspunkt i de officielle regnskabstal, som offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Vi har blandt andet kigget på bureauernes resultat, omsætning, personaleomkostninger, overskudsgrad og soliditetsgrad. I år synes jeg, det er særligt interessant at kigge på branchens samlede udvikling, da resultat før skat er faldet drastisk.”
 
Den samlede brancheudvikling
Hvis man sammenkører tallene fra de analyserede bureauer på en række parametre, får man nedenstående oversigt over branchens gennemsnitlige udvikling (gennemsnit på faktiske tal).
 
 
Indekstal er sat til 100 for 2007. Derfra ses en interessant brancheudvikling:
1.     Nettoomsætning falder en smule
2.     Omsætning pr. medarbejder falder over årene, men stiger i 2013
3.     Personaleomkostningerne er støt stigende
4.     Resultat før skat er i frit fald.  
 
Ud af det kan man måske drage følgende tentative konklusion:
Der er måske en tendens til, at bureauerne beholder medarbejdere 'for længe', således at de bliver seniorer og koster mere i løn. Omsætning og indtjening pr. medarbejder svarer ikke til den udgift, der måske er et resultat af lønstigninger, efterhånden som medarbejdere bliver seniorer. Konsekvensen er det dårligere samlede regnskab. Der er derfor brug for bedre dækningsbidrag. For branchen som et hele gælder det nu om at holde personaleomkostningerne nede. 
 
Som Ulvsgaard siger:
Branchetallene vidner om en stigning i personaleomkostninger fra indeks 100 til indeks 138. Samtidig ses der i resultat før skat en modsat udvikling på indeks 100 i 2007 til indeks 44 i 2013. En af nøglerne i forhold til styringen er at sikre effektivitet og højere avancer hos kunder, hvor der skal sikres transparens i økonomistyringen og ledelsen i forhold til en performance-relateret omkostningsstruktur.
 
Hvilke bureauer, der har haft mest vækst i personaleomkostninger, ses herunder. Geelmuyden Kiese topper udviklingen af omkostninger.
 
 
 
 
 
Overskud per medarbejder vs. omkostninger per medarbejder. En mainstream klynge med omkostninger omkring 550.000 kr per medarbejder, lægger niveauet. Cirklernes størrelse viser medarbejdertallet, og farveskalaen angiver bruttofortjenesten. Bemærk Radius kommunikation er stukket totalt af fra resten, som er fanget i at omkostningerne følge og stiger med omsætningen og antallet af timer er den afgørende pris sætter. 
 
 
Maria Steno, Partner og administrerende direktør i Geelmuyden.Kiese 2013, siger:
 
 
”I tråd med tidens politiske trend har vi haft fokus på vækst og viden i 2013. Vi gennemførte sidste år den største investering i videreuddannelse i selskabets historie. Alle selskabets ansatte gennemgik et undervisnings- og træningsforløb med fokus på kreativitet og forretningsudvikling. Det er jeg stolt over. Samtidig har Geelmuyden.Kiese fokuseret på at styrke bredden af kompetencer gennem nyansættelser året igennem inden for alle områder, så vi i dag er stærkere end nogensinde digitalt og kreativt. Endelig har det tættere samarbejde i nye, fælles lokaler med House of Communication været inspirerende. Men uddannelser og flytning har kostet på bundlinjen, så resultatet er vi ikke tilfredse med.”
 
Selskabet oplever nu en positiv udvikling, hvor vækst og indtjening følges ad ind i 2014:
”Det har klart været en del af strategien at tage markedsandele i 2013. Jeg glæder mig til at fortsætte væksten ind i 2014 med holdet i Jorcks Passage. Og bundlinjen ser også bedre ud”, siger Morten Jørstad, der tiltrådte som ny administrerende direktør for Geelmuyden.Kiese i foråret 2014.
 
Hvem tjener mest?
Hvem, der er branchens vindere og tabere, kan måles på forskellige parametre: den samlede omsætning, resultat før skat eller indtjening pr. medarbejder. Herunder ser vi på det samlede resultat før skat:
 
Resultat før skat
 
Som det ses, er Advice A/S fortsat førende i forhold til resultat før skat. På den anden side har der i 2013 været underskud i Burson-Marsteller, Bysted og Jøp, Ove og Myrthu A/S. Det ses dog nedenfor, at der i forhold til 2012 har været fald i resultat for Advice samt Operate, mens Mannov, Radius, Holm Kommunikation og Effector har udviklet sig i positiv retning.
 
Bo Søby, direktør i Bysted, siger:
 
 
”2013 blev et dårligt år for Bysted. Vi har ikke for vane at levere underskud, så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med. Men samtidig er det et lidt sært år at forholde sig til, for fagligt har det været et af vores gode år. Vi har ikke bare vundet nye kunder – der er tale om store og spændende projekter – vi har også vundet flere priser end normalt. Nye kunder plejer at generere stigende aktivitet, men det er fortsat et hårdt marked, hvor priserne er under pres. 2013 har været et omstillingsår for Bysted. Dels har vi skåret ned på vores inhouse rentegnings-ressourcer, fordi der ikke længere er lige så mange printopgaver, og fordi vi satser meget mere på det digitale. Og dels har Intellecta-koncernen (som ejer Bysted) købt det digitale bureau Propeople. Det har indebåret, at vi skulle skære lidt til i forhold til dobbeltfunktioner, og samlet har vi skåret omkring ni stillinger væk. De positive sider af vores omstilling er på vej, men har endnu ikke vist sig på bundlinjen. Men fremover vil vi inden for Intellecta-koncernen kunne gå efter langt større digitalprojekter.”
 
Resultatudvikling fra 2012-2013
 
Espen Højlund, direktør i Advice A/S, siger: 
 
 
”Vores strategiske ambition er at udnytte 20 års erfaring med at tænke i integrerede og netværksorienterede løsninger til at skabe et ’Open World’-bureau designet til en ny virkelighed, hvor PR/PA, marketing og forretningsudvikling smelter sammen. Og indtil videre er vi godt på vej. Vi har i 2013 fået et markant gennembrud som branding- og marketing lead-bureau for kunder som Codan, Klasselotteriet og Coop. Vi har samtidig fastholdt vores stærke position i kommunikationsmarkedet med pæn vækst inden for for eksempel PR/PA. Og måske allervigtigst oplever vi i markant stigende grad, at kunderne efterspørger reelt integrerede løsninger, der sigter mod at skabe relevans og involvering i et kommunikationslandskab, der bliver mere og mere fragmenteret og mere og mere på modtagernes præmisser. Vi står midt i en revolution. Det giver masser af uforudsigelighed i markedet, men frem for alt giver det masser af spændende muligheder for at udvikle og tænke nyt. Og en vækst på ti procent er heldigvis udtryk for, at både markedet og de bedste medarbejdere gerne vil lege med os i den omstilling.”
 
Maria Sennels fra Burson-Marsteller siger: 
 
 
”Vi har haft meget travlt i 2013 og har været igennem en del ændringer og udskiftninger, hvad angår både medarbejdere og kunder – og det kan læses ud fra vores tal fra 2013. Vi så naturligvis gerne, at vi havde gået igennem året uden de store udsving, men det har givet os muligheden for at investere i udviklingen af vores forretning ved at tilknytte de rette profiler og bygge nye og stærke kunderelationer inden for de områder, hvor vi er rigtig stærke, nemlig Corporate & Change Communications, Public Affairs, Crisis & Issues Management samt PR og medierelationer. Vi er godt rustet til 2014 med vores strategi om at positionere os højt i værdikæden og yde strategisk rådgivning inden for vores kerneområder og med vores stærke globale netværk, der giver os en helt særlig position i markedet.”
 
Reinholdt Schultz , direktør i Mannov, siger:
 
 
”Mannovs enkle mål for 2013 var at gøre det bedre end i 2012. Det lykkedes – vi fik skabt en vækst på bundlinjen på 28 procent. Omsætningsmæssigt var det dog stort set status quo – vi overgik 2012 med en procent. Tallene dækker dog over langt større forandringer. 2013 stod i forandringens tegn. Jeg fik selv rorpinden i december 2012, og vi har i Mannov brugt 2013 på en spændende forandringsproces, der blandt andet resulterede i en ny ledelsesstruktur. Vores erklærede mål er at være Danmarks stærkeste rådgivere inden for blandt andet corporate-kommunikation, sundhed, fødevarer, forebyggelse og public affairs.”
 
Hvem er størst?
Det er stadig Advice og Bysted, der er de største bureauer målt på deres nettoomsætning, som nedenstående figur viser.  
 
Bureauers andel af markedet målt på nettoomsætning
 
Effector og Holm er de mindste bureauer af de sammenlignede med en markedsandel på tre og fire procent.
 
Elisabeth Tissot Ludvig, direktør i Effector, siger: 
 
 
”Vi er godt tilfredse med regnskabet for 2013. Vi har investeret i flere ressourcer på Public Affairs- og Market Access-området i løbet af året med fire nye medarbejdere, blandt andet direktør Bo Bredsgaard Lund og seniorrådgiver Anne Marie Geisler Andersen, tidligere folketingsmedlem og psykiatriordfører for De Radikale. Den tendens fortsætter i 2014, hvor Esben Baltzer Nielsen, særlig rådgiver for tidligere fødevareminister Mette Gjerskov, tiltrådte ved årsskiftet for at udvide Effectors kompetencer på fødevareområdet. Og så var det en stor glæde at slå dørene op til Effector Stockholm den 2. januar 2014 under ledelse af Anders Cnattingius, som vendte tilbage til Effector efter fire år hos Molecule. Så det var med et stærkt set-up, vi gik ind i 2014, som tegner til at blive et spændende og godt år. I sommeren 2013 flyttede reklamebureauet Rosenstand & Kyllebæk, mediebureauet Syntese og digitalbureauet Purple Cow ind hos os, og det har givet mange spændende opgaver og synergi.”
 
Morten Holm fra Holm Kommunikation siger:
 
"Vi er tilfredse med udviklingen, som især er skabt som følge af flere opgaver inden for PA, men også flere, nye kunder i butikken. Desuden er der mere aktivitet hos vores eksisterende kunder. 
Mange taler om det forestående opsving. Det er måske muligt, men vi oplever konkurrence om hver eneste kunde og projekt, og kunder som er prisbevidste og kræver resultater for hver eneste krone."
 
Hvem har de højeste lønninger?
Går man efter de højeste lønninger skal man søge til Radius, Geelmuyden Kiese eller Burson-Marsteller, men ellers ligger den gennemsnitlige årsløn på nogenlunde samme niveau. Kun Holm skiller sig ud, hvilket kan skyldes nogle særlige direktørlønningsforhold. 
 
 
Gennemsnitlig årsløn pr. medarbejder. Udregningerne er baseret på de offentlige årsrapporter, hvor der er sket sammenholdelse af personaleomkostninger i forhold til gennemsnitlig antal oplyste medarbejdere i perioden. Personaleomkostninger indeholder løn, pension samt sociale omkostninger
 
Christian Wulff Søndergaard, direktør i Radius, siger:
 
 
”Vi har løftet virksomheden til et helt nyt niveau. 2013 blev det foreløbigt bedste år i vores tiårige historie. Vi oplevede igennem året en fantastisk udvikling med over 30 nye kunder og flere spændende opgaver for eksisterende kunder som strategisk rådgiver i krydsfeltet mellem corporate-, markeds- og samfundskommunikation. Samtidig så vi resultaterne af de strukturelle tiltag, som vi gennemførte i 2012 med en styrkelse af virksomhedens rådgivningskompetencer, en ny teamstruktur, nye arbejdsprincipper og en professionalisering af vores økonomi- og administrationsfunktioner. Det har resulteret i højere effektivitet, bedre kvalitet og forbedret kundeøkonomi.”
 
Overskudsgraden
Kigger man på den samlede overskudsgrad, der er indtjeningsevnen målt ved at sammenholde resultat før skat med honoraromsætningen, får man følgende skema:
 
 
Skemaet her siger altså noget om, hvor gode virksomhederne er til at tjene penge, i forhold til hvad de omsætter for. Radius topper samme med Operate og Holm
 
John Pedersen, direktør i Operate, siger:
 
 
”I 2013 fik vi igen rigtig god respons på vores DobbeltKompetencer – stor indsigt i faglige sektorer og stærke kommunikationskompetencer. Vores kundetilfredshedsundersøgelser viste os, at der er stor tilfredshed med den værdi, som vi skaber, og vi vandt halvdelen af de konkurrencer, som vi deltog i.
 
Vi er på en rejse, hvor den digitale kommunikation fylder mere og mere, og hvor vores arbejde med at skabe engagerende kommunikation kommer mere og mere i spil. Efter uafbrudt vækst siden 2002 gik vi lidt tilbage i 2013, men vi havde et fornuftigt overskud, og vi anser udviklingen for at være ganske uproblematisk. Det er vigtigere, at vi styrkede vores omsætning på det digitale område og inden for sektorer, der er centrale for os. Vores tilbagegang skyldes tab af opgaver inden for klassisk printdesign og en strategisk beslutning om, at vi kun i særlige situationer byder på åbne offentlige udbud. Det koster på omsætningen, men transaktionsomkostningerne er simpelthen for store ved de åbne udbud.”
 
Soliditetsgrad
Det sidste parameter, Henrik Ulvsgaard mener, man skal bedømme virksomheder ud fra, er det, man kalder soliditetsgraden. Det vil rent teknisk sige sammenhængen mellem virksomhedernes formue målt via egenkapital og fremmedgæld. En høj soliditetsgrad betyder, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.
 
Soliditetsgrad er simpelt sagt bureauets gældsbyrde. Høj soliditet betyder lav gæld
 
Interessant er det her at se på, hvordan Advice, der har størst nettoomsætning og højeste resultat før skat, har næstlavest soliditetsgrad.
 
Generelt inden for driftsøkonomiske målsætninger sikrer en soliditet på omkring 33 procent, at virksomhederne er modstandsdygtige i forhold til ændrede konjunkturer. Samtidigt viser en styrket soliditet virksomhedernes mulighed for at foretage fusion og opkøb eller eventuelle ændringer i partnerstruktur for at sikre vækst og indtjening. Burson-Marsteller har ekstrem høj soliditet, hvorimod de fleste andre bureauer har meget høj soliditet. Så det vidner generelt om nogle sunde virksomheder. 
 

Relaterede artikler

Kvikke kampagner kæmper for samfundet - Reklamebranchens svar på Oscar-statuetten blev uddelt i sidste uge og vinderne blev 'Den Kvikke Vej' og 'Digital Post'. ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

27 JOB

Kommunikationspraktikant

Se alle job Indryk job

Job

Senior Marketing Manager

Frist: As soon as possible

Webmaster

Frist: 8. december

Head of Brand & Marketing

Frist: Hurtigst muligt
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.