Kommunikationsbureauers årsregnskaber analyseret
Stadig ingen krise i K-branchen

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1001 artikler

57 indlæg

Hvilket K-bureau tjener flest penge? Hvilket bureau er størst, og hvem er årets bundskraber? Kforum har i samarbejde med statsautoriseret revisor Henrik Ulvsgaard igen gransket årsregnskaberne og kan afsløre, at der stadig ikke er nogen krise at spore blandt K-branchens store bureauer. Særligt Operate A/S skal i år fremhæves. De har haft konstant vækst siden 2006. Ikke bare i omsætning men også i resultat før skat. Så tillykke med det. Vi glæder os til et nyt regnskabsår med endnu flere fede fester i K-branchen.
Statsautoriseret revisor Henrik Ulvsgaard fra Athos har bearbejdet bureauernes årsregnskaber for Kforum. Bureauerne er sammenlignelige på en række parametre men har selvfølgelig forskellige organisationsformer, servicelines og kundegrundlag. 
 
Henrik Ulvsgaard, statsautoriseret revisor, Athos
 
Ulvsgaard siger om det samlede resultat:
 
”Der ser ud til at ske en lille polarisering på markedet, hvor de største bureauer vækster, og de vokser dermed fra resten af bureauerne, der for de flestes vedkommende holder status quo og for nogle stykkers vedkommende viser nedgang. Så det er en branche, der i stigende grad repræsenteres af de store bureauer som Advice A/S og Bysted A/S. Det står også klart, at branchen i vid udstrækning arbejder mod one stop-shopping, hvor produkter udvides enten internt eller eksternt, og kundesegmenter følger med. Der er en stor forandring i porteføljen, og det efterlader regnskabslæseren med et indtryk af, at der hos kunder er fokus på stadigt kompetenceløft.”
 
Hvem tjener mest?
Hvem, der er branchens vindere og tabere, kan måles på forskellige parametre: den samlede omsætning, resultat før skat eller indtjening per medarbejder. Hvis vi starter med at se på den samlede nettoomsætning, ser det sådan ud:
 
Nettoomsætning. Se i stort format her
 
Advice A/S og Bysted A/S adskiller sig fra de øvrige. Dels er der en interessant parallel udvikling i stigninger, og dels er der i det seneste år en udviklingstendens, som indikerer, at Bysted A/S har været i stærk vækst, mens Advice A/S ligger på niveau i forhold til 2011 på toplinjeniveau.
 
Det er desuden værd at fremhæve, at Operate A/S har en væsentlig stigning og fortsat er i vækst. Denne virksomhed har som den eneste været i kontinuerlig vækst i nettoomsætningen siden 2006.
 
Geelmuyden.Kiese A/S er i en stabil udvikling. Mens Holm Kommunikation A/S, Jøp, Ove & Myrthu A/S, Burson-Marsteller A/S, Mannov A/S og Effector A/S i perioden viser nedgang i nettoomsætningen. I årsrapporterne fremgår det dog også, at specielt disse selskaber nu vil have fokus på vækst i 2013 i aktivitet og resultat.
 
Esben Højlund, direktør i Advice A/S, har følgende kommentar til årets resultat
Vi står midt i revolution af marketing og kommunikation, hvor det at tale om budskaber, afsendere og modtagere er meningsløst. Vi arbejder fra nu af med samtaler. Vi har arbejdet systematisk med at designe Advice til den virkelighed med afsæt i vores gamle kerne: Netværkskommunikationen. Det virker. Sidste år bevægede vi os med stormskridt ind i det kommercielle reklamemarked. Vi har vundet en række marketingkunder og fået placeret os solidt ift. de helt store pitches. Så bag en moderat vækst ligger en  stor bevægelse i markedet. Det er fedt at levere vores løsninger i et nyt marked – og skabe langt større impact for vores kunder. Og det er fedt, at vi er lykkedes med at udvide både vores kreative og strategiske kompetencer og samtidig fastholde en stærk holdånd på det efterhånden 60 mand store hold.
 
Hvad er relevant at måle?
Der er vedvarende diskussion om, hvorvidt det giver mening at kigge på omsætningen. Flere vil fremhæve, at det er mere interessant at kigge på bruttoavancen (også kaldet dækningsbidrag eller honoraromsætning). Pointen er, at bureauer kan have en høj omsætning fordi de fx kører mange store kampagner og derfor har en del mediekøb, trykomkostninger osv. Dermed viderefakturers også en del. Alle bureauer ligger inde med det tal men det står kun i få årsrapporter, og derfor er det ikke medtaget her. Henrik Ulvsgaard har dog lovet at udvikle en template, som bureauerne kan bruge til næste årsregnskab. Så kan alle blive målt på det samme. 
 
Maria Steno, direktør i Geelmuyden.Kiese, har følgende kommentar til årets resultat:
”I 2012 havde vi fortsat fokus på at styrke og udvikle vores konsulenter og rådgivere for at øge vores faglige og kommercielle bredde. Det er lykkedes til fulde, og jeg er stolt af den teamindsats, som årsregnskabet for 2012 er et resultat af – ikke mindst i lyset af, at én af selskabets bærende kræfter, Peter Goll, var på orlov det meste af året. Så alt i alt kan vi godt leve med at holde niveauet fra forrige år. Vi er nemlig lykkedes med hovedmissionen for 2012: Nemlig at styrke og udvikle vores medarbejdere og organisation i Danmark. Vi har derfor også ambitioner om vækst i omsætning og resultat i 2013, og vi har allerede fået flere nye, store og spændende kunder i de første kvartaler.”
 
Bureauernes markedsandel
Diagrammerne herunder viser bureauernes markedsandel målt ud fra omsætning. De store bureauer Advice A/S og Bysted A/S tegner næsten halvdelen af lagkagen, mens det er interessant at se, hvordan Operate A/S fortsat vækster og i dag er det tredjestørste bureau af de analyserede.  
 
 
Nettoomsætning i stort format for 2011 og 2012. De store bureauer æder mere og mere af lagkagen
 
Hvem er bedst til at tjene penge?
Det hjælper dog ikke så meget at have en stor omsætning, hvis man ikke kan tjene penge, på det man laver. Derfor er det endnu mere interessant at kigge nærmere på resultatet før skat. Det ser sådan ud:
 
Resultat før skat. Se i stort format her
 
Advice A/S topper igen (igen, igen) i år med bedste resultat før skat på 7,902 millioner kroner. Et resultat, der har været støt stigende de sidste par år. Men Ulvsgaard vil særligt fremhæve Operate A/S:
 
”Årets højdespringer er uden sammenligning Operate A/S, som vækster på såvel top i form af nettoomsætningen og på resultatet. Operate er kendetegnet ved den mest markante vækst i resultat fra 6,4 millioner DKK til 7,4 millioner DKK.”
 
Til sammenligning går Effector A/S ud af året med minus, mens Radius A/S igen kun lige akkurat når at komme ud af 2012 med sorte tal på bunden.
 
Ved at sammenholde med 2011-niveauet for selskabernes resultat før skat er der en række forhold, som kan belyses: Først og fremmest at Mannov er gået så langt tilbage. Direktøren forklarer nedenfor hvorfor.
 
 
Reinholdt Schultz, direktør i Mannov A/S:
”2012 var et spændende år for Mannov. For det første besluttede vi at ændre vores ledelses-setup efter næsten 20 år med Steffen ved rorpinden. Det har vi selvfølgelig brugt en del ledelsesressourcer på i andet halvår. Steffen fortsætter i Mannov – han vil blot fokusere al sin tid på vores kunder, og det er rigtig godt, for han er uden tvivl den dygtigste kommunikationsrådgiver, jeg har mødt. Udover de interne forandringer har vi været ”ramt” af fem barsler i 2012. Vi elsker børn på Mannov, så det glæder vi os over (jeg har selv tre børn). Men vi må også erkende, at det har en betydning for, hvordan bureauets økonomi udvikler sig, når så mange seniorkonsulenter er på barsel på samme tid. Problemet er, at man ikke bare kan ansætte en vikar i stedet for en seniorkonsulent, der kender kunden og dens branche indgående. Vores seniorfolk er markedets dygtigste specialister. Vi kollegaer kan sikre, at kunderne bliver serviceret ordentligt under en barsel - men vi kan ikke nødvendigvis udvikle kunden i barselsperioden. Jeg kan ikke sætte tal på, men der er ingen tvivl om, at de fem gange barselsorlov er en væsentlig del af forklaringen på vores jævne resultat i 2012. I 2013 brugte vi første kvartal på at udvikle en ny strategi for vores virksomhed. Den er vi i fuld gang med at implementere, og det går rigtig godt – både i forhold til markedet og internt – så vi er i ”vækst-humør” på Mannov. Der skal gå meget galt, hvis ikke 2013 bliver bedre end 2012 – det tør jeg godt love.”
 
Overskudsgraden
Kigger man på den samlede overskudsgrad, der er indtjeningsevnen målt ved at sammenholde resultat før skat med honoraromsætningen, får man følgende skema:
 
 
Skemaet her siger altså noget om, hvor gode virksomhederne er til at tjene penge, i forhold til hvad de omsætter for. Operate topper sammen med Burson-Marsteller.
 
 
Maria Sennels, direktør i Burson-Marsteller:
”Vi er godt tilfredse med resultatet for 2012, hvor vi har fastholdt både top- og bundlinje på niveau med 2011. Vi oplever fortsat stor efterspørgsel efter rådgivning baseret på fakta og forretningsforståelse samt stærke spidskompetencer inden for de enkelte fagområder. En af de vigtigste årsager til, at vi bevarer den flotte bundlinje i et ellers konkurrencepræget marked, er, at vi har en klar strategi om at positionere os højt i værdikæden og yde strategisk rådgivning inden for vores kerneområder. Vi har igennem flere år fokuseret og udbygget vores kompetencer inden for Corporate & Change Communications, Public Affairs, Krise & Issues Management samt PR og medierelationer, og så er vi en velfungerede global virksomhed, hvor både kunder og ydelser går på tværs af markeder. Samlet giver det os en stærk position på markedet, og vi kan imødekomme vores kunders efterspørgsel efter ydelser i de globale markeder, de opererer på.”

John Pedersen, direktør i Operate A/S, har følgende kommentar til årets resultat:
”Når vi ser tilbage på 2012, er vi tilfredse. Først og fremmest fordi vi igen fik mulighed for at hjælpe en række virksomheder, organisationer og myndigheder med at løse vigtige og udfordrende kommunikationsopgaver. Vi oplever, at mange kunder er interesserede i vores fokus på at skabe kommunikation, der kan engagere målgrupperne – hvad enten det er interne eller eksterne målgrupper. Økonomisk set var det et fornuftigt år, og igen med en god spredning af vores omsætning – halvdelen i den private sektor og halvdelen i den offentlige sektor. Det gør os robuste, og så giver det en god synergi, som mange kunder sætter pris på. I 2012 fortsatte vi investeringen i vores DobbeltKompetencer, så vi fik endnu mere indsigt i de sektorer, som vi arbejder med, og samtidig styrkede vi vores kompetencer i områder som digitale medier, sociale medier og film.”
 
Bureauernes evne til at tjene penge
Kigger man nærmere på, hvor mange penge bureauerne tjener i forhold til hinanden og i forhold til deres omsætning, får man et noget andet billede end ved blot at kigge på nettoomsætningen. Lagkagediagrammet herunder viser det samlede resultat for bureauerne. 
 
 
Det fremgår, at Advice A/S har den største andel blandt de analyserede svarende til 29 procent. Målt i absolutte tal udgør resultat før skat 7,9 millioner DKK, hvilket er det bedste resultat i virksomhedens historie. Operate A/S udgør 27 procent af bureauernes samlede resultat, hvilket i absolutte tal udgør 7,4 millioner DKK. De mest interessante er dog, ifølge Ulvsgaard, Bysted A/S, der har en stor omsætning, men ikke så høj en indtjening.
 
”Som det ses ovenfor har Bysted A/S 2,1 millioner DKK mod 1,7 millioner DKK i 2011 og 4,4 millioner DKK i 2010 i resultat før skat. Resultatet skal ses i forhold til en væsentlig nettoomsætning jævnfør diagrammet ovenfor og indikerer lave priser på opgaver og/eller vanskelig sammensætning mellem de variable og faste omkostninger i virksomheden.”
 
Bo Søby Kristensen, direktør i Bysted A/S, har følgende kommentar til årets resultat:
”I det fortsat meget konkurrenceprægede marked synes jeg, at vi kan være tilfredse med et resultat, der runder 2 millioner DKK, selvom det ikke er prangende sammenlignet med årene før 2009. Både i 2012 og her et halvt år inde i 2013 er der ingen tvivl om, at Bysted står midt i en markant omlægning med en fortsat opbygning af vores digitale kompetencer. Herunder Bysted A/S’ deltagelse i opbygning af det nye digital implementeringsselskab i Intellecta-koncernen: Joint-Venture Intellecta-Propeople. Denne konstruktion betyder, at vi nu i endnu højere grad kan hjælpe vores kunder hele vejen med digital strategi, UX, design, html og teknisk implementering.”
 
Elisabeth Tissot Ludvig, direktør Effector A/S, har følgende kommentar til årets resultat:
”2012 var ikke et af de nemme år. Der skulle investeres mere i at få de nye opgaver end tidligere. Til gengæld var det et spændende år på opgavesiden, idet vi løser flere og flere opgaver inden for det sundhedspolitiske felt, havde en god tilgang af nye kunder inden for vores kerneområde pharma og desuden fik nye kunder inden for medical devices og sundhed generelt. Med en flytning i slutningen af året blev det desværre til et negativt resultat, men til gengæld med et flot, nyt domicil og nye, spændende kunder på listen samt en ny Public Affairs Direktør Bo Bredsgaard Lund, som blev hentet tilbage til Effector efter en årrække hos JKL.”
 
Hvem får mest ud af deres medarbejdere?
For den enkelte virksomhed gælder det om tjene mange penge på sine medarbejdere og holde omkostningerne nede. Det er selvfølgelig ikke den samme interesse, medarbejdere har. Men det er en anden historie. Følgende oversigt viser samlede personaleomkostninger per medarbejder:
 

 
 
Radius Kommunikation A/S ser således ud til at have de højeste udgifter per medarbejder. Det er et interessant resultat, da Radius også er et af de bureauer, der samlet set tjener færrest penge. Det vidner måske om, at overskuddet går til høje lønninger frem for udbetaling af overskud.
 
Nikolaj Taudorf Andersen, direktør i Radius Kommunikation A/S:
"Vi havde naturligvis gerne set en bedre bundlinje, men vi valgte at optimere organisationen og styrke ledelsen med en ny direktør, ligesom vi investerede massivt i at skabe ny forretning. Det koster lidt sidste år, men vi kan til gengæld allerede se effekten og har fået en flyvende start på 2013 med et solidt overskud efter første kvartal og 15 nye kunder siden årsskiftet. Blandt de nye kunder er McDonald's, teleselskabernes fælles betalingsselskab 4T, Bullguard, flyselskabet Vueling og SPIES. Vi oplever for øjeblikket en interesse, som ikke har været overgået i vores snart tiårige historie. Efterspørgslen kommer især fra virksomheder, der arbejder i krydsfeltet mellem markeds-, corporate- og samfundskommunikation, og her kan vi virkelig bringe vores ekspertise inden for integreret kommunikation i spil.
 

Soliditetsgrad
Det sidste parameter, Henrik Ulvsgaard mener man skal bedømme virksomheder ud fra, er det man kalder soliditetsgraden. Det vil rent teknisk sige sammenhængen mellem virksomhedernes formue målt via egenkapital og fremmedgæld.
 
 
 
Henrik Ulvsgaard siger:
 
”Soliditetsgraden i procent beskriver, hvor meget egenkapitalen udgør af selskabets samlede balance. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden. En høj soliditetsgrad betyder derimod – alt andet lige – at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab. Soliditetsgraden bør tolkes med varsomhed, idet tallet kan afhænge af den valgte regnskabspraksis.”                                                                                 
Generelt ligger de analyserede virksomheder fint i relation til soliditetsgrad. Generelt inden for driftsøkonomiske målsætninger sikrer en soliditet på omkring 33 procent, at virksomhederne er modstandsdygtige i forhold til ændrede konjunkturer. Samtidigt viser en styrket soliditet virksomhedernes mulighed for at foretage fusion og opkøb eller eventuelle ændringer i partnerstruktur for at sikre vækst og indtjening. Burson-Marsteller har ekstrem høj soliditet, hvorimod de fleste andre bureauer har meget høj soliditet. Så det vidner om nogle sunde virksomheder. Det er interessant, at Advice A/S, der er ellers er brancheførende, har en relativ lav soliditetsgrad.  
 
Yderligere information:
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og nøgletal. Der er i år indarbejdet en sammenligning mellem selskaberne af honoraromsætning, som udtrykker virksomhedernes honoraromsætning eksklusiv omsætning relateret til udlæg.
 

Relaterede artikler

Traditionelle regnskaber afspejler ikke virksomhedens sande værdi - I de seneste måneder er aktiekurserne styrtdykket selv i store og velrenommerede danske virksomheder. I ...
The sky is the limit - Efter et år med overskrifter som ’Operation red SAS, SAS er kriseramt og besparelser for 16 milliarder kommer succesen e...
Til møde med revisorerne - Hvordan går det egentlig med kommunikationsbranchen? Kforum tog til møde med to revisorer for at se på tallene og regnsk...
Procenter på kriser - Kriser er både uundgåelige og ubehagelige for de fleste virksomheder, men er samtidig spændende læsning i medierne. Som ...
Hvem tjener flest penge? - Kforum har sammen med statsautoriseret revisor Henrik Ulvsgaard gransket PR-bureauernes årsregnskaber. Bysted, Mannov og...
Burson-Marsteller nu med evidens - Burson-Marsteller har fået et imponerende årsregnskab takket være et overraskende spring dybt ind i videnskaben. Halvdel...
Boom – branchen er tilbage - Fremgang på hele fronten. Sådan blev 2010 for PR-branchen, der hermed for alvor har sat social dialog på kommunikationen...

Kommentarer

Udvalgte job

Kommunikationspartner

SKI

Frist: 30. oktober

Studentermedhjælper

Terma

Frist: Snarest muligt

Praktikant

KREAB

Frist: 28. oktober

Studentermedhjælper

DTU

Frist: 18. oktober

Pressechef

Danner

Frist: 23. oktober

Få nyhedsbrev

50 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Praktikant – policy & PR

Frist: 11. oktober

Communications Specialist

Frist: As soon as possible

Social Media Manager

Frist: As soon as possible
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.