Kommunikationsbureauers årsregnskaber analyseret
Krisen er aflyst

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1001 artikler

57 indlæg

I samfundet er der krise, nedjusteringer og nedskæringer, men ikke i K-branchen. Kommunikationsbureauerne tjener stadig mange penge. Der ses ikke som i 2010 en udpræget stærk vækst, derimod er der status quo i en branche, der for alvor har konsolideret sig. Igen i år ligger Advice A/S helt i toppen med størst omsætning og resultat før skat. Primetime er årets højdespringer med størst vækst. Og Radius skraber bunden. De fleste bureauer ligger stabilt på omsætningen, og en del bureauer har ansat flere medarbejdere. Der er ingen krise i K-branchen.

Selv om krisen kradser mange steder, kommer de fleste bureauer ud af 2011 med et flot resultat
 
Statsautoriseret revisor Henrik Ulvsgaard fra Athos har bearbejdet bureauernes årsregnskaber for Kforum.
Henrik Ulvsgaard, startsautoriseret revisor, Athos
 
Ulvsgaard siger om det samlede resultat:
 
”Generelt for branchen ses det, at bundlinjen skabes ved at sikre en stærk toplinje i form af omsætning. I modsætning til andre brancher ses der ikke tendenser til omkostningsreduktioner. Branchen har generelt stadig fine nøgletal målt på omsætning, indtjening, soliditet og likviditetsgrader.”
 
Nils Rasmus Hansen, indehaver af InformationsGruppen og tidligere formand for PR-bureauernes brancheforening, har også fået tallene til gennemsyn, og han er positivt overrasket:
 
Niels Rasmus Hansen, direktør i InformationsGruppen
 
Hansen siger:
 
”Det er egentlig ret imponerende, at disse 10 virksomheder faktisk synes at være kommet helskindet eller godt gennem finanskrisen – og de fleste endda med stigende overskud. Hvis disse ti virksomheder er repræsentative for hele branchen, tegner der sig efter min vurdering et billede af en meget moden branche, der er blevet mere professionel til at drive virksomhed, til at vækste trods krisetider, til at generere overskud og til at holde et tilfredsstillende kapitalgrundlag.”
 
Hvem tjener mest?
Hvem der er branchens vindere og tabere, kan måles på forskellige parametre: den samlede omsætning, resultat før skat, indtjening pr. medarbejder eller resultat efter fratrukket viderefakturering (honoraromsætning). Hvis vi starter med at kigge på det samlede resultat før skat, får vi følgende graf:    
 
 
Advice A/S topper igen i år med bedste resultat før skat på 7,8 millioner kroner. Herefter følger bureauerne nedefter med et fald på en lille million kroner i resultat før skat. Radius klarer kun lige akkurat at komme ud af 2011 med sorte tal på bunden. Ingen bureauer går i minus, og mange bureauer tjener mange penge, hvilket samlet set giver et billede af en sund branche. Se i stort format her
 
Esben Meyer Højlund, direktør i Advice, har følgende kommentar:

Esben Meyer Højlund, direktør i Advice, se Kprofil
 
”Forretningen har været solid og bæredygtig i alle syv forretningsområder. Vi har fortsat vores strategiske fokus på at forene marketing og kommunikation i effektive og kreative netværksløsninger. Og markedet ser ud til at efterspørge den bevægelse. Vores kreative, konceptuelle enhed er vokset markant, så den nu tæller fire senior-AD'ere med tung bureauerfaring, tre AD'ere og to grafikere. Siden finanskrisen brød ud, er vi alt i alt vækstet ca. 75 pct. Vi har set en forskydning i markedet i løbet af 2011 mod det private marked, og vi undgår dermed at blive påvirket af tilbagegangen i det offentliges efterspørgsel.”
 
Ser man udviklingen i resultat før skat over en årrække, får vi følgende kurve:
Se i stort format her
 
I 2011 har selskaberne generelt haft en stabil indtjening svarende til niveauet for 2010. Der ses dog fald i indtjeningen hos Bysted og Effector Communications. Generelt ses fra 2010 til 2011 en stigning i udvikling før skat på 2 pct. Til sammenligning udgjorde stigningen fra 2009 til 2010 56 pct. Hvor der i 2009-2010 var tale om høj vækst, er der altså i 2010-2011 tale om status quo i branchen. Det ses også af følgende graf:
 
Se i stort format her
 
Grafen viser, at virksomhederne i 2011-regnskabet generelt ligger på niveau med 2010-regnskabet. Kun to skiller sig ud: Bysted, der får et lidt dårligere resultat, og Primetime, der får et noget bedre end i 2010.
 
Bo Søby Kristensen, direktør i Bysted, kommenterer:
Bo Søby Kristensen, direktør i Bysted
 
”2011 har været et fantastisk godt år for Bysteds udvikling. Vi har for alvor fået succes på de områder, hvor vi har satset ekstra kræfter: oplevelseskommunikation og de store samlede digitale projekter som fx den nye VisitDenmark-portal, kongehuset.dk og udenrigsministeriet.dk. Også inden for strategiudvikling og levende billeder integreret i kommunikationsløsningerne har vi oplevet den ønskede fremgang. Til gengæld må vi nu indse, at vi i 2011 har satset lidt mere på bl.a. nye ansættelser, end det fortsat forsigtige marked har været med på. På indtjeningssiden fik vi derfor et dårligt 2. og 3. kvartal og fik først rettet skævhederne i 4. kvartal. Vurderet på indtjeningen er vores 2011 derfor ikke tilfredsstillende. Nøgletallene er dog ikke længere helt simple at sammenligne, da Bysted A/S er en fuldt integreret del af den børsnoterede Intellecta-koncern, hvor fx indtjeningen regnskabsmæssigt opgøres noget anderledes.”
 
Årets højdespringer
Årets højdespringer er Primetime Kommunikation A/S, som på alle målepunkter har haft markant vækst:
 
Se i stort format her
 
Primetime har vækstet på nettoomsætningen, bruttofortjenesten, resultat før skat, aktiver i alt og egenkapital. Det har været et flot år, og indtil videre viser der sig en stabil vækstkurve for Primetime.
 
Direktør Peter Sterup kommenterer:

Peter Sterup, direktør i Primetime, se Kprofil
 
”Jeg synes, det seneste regnskabsår er gået rigtig fint med stigende aktivitet og mange spændende opgaver for både nye og gamle kunder. Resultatet er absolut tilfredsstillende. Vi har opnået større omsætning og større indtjening, så selv om alting altid kan blive bedre, har vi haft et godt år med et flot resultat. Det skyldes først og fremmest en helt afgørende kombination af gode kunder og dygtige medarbejdere. Skal jeg pege på et område, som betyder mere og mere i vores forretning, er det kampagner.”
 
De største er de bedste
 
Se i stort format her
 
Oversigten her viser nettoomsætningen (hvor mange penge virksomheden har tjent, før udgifter er fratrukket). De to store bureauer, Advice og Bysted, dominerer stadig toppen. Kigger man på tallene for disse ti virksomheder som udtryk for markedsandele, får vi følgende lagkagediagram: 
 
Se i stort format her
 
Det er Advice og Bysted, der er de store spillere på markedet. Primetime Kommunikation, Mannov og Operate udgør anden række. Henrik Ulvsgaard bemærker hertil:
 
”Advice A/S har i 2011 en andel svarende til 20 pct. i forhold til nettoomsætningen i hele den udvalgte gruppe af virksomheder. De har derfor styrket deres position i forhold til de sammenlignede virksomheder, således at den næsthøjeste virksomhed, Bysted A/S, i 2011 har en andel på 15 pct. (i 2010 17 pct.). Årets højdespringer er Primetime Kommunikation A/S med andel på 12 pct. (til sammenligning havde virksomheden 9 pct. i 2010).”
 
Og Nils Rasmus Hansen er enig:
 
”Målt på stigende nettoomsætning synes branchens vindere siden finanskrisen i 2008 at være Advice, Operate og Primetime. Mannov synes at have strammet op, således at man med en reduktion i antal medarbejdere har formået at holde en næsten uændret omsætning – men en markant bedre bundlinje. Bysted og JØP stagnerer. Effector oplever en ganske markant tilbagegang. Noget overraskende ser det ud, som om pusten er gået af Radius, der har produceret højst ujævne regnskabstal de seneste 4 år.”
 
Det er nogenlunde det samme billede man får, hvis man anvender nøgletallet honoraromsætning. Det betyder, at faktureringer, som vedrører underleverandører, er blevet fratrukket, hvorved man får et mere retvisende billeder af den reelle omsætning i virksomheden. Som det ses af grafen herunder (hvor det desværre ikke har været muligt at indarbejde tal fra Bysted), er det stadig Advice, der er branchevinder. 
 
Se i stort format her
 
Samlet set er det lykkedes for Advice, Primetime, Operate, Geelmuyden Kiese samt Burson-Marsteller at vækste på honoraromsætning. Jøp, Ove & Myrthu, Radius og Effector er faldet siden 2010.
 
Kigger man på den samlede overskudsgrad, der er indtjeningsevnen målt ved at sammenholde resultat før skat med honoraromsætningen, får man følgende skema:
 
Se i stort format her
 
Skemaet her siger altså noget om, hvor gode virksomhederne er til at tjene penge, i forhold til hvad de omsætter for. Årets højdespringer er Burson-Marsteller, der har en overskudsgrad på 24 pct. Operate ligger på 23 pct. i overskudsgrad. Primetime og Advice er på 18 pct. og 17 pct. Samlet ligger næsten alle virksomheder på et flot niveau, der indikerer en fornuftig sammenhæng mellem selskabets omsætning og resultat.
 
Radius skiller sig helt ud med et meget ujævnt resultat. Effector og Jøp, Ove & Myrthu er heller ikke imponerende. Noget tyder således på, at det er de mindste bureauer, målt på både generel omsætning, honoraromsætning og overskudsgrad, der tjener færrest penge.
 
Nicolaj Andersen, direktør i Radius, har følgende kommentar til årets regnskab:
 
”Fortællingen om vores 2011 er todelt. På den ene side har vi vækstet vores basisforretning uden ekstraordinære opgaver – og vi har forøget antallet af private og offentlige kunder med over 25 pct. Samtidig har vi opretholdt en høj kundetilfredshed. På den anden side endte vi ud med et finansielt resultat, der ikke er tilfredsstillende. Investering i nye kunder og et beklageligt tab fra konkurs på kundesiden trak ned i resultatet. Når det gælder de opgaver, vi løser, oplever vi en stigende efterspørgsel på særligt de integrerede kommunikationsløsninger. Graver vi et spadestik dybere ned, fordeler vores omsætning sig nogenlunde ligeligt på markedskommunikation, corporate kommunikation samt public affairs. Vores analyseforretning spiller en væsentlig rolle på tværs af ”disciplinerne” – og vores finansielle kommunikationsrådgivning af særligt flere mindre og mellemstore børsnoterede selskaber supplerer i stigende grad de øvrige områder i virksomheden. Vi forventer et bedre resultat i 2012.”
 
Elisabeth Tissot Ludvig, direktør i Effector, har følgende kommentar til årets regnskab:
 
"2011 var et spændende år i Effector med hele fem nye kunder inden for pharma og nutraceutical. Vi oplevede en stor stigning i antallet af opgaver på Market Access og Public Affairs og fortsætter med at styrke disse områder. Det samme gælder de sociale medier, som medicinalindustrien nu er blevet lidt tryggere ved at anvende. Vi brugte også megen energi på integreret marketingkommunikation sammen med vores søsterselskab reklamebureauet Cox Copenhagen samt på vores skandinaviske kunder og opstarten af Effector i Norge. Vores vækst blev lidt lavere end vi havde regnet med – til gengæld voksede vi på andre områder – både kompetencemæssigt og antalsmæssigt ligesom tre af vores medarbejdere fik børn i 2011."
 
Hvem får mest ud af deres medarbejdere?
For den enkelte virksomhed gælder det om tjene mange penge på sine medarbejdere og holde omkostningerne nede. Følgende oversigt viser samlede personaleomkostninger pr. medarbejder:
 
Se i stort format her
 
Af grafen ses det, at Mannov har de højeste omkostninger på 594.000 pr. medarbejder, mens Effector Communications A/S har laveste personaleomkostninger svarende til 524.000. Ulvsgaard bemærker, at branchen generelt har højkompetente medarbejdere, og at lønningsniveauet afspejler dette. Det mest overraskende er imidlertid, at der ikke er større forskel på omkostningsniveauet. Nils Rasmus Hansen bemærker hertil: 
 
 ”Oversigten er nok lidt misvisende, idet omsætning via freelancemedarbejdere typisk er medtaget i nettoomsætningen, mens de tilhørende omkostninger ikke er med. Derfor er bruttoavance pr. medarbejder noget mere retvisende.”
 
Bruttoavancen pr. medarbejder (antal medarbejdere divideret med bruttofortjeneste) er:
 
Burson-Marsteller:                                 1.166.000 (17 medarbejdere)
Mannov:                                                    965.000 (35 medarbejdere)
Geelmuyden.Kiese:                                   882.000 (24 medarbejdere)
Advice:                                                      855.000 (54 medarbejdere)
Operate:                                                    813.000 (35 medarbejdere)
Effector:                                                     629.000 (10 medarbejdere)
Bysted:                                                      617.000 (50 medarbejdere)
Radius:                                                      604.000 (21 medarbejdere)
 
Sætter man personaleomkostninger pr. medarbejder i relation til bruttoavance pr. medarbejder, ser det ud, som om Burson-Marsteller får betragtelig mere ud af deres lønkroner end de andre virksomheder. Enten på grund af højere honorarsatser eller højere udnyttelsesgrad, hvilket tallene ikke giver noget entydigt billede af. Nils bemærker:
 
”Det er tankevækkende, at Burson-Marsteller kan få en bruttoavance pr. medarbejder på 1.166.000 ud af en personaleomkostning på 587.000. Radius derimod får kun en bruttoavance pr. medarbejder på 604.000 ud af en personaleomkostning på 582.000.”
 
Soliditetsgrad
Det sidste parameter, Henrik Ulvsgaard mener man skal bedømme virksomheder ud fra, er det man kalder soliditetsgraden. Det vil rent teknisk sige sammenhængen mellem virksomhedernes formue målt via egenkapital og fremmedgæld.

Se i stort format her
 
Inden for driftsøkonomiske målsætninger siger man generelt, at virksomheder må have en soliditet på omkring 33 pct., for at virksomhederne er modstandsdygtige i forhold til ændrede konjunkturer.
 
Nils Rasmus Hansen kommenterer hertil:
 
”Bortset fra Effector (18 pct.), JØP’erne (21 pct.) og Advice (23 pct.) viser billedet nogle ganske velpolstrede virksomheder, som synes at have fokuseret på konsolidering i de senere år. Burson-Marsteller er næsten ekstremt overpolstret med en soliditetsgrad på 82 pct. Det er tal, som meget store dele af dansk erhvervsliv må skæve misundeligt til.”
 
Kommentarer fra øvrige bureau-direktørerne
 
Reinholdt Schultz, Mannov
"2011 var et ekstraordinært år for Mannov. Vi løb stærkt for at hente opgaver ind og for at løse dem. Men det var et Mannov i noget nær topform – derfor ser vi også et resultat før skat på over 7 mio. kr. Vi er godt tilfredse med et resultat, som for os er det bedste nogensinde. Samtidig har vi skabt resultatet i et fortsat presset kommunikationsmarked – det må man ikke glemme. Det gode resultat skyldes dels, at vi gennem nogle år har arbejdet hårdt på at effektivisere vores produktionsapparat – alle har bidraget, uanset om de arbejder i vores køkken, i vores administration eller er konsulenter – og dels, at vi har haft det fornødne held og dygtighed til at sælge vores kerneydelser: Kommunikationsrådgivning og eksekvering. Vi har i 2011 især oplevet en vækst i arbejdet med fonde og finansielle virksomheder, og områder som issues-management, pressearbejde, events og strategisk arbejde med sociale medier har fyldt meget. Det er en udvikling, vi forventer vil fortsætte i de kommende år, hvor vi også regner med vækst blandt lifescience- og teknologikunder."
 
John Pedersen, Operate
"2011 var et godt år: Fortsat vækst, fornuftigt overskud og en god balance, hvor omsætningen fordelte sig nogenlunde lige mellem den private sektor og den offentlige sektor. I 2011 fortsatte vi med at investere i områder som digital kommunikation, sociale medier, film og kreative kampagner. Samtidig lancerede vi en metode med seks drivere til at skabe kommunikation, der engagerer. Det er en metode, som vi både bruger ved eksterne kampagner, og når vi arbejder med forandringsprojekter for myndigheder og i større private virksomheder."
 
Jeppe Veddinge, Geelmuyden.Kiese

"Vi er tilfredse med resultatet for 2011. Vi vokser stabilt, og samtidig er vores vækst større end markedets igen i år. Det svarer til den plan, vi har lagt for virksomhedens udvikling. I 2011 lykkedes vi med at sprede rådgiver- og salgsansvaret på flere skuldre. Årets resultat er derfor skabt ved hjælp af en stærk team-indsats fra alle medarbejdere – og i kraft af en bredere og mere specialiseret rådgivergruppe. Samtidig har vi opnået en god fordeling af langvarige kundeforhold og udfordrende enkeltprojekter, bl.a. på energi- og sundhedsområdet. GK’s fokus vil fortsat være på kommunikation i bred forstand – med både kommercielt og politisk fokus. Men samtidig er vi opmærksomme på markedets stigende behov for specialisering. Det er én af grundene til, at GK i april købte aktiemajoriteten i det nordiske livsstilsbureau House of Communication. Planen er, at de to selskaber vil beholde hvert sit navn og egenart. GK som strategisk kommunikationsbureau, House of Communication som specialist inden for livsstilssegmentet. Vi kan allerede nu mærke, at denne kombination af bredde og dybde er noget, kunderne efterspørger."
 
Kim Larsen, Burson-Marsteller
 
”Vi er tilfredse med en vækst på 3 procent og en markant forbedring af en i forvejen flot bundlinje. Vi har en klar strategi om at fokusere på det vi er allerbedst til i stedet for at sprede os over alt for meget. Kunderne er blevet dygtige og efterspørger rådgivning baseret på fakta og forretningsforståelse og forventer erfaring og spidskompetencer – og det er det vil tilbyder. I 2011 har vi fokuseret på og forbedret vores spidskompetencer inden for Corporate Communications, Public Affairs og Krise & Issues Management både via nyansættelser, strategiske partnerskaber, uddannelse og research. Det har givet os en skarp profil i et lidt uroligt marked og belønnet os med en række meget spændende opgaver.”
 
---
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og nøgletal. Der er i år indarbejdet en sammenligning mellem selskaberne af honoraromsætning, som udtrykker virksomhedernes honoraromsætning eksklusive omsætning relateret til udlæg.
 

Relaterede artikler

Gylden fremtid for digital markedsføring - MSN Europas direktør Judy Gibbons regner med at hente store penge på digital markedsføring. Denne atypisk positive udmel...
Traditionelle regnskaber afspejler ikke virksomhedens sande værdi - I de seneste måneder er aktiekurserne styrtdykket selv i store og velrenommerede danske virksomheder. I ...
Stop hyleriet - Hvor svært kan det være? - Aviserne skal tage sig sammen og forstå hvem deres læsere er. Chefredaktør på Metro International, Per Mikael Jensen for...
Til møde med revisorerne - Hvordan går det egentlig med kommunikationsbranchen? Kforum tog til møde med to revisorer for at se på tallene og regnsk...
Det skal være interessandt - Journalister og videnskabsfolk ser i min erfaring tit skævt til hinanden. Det er underligt, fordi de på mange måder gør ...
Procenter på kriser - Kriser er både uundgåelige og ubehagelige for de fleste virksomheder, men er samtidig spændende læsning i medierne. Som ...
Hvem tjener flest penge? - Kforum har sammen med statsautoriseret revisor Henrik Ulvsgaard gransket PR-bureauernes årsregnskaber. Bysted, Mannov og...
Burson-Marsteller nu med evidens - Burson-Marsteller har fået et imponerende årsregnskab takket være et overraskende spring dybt ind i videnskaben. Halvdel...
Boom – branchen er tilbage - Fremgang på hele fronten. Sådan blev 2010 for PR-branchen, der hermed for alvor har sat social dialog på kommunikationen...

Kommentarer

Udvalgte job

Kommunikationspartner

SKI

Frist: 30. oktober

Studentermedhjælper

Terma

Frist: Snarest muligt

Praktikant

KREAB

Frist: 28. oktober

Studentermedhjælper

DTU

Frist: 18. oktober

Pressechef

Danner

Frist: 23. oktober

Få nyhedsbrev

50 JOB

Pressekonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Praktikanter

Frist: Hurtigst muligt

Studentermedhjælper

Frist: 20. oktober

Pressechef

Frist: 23. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.