Kolind om innovation og konkurrencedygtighed

Skrevet af

Katja Møller
Journalist

11 artikler

0 indlæg

Mange virksomheder har fintunet den gamle motor og tror på, at de kan vinde morgendagens løb. Det siger sig selv, at de vil blive overhalet indenom, hvis de ikke fornyer sig - de bliver nødt til at ændre deres kultur og organisation, lyder det fra Lars Kolind, stifter og bestyrelsesformand for ventureselskabet PreVenture. Men hvad kan veletablerede virksomheder helt konkret gøre for at blive mere konkurrencedygtige og innovative i en global kontekst?

“Først og fremmest gælder det om at lægge industrisamfundet og dens præmisser bag sig. Det betyder blandt andet, at erhvervslederne skal lægge omkostnings-fokuset fra sig og koncentrere sig mere om at skabe værdi. Og det er ikke nemt. Paradokset er jo, at vi ved, hvad tingene koster, men vi har ingen ide om, hvilken værdi de har”, siger Lars Kolind, PreVenture.

Han mener, at virksomheder, der ønsker at forny sig, kan hente masser af inspiration fra opstartsvirksomhederne og hele iværksætterkulturen. Han hælder imidlertid til modellen med at ændre strukturen i hele virksomheden fremfor at oprette en mindre innoverende enhed. “Innovatører arbejder jo udfra princippet om, at al konventionel viden er irrelevant – og det kolliderer ofte for meget med den kontekst, enheden indgår i”, påpeger Kolind.

Forny opfattelsen af et job
Ifølge den tidligere Oticon-direktør, der forvandlede den traditionelle produktionsvirksomhed til den såkaldte spaghetti-organisation i årene 1988-2000, bliver de etablerede virksomheder nødt til at gøre op med et tankesæt på flere områder.

“De bliver nødt til at forandre hele opfattelsen af et job. Mange af de veletablerede virksomheder er vant til at organisere sig omkring fagkompetencer. Det, der bliver afgørende fremover, er imidlertid ikke evnen til at lære og have de rette referencer. Det centrale bliver at mestre evnen til at lære af andre og sammen med andre”, lyder det fra Kolind. Han fortsætter:

“Samtidig er det centralt, at virksomheden fremelsker evnen til at være ‘street smart’, dvs. at være tilpasningsdygtig. Ikke forstået som noget passivt såsom at underordne sig, men som en åbenhed og en ekstrem opmærksomhed på, hvornår vilkårene ændrer sig”.

Desuden gælder det naturligvis også om at dyrke evnen til at innovere. Og det sker ved at fokusere på relations-kompetencer: evnen til at at kommunikere, samarbejde og netværke. Men det forudsætter samtidig, at virksomheden kan trække på fortolknings-kompetencer:

“Virksomheden bliver nødt til at være i fortolkningsberedskab hele tiden. Den skal kende sine værdier, ligesom medarbejderne skal vide, hvor de kommer fra. Virksomheden skal have en fantastisk evne til at fortolke sig selv og sine omgivelser – og ikke mindst være i stand til at handle på dem”, siger Lars Kolind.

Pil strukturen ud af organisationen
I de nye, konkurrencestærke virksomheder vil vi ikke se liability og omkostninger som drivkraft. Det, der bringer virksomheden fremad er en fælles dynamik. Og hvordan skaber man rammerne for det?

“Formindsk antallet af managere – det handler om at skabe så meget diversitet i organisationen som overhovedet muligt”, påpeger Kolind, der opstiller følgende punkter for, hvad man bør lægge vægt på i forandringsprocessen:

- fokuser på, hvordan man får ting til at ske i organisationen, f.eks. ved at skabe projekt teams.
- Vær opmærksom på, at det sker professionelt.
- Skab en management struktur bestående af medarbejdere, ikke hierarkier med faste ledere. Opbyg evt. en kultur med mentorer.

Åbn op for uformel kommunikation
Den innovative kultur kan kun fremelske gennem den uformelle kommunikation. Ifølge Lars Kolind har den elektroniske kommunikation taget overhånd.

“Virksomheden bør tage afstand fra alt der har med formel kommunikation at gøre. Der er stadig for meget papir-udveksling og al for meget kommunikation via emails. Vi må huske på, at innovationer sker, når folk mødes. Det gælder altså om at skabe et miljø, der inviterer til interaktion i de fælles fysiske rammer – det er her, der åbnes op for kreativiteten”, siger Kolind.

Glem alt om budgetter
Han tilføjer, at det i bund og grund handler om at skabe et iværksætter-miljø og en kreativ atmosfære i organisationen. Ideer til, hvad der vil skabe værdi for kunderne derude, er det, der skal lede virksomheden frem – og et sådant miljø skabes ikke ved at være fokuseret på budgetter. De er nemlig bundet op på en tankegang baseret på begrænsninger.

“Iværksætter-miljøet giver et godt billede af de processer, virksomheden bør opbygge sin udvikling omkring. Pre-ventures’ selskaber har blandt andet søgt at skabe en positiv udvikling ved at skabe et tæt netværk og høj interaktion med entreprenører og outsiders. Iværksættere og innovative virksomheder er ekstremt gode til at søge andre kompetencer og få ressourcer til at spille sammen. Og hele tiden berede sig på ad hoc handlinger. Det handler om at acceptere, at udviklingsprocessen er kontinuerlig og består af forskellige, sammensatte faser af diskontinuiteter. Og så handler det i høj grad om at have det sjovt”, påpeger Kolind.

”Tænk på det som et opstarts-miljø – det er både hårdt, svært, men det er spændende – og der er en helt speciel energi og ikke-struktur. Udfordringen er faktisk at sikre, at der er så lidt struktur som overhovedet muligt – at få organisationen til at forblive dis-organiseret. Dynamikkens og innovationernes bedste levevilkår”, slutter Lars Kolind.

Tidligere bragt på www.bizreport.dk

Relaterede artikler

Smæk til reklamebranchen: Demokratisér kreativiteten - Det californiske firma IDEO har gjort innovation og kreativitet til et håndværk.
Lotte Darsøs visionsindustri - om kunst og erhvervssamarbejde - Vi er i Slovenien. Det er juni 2001 og vi sidder midt i Sloveniens symfoniorkester med alle sanserne åbne. I de foregåen...
Opfind eller forsvind – Mindlab for staten - Inde i Erhvervs- og Økonomiministeriet sidder en mand, der har store visioner for den offentlige sektors fremtid. Han he...
Master Mikkel af Mindlab - ”Det er skægt!”- siger Mikkel B. Rasmussen pludselig i løbet af interviewet. En bemærkning, der falder i god tråd med d...
Million-kroners-spørgsmålet - Anmeldelse af ”INNOVATION IN THE MAKING”. Lotte Darsøs bog handler om udvikling af viden i organisationer – populært sag...
Er du til LEGO-klodser? - - Innovation gennem leg “Vi kan ikke forvente at løse problemer med den samme tankegang, der skabte dem”. Albe...
Innovation: En tango mellem top- og bundlinie - Hvor mange topledere har truffet beslutning om virksomhedens innovationsstrategi? Hvor mange har også overvejet og beslu...
Tænkehatte, tænkeæg og sandkassekreativitet - I 2002 lancerede Mikkel B. Rasmussen MindLab i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Nu skifter den 37-årig kontorchef hest. ...
Let The Lead Users Lead - Lille Eric von Hippel arbejdede engang på at udvikle en jetmotor til sin cykel. Men projektet var vanskeligt, og lille H...
Imitationskraften - I 1989 da friheden marcherede i Østberlins gader, og muren blev hakket i stykker af en jublende folkemængde, blev der et...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Chef for Kommunikation og Marketing

Frist: 10. april

Grafisk Designer

Frist: 5. april

Praktikant

Frist: 16. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.