Københavns Kommune 2.0

Københavns Kommune har taget initiativ til dannelsen af kbh.dk, der skal gøre København til en mere social by. Kbh.dk åbner i 2008 og bliver et brugerdrevet netværk for københavnerne. Kommunikationsforum har bedt projektteamet bag kbh.dk om at fortælle, hvorfor Københavns Kommune nu går Web 2.0, og hvad borgerne kan forvente sig af projektet.

 

Københavnerne kan fra foråret 2008 på www.kbh.dk oprette en profil, danne grupper og indgå i sociale relationer på baggrund af fælles interesser. Kommunikationen vil foregå gennem blogs og digital udveksling af fotos og videoer. Der vil blive etableret mødesteder på gaderne, så københavnerne kan mødes med deres virtuelle relationer rundt omkring i København. Kbh.dk vil være på dansk og reklamefrit.

Projektet er resultatet af et konstruktivt samspil mellem politiske visioner, kommunale kreative kræfter og ekstern inspirationon.

 

 

Politisk ønske om at gå nye veje

Baggrunden for kbh.dk er en vision om at gøre København til en mere social by, kombineret med politisk vilje til at afprøve nye veje. Det udmøntede sig i, at projektet ”kbh.dk” blev vedtaget af de københavnske politikere i oktober 2007. Overborgmester Ritt Bjerregaard udtaler om projektet:

 

”Vi vil gerne give københavnerne mulighed for at få mere ud af hinanden og øge mulighederne for oplevelse, underholdning og social aktivitet. Københavnerne får nem adgang til at finde sammen om det, der interesserer dem, og forhåbentligt lettere ved at deltage i de mange muligheder, en by som København har at byde på. Samtidigt er det vigtigt at forstå, at kommunen blot er skaber af den tekniske løsning. Det spændende er, at det er københavnerne selv, der i fællesskab får lov at udvikle og skabe indhold i netværket omkring kbh.dk.”

 

Kreativt miljø og ekstern inspiration

Projektet er blevet til i et særskilt kreativt miljø, hvor blandt andet Web 2.0-trends i internationale digitale netværk er blevet analyseret. Undervejs er der blevet hentet inspiration fra blandt andre Leif Skov (gennem 30 år leder af Roskilde Festival, nu kulturentreprenør), Ronnie Rocket (digital konceptudvikler) og en gruppe universitetsstuderende, der fik mulighed for at arbejde med projektet på en sommerworkshop hos Zentropa. Den eksterne inspiration har givet mod til at turde tænke kommunen ind i en ny rolle.

 

Kommunen understøtter nye velfærdsbehov

Kommunen indtræder med etableringen af det brugerdrevne netværk kbh.dk i en ny rolle, hvor den understøtter borgernes moderne velfærdsbehov, som indebærer behov såsom selvrealisering, påskønnelse og sociale netværk. Kommunens rollebliver at sikre, at københavnerne har enplatform, der er synlig og let at bruge, når én københavner har behov eller interesser, der modsvares af andre københavnere.

 

 

 

 

Maslows behovspyramide fra sommer workshoppen

 

Kbh.dk er et moderne socialt svar på borgerens velfærds- og kommunikationsbehov. Det vil være det første by-skabte, brugerdrevne digitale sociale netværk og dermed en international milepæl,” fortæller projektleder Bjørn Borre.

 

Kbh.dk er en infrastruktur, hvor brugerne selv skaber og redigerer indholdet. Et lille produktionsteam bag kbh.dk skal udvikle sitet sammen med brugerne og skal i ekstreme tilfælde kunne gribe ind, eks. i tilfælde af brud på ophavsrettigheder. Men bestræbelsen er, at kbh.dk er københavnernes, ikke Københavns Kommunes. Det er derfor heller ikke tanken, at kbh.dk skal være et kommunalt borgerhøringsforum.

 

Kommunikationen på kbh.dk foregår fra borger til borger frem for fra kommune til borger eller fra borger til kommune. Men det er forventningen, at politikerne og embedsmænd gennem aktiviteterne i netværket kbh.dk kan få et værdifuldt indblik i, hvad der optager københavnerne.

 

Kbh.dk er finansieret ved driftsbevilling, som muliggør, at netværket kan holdes reklamefrit, hvilket ses som en unik fordel.

Visionen er flere aktive københavnere – der mødes på tværs

Kbh.dk skal være mere end et online fællesskab borgerne imellem. Det er målet, at københavnerne via kbh.dk kommer til at bruge byen og hinanden mere på tværs af foreninger, kvarterer og sociale og etniske grupper. Kbh.dk forventes at give byens foreningsliv og eventarrangører ny inspiration til aktivitetsudvikling, da kbh.dk vil give et mangfoldigt indblik i borgernes behov og byens trends.

 

Ny teknologi skal gøre det lettere og sjovere for borgerne at gå i dialog med hinanden og finde andre at dyrke deres interesser med. Men kbh.dk er ikke blot et projekt for de borgere, der brugerinternettet. Visionen er, at det sociale netværk vil præge byens fysiske rum og komme den brede gruppe af københavnere til gode.

I de københavnske bydele oprettes steder, hvor brugerne af kbh.dk kan mødes, og hvor de har mulighed for at udtrykke sig i bybilledet. Brugerne kan eks. anvende mødestederne i forbindelse med motion, leg og spil: oplevelses-skattejagter i København, orienteringsløb, gå-, cykel- og løbeture m.m.

 

Kbh.dk’s succes på sigt vil blive målt på brugerskarens bredde og størrelse og på, om netværket skaber nye muligheder for social udfoldelse i København.

 

Åbenhed som omdrejningspunkt

Et af formålene med kbh.dk er altså, at borgerne i åbenhed skal kunne møde hinanden på og uden for nettet. Men åbenheden gælder ikke kun kommunikationen og mødet mellem borgerne i Købehavn. Også den tekniske platform og kode er bygget op omkring en "åben tankegang".

  • Det sociale netværk bygger på "open social", hvilket gør det muligt for brugerne at trække deres egne data ud af kbh.dk og genbruge dem f.eks. på andre sociale netværk.
  • Den tekniske løsning baseres på ”open source”, hvilket gør det nemtat videreudvikle, bl.a. af københavnerne selv.
  • Det skal være så let som muligt for alle at oprette sig som bruger af kbh.dk, og der vil være mulighed for at oprette og bruge"open-ID" – en distribueret adgangskode, som kan anvendes på tværs af forskellige tjenester på nettet.

"Vi vil ikke stavnsbinde folk, de skal naturligvis kunne genbruge deres egne data andre steder. Det er i overensstemmelse med hele ånden omkring kbh.dk, at der tænkes i åbenhed og i brugerstyring.

En del kender til, at man skal holde styr på profiler, kodeord og venner spredt over alverdens populære digitale tjenester.Det kan være opslidende at skulle holde alle opdateret, og det nemmeste vil være at kunne genbruge data. Derfor arbejder vi på at give brugerne af kbh.dk mulighed for at genbruge deres data andre steder. Derfor vil vi bygge på open-ID og open social." fortæller Bjørn Borre, projektleder på kbh.dk.

 

En tredje form for åbenhed på kbh.dk er, atbrugerne har let adgang til at komme i kontakt med udviklingsteamet bag kbh.dk og f.eks. komme med ideer til videreudvikling. F.eks. kan man allerede nu i udviklingsfasen blive betatester af sitet på www.kbh.dk.

I foråret 2008 udmønter udviklingsarbejdet sig i en Web 2.0-begivenhed, når beta-versionen af kbh.dk åbner. Københavnerne vil da kunne se og bidrage til videreudviklingen af løsninger, der passer til de unikke behov og barrierer, der er for dannelsen af sociale netværk i en storby som København.

 

Fakta:

 

Kbh.dk åbner i 2008. Men interesserede kan allerede nu melde sig som betatestere på www.kbh.dk

 

Kbh.dk er et socialt mødested, som adskiller sig fra andre sociale netværkved, at deterpå dansk, reklamefrit, ikke-kommercielt, og gratis at bruge.

 

Kbh.dk er unikt københavnsk, brugerne vil have et geografisk fællesskab i form af byen København, hvor delet kan mødes ogfå fælles oplevelser.

 

Kbh.dk er baseret på en åben tankegang:Open Source, Open Social, Open-ID.

 

Københavnerne kan på kbh.dk:

 

skabe sig en profil (med bl.a. kontaktoplysninger, kalender og personlige interesser)

 

danne grupper, f.eks. om fælles interesser eller modsvarende behov

 

udveksle sociale ressourcer, eks. tilbyde sig som frivillig, oversætter eller natteravn

 

skabe arrangementer og tage del i dem, f.eks. gadefester, bysport, kunstnerisk udsmykning eller lokalt ”forskønnende” arbejds-/oprydningsdage

 

udtrykke sig ved hjælp af blogs, fotos og video

 

Spørgsmål om kbh.dk kan rettes til projektleder Bjørn Borre på tlf. 27 52 25 24 eller e-mail bjb@okf.kk.dk

Relaterede artikler

2.0 flops - Skype, Zyb, Imity, Flabjoos og Travellog. Og måske endda Den Blå Avis. Med alle de succeshistorier kan man godt glemme, ...
Make web not war - Hvert år samles alverdens webfolk i San Francisco til den store 2.0-konference. Her kåres heltene, og skurkene får tæv. ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

28 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Kommunikationskonsulent

Frist: 3. februar

Pressemedarbejder

Frist: 2. februar

Kommunikationskonsulent

Frist: 19. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.