Kaffepausen der varede i tre dage

Når nu det er i konferencernes kaffepauser, at samtalen flyder bedst, hvorfor så ikke skabe en ‘open space café’ til kaffe og konversationer på verdens største akademiske ledelseskonference – og diskutere med blandt andre Chris Argyris, Joanne Martin, Peter Senge, James March og Tom Cummings i Fringe Café?

Artiklen bringes med tilladelse fra Learning Lab Denmark.

At tale og at lære er ikke synonyme. Nogle gange er tale bare gentagelse af gamle ideer. Andre gange består talen i, at folk snakker uden rigtigt at lytte efter til hinandens ord. Men i den ‘meningsfyldte tale’ er der et stort læringspotentiale.

Helt tilbage i Antikken betragtede Platon dialogen som en af lærdommens vigtigste søjler. De lærde lagde dengang stor vægt på samtalen.

Konferencerne finder sted i kaffepausen
Det kan derfor undre, at størstedelen af samtalerne på vore dages akademiske konferencer finder sted i korridorer og kaffepauser. Den planlagte del af konferencen levner ikke megen plads til dialog. I stedet præsenterer folk deres idéer, typisk som envejskommunikation, uden at sætte ret megen tid af til diskussion. Det er bestemt ikke meningsfuld tale. Selvom viden nok kan deles sådan, er det ikke den bedste måde at lære på.

Det besluttede en håndfuld ledelsesforskere fra netværket ACORN sig for at gøre noget ved, bl.a. Michael Dawids og David Barry fra Learning Lab Denmark og undertegnede.

På Academy of Managements (AoM) konference i Seattle i august 2003 lavede vi et åbent forum, hvor ledelsesforskere kunne mødes for at udveksle viden om ‘Demokratiet i videnøkonomien’ (konferencens
tema). Det blev til AoM’s Fringe Café, et uformelt forum til meningsfuld dialog.

Kommunikation i Fringe Café
I modsætning til den traditionelle konference var der ikke programsat nogen egentlige oplæg i Fringe Café. I stedet stod menuen på spontane diskussioner og events styret af cafeens værter, som også organiserede åbne diskussioner om et på forhånd valgt emne med tilknytning til konferencens tema.

Ved åbningen stillede Chris Argyris, professor emeritus på Harvard University, fem gåder til de mange fremmødte for både at stimulere diskussionerne i de mindre grupper og plenardiskussionerne.

“Jeg er interesseret i ubegrænset læring,” sagde Argyris og opfordrede os til at give os det ukendte i vold og lade vores sædvanlige forsvarsmekanismer fare. For de fastholder nemlig status quo og står i vejen for virkelig læring – hvad Argyris benævner ‘double-loop læring’. Denne form for læring indebærer, at man opnår en kritisk refleksion over mål, normer, værdier og holdninger, når man erkender og retter op på sine fejl.

Peter Senge fra Massachussets Institute of Technology (MIT) opfordrede os til at tale om ‘skabelse versus problemløsning’ i den akademiske verden, med overvejende fokus på de store samfundsmæssige problemer, som for eksempel miljøødelæggelse.

Joanne Martin fra Stanford University førte an i en mindre, meget følelsesladet samtale, som tog udgangspunkt i spørgsmålet: ‘Kan kønsforskning forårsage forandringer?’ Gæsterne gik fra denne samtale ladet med inspiration og nye ideer til forandringer.

Tom Cummings, som er hovedarrangør for AoM-konferencen i 2004, var vært ved en diskussion om ‘Den akademiske verden og samfundet’. James March fra Stanford University og Nancy Adler fra McGill University ledte den innovative og kunstnerisk inspirerende dialog om ‘Poesi, forretning og kunsten at leve’. Afslutningsvis stod Philip Mirvis for en gennemført eklektisk dialog om ‘Leg på arbejde’.

Caféen som læringsrum
Fringe Café viste os, at meningsfuld dialog og læring er nært knyttet til hinanden. Og Fringe Café lærte os at:

Double-loop læring kan finde sted i samtalen, men det kræver, at vi fralægger os vores forsvarsmekanismer. Hvis vi virkelig vil lytte og lære af andre, kan vi ikke hæge om vores egen verdensopfattelse.

‘Herredømmefri’ facilitering er en god måde at samle op på diskussioner.

Perioder med tavshed i samtale er afgørende, fordi det at lytte og reflektere er nøgleelementer i den dybe læring.

Dialogformen kan være kaotisk. Til tider flød diskussionerne ud over alle bredde.

Akademia har i langt højere grad behov for at udveksle tanker med udenforstående, både med erhvervsfolk og andre i samfundet. Det er jo trods alt ledelsesforskningen, der præger filosofi og praksis i de virksomheder, som til gengæld former verden omkring os.

ACORN
ACORN (Aesthetics, Creativity and Organisations Research Network) er et internationalt netværk som tæller omkring hundrede medlemmer. Det blev grundlagt i 2001 af David Barry fra Learning Lab Denmark. ACORN søger at etablere en række fora, hvor forskere, som er interesserede i at kombinere kunst, æstetik og kreativ praksis i organisatoriske og arbejdsrelaterede sammenhænge, kan mødes og udveksle ideer og ressourcer og eksperimentere med nye praksisformer og tænkemåder. ACORN stod bag AoM Fringe Café i 2003 og byder på endnu en gang kaffe til AoM’s konference i New Orleans i august 2004.

Citater fra Fringe Café
“Det har helt sikkert været dem, der var allermest tavse i gruppen, som fik mest ud af det, fordi de sad og tænkte over nogle nye ting i stedet for bare at sige ting, de allerede vidste i forvejen. Så jeg har opnået en større tolerance over for tavshed i den her sammenhæng end tidligere.”
Joanne Martin, professor, Stanford University

“Jeg tror, at mange vil nyde en afslappet samtale uden det konstante pres, […] det er hele tiden at skulle vise sig.”
James March, professor emeritus, Stanford University

“Jeg tror, at den væsentligste forskel med sådan noget som Fringe Café på en konference er, […] at det gør det muligt for folk at opnå en anden kvalitet i deres samspil med andre, som på en gang både er intellektuelt stimulerende, og som hjælper folk til at skabe forbindelser på en mere meningsfuld måde. Og hvis folk knytter langt tættere bånd end normalt, så er der stor sandsynlighed for, at de også kan finde ud af at samarbejde i fremtiden.”
Peter Senge, professor, Massachusetts Institute of Technology


ACORN's hjemmeside holder til på Learning Lab Denmark: http://acorn.lld.dk

Læs mere om Fringe Café her: www.lld.dk/fringecaféRelaterede artikler

You The Media - Har du fået afvist pressemeddelelser, læserbreve, kommentarer til en hjemmeside eller et forslag til en kronik? Eller ha...
Entusiasternes revolution - Everyone needs a hobby and government should invest in leisure activities to encourage community cohesion, says new thin...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

65 JOB

Marketing Projektleder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.