Jersild & Spin post festum

Skrevet af
Jersild & Spin takker af, men hvad kan vi egentlig takke programmet for? Meget ifølge den op til kvarte million seere, som fulgte med hver uge. Danskerne var vilde med insider Christiansborg-sladderen, den lette form og back seat driver attituden. Det blev en kæmpe succes, hvad vi ikke mindst kan takke Lotte ”Spin” Hansen for. Kforum mødte den kvindelige hovedperson til en snak om spin, politik og moralen bag programmet post festum. Hun håber, folket fik næse for spin og journalisterne mod til en fremtid med mere konsekvensjournalistik og mindre spin.
Hvad var målet med Jersild & Spin?

Målet med programmet har været at afdække, hvor meget spin der har været i den offentlige debat og hvordan det ser ud. Hvis jeg skal stille det sådan lidt polemisk op, så er der mange, der har sagt, at vi har været processoren bag, at alt nu kom til at handle om spin. Det er ikke rigtigt, jeg vil hellere sige, at Jersild og Spin var et tidsånds-program, der gav redskaberne til kritik af spin. Så på den måde var programmet en hjælpedoktor. Det har været med til at skabe en indgangsmanuel for folk, så de bedre kan forstå, hvad der foregår i politikkens verden. Og jeg tror, vi har hjulpet med til, at folk nu klarere kan se, hvad der er spin, og hvad der er politik, og hvor grænsedragningen går – selvom den er svær. Så jeg tror, at rigtig mange, der måske havde givet op overfor politik, faktisk har fået fornyet lyst til at sætte sig ind i nogle ting efter vores program.

Har den indsigt så styrket eller svækket demokratiet?

De, der har interesseret sig for politik, har altid vidst, at der var spin. Men de, der har haft et fuldstændig naivt forhold til, hvad politik er, har måske gennem programmet fået et bedre syn for, at der altså også bliver spinnet. Og den viden styrker jo demokratiet. For det skaber måske en indignation, som gør, at man involverer sig for at ændre tingene. Noget af det, vi ikke har beskæftiget os med i programmet, er journalisternes rolle. Men et eller andet sted synes jeg, at programmet også er en løftet pegefinger til journaliststanden om, at de ikke bare skal vise det, politikerne spinner, men holde sig til indhold og realpolitik. Jeg synes fx, procesjournalistik og spinjournalistik fylder for meget i forhold til indholdsjournalistik. Hvis journalisterne tager det budskab til sig, synes jeg, demokratiet bliver styrket den vej rundt.

Hvorfor laver journalisterne mest spinjournalistik?

Det er der er mange forskellige svar på. Først og fremmest er der bare meget spin i dansk politik. Men det handler selvfølgelig også om, at det er lettest. Og så har det noget med tid at gøre og med, at det er en bedre konflikthistorie. Det ændrer dog ikke på den forpligtigelse, man har, til at være kritisk.

Hvad har været det mest interessante ved at lave Jersild & Spin?

For mig personligt har det været interessant at få skærpet iagttagelsesevnen. Når man ved, at man har en udsendelse hver uge, så får man et stort analytisk blik for, hvad der egentlig foregår på den politiske scene. Jeg har virkelig skullet følge nøje med i medierne, og jeg synes, det har været interessant at nærlæse det politiske system igennem de næsten 2 år, programmet har kørt.

 

Har du selv lært noget nyt undervejs? Har du skiftet holdning til noget eller fået øjnene op for nye ting?

Jeg tror ikke, jeg har skiftet holdning til noget. Men når man får et meget dybt indblik i ting, kan man også godt se, hvor komplicerede forholdene i virkeligheden er. Min holdning i dag er nok, at der er meget på den politiske scene, som ikke er godt nok gennemtænkt. I mange partier mangler en strategisk retning for, hvor man vil hen, og det giver en stor uforudsigelig. Men det er jo også det, der gør det sjovt at beskæftige sig med politik.

Har du nogen gange været uenig i de fortolkninger, Qvortrup har haft?

Jeg tror faktisk, at en af styrkerne ved programmet har været, at vi ikke har været voldsomt uenige. Vi har mere komplementeret hinanden ud fra forskellige vinkler. Vi har dog været uenige om, hvad vi fx troede, der ville ske på længere sigt. Men det er jo også vanskeligt at forudsige fremtiden. Selvom vi ikke har været uenige om fortolkningerne af det politiske spil, har vi alligevel sagt nogle forskellige ting: der har fx været en tendens til, at jeg har sagt nogle overordnede meta-agtige ting, hvor Qvortrup har været enorm skarp til at gå ind og sige; ”han er en klaphat” og så videre.

 

Vil der komme flere spin-programmer?

Jeg ved ikke, om der kommer flere spin-programmer. Vi har sagt på gensyn, og så ser vi, hvad der sker. Jersild er jo på universitet i Odense i et halvt år. Forventningen er, at hvis der kommer valg, eller hvis der sker nogle store begivenheder, så genopstår Jersild efter jul. Konklusionen har i hvert fald været, at programmet har været en kæmpestor succes. Der har jo været en kvart million seere om ugen i nogle uger. Det havde man ikke regnet med. Det lå jo lørdag aften kl. 22.50. Jeg synes derfor, at programmet faktisk har vist, at folk virkelig gerne vil sætte sig ind i politik. Og det er jo meget positivt.

 

Hvad laver du nu? Beskæftiger du dig stadig med spin?

Jeg arbejder med strategisk politisk kommunikation i konsulentvirksomheden Advice. Mit arbejde går ud på at hjælpe organisationer til at få deres budskab ud på den bedst mulige måde. Og det er jo også en slags spin. For man kan jo faktisk godt lave spin om sandheden. Man prøver fx at puste den op eller få den til at fremstå så fordelagtigt som mulig. Jeg synes altså heller ikke, at alt spin er skidt. Den slags spin, hvor man fortæller folk, hvordan klaveret spiller, er jo nødvendig, hvis man skal have en ordentlig strategi. Så i den udstrækning, spin handler om at hjælpe folk til at følge den strategi, de har sat sig, er det udmærket. For jeg har set masser af eksempler på organisationer, som gerne vil gøre det godt, men når det så kommer til at få kommunikeret deres budskab ud og italesat det over for det politiske system, så hopper kæden helt af, og de kommer faktisk til at skyde sig selv i foden. Det synes jeg som udgangspunkt ikke, at nogen har fortjent.


 

Vil spin forblive det samme, eller kommer der nye former for spin nu?

Der har været en særlig form for spin på den danske arena som følge af, at vi har haft en flertalsregering. Spinnet har været en meget langsigtet strategi, fulgt op af løfte- og kontraktpolitikken, som historisk har været helt unik i dansk politik. Oppositionen har haft utrolig svært ved at følge med, fordi det hele har været så planlagt. Med de radikales brud anser jeg nu den unikke situation for at være ovre. Og det vil i sig selv skabe en ny tilstand. Man ser det ikke så tydeligt endnu. Men det bliver meget klart op til næste valg. To-parti systemet er forbi, og der skal spinnes anderledes. Det nye spin består for det første i, at partierne skal profilere sig som partier og ikke som fløje. Og for det andet i, at det bliver sværere efter næste valg at lave løfte- og kontraktpolitik, når valgforbundene er usikre. Vi vil se, at enhver i højere grad vil mele sin egen kage.

Kommer vi i fremtiden til at se endnu mere og bedre spin?

På den ene side bliver spin ved med at udvikle sig i en mere professionaliseret retning. På den anden side vil man også se, at der kommer mere af det mere håndværksmæssige spinneri, altså fokusgrupper og segmentanalyser. Men uforudsigeligheden tror og håber jeg, vil blive ved med at være der. Så bare fordi der kommer mere professionalisering, behøver det ikke at betyde, at der kommer mere spin og mindre realpolitik. For det, man skal huske på, er, at politikere, modsat medarbejdere i organisationer, ikke er ansat, men valgt ind på grund af deres holdninger. Og selvom partiet har en klar strategi, har folketingsmedlemmerne også deres egen valgkreds og deres egne holdninger at tænke på. Man kan jo rent faktisk ikke fyre et folketingsmedlem. Det faktum skaber den store uforudsigelighed, og det vil altid være en stor joker.

Hvad er så dit håb for fremtiden?

Mit håb er, at de redaktionelle ledelser har modet til at lave undersøgende konsekvensjournalistik, der skal sikre, at det hele ikke ender i spin. Personligt vil jeg i hvert fald oftere hellere høre om politiske forskelle end om spin fremover.

 

  Jersild & Spin spinnet

 

 

 

 

 

Relaterede artikler

Selvspinneriet - Først handlede det blot om spin. Så handlede det om metaspin. Journalistisk navlepilleri ifølge den ene lejr. En garanti...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

62 JOB

Studentermedhjælper

Se alle job Indryk job

Job

Content creator / Tekstforfatter

Frist: Hurtigst muligt

Public Affairs Advisor

Frist: 11. februar

Studentermedhjælper

Frist: 15. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.