Issues management i cyberspace

Skrevet af

Katrine Kjær

2 artikler

0 indlæg

Marie Dalmark

1 artikler

0 indlæg

Internettet stiller nye krav til virksomhedernes håndtering af centrale spørgsmål og interessenter. Dette speciale belyser, hvordan virksomheden kan anvende Internettet til udøvelse af Issues Management for derigennem at opnå viden om dens interessenter til strategisk fornyelse og udvikling.

Speciale afleveret ved institut for Virksomhedsstudier på RUC i 1999
Download specialet her

Det moderne samfund undergår dynamiske ændringer i alle dets sfære som aldrig før. Forandringsevne, nytænkning og omstillingsevne er bare få af de nøgleord, der karakteriserer virksomhedens handlevilkår i den globale konkurrence. Evnen til at kvalificere sig og dygtiggøre sig, i forhold til virksomhedens omverdenskrav, er altafgørende for dens eksistensgrundlag. En drivkraft i den globale samfundsudvikling er Internettet, som har sat skærpet fokus på virksomhedens evne til at begå sig i denne udvikling.

Internettet binder mennesker sammen på helt nye måder og skaber samtidig mulighed for nye interaktionsformer og relationer, ”uafhængig af tid og sted – men til gengæld stærkt afhængig af kommunikation”. Internettet har ændret verdenen og ændrer den fortsat både for virksomheder, organisationer og ”almindelige” mennesker. Trods bred debat om, hvor hurtigt udviklingen vil gå med hensyn til Internettets udbredelse, erfarer vi dog enighed om, at dets indtrængen på flere og flere niveauer i samfundet - vil betyde store forandringer - ikke mindst for erhvervslivet.

Disse dynamiske forandringer - med Internettet som en væsentlig drivkraft - har sat et skærpet fokus på virksomhedens evne til at begå sig i denne udvikling. Virksomheder kan anvende Internettet som en ny kommunikationskanal, hvorigennem de får radikale muligheder for, at tilbyde nye fællesskaber og nye ople-velser af interaktivitet og indflydelse til deres interessenter. Virksomheden kan tilbyde information og viden til disse interessenter og omvendt kan virksomheden også - hvis den formår at arbejde med viden - tilegne sig ny og vital viden om dens interessenter. Viden er og bliver fortsat ved med at være et uundgåeligt kon-kurrenceparameter på et fragmenteret marked, som kræver viden om den enkelte interessent, hvor ”viden om kunder og logistik kommer til at skille vindere fra tabere”.

Virksomheden står hermed over for store udfordringer. Dens evne til at kunne overskue, selektere og bearbejde al den information, den kan indhente fra Internettet, er i stigende grad blevet en forudsætning for, at den kan forny og omstille sig i forhold til de drastiske ændringer, der konstant forekommer på den globale markedsarena. Hvor Internettet har åbnet op for helt nye muligheder for vidensindførelse og udvikling for virksomheder, som kan have væsentlige fordele for dem i den hårde konkurrence om erobring og bibeholdelse af strategisk terræn. Viden er blevet en pengetank!

Men tager danske virksomheder så udfordringen op? Selvom vi står ansigt til ansigt med stærke ændringer i samfundets strukturer ved Internettets stormende frembrud, er det ikke det samme som at danske virksomheder tager dette nye kommunikationsmedie til sig og udnytter det for dets mange muligheder. ”Hvor-for griber virksomhederne ikke chancen, når det nu endelig med netteknologien er muligt at få struktureret al den viden”. Virksomheder der ikke udnytter de fordele, netteknologien tilbyder, hvorved virksomheden kan få langt hurtigere og mere viden om kunder, konkurrenter, produkter og ikke mindst udveksle erfaringer og viden, har et problem.

Regeringen har fremlagt en slagplan for det digitale Danmark, hvor danske virksomheder skal oparbejde viden og omstille sig til vidensamfundet. ”Det går ikke, at det danske samfund og de danske virksomheder ligger i krybesporet, når det gælder udviklingen af det fremtidige videnssamfund”. Hvadenten man kan erklære sig enig i, at danske virksomheder er håbløst bagud med udnyttelsen af informationsteknologi eller ej, er det vitalt, at de tilegner sig evnen til, at udvikle og forny deres viden, for at begå sig i den globale konkurrence. Hvor kravet til virksomheden om, at tilføre produkter mere viden og innovation er høj, og hvor virksomheden skal basere denne viden på informationer.

I hvilket omfang danske virksomheder er bagud i brugen af informationsteknologi vil dog ikke være et undersøgelsesfelt for dette speciale. Derimod er ovenstående problemstillinger den primære baggrund for vores motivation til nærmere, at undersøge og belyse; hvordan danske virksomheder med fordel kan udnytte Internettets muligheder, der her ligger i at anvende information og viden i dens strategiske udvikling og fornyelse - og ikke mindst hvordan.

Download specialet her

Relaterede artikler

Stakeholder-kommunikation i on-line-forandring - Kommunikationsrådgivningsbureauer står med udbredelsen af on-line-kommunikation overfor nye udfordringer i deres rådgivn...
Risikokommunikation - Breck om Beck - I takt med den voksende opmærksomhed i befolkningen om risiko i forbindelse med miljø, sundhed og ernæring, oplev...
Nyt uddannelsesforløb: Fremtidens Kommunikation - Fremtidens kommunikationsmedarbejder kommer til at stå over for helt nye og anderledes udfordringer end tidlig...
Stakeholder management: New Boy in Town eller gammel vin på nye flasker? - Stakeholdertænkning, -analyser og -management er en nødvendig tankegang for flere og flere organisationer i dag. Men en ...
Stakeholder management: Fra nice to know til need to know - Det at forholde sig til sine stakeholdere er blevet en fast del af den nødvendige dagsorden for mange organisationer, of...
PR og E-monitorering af stakeholdere - Antallet af krav, som en virksomheder forventes at leve op til er unægtelig voksende, og samtidig er måden man skal gøre...
Speciale: Hvad lærte Lego af Maorierne? - Issues Management in Multicultural Stakeholder Environments - Europæiske virksomheder skal have en kulturel forståelse for de involverede stakeholdere i en debatsag, hvis deres issue...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

52 JOB

Redaktør

Se alle job Indryk job

Job

Kommunikationschef

Frist: 1. april

Kommunikatør

Frist: 11. april

Studentermedhjælper

Frist: onsdag den 19. april 2023
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.