Intranet 2.0: Hype og realiteter

Er intranettet blevet 2.0? Både nej og ja. Nej, hvis man kigger på Web 2.0 teknologier som sociale tjenester og wikier. De er nærmest ikke-eksisterende på intranettet. Men ja, hvis man kigger mere isoleret på intranettet. Så ser man, at fx den digitale telefonbog bliver til en overordnet personportal. Og projekter administreres via netværksdannelser. Så intranettet er ikke 2.0 i web-forstand, men i høj grad i intranet-forstand.
Intranet 2.0 er en videreførelse eller oversættelse af begrebet Web 2.0, der beskriver fremkomsten af brugergenereret indhold og brugerstyret interaktivitet på internettet – fx i form af blogs, wikis og netværkstjenester.

Det er derfor besnærende at vurdere udbredelsen af Intranet 2.0 ved at lede efter de typiske Web 2.0 værktøjer internt i virksomheden. Hvilket giver et noget nedslående resultat.

For det eneste sted, hvor jeg p.t. ser en udbredt og forholdsvis succesfuld udbredelse af egentlige Web 2.0 værktøjer på intranettet, er i form af lederblogs.

Og udbredelsen af lederblogs er langt fra eksplosiv og entydig – for der er masser af lederblogs, der lever et meget kort liv, eller som kun i meget begrænset omfang formår at skabe dialog med medarbejderne.

Når det gælder brugen af et andet Web 2.0 værktøj – wikier – er det et endnu mere nedslående resultat, for udbredelsen er stadig så sporadisk og eksperimentel, at det endnu ikke kan beskrives som en generel tendens.

En udvikling trods alt
Der foregår dog en udvikling i retning af:
 • et intranet, hvor langt flere brugere end tidligere leverer indhold og skaber relationer til hinanden – uden forsinkende flaskehalse eller ’filtre’.
 • Et intranet, der bevæger sig fra at være et få-til-mange medie til at blive et mange-til-mange værktøj.
 • Et intranet, der bevæger sig i retning af en mere og mere forretningskritisk medarbejderportal, der understøtter videndeling og samarbejde på tværs af fysiske og organisatoriske strukturer.

Intranet 2.0 udmønter sig blot væsentligt anderledes end Web 2.0 – ganske som Intranet 1.0 har gjort og gør. Det sker, fordi:
 • Intranet 2.0 udvikler sig blandt en særlig gruppe af brugere, der indgår i en afgrænset og fælles organisatorisk enhed – og som samtidig indgår i et særligt indbyrdes hierarki og magtforhold. Der er således en række vigtige fællestræk mellem brugerne, som ikke eksisterer på det åbne internet – og der er en række forskelle, der heller ikke eksisterer på internettet.
 • Intranet 2.0 udvikler sig ud fra og i samspil med en lang række allerede eksisterende redskaber og kanaler – såvel digitale som fysiske. I et vist omfang vil medarbejderportalen kunne bygge videre på og give mere værdi til allerede eksisterende medier, men den vil også skulle erstatte og forandre eksisterende kanaler og samarbejdsrelationer – såvel digitale som fysiske.
 • Intranet 2.0 har nogle særlige forretningsmæssige mål og betingelser – afhængig af den enkelte virksomhed. En helt generel forskel fra internettet er, at det absolut ikke er et mål i sig selv, at medarbejderne bruger meget tid på eller bidrager med indhold på intranettet – det skal have en (forretningsmæssig) relevans og effekt.

Intranettet er 2.0 på egne præmisser

Så i stedet for at blive frustreret over, at (kopier af) Web 2.0 værktøjerne ikke breder sig eksplosivt på danske intranet, så er det langt mere frugtbart at vurdere fremkomsten af Intranet 2.0 på intranettets egne præmisser.

At det så giver sig udslag i nogle andre (digitale) løsninger end på det åbne internet, er kun naturligt – netop fordi brugerne, samarbejds- og kommunikationsværktøjerne og det forretningsmæssige rationale er så anderledes.
 • For når jeg ser den digitale telefonbog udvikle sig i retning af en ’personportal’, der indeholder medarbejdernes arbejdsopgaver, kompetencer og projektansvar – og samtidigt viser, om vedkommende er ledig – så er det et godt eksempel på, at medarbejderens viden og kompetencer sættes i spil, og at den direkte kontakt mellem viden(med)arbejdere understøttes.
 • Og når virksomhederne arbejder på at udvikle intranettet til en egentlig medarbejderportal, hvor indhold fra virksomhedens øvrige it-systemer synliggøres, så er det et eksempel på at udnytte og synliggøre allerede eksisterende (brugergenereret) indhold.
 • Og når virksomhederne sætter fokus på at understøtte kollegakontakt og netværksdannelse i forbindelse med projektsamarbejde, så kan det ses som en mere fagligt fokuseret version af de sociale netværkstjenester på internettet.
 • Og når adgang til indholdet generelt gøres mere åbent på tværs af organisatoriske strukturer, handler det netop om at undgå (organisatoriske) flaskehalse og unødvendige filtre.
 • Og når der arbejdes på generelt at decentralisere indholdsansvar og lette opdatering og vedligeholdelse af indhold, så er det også et udslag af den samme tendens.
 • Og når lederblogs har fået en sådan udbredelse internt, så er det, fordi indhold fra lige præcis dén bruger har en ganske særlig forretningsmæssig betydning for virksomheden – og fordi den bruger har en særlig interesse i at være synlig i virksomheden.

Og med den optik, vurderer jeg absolut ikke, at Intranet 2.0 er bagud i forhold til Web 2.0. Snarere tværtimod.

---
Læs mere i ekspertnotatet "Intranet anno 2008: Status og tendenser" (tilgængelig via Intracom).
---


I forbindelse med Kdagen den 21.10 vil Mads bl.a. vise og diskutere nogle konkrete eksempler på brugen af Intranet 2.0 værktøjer i danske virksomhederRelaterede artikler

Frem i lyset med de gode historier - "Mine primære opgaver er at være med til at udvide folks kendskab til Rambøll og få de gode historier frem, fo...
Intranettet skal være en levende proces - I mange virksomheders implementering af intranet, dukker en kedelig misforståelse op. Mange af os, der arbejder m...
Content management: Virksomhedens elektroniske internetredaktør - Det koster dyrt for store koncerner at holde styr på online-dokumenter, der ofte skal være tilgængelige på bestemte sted...
Task force skal starte intranet - Et fuldt intranet-hold er nødvendigt, hvis virksomheden skal i gang med intranet. Forfatteren til bogen ”Behind the fire...
Undgå intranettets faldgruber - Der er mest fokus på god skik, når det gælder udnyttelse af intranet. Men der viser sig også en række fælles faldgruber....
Intranettet kan ikke stå alene - Intranettet kan ikke stå alene som den dominerende kommunikationskanal i den interne kommunikation. Kombinationen af en...
CMS - fra A-Z - Content Management Systems er gaven til den humanistiske informationsmedarbejder. Tiderne hvor informationsmedarbejderen...
Content Management System - kvalitetsstyring af intranettet - Mange virksomheder har forbedret mulighederne for effektiv videndeling på tværs i virksomheden ved at op...
Intranet skal tiltrække brugere - De virksomheder, som har indset, at der skal gode historier til for at tiltrække medarbejdne, har størst...
Intranet som virksomhedens interne portal - Begrebet 'corporate portal' bruges i stigende omfang om intranet. Fire vinkler på portalen giver på en g...
Det personaliserede intranet - Der er store forventninger til personalisering, når virksomheder skal etablere eller videreudvikle deres intranet. Men...
Intranettet: Fra opslagstavle til videnportal - Intranettet har udviklet sig fra at være en elektronisk opslagstavle med praktiske beskeder til medarbejderne til at vær...
Intranet søger fem persona - Mange virksomheder i dag i gang med at udvikle 2. eller 3. generation af deres intranet for at følge med i en omskifteli...
Danmarks bedste Intranet på jysk - Størrelse er ikke nok. Brugervenlighed gør det ikke alene. Smartness slår ikke til. Et godt intranet skal kunne det hele...
Blood on blogging - På overfladen var det en ganske almindelig eftermiddag på IT Universitetet. Lydene fra bordtennisbordet i baggrunden bla...
TDC = Danmarksmester i intranet - I går blev TDC's intranet kåret til Danmarks bedste. Det skete i forbindelse med IntraTeams årlige intranetkonference på...
Intranettet “Mit Greve” - - et casestudie om viden og deling af viden i Greve Kommunes Børne- og Kulturlorvaltning
Cms for dummies - Et cms er virksomhedens digitale ansigt ud- og indadtil. Et ansigt der bliver vigtigere dag for dag. Det er en kunst at ...
Er blogging fremtidens virksomhedskommunikation? - En weblog er som navnet antyder, en slags webbaseret logbog. Blogs, som de populært kaldes, kan sammenlignes med en mode...
Intranet som fusionsværktøj - Organisatoriske forandringer er næsten blevet hverdagskost for både private og offentlige virksomheder. Uanset om det sk...
8 grunde til at Wikien er død - Der er meget web 2.0 snak om, at social software som weblogs og wikis vil få stor betydning for vores organisationers ko...
Blog toplederen synlig - Topledere er for dårlige kommunikatører og mangler synlighed og troværdighed i medarbejdernes øjne. Det var en af pointe...
100 ideer til din interne kommunikation - Hvordan får man skabt sammenhængskraft i organisationen? Hvordan får man alle medarbejdere til at arbejde mod fælles vis...
Hvordan bruger virksomheder Web 2.0? McKinsey har svaret - Web 2.0-sites som Facebook, Wikipedia og Youtube har med succes og stor hastighed forandret internettet. Hvad kan virks...
The business of business is serious social business - Kforum har stirret sig blinde på den web 2.0-hype, man selv har skabt, og har glemt at se sig selv i spejlet. Kforums eg...
Mord på intranettet? - Bliver de sociale medier det gamle intranets død? Nej. Spørgsmålet er forkert stillet. Virkeligheden er, at web 2.0 alle...
Nyt stærkt makkerpar: intranet og 2.0 - Blogs, wikier og netværkstjenester går deres sejrsgang på internettet, men er larmende fraværende på mange intranet. Er ...
Make web not war - Hvert år samles alverdens webfolk i San Francisco til den store 2.0-konference. Her kåres heltene, og skurkene får tæv. ...
29 ideer til dit intranet - Intranettet kan være det helt centrale omdrejningspunkt i virksomhedens hverdag. Men før du kaster dig over alle de nye ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

37 JOB

Senior Advisor

Se alle job Indryk job

Job

Grafiker

Frist: Hurtigst muligt

Formidler til politisk stabsfunktion

Frist: 19. februar

Kommunikationskonsulent

Frist: 2. marts
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.