Intranet skal tiltrække brugere

Skrevet af
De virksomheder, som har indset, at der skal gode historier til for at tiltrække medarbejdne, har størst succes med at benytte intranettet som strategisk værktøj.

Kom, lad os stille en avispresse op. Og lad os så køre en masse blankt papir igennem - så kan vi lade læserne selv skrive på siderne. Det må da give en virkelig oplagssucces, hvor vi får læserne til at dele al deres viden med hinanden.

 

Nej vel. Det lyder ikke som opskriften på det, der skal sikre den oplagspressede danske dagspresse, så den har en fremtid foran sig. Der skal nok noget mere slagkraftigt indhold til end udelukkende læsernes egne erfaringer. Samt en nytænkning i forhold til de ændringer, der sker hos læserne i disse år med internet, øget individualisering og øget brug af netværkstanken.

Indhold skaber værdi
Det er da heller ikke den opskrift, der bliver brugt på dagbladsområdet - og i øvrigt heller ikke inden for de nye internetmedier. Her er det indholdet, der satses kraftigt på for at trække læserne til. Og dermed skabes en høj værdi for såvel brugerne som for ejerne. For kun gennem erkendelsen af, at læseren selv vælger, hvor de vil være, kan de tiltrækkes.

 

Til gengæld ser det ud til at være modellen med rotationspressen og det blanke papir, en stor del af de danske virksomheder har valgt når det gælder deres intranet. Et par måneders arbejde med at besøge og tale med store og mellemstore danske virksomheder for at samle viden om intranet-brugen tyder i hvert fald på det. Vi har besøgt et halvt hundrede virksomheder og organisationer med over 60.000 ansatte tilsammen.

 

I mange virksomheder betragtes intranettet stadig som primært et IT-system og er derfor organisatorisk placeret i IT-afdelingen. Og begrebet intranet dækker i de besøgte virksomheders begrebsverden over mange forskellige begreber - lige fra et simpelt postsystem over Lotus Notes i forskellige versioner til højtudviklede interne virksomhedsportaler med videndeling, nyhedsformidling og intern kommunikation. Men mest udbredt er opfattelsen af, at intranettet er et system der - når det stilles til rådighed for medarbejderne - helt af sig selv vil sørge for at den højt besungne og nødvendige videndeling kommer i gang.

 

Derfor er intranettet også i en række virksomheder organisatorisk forankret i IT-afdelingen og set fra et IT-synspunkt da også velfungerende. Oppetiden er høj, båndbredden tilstrækkelig, softwaren er stabil.

 

Intranet er andet end IT
Men lige så tydeligt har vi kunnet se, at de steder, hvor arbejdet med intranettet har været i gang et stykke tid, er der sket en organisatorisk forskydning. Ansvaret er rykket fra IT-afdelingen over mod personaleafdelingen eller de afdelinger, der har med kommunikation at gøre, f.eks. marketingafdelingen, informationsafdelingen eller endog direktionen. Ofte fordi der er kommet en stigende erkendelse af, at et intranet er andet og mere end IT-systemer - ja, faktisk udgør kun 20-30 pct. af de ressourcer, der skal bruges på et velfungerende intranet, IT og teknologi. Resten er information, organisation og kultur.

 

Og når de ord kommer på banen, kommer også erkendelsen af, at intranettet er et umådeligt stærkt strategisk værktøj i de kommende års udvikling af virksomheden. Den bølge af forståelse for, at internettet er et vigtigt redskab for allerede etablerede virksomheder i interaktionen med kunder og leverandører, er også ved at brede sig i forhold til det interne internet - intranettet. For en intern brug af de værktøjer, kunder og leverandører kræver på ydersiden, skal jo fungere på indersiden af virksomheden, hvis man vil være blandt vinderne.

 

Indtil for ganske nylig foregik interaktionen mellem en virksomhed og dens kunde eller leverandør ofte gennem to nøglepersoner - en i hver virksomhed. Næsten som en tegning med to kasser, hver med en spids. De to spidser mødte hinanden, og nøglepersonen sad ude i spidsen og var i kontakt med nøglepersonen i spidsen på den anden side. Bag de to lå så resten af virksomhedens ressourcer.

 

Den åbne virksomhed
Gennem de sidste år er denne kontakt blevet spredt. De to nøglepersoner er stadig vigtige, men tegningen er på begge sider blevet mere rund. Flere og flere fra hver virksomhed har kontakt med hinanden. Og alt tyder på, at tegningen vil flade endnu mere ud efterhånden som også de traditionelle virksomheder satser på internet og extranet som en effektiv kommunikation med kunderne. Faktisk kan man forestille sig at de to tegninger på et tidspunkt lapper over hinanden med en fælles delmængde.

 

Med andre ord går ikke mindst B-2-B-handlen fra de traditionelle aftaler til øget brug af partnerskaber. Men for at det kan lykkes, kræves der tre ting:

 

1. At virksomheden har orden i egne data og egen infostruktur og overblik over egen viden
2. At de ansatte i virksomheden - og dermed virksomheden som helhed - er "open minded"
3. At de ansatte forstår, accepterer og arbejder med værdierne og kender dem og kulturen så godt at de af sig selv agerer som virksomheden skal gøre som helhed

 

 

Dem, der vinder fremtidens markeder, er dem, der har forstået denne åbne organisationsform og hvad der kræves såvel på ydersiden som indersiden af virksomheden.

 

Og så tilbage til rotationspressen og det blanke papir. Vores besøg i et halvt hundrede danske virksomheder viser med tydelighed, at de, der har indset, at der skal skrives gode historier på papiret - læs intranettet - for at trække læserne - læs medarbejderne - til, har haft størst succes med at bruge intranettet som et strategisk værktøj. Et værktøj, der effektivt kan bruges til opbygning af de tre forhold, der bliver afgørende for også brugen eksternt af den nye teknologi: Videnoverblik og dermed videndeling, "open minded" og forståelse for den fælles kultur og de fælles værdier.

 

Indlægget er bragt i Børsen Informatik d. 13. marts 2001.

 

Relaterede artikler

Intranettet: Fra opslagstavle til videnportal - Intranettet har udviklet sig fra at være en elektronisk opslagstavle med praktiske beskeder til medarbejderne til at vær...
Intranet 2.0: Hype og realiteter - Er intranettet blevet 2.0? Både nej og ja. Nej, hvis man kigger på Web 2.0 teknologier som sociale tjenester og wikier. ...
Nyt stærkt makkerpar: intranet og 2.0 - Blogs, wikier og netværkstjenester går deres sejrsgang på internettet, men er larmende fraværende på mange intranet. Er ...
29 ideer til dit intranet - Intranettet kan være det helt centrale omdrejningspunkt i virksomhedens hverdag. Men før du kaster dig over alle de nye ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

27 JOB

Kommunikationspraktikant

Se alle job Indryk job

Job

Mangfoldighedsspecialist

Frist: 14. december

Studentermedhjælper

Frist: 18. december

Digital Kommunikationskonsulent

Frist: 12. december
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.