Intern Kommunikation Next Level

Skrevet af

Allan Rievers Jensen

3 artikler

0 indlæg

I 2007 lavede Nordisk Kommunikation en stor undersøgelse af intern kommunikation i danske virksomheder. Konklusionen var klar. Intern Kommunikation var håbløst gammeldags og fantasiløs. Det var stadig medarbejderbladet, kedsommelige intranet eller budskabsfoldere, som tegnede billedet. Det var stadig ledelsen, som sendte budskaber ud til mere eller mindre ligeglade medarbejdere. Sådan er det ikke længere anno 2008. Intern kommunikation er blevet bedre. Meget bedre og meget mere sofistikeret. Kforum spurgte de største danske virksomheder, hvordan de kommunikerer internt lige nu. Læs her og stjæl opskriften på intern kommunikation Next level.

Intern kommunikation er for alvor kommet på dagsordenen. I alt for mange år var investor relations, corporate kommunikation eller flotte websites vigtigere end at få budskabet ud internt. Nu er alle klar over, at medarbejderne er dem, der kan skabe en virksomhed eller skyde den i sænk. Hvis de er glade, bliver hørt, bliver informeret og er engagerede, bliver virksomheden en succes. Hvis ikke, er virksomheden det modsatte.

Det betyder, at god intern kommunikation er Alfa og Omega for, at virksomheden er en succes. De store danske virksomheder har derfor brugt de sidste 4 år på at bringe intern kommunikation op på et helt nyt niveau, hvad der samlet kan opfattes som anden generations intern kommunikation. De nye nøgleord er medskabelse, sofistikeret Web 2.0 teknologi, tv-inspiration og fri debat. Læs her de bedste råd og ideer fra Lundbeck, SAS, Telia, IBM. Lige til at stjæle, de skal jo kun bruges internt.

Telia: Teams og tv
Telia er en virksomhed, som tager intern kommunikation alvorligt. Meget alvorlig. Alle de traditionelle midler, medier og metoder er i brug. Forskellen er dog, at Telia som ingen andre er inspireret af tv-mediet. Hvad der giver et visuelt twist til klassikeren stormødet. En i øvrigt overset klassiker, som skaber identifikation, fællesskab og ansigt på både gode og dårlige beslutninger. Intet er bedre og mere troværdigt end en ledelse, som tør og kan stå frem på en overbevisende måde.

Hvad der i Telia kaldes et All Staff møde, som dog blot er det engelske navn for samme. Den slags møder afholdes, når nye ting skal lanceres eller vigtige tal og ting skal vendes. Her er hele virksomheden samlet i et stort rum. I stedet for kedsommelige powerpoints med nøgletal er omdrejningspunkt et tv-show. Her bliver ledelsen i bedste Go’Morgen Danmark-stil interviewet i en rød sofa.  Ofte indgår små videofilm om og med medarbejderne til inspiration og læring.For eksempel har alle medarbejder set en film om et Telia-sponsoreret miniputfodboldhold. Hvad der fortalte historien om sammenhold, samarbejde og strategi. Ofte indgår små interviewklip af medarbejderne, som efterfølgende diskuteres ved rundbordsamtaler. Telia er en virksomhed, som vil vinde. Det betyder, at hvem der gør det godt, ikke skal være en hemmelighed. På All Staff møder kåres de bedste teams, og uden for kantinen er en hall of fame over årets bedste teams.
Stjæl ideen: Stormødet er en overset klassiker. Gør det, og gør det sjovtinspireret af tv-talkshowet kombineret med konkurrencer og medarbejderdialog.

IBM: Jam Session Beehive
Kernen i IBM’s interne kommunikation er intranettet, men ikke blot et intranet, hvor medarbejderne er passive modtagere, men i større og større grad har mulighed for at interagere og bidrage med kommunikation, idet Web 2.0 er en integreret del af IBM’s intranet. Centrale platforme bestående af tidens hotteste teknologier og tiltag har siden 2005 været en del af den interne kommunikation via intranettet. Her er en Wiki platform, hvor medarbejderne kan oprette eller deltage i wikis, en blogosfære, hvor IBM’ere kan blogge om det, der interesserer dem, samt et MediaLibrary, hvor alle kan up- og downloade videocasts, podcasts, webcasts og multimedier. Og via intranettet er der også adgang til IBM’s helt egen verdensomspændende lukkede "Facebook". I IBM hedder det blot Beehive. Her kan IBM’erne danne netværk og linke til hinanden. Og på en stor del af den interne kommunikation har medarbejderne mulighed for at rate eller ’tagge’ indholdet, svare på polls, kommentere indholdet osv., så to-vejs kommunikation er blevt en vigtig del af den interne kommunikation.
De nye sociale medier bruges på nye måder. IBM har for eksempel haft stor succes med virtuelle jam-sessions, hvor alle medarbejdere indbydes til at jamme elektronisk omkring et emne, såsom grøn it. Det sker helt konkret ved, at man nogle gange i en kort periode, typisk 72 timer, afvikler en global såkaldt World Jam. IBM’s 3 værdisæt er således blevet til i en global, virtuel intern "Value Jam", hvor alle kunne kommentere/diskutere eller fremsætte forslag til IBM’s værdisæt. IBM har også afviklet "Innovation Jams" hvor både medarbejdere, kunder og forretningspartnere har hjulpet med at finde områder, som IBM skulle investere forskning og udvikling i. Det sker tilsvarende i en virtuel "tænketank": et website, kaldet "Thinkplace", hvor alle kan postere/diskutere og støtte ideer, og hvor der anvendes Web 2.0 værktøjer som social tagging, RSS og blogs. Her kan ledelsen, lokalt eller globalt, formulere et problem, som alle medarbejdere globalt kan bidrage til løsningen af.

Mange tusinde medarbejdere over hele verden bidrager på den måde vidensdeling på tværs af projekter, afdelinger og kompetencer. Processen i Jams og Thinkplace er for en stor dels vedkommende "selvpromoverende". De bedste ideer er oftest dem, der samler størst aktivitet, og de "løftes op i systemet", bliver adopteret, sponsoreret, udviklet og implementeret. Avancerede dataanalyse-værktøjer hjælper centralt med til at identificere "hot spots".

Stjæl ideen: Brug virtuelle jam-sessions til at indsamle de bedste ideer og tanker i organisationen. Opbyg jeres egen interne ”Facebook” eller faglige poesibog i jeres virksomhed.

TDC: Fri debat for alvor
I TDC er åben og ærlig kommunikation en vigtig værdi. Medarbejderne må godt have holdninger og meninger om deres arbejde. Det afspejler sig også helt bogstaveligt i den interne kommunikation. I TDC driver kommunikationsafdelingen debatforummet ”Fri Debat”. Et forum, hvor alle medarbejderne er frit stillet til at kritisere og debattere alt i TDC. Her kan alle komme til orde, og her læser og lytter alle i TDC.

Udover debatforummet er TDC’s intranet en vigtig intern kommunikationskanal. Princippet bag både debatforummet og intranettet er, at medarbejderne skal føle, de er i centrum. I debatforummet direkte ved, at de kan sætte scenen, mens det på intranettet kommer mere indirekte til udtryk ved, at artiklerne meget bevidst er skrevet ud fra, hvad der interesserer den typiske medarbejder i TDC. En strategi for intern kommunikation, som virker over al forventning. Læsertallene på intranettet er, siden strategien trådte i kraft, vokset med 50 %.

Stjæl ideerne: Skriv om det, som interesserer medarbejderne i stedet for, hvad de bør vide. Opret et helt frit debatforum på intranettet. To ting, der virker, hvis du tør.

Lundbeck: Lær linjeledelsen at kommunikere konceptet
Hos Lundbeck har intern kommunikation gennemgået en dramatisk udvikling og et rolleskift. Før var kommunikationsafdelingen de primære producenter af den interne kommunikation.

Nu er kommunikationsafdelingen de sekundære medproducenter, og de er konsulenter, der hjælper de enkelte afdelinger med at kommunikere internt. Det vil sige, kommunikationsafdelingens rolle har ændret sig fra en rolle som producent af formidling og kommunikation til en rolle som konsulent for medarbejdere, linjeledere og ledelsen. Skiftet hænger sammen med erkendelsen af, at engagement og effektiv kommunikation bedst lykkes, hvis linjeledere spiller med og sætter scenen. De spiller en nøglerolle i vellykket intern kommunikation, er devisen. Hvad der betyder, at den interne kommunikation står og falder med deres engagement og kompetencer.

For at løfte den opgave har Lundbeck udviklet konceptet Kommunikativt Lederskab. Et fagligt forløb og tilgang, der sætter fokus på udviklingen af linjelederes kompetencer. Gennem dette koncept klædes linjelederne på til de ledelsesmæssige opgaver. Her lærer de at være bannerfører for andre medarbejdere og gå forrest, når det kommer til forandring. Den rolle, linjeledere spiller i forhold til den interne kommunikation, giver dem et særligt behov for information og dialog. Som repræsentanter for topledelsen er det vigtigt, at de har en bred forretningsmæssig forståelse, hvilket kan understøttes i form af informationsmøder, dialogmøder og Round Tables. At linjeledelsen er omdrejningspunktet, har en række positive effekter. Først og fremmest kommer der en bedre overensstemmelse og et bedre samspil mellem kommunikation, den overordnede virksomhedens strategi og hverdagen.

Stjæl ideen: Bliv linjeledelsens kommunikationskonsulenter. De er nøglen, budbringeren og de eneste, som har pondus og indsigt til at bygge bro mellem hverdagen og virksomhedens visioner og strategier.


SAS: Fang de flyvende medarbejdere i farten
Hos SAS kan intern kommunikation ikke tages alvorligt nok, er holdningen. Ledelseskommunikation og nye medier går hånd i hånd. Det kræver opfindsomhed, fordi piloter og kabinepersonale tilbringer meget tid i luften med meget korte ”points of contact” med ledelsen. Det betyder, at fleksibilitet og tilgængelighed på mange forskellige platforme skal tænkes med i et og alt. Sideløbende med de nye medier spiller linjekommunikationen en stor rolle.
Medierne og budskaberne skal være tilgængelige både på farten og på kontoret. Bl.a. derfor ligger webvideoerne på SAS’s intranet i to kvaliteter, så de kan ses både ved høje og lave internetforbindelser – både hjemme og ude i verden. SAS bruger samtidig en bred vifte af medier for at ramme medarbejderne i mange forskellige situationer. Intranetvideoer er en af de kanaler,der er valgt for at synliggøre den administrative direktør i den sværebalancegang med distanceledelse. Derudover bruges mobil SMS til at informeredet globale kommunikationsnetværk,for eksempel i en krisesituation, ellerkaptajnerne og kabinepersonale, når der opstår en driftsforstyrrelse ude i verden.

Stjæl ideen: De nye medier åbner for nye kanaler. Fang flyvende medarbejdere på farten med en SMS eller en streaming video
 


Eksemplerne fra Telia, IBM, TDC, Lundbeck og SAS peger ikke blot på, at intern kommunikation er blevet vigtig. Det er også blevet til noget andet. En forandring, der hænger sammen med, at intern kommunikation står over for nye udfordringer. For det første er der i de seneste årtier kommet fokus på visionsledelse, engagement og identitet gennem arbejdet. En ny, mere blød social kontrakt mellem medarbejdere og ledelse vinder frem, mens også netværksorganisationer vinder frem.

Det stiller nye krav og giver nye muligheder for intern kommunikation, som nu i højere grad skal kommunikere og engagere det hele menneske.
Fokusset på bløde værdier betyder mere blød intern kommunikation og mere plads til dialog.
For det andet betyder den omsiggribende digitalisering nye muligheder for billigt og bedre at kommunikere internt, som ved Telias omfattende brug af tv. Samtidig opstår muligheden for billigt at producere multimedieudryk eller samarbejde/samproducere indhold med medarbejderne, som IBM’s Jam Sessions illusterere. Intranet er derfor ikke længere en database med informationer, men et socialt medie med mulighed for personlig identitet, dialog, visuelle oplevelser og ikke mindst debat som i TDC’s tilfælde.

For det tredje er kommunikation blevet en anerkendt kompetence. Noget, som kan og skal læres. Det betyder, at kompetenceudvikling og en redefinering af kommunikationsafdelingen fra producent til konsulent bliver central som set hos Lundbeck.

Det er alle udfordringer, som kun kan løses, hvis den interne kommunikation bringes op på et andet og højere næste niveau. The Next Level.

Relaterede artikler

Intern kommunikation internationalt - Danske virksomheder er midt i en internationaliseringsproces, hvor mange etablerer forretningsenheder eller datterselska...
Nyt stærkt makkerpar: intranet og 2.0 - Blogs, wikier og netværkstjenester går deres sejrsgang på internettet, men er larmende fraværende på mange intranet. Er ...
TDCs nye k-direktør: Hold linjen åben - Kan et universitetsspeciale om Nietzsche og Rorty føre til et topjob i telebranchen? Ja, hvis man hedder Mette Refshauge...
29 ideer til dit intranet - Intranettet kan være det helt centrale omdrejningspunkt i virksomhedens hverdag. Men før du kaster dig over alle de nye ...
Slip din interne YouTube løs - Danske Bank gør det. Telenor og Skat gør det. Bruger de sociale medier til at opbygge den interne kommunikation. Sociale...
K for Forandring - Copenhagen Change. Det er navnet på et nyt ledelses- og kommunikationsbureau startet af Maria Sennels. Hun har mange års...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

43 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Projektleder

Frist: 14. oktober kl. 12.00

Praktikant

Frist: 31. oktober

Praktikant

Frist: 18. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.