Image-rekruttering med dobbelt effekt

Skrevet af
Jagten på nye medarbejdere er for alvor sat ind. De udfordringer, virksomheden står overfor, i forhold til at tiltrække de bedste medarbejdere, kræver snilde og avanceret nytænkning.

I forhold til den mere traditionelle, rene jobannoncering ligger der for virksomheden en stor udfordring i at se sin rekruttering i en større helhed. Fremtiden vil medføre et behov for en nøje planlagt og mere langsigtet rekrutteringsstrategi, for at virksomheden skal kunne stå distancen i kampen om de bedste medarbejdere. Og kampen er hård, for alle er på jagt efter dem.

 

E-rekruttering effektiviserer processen
Internettet bliver en stadigt vigtigere faktor i den enkelte virksomheds rekrutteringsindsats. Vi har endnu kun set begyndelsen i forhold til de muligheder, nettet indeholder som rekrutteringsredskab.

 

Virksomheden får via et rekrutteringssite mulighed for at gå i prædialog med kandidaten og stiller sig dermed til rådighed for kandidaten til at besvare spørgsmål inden selve jobsamtalen. Rekrutteringsprocessen starter på denne måde "et skridt tidligere". Begge parter opnår en form for screeningseffekt, hvor det hurtigt kan afklares, hvorvidt virksomhedens ønsker og krav matcher kandidatens - og omvendt. Virksomheden sender et tydeligt signal om dialogvillighed og åbenhed, og det er netop to kriterier, der står højt på kandidatens plusliste, når der søges job.

 

Mulighederne i e-rekruttering rykker ved selve forståelsen af et rekrutteringsforløb. Ved at gøre brug af e-rekruttering giver virksomheden den enkelte kandidat mulighed for at gå på opdagelse i virksomheden via web-tv, se sig omkring, møde den administrerende direktør, der fortæller om virksomhedens vision og læse historierne skrevet af medarbejdere, som samtidig kan kontaktes direkte for yderligere uddybning. Desuden kan de hente information om ansættelsesforhold og eventuelt undersøge dem nærmere ved at kontakte en person i HR-afdelingen, der er parat til at give svar og er vant til at blive kontaktet. Det vil samtidig ændre ved opfattelsen af at virke som lidt for pågående, når man stiller supplerende spørgsmål om løn, ansættelsesvilkår, pension, fleksibilitet i ansættelsen m.v.

 

Kandidaternes krav
Flere nye undersøgelser viser, at det ikke nødvendigvis er fordelagtige ansættelsesforhold i form af attraktive lønpakker, optioner m.m., der er afgørende for unge højtuddannedes valg af virksomhed. Det er i højere grad muligheden for at kunne søge oplysninger om den enkelte virksomhed og danne sig et helhedsbillede, der er afgørende, når kandidaten skal træffe sit valg.

 

Det stiller nye krav til virksomheden om åbenhed og ærlighed, og det har mange virksomheder endnu ikke gjort sig klart. Ofte holder virksomhederne kortene tæt til kroppen af frygt for, at især konkurrenter skal få adgang til for meget information. Men denne tankegang kolliderer med de krav om tilgængelighed og åbenhed, som nye højtuddannede kandidater stiller, når de søger job.

 

Image skabes via værdiformidling
Med omfattende erfaringer fra rekrutteringsrådgivning af en række store virksomheder oplever vi, at de mest innovative og fremsynede virksomheder benytter sig af en ny form for imageskabelse, der bygger på et sæt rekrutteringsværdier. Det er værdier, der har både en intern og en ekstern effekt. Rekrutteringsværdierne sætter ord på virksomhedens bærende værdier og holdninger og bliver dermed også imageskabende.

 

Som situationen er nu, hvor udbuddet af nyuddannet og erfaren arbejdskraft - i hvert fald i en række brancher - ikke kan leve op til efterspørgslen, skal virksomhederne tænke anderledes langsigtet og strategisk for at være sikker på at kunne ansætte medarbejdere, når behovet opstår. Det er ikke længere tilstrækkeligt at gøre opmærksom på virksomheden og den aktuelle stilling, når man konkret står og mangler en ny medarbejder. Der skal konstant arbejdes for, at virksomheden - også rekrutteringsmæssigt - er synlig.

 

Virksomheden skal definere sine rekrutteringsværdier, der udtrykker et stærkt og præcist budskab til kandidaterne. Et budskab der bider sig fast i omverdenens bevidsthed. Rekrutteringsværdierne bliver på sigt lig med virksomhedens identitet - og omvendt. De smelter sammen med virksomhedens image til ét billede, der bliver synonym med den samlede - interne og eksterne - forståelse af virksomheden.

 

Kommunikation får ny betydning
Grunden til at man allerede nu, og i endnu højere grad i fremtiden, vil komme til at se rekruttering som et imageskabende element i virksomhedens profilering er, at det udover at være virksomhedens vigtigste udfordring - at tiltrække de bedste ressourcer - giver retning og indhold for virksomhedens kommunikation med omverdenen. Det er set ud fra et kommunikationssynspunkt optimalt for den enkelte virksomhed. Virksomheden får mulighed for at formidle sine værdier og holdninger, uden at det er hult og postuleret som i mange traditionelle imageannoncer fra 80'erne og 90'erne. Henvendelsen til de jobsøgende kandidater er nemlig formålsrettet og dermed legitim også for en bredere kreds. Netop værdi- og holdningsformidling vil blive afgørende for hvilke virksomheder, der vil opleve succes i rekrutteringsindsatsen- og processen med e-rekruttering som et væsentligt element.

 

Den dobbelte effekt
Ikke kun i forhold til tiltrækning af medarbejdere byder e-rekruttering på nye muligheder. Også i forhold til de medarbejdere, der allerede er i virksomheden, giver det større muligheder for kommunikation af virksomhedens bærende værdier og holdninger. Virksomhedens rekrutteringssite bliver dermed også et ledelsesredskab, hvor man kan fortælle virksomhedens "gode historier", der giver medarbejderne mulighed for at forholde sig til dem, omsætte dem og selv være en del af historierne. Det fører til skabelsen af en fælles identitet med fælles strategisk retning, som med tiden bliver en integreret del af virksomhedskulturen. Således opnås den dobbelte effekt, idet der rykkes både internt i virksomheden og i omverdenens forståelse af virksomheden - altså eksternt.

 

Det stiller krav til virksomhedens brug af rekrutteringsværdier, der reelt skal afspejle den virkelighed kandidaten møder, hvis vedkommende bliver ansat. Har virksomheden i sin rekrutteringskampagne eksempelvis profileret sig på at have et innovativt miljø, bliver det utroværdigt, hvis dagligdagen er præget af en plejer-kultur. Derfor kan man bevidst arbejde med sin profil som virksomhed ved, at det, ledere og medarbejdere agerer ud fra til fælles retning og værdier - specielt da de er de bedste ambassadører og kanaler for tiltrækning af nye medarbejdere til virksomheden. Med andre ord skal virksomheden "walk their talk". Og det skal igen afbildes i artefakterne; det man syner i form af bygninger, logo etc.

 

Pointen er, at virksomhederne får en enestående mulighed for gennem image-rekruttering at optimere retning og indhold i virksomhedens profilerende kommunikation sammentænkt med branding, design m.v. med både indre og ydre effekt.

 

Virksomhedens rekrutteringsværdier og de dertilhørende interne og eksterne aktiviteter

Figuren illustrerer en rekrutteringskampagne, der tager udgangspunkt i en virksomheds rekrutteringsværdier, og som henvender sig både eksternt og internt. Eksternt til omverden og relevante kandidater, internt til virksomhedens ledere og medarbejdere. Og på den måde opnås den omtalte dobbelte effekt. Rekrutteringsværdierne er grundlaget og pejlepunkter i alle kampagnens aktiviteter. Kampagnens omdrejningspunkt er et rekrutteringssite, hvor kandidaterne kan hente yderligere oplysninger om stillingerne, om virksomheden, læse om konkurrencer og sende en ansøgning. Det interne fokus kan ligeledes tage udgangspunkt i et internt site suppleret med aktiviteter, der underbygger og retter opmærksomhed mod kampagnen.

 

Relaterede artikler

At rekruttere i demografisk modvind - I 2007 vil der, for hver medarbejder, som træder ind på det amerikanske arbejdsmarked, være tre, som forlader det. I 201...
De største styrt i årets imagemåling - Berlingske Business Magasin er netop udkommet med sin årlige imagemåling. Toppen af ranglisten domineres som sædvanligt ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Kommunikationsmedarbejder

Se alle job Indryk job

Ugens profil

Julie Bauer Larsen

Julie Bauer Larsen bliver ny leder af Kommunikation og Fundraising hos foreningen Grønlandske Børn fra december. Hun kommer fra en stilling som kommunikationsansvarlig i Røde Kors Hovedstaden.   

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.