Gode råd
Hvordan overlever du de første 100 dage som chef?

Skrevet af

Lars Bo Hansen

1 artikler

0 indlæg

Forestil dig, at du får jobbet som koncernchef for SAS. Fra pressen kender du til virksomhedens udfordringer. Lad os for eksemplets skyld sige, at du modtager udfordringen, og nu sidder du søndag aften, inden du starter mandag morgen, og tænker over, hvordan du skal gribe opgaven an.
Giv det lige et par minutter. Hvad ville du gøre? Hvordan ville din 100 dages plan se ud? Hvad ville du starte med? Hvordan ville din første dag se ud? Hvem skulle du tale med den første uge – og hvem skulle du ikke tale med? Hvordan ville du bruge bestyrelsen, ledelsesgruppen, medarbejderne m.v.? Det er ikke svært at forestille sig alt det, du burde gøre (tale med alle, beslutte alt, undersøge alt, lære alt, gøre alt – og vildt hurtigt), men det er heller ikke overraskende, at det kan du umuligt nå.

En tilstand af inkompetence
Det er nemlig værd at huske, at overgangsperioden, som er den betegnelse, jeg bruger for de første 100 dage i din nye lederrolle, er en special periode, fordi du er i en midlertidig tilstand af inkompetence. Uafhængigt af, hvor dygtig du er, så er det et faktum, at du ikke har styr på det. Faktisk starter dine 100 dage med at erkende det.

Du skal forstå for at kunne lede. Forstå virksomheden, kunderne, leverandørerne, medarbejderne, ejerne, bestyrelsen, bankerne, fagforeningerne, myndighederne, konkurrenterne, og hvad ved jeg. Og for at kunne forstå skal du have indsigt, og det forudsætter, at du analyserer, spørger, lytter, læser, reflekterer, og, kort sagt, tænker dig godt om. At forstå kræver god tid. Og det er lige netop det, du ikke har. Du har omkring 3 måneder – eller 100 dage.

25 + / 25 -
Der er gode, men også dårlige måder at bruge overgangsperioden på. Din situation er speciel og unik – men andre har været i den før. Og du kan komme godt igennem de 100 dage, men du kan også dumme dig, så derfor er der god grund til at lytte til dem, der har gjort det før dig. Mange gange og med succes. Nedenfor følger 25 gode råd fra en lang række betydende erhvervsfolk i Skandinavien. Og efter de gode råd følger så 25 ting, som du ikke må gøre. Typiske faldgruber – eller not-to-dos, kan man også kalde dem. De kan støtte dig i dine egne 100 dage. De kan inspirere og udfordre.

De 25 ting du ikke må glemme

 1. Du skal springe over, hvor gærdet er lavest. Denne periode er for vigtig for dig og for virksomheden til, at du holder dig for fin til at stjæle med arme og ben fra andre skandinaviske ledere, der har været i situationen før. Ikke at du skal være som dem, men du skal udnytte deres erfaringer – gode og dårlige – og bringe dem sammen med dine egne.
 2. Du skal have en god plan for de 100 dage. Ikke hvad du skal levere af forretningsresultater i perioden, men hvilke aktiviteter du vil gennemføre.
 3. Din plan skal skal besvare tre spørgsmål: Nemlig: Hvad skal du opnå i din overgangsperiode? Hvordan vil du opnå disse svar? Og endelig hvornår?
 4. Du skal huske, at der følger dage efter de 100 dage. Det er ikke en spurt, du skal gennemføre – men en maraton. Med indlagte sprint.
 5. Du skal afdække interessenternes forventninger. Der vil være mange forventninger til dig. Flere end du kan leve op til. Du skal derfor håndtere disse forventninger og klart fortælle dem, du vil skuffe, at det er det, du vil.
 6. Du skal kommunikere. Den skandinaviske leder informerer ikke – han kommunikerer.
 7. Hold fast i, at ikke alt skal forandres. Understreg de positive ting, der er i alle organisationer.
 8. Du skal træffe beslutninger i den første tid. Beslutninger signalerer, at du er på plads, og hjælper dig til at se, hvad andre i organisationen står for.
 9. Du skal tage afsæt i, hvem du er som leder. Forsøg ikke at være en anden end det, du er. Men brug det.
 10. Det er dig, der skal gennemføre de 100 dage. Du må gerne bruge eksterne rådgivere eller lignende. Men det er dig, der skal have kontrol.
 11. Du skal overinvestere i din første beslutning. Netop fordi denne første beslutning er så vigtig, risikoen er så stor, og fordi dine forudsætninger ikke er helt, som de burde, skal du overinvestere i, at denne beslutning også bliver den rigtige.
 12. Du skal skabe en platform baseret på gensidig tillid mellem dig og organisationen. Tillid skabes af adfærd, åbenhed og konsistens – at du gør det, du siger, og også at du siger det, du gør.
 13. Du skal prioritere din tid på den rigtige måde. Deltage i de vigtige møder og undlade at deltage i dem, der bare er ”gode at deltage i”.
 14. Du skal tage og bevare initiativet. Det viser lederskab.
 15. Du skal sætte dit ledelseshold. Sammensætningen af dit ledelseshold angives af mange at være så absolut den vigtigste af alle opgaver. Ingen af os ved så meget som os alle sammen.
 16. Dit ledelseshold er dit redskab. I skandinaviske sammenhænge ledes der gennem værdier og intentioner, og ikke gennem kontrol, regler og håndfast styring. Det betyder, at ledelsesholdet er det væsentligste redskab i din værktøjskasse. Det er gennem dem, du skaber resultater. I kan mere, end du kan.
 17. Du skal gå til den. Flid, fokus og knofedt spiller en rolle. Det er nødvendige, men desværre ikke tilstrækkelige forudsætninger for succes.
 18. Du skal gennemføre din personlige due diligence af virksomheden gennem dialog, interview, læsning, analyse og tankekraft.
 19. Du skal melde 4-5 strategiske temaer ud. Disse temaer kan have mange former, og detaljeringsgraden vil også variere mellem forskellige virksomheder.
 20. Accepter, at det er 100 dage, du har. De er ikke til diskussion, for de er en standard. Så brug dem godt og lad være med at diskutere, om de er fair eller ej.
 21. Du er i en tilstand af midlertidig inkompetence. Sådan er det bare.
 22. Du skal udnytte din overgangsperiode. De 100 dage er en kæmpe mulighed for at skabe forandring. For der er opbrud, for alle er klar til, at noget skal ske.
 23. Du skal gå til opgaven med ydmyghed.
 24. Du skal kunne holde tågen ud. Den første periode vil du opleve, som om du opererer i en tæt tåge. Du ser først ting, når du stort set tumler ind i dem. Det er svært at få overblik, og du skal stå ekstra tæt på tingene – det være sig kunder, leverandører, produkter, ledere, mellemledere o.m.a. – før du reelt kan se, hvad det handler om.
 25. Du skal ære det publikum, du har. Alt skal ikke forandres fra første dag.

Og de 25 ting, du ikke må gøre:
 1. Du skal ikke regne med at forbedre dit golf-handicap de næste måneder. De første 100 dage er travle. Meget travle – så regn ikke med, at der er tid til så meget andet.
 2. Du må ikke forfalde til bragesnak. Du er jo i en situation, hvor der er stort pres for, at du skal vise handlekraft og melde noget definitivt ud.
 3. Du er ikke superhelt – hverken de første 100 dage eller de næste 1000, så spørg, lyt og lær. Selvom du er i centrum, fordi du er den nye leder, så er du ikke centrum. Du skal kommunikere – men det betyder ikke, at det er dig, der skal tale.
 4. Du må aldrig overraske. Alle dine interessenter hader overraskelser.
 5. Du skal ikke styre – du skal lede. Det er centralt, at du i din kommunikation og adfærd holder fokus på, at du er leder.
 6. Du må ikke lege superoptimistisk profet. På trods af, at det er energiskabende at høre om de positive ting, om mulighederne for vækst og forbedringer og andet, så skal du ikke som leder være overoptimistisk.
 7. Du skal ikke skabe en brændende platform. Den positive forandringseffekt af dette trick er overvurderet.
 8. Du skal ikke bryde alt ned – uden du ved, hvad der skal komme efter.
 9. Du skal ikke gøre det hele selv.
 10. Du må ikke fortælle om dine tidligere succeser i andre virksomheder. Du kan sagtens fortælle kort om dig selv. Om din baggrund og karriere indtil nu. Men du skal ikke forsøge at skabe respekt omkring din person baseret på dine tidligere succeser.
 11. Du skal ikke vente for længe med den nødvendige udskiftning i ledergruppen.
 12. Du må ikke lave tomme roller.  En tom rolle er en ydmygelse. Det er misforstået hensyn til den pågældende person. Ude i organisationen ved alle, at der er tale om en degradering, og alle kan jo se, om rollen er tom – ligegyldig hvad titlen er.
 13. Du må ikke åbne for mange fronter på en gang. Du skal være bevidst om styringen af din agenda, og derfor skal du kun åbne de flanker, du ved, du kan lukke igen.
 14. Du må ikke ansætte din gamle gruppe fra dit tidligere job.
 15. Du må ikke afgive løfter, du ikke kan leve op til.
 16. Du skal ikke melde en ny og altomfattende strategi ud i de 100 dage.
 17. Du må ikke spilde tiden på at udvikle en ny mission eller en ny vision. En ny vision og/eller en ny mission for virksomheden vil være øverst på agendaen for mange ledere. De vil sætte den langsigtede retning. Men det skal du ikke bruge den sparsomme tid på, for du har andre og vigtigere ting at tage dig til.
 18. Du må aldrig udspørge en leder om en anden leder.
 19. Du må ikke glemme driften. I denne periode er du orienteret mod det store billede. Men virksomheden, som måske endda har været uden leder i en periode, inden du kom til, kører jo videre samtidig.
 20. Du må ikke lide af behagesyge.
 21. Du skal ikke sælge dig selv. Der er mange, der vil anbefale dig at sælge dig selv godt til interessenterne i overgangsperioden. Men det skal du ikke. Du er ikke en vare, der skal sælges. Du er en leder, der skal vinde tillid hos dem, der skal ledes.
 22. Du skal glemme alt om lavthængende frugter. Lavthængende frugter er et populært begreb, og som så mange af dem er det stærkt overvurderet. Som regel er de lavthængende frugter en illusion. Det typiske er, at disse frugter ser lavthængende ud for en, der lige er ankommet, men ved nærmere vurdering og indsigt viser det sig, at disse frugter slet ikke er så nemme at høste, som man tror. Virksomheder består af intelligente personer og fx salgsafdelinger, der gerne vil sælge. Naturligvis kan den måde, der sælges på, den måde der markedsføres på, den måde virksomheden prissætter på osv., osv. forbedres.
 23. Fald ikke for fristelsen til The Big Bang.
 24. Du skal ikke tro, du er Steve Jobs eller Jack Welsh. Du skal ikke forvente af dig selv, at du skal levere som en Steve Jobs eller en Jack Welsh, for det skal du ikke.
 25. Du skal ikke glemme at være dig selv.

Afslutning

Passer de 50 ting ovenfor med din egen liste, som du lavede, da du tænkte over mit indledende spørgsmål om ”hvad hvis nu du fik jobbet som SAS direktør”? Nu er vi jo så heldige, at der sidder en meget dygtig leder på den post allerede – men forhåbentlig var mange af tingene de samme. Men med lidt ekstra til at inspirere dig. For det er vigtigt at huske, at det går galt for alt for mange.

Erfaringerne fra mange virksomheder viser, at overgangsperioden kan gå galt. Du kan komme godt i gang – men du kan også komme dårligt i gang. Du kan fejle som nyudnævnt leder – fordi du ikke gjorde det godt nok. Du evnede ikke at nå det hele på den halve tid. Tal fra amerikanske analyser viser således, at omkring 40 % af nyudnævnte ledere fejler inden for deres første 18 måneder. Analyserne angiver tal fra omkring 50 % ned til 35 %. Erfaringerne fra de personer, jeg har interviewet i forbindelse med mit arbejde med de 100 dage, anslår tallet for skandinaviske ledere til 30 %. Og om det er 30 % eller 40 %, er heller ikke væsentligt her. Det er højt – og for højt. Så der er god grund til at gå seriøst til opgaven.De første 100 dage

Køb den her


Relaterede artikler

Mellemlederens licens til ledelse - Hvordan skaber mellemlederen et rum for sig selv, hvor det faktisk er muligt at udføre godt lederskab? Dette centrale sp...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Studentermedhjælper

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.