Hvordan man markedsfører en kunstforening

DR’s Kunstforening har i de senere år lige som mange andre foreninger oplevet en vigende tilgang af nye, specielt yngre, medlemmer. Specielt bestyrelsesarbejdet svigtes af de yngre mennesker. Dette projekt forsøger ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og fokusgrup­peinterviews at finde forklaringer på dette problem samt at komme med konkrete bud på, hvordan situationen kan forbedres.

resume

 

Projektets undersøgelser viser, at stort set alle interesserer sig for kunst, og at kunst­interessens fordeling på kunstarter tilmed er stort set ens hos forskellige grupper af menne­sker. Til gengæld melder folk sig sjældent ind for kunstoplevelsernes skyld, men derimod primært for de sociale oplevelser.

 

Projektet konkluderer, at de mange kulturtilbud, mindre tid samt øget fokus på selv­realisation i dag, bevirker, at folk ikke bevidst fravælger kunstforeningen, men at andet ofte vælges til først. Foreningens traditionelt hierarkiske organisationsstruktur smitter endvidere af på foreningskulturen og kan give et lukket image. Derfor foreslår projektet, at foreningen må tilpasse sig målgrupperne frem for at bevare gamle normer.

 

Projektet foreslår endvidere, at foreningen med sin aktivitetsprofil og markedsføring må appellere bredt, men til gengæld differentieret ud fra en målgruppeanalyse. Endelig har undersøgelserne vist, at der kan være en positiv signalværdi i at forny logoet. Desuden bør man efterkomme det praktiske krav, som organisationer i dag oplever om at have en hjem­meside, hvis foreningen vil beholde sin plads som en levende del af firmaet og af kultur­livet generelt.

 

En væsentlig del af de nye tiltag er design af et nyt enkelt logo samt etablering af en hjemmeside. Disse har jeg designet og opbygget som en del af arbejdet med specialet. Hjemmesiden han ses på http://www.dr-kunst.dk/

 

 

 Læs specialet her

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

42 JOB

Studentermedhjælper

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.