Hvordan bruger virksomheder Web 2.0? McKinsey har svaret

Skrevet af
Web 2.0-sites som Facebook, Wikipedia og Youtube har med succes og stor hastighed forandret internettet. Hvad kan virksomheder lære af dem? Det har det verdensberømte konsulentfirma McKinsey set nærmere på i det sidste nummer af McKinesey Quarterly. Baggrunden er en spørgeskemaundersøgelse hvor de har talt med virksomheder der på godt og ondt har været med på web 2.0-bølgen. Konklusionen er klar: Blogs, sociale netværk, wikier og videodeling stormer frem. Mens mikroblogging, prediction markets, social tagging og rating har skuffet fælt. Det er alt for ofte spild af tid og penge. For alle de virksomheder som er hoppet med på 2.0-bølgen, har gevinsterne dog været legio. Bedre vidensdeling, marketing, innovation, større samarbejde på tværs og bedre kunderelationer er blot nogle af gevinsterne. Hvad kan din virksomhed så lære af det? Hop med på bølgen nu, men hop over hvor de andre fejlede. Hvordan og hvorfor? Svaret har McKinsey.

Udforsk selv McKinseys Quarterlys Web 2.0 undersøgelse interaktivt her

Web 2.0 er et dramatisk skift fra internettet som medie til internettet som en applikation hvor man nu kan meget mere end blot læse eller søge viden. Nøgleordene i web 2.0 er samtale og samarbejde. Oversat til virksomhedssprog betyder det et skift fra effektivisering af eksisterende transaktioner til nye og anderledes interaktioner i og uden for virksomheden. Det illustrerer Mckinsey Quarterly ganske pædagogisk med følgende figur hvor vi tydeligt ser skiftet fra effektivisering til samtale og samarbejde.
Hvordan kommer dette skift så helt konkret til udtryk? Det kommer til udtryk som en række nye web 2.0-teknologier der blomstrer frem. Hvad der vælges til hvad, med hvilke erfaringer, er McKinsey-undersøgelsens centrale spørgsmål.

Hvilke Web 2.0-teknologier anvendes mest?

Blogs og sociale netværk er den store vinder. Mikroblogging, tagging og prediction markets de store tabere ifølge McKinsey-undersøgelsen

Web 2.0 er for de fleste virksomheder lig med blogs og sociale netværk. Cirka halvdelen af virksomhederne anvender disse teknologier. Wikier, podcast, videodeling og RSS kommer ind på en delt andenplads. De anvendes i snit af omkring en tredjedel af alle virksomhederne. Derimod er det kun hver tiende virksomhed som anvender tagging og rating af indhold. De absolutte bundskrabere er ganske overraskende mikroblogging, mash ups og prediktive markedspladser. Det er kun mellem 7 % og 8 % af virksomhederne der gør brug af disse teknologier.


Hvilke web 2.0-teknologier er virksomhederne mest tilfredse med?

Størst tilfredshed med videodeling, blogs, sociale netværk, wikis og RSS.

De adspurgte firmaer tog ikke blot stilling til hvilke web 2.0-teknologier de anvendte, men også hvor tilfredse de var med de teknologier som de så anvendte. Her er virksomhederne mest tilfredse med videodeling, blogs, sociale netværk, wikis og RSS. Omkring halvdelen af virksomhederne siger de er ekstremt tilfredse. Over en tredjedel er meget tilfredse med sociale netværk og podcast. Omvendt er virksomhederne mest utilfredse med tagging, rating af indhold og prediction markets. Disse teknologier lider derfor både under en begrænset udbredelse og af at de få som bruger dem, er meget utilfredse.

Hvordan anvender virksomhederne web 2.0-teknologi?

Ikke overraskende bruger virksomhederne wikier og blogs til at udvikle nye produkter og dele viden. De interne blogs er interessant nok ikke bare gode redskaber til at dele viden, men spiller en afgørende rolle for klimaet og samhørighedsfølelsen i virksomheden. Næsten halvdelen ser blogs som afgørende for at skabe en god virksomhedskultur.

Mange globale virksomheder står over for det problem at de skal samarbejde på tværs af afdelinger og landegrænser. Her har videodeling været en stor hjælp. Hele 48 % bruger videodeling til at samarbejde på tværs, mens blogs, som ellers ligger højt i brug og tilfredshed, kun bruges af hver femte til samarbejde over landegrænserne. Web 2.0 er ikke blot et redskab til at bedre den interne kommunikation, men også den eksterne kommunikation. Enten direkte som salg, marketing og bedre kundeservice, eller som fundamentet for at bygge et community op omkring virksomheden og brandet. Næsten halvdelen mener at blogs og sociale netværk er et godt redskab til at få fat i nye kunder og sælge mere. Sociale netværk er tydeligvis det vigtigste redskab i rekrutteringen af nye medarbejdere. Helt op til omkring 50 % af virksomhederne oplever social netværk som virksomhedens vigtigste rekrutteringsredskab.


Blogs bare billigt

At blogs har fået den udbredelse, har sin helt egen forklaring. Blogs har den fordel at de lette at forstå som medie, enkle at skrive til og ikke mindst teknisk er lette og billige at implementere. Adgangsbarriererne såvel som exit-barriererne er således ikke eksisterende. Bogstaveligt kan en virksomhed i løbet af 24 timer for næsten ingen penge have skabt deres eget blogunivers eller lukket det ned igen. Brugen af blogs ligger også i naturlig forlængelse af virksomhedens allerede eksisterende kommunikation, såsom ledelses- og ekspert-kommunikation der oversættes til blogmediet som CEO-blogs og ekspertblogs.

Sociale netværk - virksomheden eller dit netværk?

At sociale netværk er så populære, hænger uden tvivl sammen den voldsomme popularitet de nyder i samfundet som sådan. I undersøgelsen skelnes ikke eksplicit mellem egne sociale netværk og alles sociale netværk som Facebook. Når virksomhederne siger at de bruger sociale netværk, er det nok i mange tilfælde medarbejdernes personlige brug af Facebook der refereres til. Om det så er til gavn for virksomheden eller medarbejdernes privatliv, kan diskuteres. Ingen tvivl om at det største udbytte for virksomheden ligger i egne sociale netværk hvor medarbejderne og netværket er centreret omkring virksomhedens behov, frem for Facebook elle MySpace hvor den enkelte medarbejders egocentriske sociale behov er i fokus.

Wikier virker

At wikier kommer ind på en delt andenplads er heller ikke overraskende. Wiki-teknologien har leveret varen og tydeligvis været en klar videndelingsgevinst på tværs af brancher, medarbejdere og landegrænser. Mange virksomheder har derfor haft overraskende positive erfaringer med at udvikle interne wikier. Uden tvivl fordi de i årtier har manglet et leksikon over nøglebegreber og nu har fået en fælles platform/ opslag til at bestemme betydningen af disse begrebers betydning.

RSS - det bliver ikke lettere

At RSS har haft så stor udbredelse, skyldes at det er billigt og at mange mennesker er begyndt at bruge feed readers for at overskue de mange nye medier. En trend som ser ud til at forsætte med større og større styrke. Det skaber en efterspørgsel efter teknologien. Samtidig er det en relativt uproblematisk og simpel teknologi. En teknologi som modsat andre web 2.0-teknologier ikke kræver at virksomheden skal redefinere sine relationer eller grad af åbenhed i forhold til omverden.

Podcasting og videodeling er god indlæring

Podcast og videodeling er stormet frem parallelt med at det er blevet billigere og lettere at producere lyd og billeder. Specielt videodeling som er rykket fra 0 % i 2007 til 27 % i 2009. Her spiller den hurtigt voksende konvergens mellem tv og web naturligvis en vigtig rolle

Såvel som trygheden ved tv-mediet muligheder. For teknologier som vi i forvejen kender og kender værdien af, udbredes naturligvis hurtigere og med en større oplevet positiv effekt end nye og ukendte teknologier såsom prediction markets. Helt konkret har også mange virksomheder set podcasting og video som gode medier for intern uddannelse. Ingen tvivl om at såvel podcasts mundtlighed som tvs taktile visuelle udtryk har nogle indlæringsmæssige kvaliteter ingen andre medier eller teknologier kan matche. I enkelte tilfælde er det så blevet til egentlige corporate web-tv-stationer frem for blot intern uddannelse.

Tagging og rating virkningsløst og ligegyldigt

Tagging og rating har tydeligvis ikke slået an. Både brugen og tilfredsheden med teknologien er lille. Forklaringen skal findes i at tagging har haft svært ved at bevise sin værdi i forhold til søgealgoritmer, taksonomier og facetteret klassifikation. Det virker stadig for anarkistisk og ustruktureret. Rating, som ellers er populært på forbrugersites, har ikke rigtig fundet sin plads i andre sammenhænge. Muligvis fordi rating af indhold kan værre langt mere problematisk i virksomheder hvor værdi og anerkendelse er forankret i en hierarkisk struktur og ikke i et individuelt og anonymt tilvalg. Ligeledes kan målgrupperne være forskellige og endda have modstridende opfattelser af hvad der skal rates som godt og dårligt i en virksomhed.

Mikroblogging med mikroskopisk værdi
Mikroblogging flopper markant. Forklaringen er uden tvivl at værdien af de meget små mikroblogging-tekster er uklar for mange. Virksomheden ved simpelthen ikke hvordan gruppe-sms'erne skal indgå i virksomhedens arbejdsflow og med hvilket formål. Samtidig opleves mikroblogging som et personligt og privat medie mere end et arbejdsredskab i forhold til medarbejdernes rolle i virksomheden. Det skaber en barriere for brug og udbredelse. Hvad der igen peger på det langt større problem at virksomhederne har svært ved at navigere i web 2.0 og finde ud af hvad der er private sociale medier, og hvad der er fælles sociale virksomhedsmedier.

Mash-up : er der overhovedet nogle god eksempler ud over Google Maps?

Mash-up er en teknologi som, ud over Google Maps Mash-up, mangler succeshistorier. Det hæmmer udbredelsen. Mange virksomheder er også bekymret over de brandingmæssige, strategiske og operationelle risici ved at dele kunder, data og internettrafik med andre virksomheder eller organisationer.

Kan man vædde sig frem til virksomhedens fremtid?

Prediction markets er en teknologi hvor man indgår væddemål om vigtige spørgsmål mellem virksomhedens ansatte for at indsamle kvalificeret viden fra mange medarbejdere samtidigt. Igen er problemet at virksomhedens medarbejdere muligvis ikke tør være ærlige, og samtidig er det uden tvivl svært at operationalisere komplekse problemer til simple spørgsmål. Samtidig kræver disse markedspladser, for at de virker, en kritisk masse af mange medvirkende, gerne flere tusinde som kan og tør tænke selv. Det kræver at medarbejderne bruger deres egen private viden og ikke blot løber med strømmen af ja-sigere til alt hvad der kommer fra ledelsen. Hvad der kan være svært i selv meget store virksomheder hvor det kan være svært at samle frivilligt medvirkende medarbejdere.

Web 2.0 er tydeligvis kommet for at blive. Wikier, video, blogs og sociale netværk tegner trenden. Spørgsmålet er så hvad der virker for din virksomhed. En aktuel dansk undersøgelse fra konsulenthuset Støvring + Woodward viser at de danske virksomheder er lysår bagefter USA og resten af verden. I Danmark er web 2.0 blevet ved snakken. McKinseys globale undersøgelse viser ikke blot hvordan, men også hvorfor, det kan betale sig at hoppe med på bølgen som for længst burde have ramt Danmark.

Er du optaget af web 2.0 ? Hvis ja, meld dig til Kforums nye erfa gruppe om Web 2.0.
Du kan læse mere her

Udforsk selv McKinseys Quarterlys Web 2.0 undersøgelse interaktivt her

How companies are benefiting from Web 2.0: McKinsey Global Survey Results

Min personlige favorit:
Six ways to make Web 2.0 work
Web 2.0 tools present a vast array of opportunities-for companies that know how to use them.

Building the Web 2.0 Enterprise: McKinsey Global Survey Results

Støvring+Woodward Kommunikations undersøgelse af danske virksomheds brug af Web 2.0 kan du læse her

Resume: Danske virksomheder udnytter langt fra mulighederne i Web 2.0, når det drejer sig om kommunikation og marketing. Danske virksomheder sætter ikke sig selv i spil fra egen hjemmeside og med integration til de nye kommunikationsmuligheder i de sociale medier.


Sådan lyder konklusionen i et nyt whitepaper skrevet af Støvring+Woodward Kommunikation, der tager udgangspunkt i en undersøgelse af næsten 120 forskellige virksomheders brug af Web 2.0 værktøjer.

Undersøgelsen viser at selv om der er bred interesse omkring de nye værktøjer blandt kommunikationsfolk i virksomhederne og på bureauerne, så sker implementeringen kun langsomt. Som det ser ud nu, er konklusionen, at Web 2.0 og sociale medier stadig primært er til sociale aktiviteter og netværker i Danmark.

Relaterede artikler

Tag mig med, tag mig med til web 2.0 - Der går et spøgelse gennem internettet. Et spøgelse, der varsler en bedre tid for brugerne af internettet – en tid, hvor...
Web 2.0 = PR 2.0? - Under navnet cyberspace er internettet i mange år blevet opfattet som en database eller et rum bestående af kanaler, hvo...
Er blogging fremtidens virksomhedskommunikation? - En weblog er som navnet antyder, en slags webbaseret logbog. Blogs, som de populært kaldes, kan sammenlignes med en mode...
8 grunde til at Wikien er død - Der er meget web 2.0 snak om, at social software som weblogs og wikis vil få stor betydning for vores organisationers ko...
Boble 2.0 - Afstanden fra en god ide til umådelig rigdom har aldrig været mindre. Unge mænd under 30 bliver milliardærer på virksomh...
Web 2.0: Først med ikke at være de sidste - Det var måske den manglende søvn, der gjorde det. Måske var det pletterne på min udslidte hip-hop trøje og den krøllede ...
Web 2.0 = $ ? - Web 2.0 bliver større dag for dag. Det er sket i takt med, at en ny forretningsmodel er blevet tydeligere og tydeligere ...
Crowdsourcing - Crowdsourcing is the next new term in the vocabulary of Web 2.0. First introduced in a Wired article this summer by Jeff...
København 2.0 - København er blevet en kosmopol på linje med storbyer som New York og London. Hver weekend åbner nye caféer, klubber ell...
Web 2.0 - digital marxisme? - Web 2.0 er digital marxisme, blogproletariatets diktatur. Vi har set denne massernes magtovertagelse før, og den skabte ...
10 grunde til at elske/hade Web 2.0 - Ikke alle elsker Web 2.0. Gør du? Her er 10 grunde til at elske eller hade tidens største buzz word. Den tiltrængte demo...
De vigtigste 2.0 sider - Alle taler om 2.0. Men hvilke Web 2.0 sider er de vigtigste? Kforum har lavet en liste med de vigtige, visionære og vel...
Web 3.0? - Det blev aldrig rigtig sagt højt, men alle gik og tænkte det på Next Web konferencen i Amsterdam sidste fredag. Alle gik...
Wiki i virkeligheden - Wiki er ikke blot en computerkode. Det er heller ikke et online leksikon. Det er en helt ny måde at tjene penge på. En n...
Bluf wæbtuøv - Internettet. Du har hørt om det. Du har fået en GMail. Og nu står der igen en smartass og siger, du er gammeldags. Frygt...
Web 2.0 overkill. Netvalgkampen var skønne spildte kræfter - Valgkampen er nu overstået, og vi kan nu give en overordnet vurdering af internettets betydning: Der er ingen af partier...
Hvem, hvad, hvor Web 3.0 - Akkurat som de fleste har fået modeordet Web 2.0 ind i kommunikationsparløren, sidder web guruerne i Silicon Valley og s...
Health 2.0 - Forestil dig, at du har fået stillet diagnosen ”type 2 diabetes”. Din læge har naturligvis udskrevet den rette medicin, ...
Facebook 2.0: Rydder op og samler dit online-liv - Først gjorde Facebook sociale netværkssites mainstream i Danmark, så det ikke kun var teenagere og unge, som brugte dem....
Web 2.0 og de juridiske udfordringer - Sociale tjenester på internettet giver brugerne mulighed for selv at uploade og udveksle indhold direkte med hinanden: D...
Intranet 2.0: Hype og realiteter - Er intranettet blevet 2.0? Både nej og ja. Nej, hvis man kigger på Web 2.0 teknologier som sociale tjenester og wikier. ...
2.0 flops - Skype, Zyb, Imity, Flabjoos og Travellog. Og måske endda Den Blå Avis. Med alle de succeshistorier kan man godt glemme, ...
Widgets - det moderne nyhedsbrev - Vi drømmer alle om at være til stede i vores kunders bevidsthed, være nærværende og konstant levere målrettet informatio...
Make web not war - Hvert år samles alverdens webfolk i San Francisco til den store 2.0-konference. Her kåres heltene, og skurkene får tæv. ...
Stjæl McKinsey-metoden - Arbejd struktureret, logisk og fakta-baseret. Teamwork og projektledelse på McKinsey-måden er uden smutveje og nemme løs...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

37 JOB

Senior Advisor

Se alle job Indryk job

Job

Grafiker

Frist: Hurtigst muligt

Formidler til politisk stabsfunktion

Frist: 19. februar

Kommunikationskonsulent

Frist: 2. marts
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.