Hvem tjener flest penge?

Skrevet af
Kforum har sammen med statsautoriseret revisor Henrik Ulvsgaard gransket PR-bureauernes årsregnskaber. Bysted, Mannov og Holm Kommunikation har haft et hårdt år. Mens Advice har øget sin nettoomsætning. Vi har spurgt bureauerne, hvorfor det er gået, som det gik. Se med når de fortæller om det stormfyldte år.

Det er svært at sige noget generelt om, hvordan det går PR-bureauerne. Men nogle tendenser viser sig. I denne benchmark af PR-bureauerne har vi valgt at fokusere på fem af de kendte og sammenlignelige bureauer: Det er Holm Kommunikation A/S, Mannov A/S, Bysted A/S, Burson-Marsteller A/S og Advice A/S.

 

Der tegner sig et billede af, at det slet ikke går så dårligt, som man skulle tro. Nemlig at der lå et hårdt pres på timepriserne under finanskrisen, og mange af bureauerne var gået konkurs. Men Henrik Ulvsgaard bemærker, at det ikke ser ud til at være tilfældet. Årsregnskaberne peger omvendt på, at bureauerne generelt får mere ud af deres indsats. Den samlede nettoomsætning er for de flestes vedkommende faldet, men overskudsgraden ligger nogenlunde stabil. Om det skyldes fastholdte timepriser eller reduktion i udgifter er uklart, men lønsomheden er ikke faldet drastisk. Konklusionen er derfor, at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Finanskrisen har ikke slået bureauerne ihjel, men i flere tilfælde gjort dem bedre til at tjene penge.

 

Se de samlede resultater fra mere end 20 bureauer her

 

Generel note til figurerne: kolonnerne viser regnskabsårene gående fra venstre mod højre: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.


Holm kommunikation A/S
 


Henrik Ulvsgaard: ”Resultat før skat har været jævnt faldende siden 2005. Hvad det skyldes, ved jeg ikke. Men man kan se, at de har en høj indtjeningsgrad. Nettoomsætningen svarer næsten til bruttoomsætningen. De tjener altså på næsten hele deres omsætning. Og det er pænt. Men fortsætter kurven, ser det ikke godt ud.”


Holm Kommunikations nedadgående kurve er regelmæssig over de sidste 5 år. Resultat før skat er cirka faldet med en million om året. Holm Kommunikation havde allerede ramt nulpuktet i år, hvis ikke de havde handlet. Lad os høre hvad Morten Holm, adm. direktør i Holm Kommunikation siger:

Morten Holm, Holm Kommunikation om årsregnskab 2009 from Kommunikationsforum on Vimeo.

 

 

Mannov A/S
 


Henrik Ulvsgaard: ”De har tydeligvis haft en reduktion i omsætningen. Og bruttofortjenesten følger med. Der har simpelthen været et mindre gennemløb af opgaver og dermed mindre at fakturere. Det har haft en voldsom konsekvens for resultatet før skat. De ligger med bare hundredetusind kroner i plus.”


Mannov har i årets løb reduceret arbejdsstyrken fra 44 til 39. Det har nok sikret dem, at de ikke gik i minus. De har samtidig tæret på egenkapitalen (passiver), og er nu nede på 1.4 mil. Ifølge Henrik Ulvsgaard er tommelfingerreglen, at soliditetsgraden skal ligge på omkring 30 %. Soliditetsgraden er en måde at vurdere aktiver i forhold til passiver. Aktiverne ligger på ca. 14. mil. Soliditeten er altså på 10 %. Kigger man samtidig på overskudsgraden, ser det vanskeligt ud. Den ligger på 0. Mannov må altså blive bedre til at tjene penge på deres omsætning. 


Her er af hvad Mannovs direktør Steffen Lüders tidligere på året sagde:  ”Jeg tror, vi som et stort og velkonsolideret bureau har færre problemer her, fordi vi har tålmodighed og er konkurrencedygtige.” Her er hvad han siger nu:

 

Steffen Lüders, Mannov om årsregnskab 2009 from Kommunikationsforum on Vimeo.

Bysted A/S
 


Henrik Ulvsgaard: ”Bysteds regnskab ser ikke godt ud. Indtjeningen er faldet voldsomt. Omsætningen er også faldet noget, men ikke nær så voldsomt som resultat før skat. De er formentlig blevet ramt af finanskrisens afmatning. Og så har de oven i det ikke været lønsomme; altså, de har ikke tjent mange penge på deres omsætning.”


Ifølge årsrapporten faldt Bysteds omsætning drastisk de to første kvartaler. I det tredje kvartal havde de røde tal på bundlinjen. Et par medarbejdere blev afskediget, og det sikrede Bysted sorte tal på bundlinen. Men bureauet har stadig flest ansatte og en indtjening på bare omkring ½ million. Det er der ikke rigtig gode fremtidsudsigter i.
Det er samtidig ikke længere Peter Bysted, der ejer Bysted A/S. Ejerkredsen bag Bysted er i dag det svenske Intellecta. Om det har haft en betydning på økonomien, er svært at sige. Men at det generelt har været svært for design-bureauer, er en allerede kendt sag. Bureauer som E-Types og 1508 har også været presset i løbet af året. Det bliver spændende at se, om der sker en større omgruppering hos Bysted i det kommende år. Her er hvad Bo Søby Kristensen, administrerende direktør for Bysted A/S, siger:
 

Bo Søby, Bysted om årsregnskab 2009 from Kommunikationsforum on Vimeo.


Burson-Marsteller A/S
 


Henrik Ulvsgaard: ”Burson-Marsteller virker meget stabile. De har samme resultat før skat som året før. Balancesummen er den samme. Her kan man i høj grad tale om en stabilisering tilbage fra 07, hvor de var i minus.”

 

Burson-Marsteller har endda en rigtig høj egenkapital og soliditetsgraden ligger på hele 68 %. De har altså en høj overskudsgrad. De har haft en lille vækst i nettoomsætningen, og det er nok også derfor, de har ansat en ekstra medarbejder. Selvom resultatet før skat er nogenlunde status quo, har de altså formået at vokse under krisen. Hvad det skyldes, forklarer Maria Sennels, Adm. Dir Burson-Marsteller, her:  

 

Maria Sennels, Burson om årsregnskab 2009 from Kommunikationsforum on Vimeo.

 

 

Advice A/S

 


 
Henrik Ulvsgaard: ”De fordobler næsten deres nettoomsætning i et år, der er præget af krisestemning. Det er flot. De har kunnet løfte indtjeningen gevaldigt på bare to ekstra medarbejdere. Det skyldes nok nogle meget store projekter”.


Advice A/S skiller sig ud fra de andre bureauer ved at lægge markant højere på nettoomsætningen. Ser man på de opgaver, Avice har haft, skiller især Det Analoge TV-signal sig ud. Det var en meget stor opgave. Imidlertid har Advice ikke været i stand til at øge bruttofortjenesten.

 

”De har ikke tjent flere penge på den ellers øgede omsætning. Det skyldes nok en gennemfakturering; altså projekter med joint venture. De har omsat for rigtigt meget, men også sendt mange af pengene videre til samarbejdspartnere,” fortæller Henrik Ulvsgaard.

 

At Advice har en høj stigning i resultatet før skat, skyldes altså ikke de store projekter, men til gengæld en forbedret evne til at styre kapacitets-omkostninger.  Deres eksterne udgifter er faldet med cirka 100 %. Personaleudgifterne er de samme. Hvad skyldes så den voldsomme reduktion i udgifter? Hør hvad Espen Højlund, administrerende direktør i Advice A/S, forklarer:

Espen Højlund, Advice om årsregnskab 2009 from Kommunikationsforum on Vimeo.

 

 

Hvem ser ud til at klare sig bedst?
Der er forskellige måder at vurdere, hvem der klarer sig bedst blandt de sammenlignede. I sidste ende handler det dog om at genere et overskud, så grafen over resultat før skat giver det bedste billede.
 


Graf: Resultat før skat.


Henrik Ulvsgaard: ”Det ser altså ud til, at det er Advice, der klarer sig bedst relativt set i forhold til de andre bureauer. De har ganske enkelt tjent flest penge. Burson-Marsteller holder status quo, mens både Mannov, Holm Kommunikation og særligt Bysted er i frit fald. Det ser kritisk ud.”


Det er et billede, der går igen, når man sammenligner virksomhederne på tværs af parametre. Billedet af nettoomsætningen ligner billedet af resultat før skat:
 


Graf: Nettoomsætningen

 

Et lidt andet billede tegner sig, når man kigger på soliditetsgraden.
 


Graf: Soliditetsgraden

 

Soliditetsgraden er som sagt forholdet mellem aktiver og passiver: altså mellem de udgifter, udlæg, lån, omkostninger, etc., virksomheden har i forhold til penge på bankbogen (egenkapitalen). Denne procent skal altså ligge på over 30 %. På denne graf skiller særligt Burson-Marsteller sig positivt ud. Bysted er stadig på vej ned og det samme er Mannov, der virkelig ser skidt ud. Mest overraskende er det at finde Advice her med en soliditetsgrad på 14 %. Hertil kommenterer Henrik Ulvsgaard:

 

”Den høje vækst i Advice med øget nettoomsætning og resultat før skat skal gerne i de kommende år også omsættes til en konsolidering af virksomheden, så de kommer op på omkring 30 %.”

 

På den samlede overskudsgrad i virksomheden skiller Mannov sig ud igen. De rammer et nul, hvilket betyder, at de ikke tjener nogen penge. Omvendt topper Burson-Marsteller med en overskudsgrad på 16 %. De er altså virkelig gode til at tjene penge på det, de laver.

 


Graf: Overskudsgraden

 

Endelig kan man kigge på omsætning pr. medarbejder.

 

Graf: Omsætning pr. medarbejder
 
Henrik Ulvsgaard kommenterer:
”Jeg plejer at sige, at det er flot hvis en virksomhed kan tjene 1. mil. pr producerende medarbejder. Hvis man regner totalt, altså tager administration med, er det faktisk også flot, hvis man ligger på omkring 800.000 kr. I det lys klarer alle bureauerne sig faktisk ganske udmærket.”

 

Bureauerne klumper sig sammen omkring 1. mil pr. medarbejder. Men Advice skiller sig positivt ud, ved at kunne tjene 1.8 mil. pr. medarbejder. På en eller anden måde har de altså formået at presse mere ud af deres eksisterende medarbejdere.

Konklusion og perspektiv
Henrik Ulvsgaard: ”Samlet set ser det ud til, at Advice er branchevinder sammen med Burson-Marsteller, der har konsolideret sig flot. Til gengæld ser det skidt ud for Bysted, Mannov og Holm Kommunikation. De skal alle til at handle aktivt for at knække den negative nedadgående kurve.”


Henrik Ulvsgaard bemærker samtidig, at der i branchen findes en regnskabspraksis, der ikke altid tager højde for gennemfaktureringer; altså det fænomen at bureauerne har samarbejdspartnere, de sender pengene videre til. Dette fænomen fremgår ikke altid af regnskaberne, og bureauerne kan have en tendens til at ville ”pynte” på tallene ved at indskrive al samlet fakturering og dermed sikre en høj nettoomsætning. Som i Advices tilfælde, hvor en betragtelig del af den samlede nettoomsætning formentlig skyldes store projekter (Det analoge stop), der har kanaliseret en bunke penge igennem virksomheden. 

 

Normalt måler man virksomheder og deres værdi på nettoomsætningen, men reelt set handler det om at være god til at tjene penge. Henrik Ulvsgaard forudser derfor også, at der i 2011 vil blive sat endnu større fokus på at have effektive medarbejdere med høj faktureringsfrekvens. Det bliver spændende at se hvem, der kommer ud af 2011 som branchevindere.  

 

---

 

Alle film er lavet af Mikkel Blaabjerg fra Green Copenhagen.


Statsautoriseret Revisor Henrik Ulvsgaard fra AP Statsautoriserede revisorer har et solidt kendskab til kommunikationsbranchen. Han er desuden revisor for Kforum samt for Effector og Advice Digital.

 

Relaterede artikler

Krisen er aflyst - I samfundet er der krise, nedjusteringer og nedskæringer, men ikke i K-branchen. Kommunikationsbureauerne tjener stadig ...
Stadig ingen krise i K-branchen - Hvilket K-bureau tjener flest penge? Hvilket bureau er størst, og hvem er årets bundskraber? Kforum har i samarbejde med...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

57 JOB

Sektionsleder til intern kommunikation

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.