Hvad Qvortrup (nok) vil på Se og Hør

Skrevet af

Mie Femø Nielsen
professor

33 artikler

16 indlæg

Når Henrik Qvortrup indtager chefredaktørposten på Se og Hør, er det (nok) ikke bare for at få en god fast løn. Om ikke så længe vil vi højst tænkeligt se et blad, der skærper sin politiske indflydelse, og en Qvortrup med mindst lige så meget magt som tidligere.

Der har været en del medieomtale af, hvorfor Henrik Qvortrup har villet have chefredaktørposten på ugebladet Se og Hør. Og konklusionen har mere eller mindre eksplicit lydt, at det var fordi han var træt af at være freelancer, og fordi der var udsigt til en god løn. Færdig. Og så har man ellers debatteret, hvorfor man har beskæftiget sig med noget så ligegyldigt som en enkeltpersons jobskifte.

Det mener jeg er alt for overfladisk betragtet. Det er slet, slet ikke lønnen og det faste lønmodtagerjob, der er det mest interessante i den sag. Chefredaktørposten er ikke nær så interessant i sig selv for Qvortrup, som det han kan bruge den til er. Det er slet og ret en platform for at deltage i samfundsdebatten. Det kan han bruge til at bringe sig selv og sit blad i fokus. Hvad bestyrelsen vel ikke har været blind for. I de kommende år vil vi sikkert se Se og Hør brandet på en måde, så det stikker kvalitativt ud fra de øvrige ugeblade.

Det er ydermere en platform for at tale på vegne af 'det tavse flertal' af 'det danske folk'. Den platform har Erik Meyer Carlsen udnyttet til det yderste som politisk redaktør på BT. Når man diskuterer, hvordan 'folket' vil stille sig til et givet politisk tiltag, og hvad denne og hin tendens skal ses som et udtryk for, så vil Qvortrup formentlig gøre sit yderste for, at det bliver kutyme at høre hans mening. I de andre medier vel at mærke: morgenaviserne, nyhedsudsendelserne og morgen-tv. Tøger Seidenfaden har haft en særlig plads i den politiske debat i mange år, Karsten Madsen er i færd med at skabe sig en lignende position. De to forekommer dog mest at gøre det dels pga. et engagement i debatten som sådan og dels et (stort) ønske om at synliggøre deres respektive aviser som dagsordensættende.

Fra ikke-topposter har Ralf Pittelkow og Erik Meyer Carlsen også formået at placere sig som faste kommentatorer i andre medier end deres eget. Qvortrup har længe været aktiv i samfundsdebatten, men var efterhånden blevet for let at snuppe af som 'ex-spindoktor-nu-freelancer-og-foredragsholder-med-hang-til-at-provokere'. Nu har han en platform. Den vil han helt givet benytte til at tale fra. Det stopper dog (nok) ikke her.

I sidste valgkamp så vi, at flere af de helsides valgannoncer, der før blev sat i dagbladene, nu kom i ugebladene i stedet. Det skete på baggrund af nøje målgruppeovervejelser. I første omgang er det bare økonomisk interessant for ugebladene. Men det åbner op for at bruge de kulørte ugeblade politisk. Også fra redaktionens side. Naturligvis med en nøje afvejning af, at det kulørte stof og de flotte billeder skal fastholdes. Og allerhelst på en måde, så kernelæserne ikke ser den politiske drejning.

Jeg tror godt, at Qvortrup vil kunne dreje Se og Hør mere over i retning af amerikanske ugeblade, der har kunnet sætte politisk dagsorden med kompromitterende sager for politikere. Altså ikke bare fokus på kulturpersoner og kongelige, men også på politikere. Jeg skal ikke blive forbavset, hvis vi nogle få dage før næste valgdag ser forsidehistorier ledsaget af tæppebombning med tv-spots, hvor en toppolitiker bliver hængt ud for en personligt kompromitterende sag. Qvortrup har selv i forbindelse med sin tiltræden ytret, at hvis det er relevant for det offentlige embede, så vil han kunne finde på at bringe en historie om en politikers privatliv.

Spørgsmålet er bare, hvor strategisk han vil udnytte sin dagsordensættende magt. Hans blad når nu engang ud til en befolkningsgruppe, som mange gerne vil have i tale, og som - alt efter om de vælger at være sofavælgere eller ej - kan bestemme, hvem der sidder i regering. Det vil blive ganske interessant for flere af partilederne at have gode relationer til Qvortrup.

Så vi har formentlig aldrig hørt så meget til Qvortrup, som vi kommer til fremover.

Relaterede artikler

Journalist vs. journalist - Skal journalisten pleje politikerens image? Det synes en del skriverkarle for tiden. Andre afslører magtens mænd. Men hv...
Bagsiden på forsiden - ”Den politiske skandale” fra Watergate til Lewinsky udforskes i John B. Thompsons bog af samme navn. Vi bringer her kapi...
Dansk politiks nye magthavere - Fænomenet spindoktor er med den nye regerings tiltrædelse for alvor slået igennem i dansk politik. Det forskyder tidlige...
Spincity eller journalister i selvsving - Pressen skal nu kommunikere med mennesker, der taler pressens eget sprog. Uhadada. En ny art – ikke truet- men truende- ...
Spin er kommet for at blive - Når fænomenet spindoktorer er til debat, tales der ofte om farerne for demokratiet ved at pressen kan blive holdt for na...
Spindoctoring in Danish politics - This thesis is a theoretical and empirical analysis of spin doctoring in contemporary Danish politics. The overall aim ...
Spindoktorens lægetaske - Det synes snart almindeligt kendt i den danske befolkningen, at spindoctoring spiller en stadig stigende rolle i dansk p...
Spindoktoren ud af venteværelset - spindoktorerne er kommet for at blive i dansk politik, og hvis de er til fare for noget, er det ikke demokratiet, mener ...
Journalistikkens lejesvende - Forholdsvis upåagtet af den offentlige debat er der i disse år en voldsom mediekrig i gang, hvis udfald kan få ganske st...
Koplevs kortslutning - Kære Koplev. Når man læser din beskrivelse af, hvordan erhvervslivet køber og bestikker journalister med millionlønninge...
Spin er død - Spinkulturen, der de seneste år har bredt sig i det politiske liv, står foran et sammenbrud i stil med det, der fik dot...
Spindoktorens overmand: den strategiske kommunikation! - Artiklen ’Politisk spin spiller fallit’ (Mandag Morgen 26. maj 2003), som kan læses her på Kommunikationsforum, er de se...
B.T. - den optimistiske humlebi - B.T. er fanget i en dødsspiral. Konkurrencen med internettet, sladderbladene og gratisaviserne er hård. Læserne flygter,...
Bedre aviser med færre medarbejdere til færre - Ifølge BTs tidligere chefredaktør, Kristian Lund står morgenaviserne over for deres værste krise, og vi har endnu ikke s...
Politisk marketing - Den politiske kommunikation har forandret sig mod en større grad af markedsføring af politikken. I artiklen beskrives h...
Kommunikationen der blev glemt - Fænomenet ”spindoktorer” har optaget sindene voldsomt – ikke mindst siden VK-regeringen kom til magten i 2001. Så meget ...
På sporet af den politiske sprogpsykologi - Megen national og international forskning i politisk kommunikation har fokuseret og fokuserer stadig på den politiske ta...
Metaspin - Verden er blevet postmoderne. Samfundet er blevet hyperkomplekst. Og politik er blevet spin. Politik er ikke længere bår...
Spindoktori: Luftkastel eller virkelighed? - Den store uenighed om spindoktoris udbredelse i Danmark er velkendt, og aktuelle undersøgelser af fænomenets udbredelse...
Framing, Priming & Niche nursing - I nyhedsmedierne præsenteres den politiske offentlighed ofte som en konfliktfyldt arena, hvor magtfuldkomne eliter ager...
Qvortrup er Danmarks Nixon - ’Q’ er en af den slags bøger, der bør serveres med popcorn og cola, fordi den simpelthen er suverænt godt skrevet, fuld ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Kommunikationschef

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.