Gør hvad du siger, og sig hvad du gør

Det er ikke kun enzymer, der gør, at det går godt for Novozymes. Deres kommunikationsafdeling kan også tage en stor del af æren. Novozymes har vundet kommunikationsprisen 2003 – Faget og Journalisternes pris, og kommunikationsforum har talt med direktør for Kommunikation og Bæredygtig udvikling, Anne-Marie Skov om, hvad der gør netop Novozymes’ kommunikation til årets bedste.

Hvorfor tror du, at I har vundet kommunikationsprisen?
Jeg håber, at vi får prisen fordi, vi formår at understøtte virksomhedens mål via kommunikationen. Vi har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med at Novozymes blev udskilt fra Novo Nordisk. Vi har gjort meget for at fortælle vores interessenter, hvad vi laver, og hvem vi er, så vi kunne fremstå som den selvstændige børsnoterede virksomhed, vi er. Det har simpelthen handlet om at fortælle den helt basale historie om os, og hvad vi står for. I den kommunikationsproces har vi inddraget mange utraditionelle redskaber lige fra tegneserier til storytelling. Samtidig er vi en kommunikationsafdeling, der gør meget for at være åbne og tilgængelige. Vi vil gerne stille stof til rådighed for journalister og fejer ikke nogen af banen uden at give dem et ordentligt svar.

Hvordan er jeres kommunikationsafdeling organiseret?
Vi er organiseret i teams og er lidt bredere end de fleste kommunikationsafdelinger, fordi investor relations og kommunikation til politikere, brancheorganisationer og NGOere også varetages af os. Vores teams, som i alt tæller 17 medarbejdere, arbejder på tværs af hinanden, så alle dele integreres i kommunikationen.

Hvordan er forholdet mellem jeres interne og eksterne kommunikation?
Der er teams, som tager sig af hvert aspekt af kommunikationen, men vi er én afdeling med én fælles strategi. Vi forsøger at have så meget sammenhæng som muligt mellem den interne og den eksterne kommunikation. Men det handler hele tiden om at tænke i den målgruppe, man skal kommunikere til. Derfor sender vi heller ikke internt materiale ud til journalister eller investorer – de må godt se det, men budskabet må ikke drejes, så det bliver journalisterne eller investorerne, man skriver til og ikke medarbejderne.

Hvordan kommunikerer I om bioteknologi til den almene befolkning?
Den almene dansker ved ikke, hvad vi laver endnu. Dér har vi stadig et stort stykke arbejde at gøre. Men vores primære målgrupper, kender os efterhånden rigtig godt. Og det er også dem, vi i første omgang har gjort en stor indsats for at fortælle, hvem vi er. Vi bruger ikke mange penge på at kommunikere helt bredt, f.eks. i form af imagekampagner, men gennem vores primære målgrupper arbejder vi bestemt på at flere ved, hvad Novozymes laver, og hvad vi står for.

Hvilken pressestrategi har I?
Vi er åbne og tilgængelige - også når det er vanskelige tider! Vi gør samtidig en stor indsats for at oversætte svært tilgængeligt stof til konkrete ting. Vi forsøger hele tiden at knytte historier til det, vi laver, så det bliver interessant for pressen. Derfor bruger vi tid på at træne topledelsen og andre talspersoner i at tænke i budskaber og interessante historier. Det er bestemt ikke altid, at pressen interesserer sig for det vi laver, så vores strategi går i høj grad også ud på at være proaktiv overfor pressen. Som nyt børsnoteret selskab har det været en vigtig del af vores pressestrategi at fokusere på de journalister og medier, som interesserer sig for erhvervsstof og så efterhånden forsøge at brede vores kontakt ud til andre områder – også internationalt. Men hvis man vil tages seriøst, er det vigtigt, at man ikke overkommunikerer. Vi sender f.eks. kun pressemeddelelser ud, hvis vi virkelig synes, at her er en væsentlig nyhed eller en rigtig god historie f.eks. om et videnskabeligt gennembrud eller et nyt produkt.

Hvad er den største kommunikationsudfordring I står overfor?
Det er fortsat at bruge kræfter på at fortælle og gå i dialog med vores interessenter om, hvad det er, vi laver. Vi beskæftiger os med bioteknologi, og det er ikke altid accepteret af befolkningen. Det handler om, at vi skal formidle nytteværdien, af det vi laver. Hvis folk får fortalt, at genteknologi kan hjælpe til at udvikle noget der er vigtigt, f.eks. medicin eller noget der forbedrer miljøet, så accepterer de det som regel også. Her gør medarbejderne et stort stykke arbejde, fordi de er meget stolte af at arbejde i en miljøbevidst virksomhed – på mange måder er medarbejderne de bedste formidlere og derfor starter vores kommunikationsarbejder altid internt.

Hvilken udvikling tror du, vi kommer til at se i kommunikationsafdelinger fremover?
Jeg tror ikke, at kommunikationsafdelinger vokser sig større og større, men jeg tror, at vi vil komme til at se at kommunikationsaspekter kommer til at præge flere områder i virksomheden end hidtil. Fremover vil kommunikationen i endnu højere grad være et væsentligt led i ledelse og i projektarbejde generelt. Dermed vil kommunikationsmedarbejdere indtage en mere rådgivende rolle. Det gør, at man som kommunikationsmedarbejder skal have en større forretningsmæssig viden. Det er ikke længere nok med en stærk faglighed, man er også nødt til som kommunikatør at sætte sig ind i virksomhedens forretningsmæssige strategi.

Tre gode råd?
· Sørg for at kommunikationen hænger tæt sammen med virksomhedens strategi og sjæl.
· Tænk kommunikationen som en integreret helhed. Du kan godt målrette budskaberne, men der skal være sammenhæng og en rød tråd.
· Gør hvad du siger, og sig hvad du gør – ellers holder kommunikationen ikke!

Relaterede artikler

Corporate Storytelling i praksis - Der er fokus på corporate storytelling i Danmark – det at arbejde med historier i virksomheder. Storytelling kan i virks...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

45 JOB

Presse- og Kommunikationsrådgiver

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.