Foursquare – I’m here, so now what

Skrevet af
Bliv borgmester i dit eget liv med Foursquare, den stedbaserede mobiltjeneste, som har bredt sig fra New York til blandt andet København. Borgmester er man, når man hyppigst af alle besøger en bestemt lokalitet. Det giver virtuelle stjerner på skulderen, anseelse i den snævre vennekreds, mulighed for at se spændende mennesker og få tips om alt det seje. Foursquare bruges mest til at profilere sig, stille nysgerrighed og føle sig hjemme i byens halvoffentlige rum. Lige om hjørnet ligger en udvikling, hvor dansk Foursquare benyttes af byens butikker til loyalitetsprogrammer. Men måske er danskerne mere tilbageholdende med at afsløre deres geografiske færden.

Foursquare slår bro mellem online og offline ved at føre det sociale netværk ud og forankre det fysisk i byen. Heri ligger en klar forskel til for eksempel Facebook, hvor fællesskabet er virtuelt. En anden forskel er størrelsen på den enkelte brugers netværk. Mens mange Facebook-brugere har hundredevis af venner, skal vennekredsen på Foursquare typisk tælles i tiere. Den stigende interesse for Foursquare tyder på, at mange foretrækker mindre og mere overskuelige netværk end Facebooks ofte ret forvoksede. Afgørende synes det at være, at brugeren let kan overskue sit netværk og opleve fremmede som del af sin "familie".

 

Normalt kører man Foursquare på sin mobiltelefon. Her det fulde skærmbillede af brugerens seneste besøgte steder

 

Sådan fungerer Foursquare

Foursquare, som forkortes #4sq, er et stedbaseret socialt netværk, hvor man har mulighed for at dele sin geografiske placering med sine venner. Foursquare bruges oftest som en applikation på mobiltelefonen, hvilket giver brugeren mulighed for at ”checke ind”, hver gang vedkommende kommer til et nyt sted, så vennerne kan se, hvor han eller hun befinder sig, lige nu. Man får dermed skabt en historik over ens geografiske færden. Hvis stedet brugeren ønsker at tjekke ind ikke eksisterer, kan vedkommende selv oprette lokationen. Herefter kan alle andre checke ind, når de er på dette sted.

 

Foursquare er et lukket netværk, hvilket betyder, at det kun er brugerens venner, der kan følge dennes færden. Dog kan brugere, som er checket ind på samme lokation samtidig og som ikke er venner, også se hinanden.

 

Find dine venner her og nu

 

Ud over at checke ind på forskellige steder, er det også muligt at efterlade tips om stederne til andre. Det kunne eksempelvis være at brugeren sætter særlig stor pris på Cortado fra Riccos kaffebar og derfor deler dette tip med andre. Hele funktionaliteten med at checke ind og dele tips er tilføjet et spil-element, hvor der gives point for hvert check ind. Efterhånden som brugeren bliver mere og mere aktiv belønnes han med diverse badges såsom ”Super user”, ”Adventurer” osv. Den person som har checket ind flest gange på en lokation, belønnes med titlen ”Mayor” (borgmester).

 

Saml "duelighedsmærker" og vind respekt

 

Bliv mere ven med vennerne

Ifølge Dennis Crowley, den ene af de to grundlæggere af Foursquare, er pointen med servicen ikke ”I’m here”, men ”I’m here, so now what?”. Jeg vil derfor fokusere på ”so now what?”, sådan som jeg og mine medskribenter også har gjort det i analysen, der ligger til grund for denne artikel.

 

Brugerne af Foursquare vælger typisk at blive venner med venner fra deres virkelige liv eller personer, de kender fra andre sociale netværkstjenester som Twitter, Flickr eller Facebook. Da man på Foursquare – intimt – følger hinandens geografiske færden, er brugerne mere kritiske i forhold til valget af venner, set i forhold til andre online-platforme. Dette valg er baseret på følelses- og interessemæssige parametre, fordi man identificerer sig i relationen til andre og dermed føler en adspredelse ved at være inkluderet i det sociale fællesskab. Eller fordi man følger personer med samme faglige interesse. Foursquare er dermed ikke et fællesskab, som bunder i klassiske sociale differentieringsfaktorer som klasse, køn eller etnicitet.

 

Interview med team Foursquare bl.a. om brug af tjenesten og deres inspiration

 

Som en konsekvens af tjenestens geosociale karakter er Forsquares følelses- og interessefællesskaber forholdsvis små. De adspurgte brugere i vores analyse har mellem 7 og 50 venner på Foursquare, hvilket er langt færre, end de har på mange andre sociale netværk.

 

Disse valgte fællesskaber er ikke statiske, men kan udvikle sig fra overfladiske bekendtskaber til mere nære relationer. Brugerne beretter dog også om det modsatte, hvor fællesskaber bliver mere overfladiske, og en del brugere endda overvejer at droppe nogle venner, som ikke tillægges personlig værdi.

 

Første brugerfase: Stressende spil og afstressende afbræk

Den grundlæggende funktion i Foursquare er enkel: check ind og få point. Men der er mange forskellige måder at bruge Foursquare på. Brugen udvikles typisk således, at man til at begynde med primært fokuserer på spil-elementet og senere søger "reel", det vil her sige offline-baseret, værdi. I begyndelsen checker brugerne ind alle vegne, uanset om de faktisk opholder sig på stedet eller blot er forbipasserende. Det gør man for at få så mange point som muligt. Denne periode betegner brugerne som stressende og ikke særlig meningsfuld.

 

Forklaringen på at brugerne fortsætter gennem denne periode skal findes i spillets funktionelle rolle, hvor brugerne gennem deltagelse i spillet søger frihed. Når de deltager i spillet giver det dem et afbræk fra den seriøse dagligdag med ansvar og vigtige beslutninger. Spillet kommer til at fungere som en modsætning til det seriøse hverdagsliv.

 

Anden brugerfase: Impulsive møder og fornemmelsen af social tilknytning

Brugerne bliver med tiden trætte af spilelementet og ændrer dermed deres brug, så de primært checker ind, når de reelt er et sted i længere tid og ikke bare er forbipasserende. Med dette ændrer formålet med deres check ind sig fra at være en pointjagt til at fungere som indikator over for deres venner om, at de er til rådighed for impulsive møder.

 

Formålet er nu at styrke og vedligeholde eksisterende relationer. Det, der giver brugerne værdi, og som dermed er med til at styrke og vedligeholde relationerne, er at have en fornemmelse af, hvor deres venner er. Samt at lette muligheden for impulsive sociale sammenkomster. Det er dog yderst sjældent, at denne viden om eller fornemmelse af, hvor vennerne er, munder ud i fysiske møder. Det er vigtigt for brugerne, at muligheden er til stede. Langt vigtigere er dog det at have fornemmelsen af, hvor vennerne er, eller som nogle udtrykker det, at have et ”perifert syn” på, hvor disse er, og hvad de laver. Det skaber en fællesskabsfølelse og et tilhørsforhold, som det også fremgår af dette brugerudsagn fra vores opgave:  

 

”Det giver mig bare en fornemmelse af hvor folk er, uden at jeg egentlig bruger det til særlig meget (…) Det er meget den der periferiagtige fornemmelse af, hvad der sker, så næste gang man mødes ”gud du var i London”. Før ville man måske ringe til hinanden og sige ”hvad har du så lavet i dag? Jamen jeg gjorde det og så tog jeg derhen”. Det får man at vide sådan mere lige nu og her”.

 

På forsiden af Wired UK kunne man i juni se Dennis Crowley, en af udviklerne af Foursquare, kronet som kongen af sociale medier

 

Nemmere at mødes og nemmere at manipulere

Foursquare er en selskabelig teknologi, et medie der formidler kontakt og information. Selskabelige teknologier bruges ifølge mediesociologen Stig Hjarvard i stigende omfang på grund af muligheden for aflastning og manipulation.

 

Foursquare giver mulighed for begge funktioner. Tjenesten aflaster, fordi den faciliterer muligheden for at følge ens venners liv, uden at det kræver at man f.eks. skal ringe til vedkommende. Foursquare gør et eventuelt møde lettere, idet man kan springe høflighedsfraser over. Vennernes geografiske historik, som er registreret i Foursquare, udgør nemlig i sig selv et oplagt samtaleemne, der letter mødet og fungere som "isbryder".  

 

Foursquare giver også rige muligheder for at manipulere det selvportræt, som efterhånden tegnes af ens geografisk færden. Mange checker ikke ind hjemme, fordi det tilsyneladende kun er nære venner, der må vide, hvor man bor. Der er altså et skel mellem den offentlige og private sfære, hvorfor mange brugere er meget bevidste om, hvad de deler med omverdenen.

 

Man værner om sin ”backstage”, altså et rum præget af privathed, en kulisse hvor det enkelte individ kan trække sig tilbage til, men dog ikke er fuldstændig privat. I backstage er der stadig normer for, hvordan man skal agere, hvorfor det handler om at opretholde sit face.

 

Foursquare udspiller sig derimod typisk i "middle region", en mellemposition eller en sammenblanding af frontstage og backstage, altså det offentlige og private. At befinde sig i middle region kræver en bestemt form for identitet og livsførelse. Sammensmeltningen bevirker, at der vises mere af den enkelte person. Men portrættet kan manipuleres. En bruger fortæller således:

 

”Nogle gange har jeg også checket ind et sted hvor jeg reelt ikke har været, altså sådan noget thaimassage og sådan noget på Nørrebro, der kan jeg godt have stået foran, og tænkt ej, nu prøver jeg lige at checke ind her, bare fordi at det bliver så sjovt for dem der læser det”.

 

Andre brugere vil netop udelade at checke ind et sådant sted, for at beskytte deres ansigt udadtil, face, som er den personlige maskering, der bæres i bysammenhængen. Med Foursquare kan man styre sin geosociale selvfremstilling, hvilket gør tjenesten til et værktøj til at fremstille sig selv på den mest fordelagtige måde. Foursquare opleves af mange brugere som et frirum, hvor de kan læne sig tilbage og ikke skal stå til ansvar over for andre på normal måde. Det giver en form for tilfredsstillelse, at man selv kan vælge, hvordan man fremstår i andres øjne.

 

Eksempel fra New York på loyalitetsprogram knyttet til Foursquare

 

Udveksling af tips – og det store kommercielle potentiale

Foursquare kan håndgribeligt bidrage med nyttig og interessant information om, hvor man eksempelvis bør gå hen og spise, eller hvilket museum der er værd at tilbringe en søndag eftermiddag på. Brugerne har nemlig let i tjenesten ved at udveksle tips om de besøgte steder.

 

Tips-funktionen styrker Foursquares fokus på ”den familiære fremmede”, som er en person man ikke er ven med, men som man deler en fælles smag med. Denne fælles smag materialiserer sig i forbrug af de samme steder.

 

I denne mulighed ligger også tjenestens kommercielle potentiale, idet kommercielle aktører for eksempel kan belønne besøg og anbefalinger. I modsætning til herhjemme er virksomheder i New York godt i gang med at finde og udnytte Foursquares reklame- og kommunikationsmæssige potentiale. Restauranter, cafeer og barer giver særlige tilbud til stedets Mayor. Cafeer sætter skilte op på fortovet med reklame om at personer, som checker ind på deres cafe, får særlige rabatter. Butikker giver gratis ting væk til de første 200, som checker ind i deres nyåbnede butik. Virksomheder laver samarbejde med Foursquare om udvikling af særlige badges, som kan udløses ved fuldførelse af forskellige missioner. Også New York Times har indgået et samarbejde med Foursquare, hvor de deler restaurant-tips med deres followers. Disse tips bliver udløst, når en bruger checker ind i nærheden af en restaurant, som er blevet anmeldt.

 

Vil danskerne helst beskytte deres lokationsdata?

Foursquare blev lanceret i marts 2009 og brugte det første år på at nå en million brugere, men kun tre måneder på at runde den anden million. Efter sigende skulle der komme 100.000 nye brugere til på Foursquare – hver uge.

 

Størrelsesmæssigt er Foursquare dog stadig slet ikke mainstream på samme måde som Facebook. Foursquares udbredelse hænger tæt sammen med, hvordan Facebook implementerer lokationsaspektet. Facebook arbejder på at tilføje lokation til deres produkt, hvilket kan være med til at skabe forståelse hos den almindelige danske bruger for, hvad dette kan bruges til. Som jeg ser det, er der i øjeblikket en mental barriere hos mainstream-danskeren, som gør, at denne ikke har lyst til at dele sin lokation med andre. Mange ser det som en overskridelse af privatsfæren og er samtidig bange for, hvad ondsindede aktører ville kunne bruge viden om deres lokation til.

 

Det bliver spændende at følge udviklingen over de næste par år.

 

Et udpluk af Foursquare-badges. Der kommer hele tiden nye til, så klik på billedet for at komme ind til en opdateret liste

Giv din stemme

10 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

40 JOB

Kommunikationsmedarbejder

Se alle job Indryk job

Kursus

SoMe bootcamp

Kun få ledige pladser

Se alle Bliv klogere

Få nyhedsbrev

Job

Journalist

Frist: hurtigst muligt

Kommunikationskonsulent

Frist: 9. september

Studentermedhjælper

Frist: hurtigst muligt
Se alle job Indryk job

Kursus

Udnyt nyhedsbrevets store potentiale

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.