Fortællinger formidler virksomheders værdier

Skrevet af

Jesper Kongskov

2 artikler

0 indlæg

Nogle mener, at det er en del af menneskets natur at fortælle historier. Forståelsen for dette synspunkt vinder i disse år indpas i flere og flere virksomheder, som har fået øjnene op for historiefortællingens muligheder. Således sætter virksomhederne ord på deres værdier i en stadig mere kompleks hverdag.

Fortællinger i organisationer fungerer - ligesom fortællinger i hverdagslivet - som et redskab til at danne mening og øge forståelsen af komplekse hændelser og situationer for det enkelte individ. I flere virksomheder har man fået øjnene op for, hvordan man ved hjælp af at fortælle "den gode historie" om en specifik hændelse i virksomheden, kan få stor ledelsesmæssig effekt. En effekt der strækker sig langt ud over, hvad den konkrete historie drejer sig om, og som kan få betydning for alle medarbejdere i virksomheden. Virksomhedens "gode historie" er god, fordi den er for alle ansatte. Det er en historie, som medarbejdere på alle niveauer vil kunne nikke genkendende til og som derfor giver mening for dem, selv om de måske kun får den genfortalt og ikke har oplevet hændelsen "på egen krop". Det skaber en følelse af sammenhold blandt medarbejderne i virksomheden, idet man via en historie om en hændelse i virksomheden bliver delagtiggjort i noget, som er karakteristisk for det at være medarbejder netop her. Man bliver fælles om noget som ikke i samme omfang giver mening for udenforstående.

Fortællinger fører til læring
Organisatoriske historier kan i denne sammenhæng defineres som en måde, hvorpå man tilfører mening til nutidige hændelser på baggrund af fortidige hændelser. Historierne bruges med andre ord som erfaringsgrundlag, både for medarbejdere, der er etableret i virksomheden, men også med helt nye medarbejdere, som dermed bliver givet mulighed for at få indblik i virksomhedens værdier og måde at arbejde på. Historiefortælling bliver dermed også et redskab til at lette indkøringsfasen for nye medarbejdere og introducere dem for den organisatoriske kultur.
Organisatorisk kultur eksisterer på flere niveauer. Mest tydeligt er det informationsmateriale, der udleveres om organisationen til nye medarbejdere. Mens de værdier, som organisationen baserer sig på, ligger et lag dybere - som et mere implicit og uhåndgribeligt niveau. Det er gennem dette dybere og mere implicitte niveau, at det er muligt at komme bag om ledelsens klichéfyldte retorik om, hvordan organisationen er skruet sammen og hvilke værdier, den er præget af.
Kultur er et uhåndgribeligt begreb. Og hvordan påvirker, udvikler og kommunikerer man det uhåndgribelige? Hvordan gøres det muligt for den enkelte medarbejder at komme ned under overfladen og forstå, hvad det er, der reelt er indeholdt i den pågældende organisations kultur? Svaret er historiefortælling. Gennem fortællinger er organisationskulturen til konstant fortolkning og genfortolkning. Medlemmerne af organisationen fortolker med andre ord en del af kulturen i virksomheden, hver gang de enten genfortæller eller får fortalt en organisatorisk historie.

Fortællinger som ledelsesværktøj
Der er således flere grunde til at historiefortælling bliver betragtet som en ny måde at tænke ledelse i organisationer på. Bevidst brug af historiefortælling kan vise sig som et ekstremt effektfuldt redskab for ledelsen, når der skal sættes ord på virksomhedens værdier. Herunder sætte dagsordenen for, hvilke sæt af værdier, der skal være de mest fremtrædende i virksomheden fremover. "Den gode historie" er med til at understøtte meninger og vise vejen frem - også på tværs af sproglige og kulturelle barrierer.
Netop ledelsens evne til at formidle virksomhedens værdier og holdninger bliver fremover et væsentligt parameter for hvilke virksomheder, der vil stå distancen i kampen om at kunne rekruttere de bedste nye medarbejdere. Det viser flere undersøgelser. Og ved at bruge "den gode historie" til understøttelse af virksomhedens værdier og holdninger opnår man større troværdighed - og gør også et større indtryk på de eftertragtede kandidater.

Natural Born Storytellers
Som sådan er der ikke noget nyt i historiefortælling. Mennesket har altid fortalt historier, som har skullet illustrere en pointe eller formidle en morale. Det falder de fleste ganske naturligt. Inspiration til teorier om organisatoriske fortællinger kan findes i den narrative del i litteraturvidenskaben og centrale begreber herfra såsom hændelse, plot, morale og fortælling kan man nu finde i organisationsteorien.
Det nye er, at man taler om historiefortælling i organisatorisk kontekst. At "den gode historie" også kan have værdi som ledelsesværktøj - det er nyt. Men det betyder ikke, at der er brug en stor omstillingsproces i virksomhederne, for de gode historier findes allerede. I alle virksomheder. De skal ganske enkelt bare identificeres.

Kilder:
Christensen, Allan (red.): Det lærende Perspektiv, Aalborg Universitetsforlag , 2000 Nymark, Søren R.: Organizational Storytelling, Forlaget Ankerhus, 2000
Schultz, Hatch, Larsen: The Expressive Organization, Oxford University Press, 2000

Relaterede artikler

Storytelling – en analyse af et modebegreb - Efter at have været fortrængt for en tid, hvor det rationelle, det konkrete og det målbare har domineret, er kunsten at ...
What´s Next - Det er historiefortællerens æra og The Dream Society
De fleste af os kan ikke afvente fremtidens dom, vi skal beslu...
Storytelling i ledelse, markedsføring og reklame - Indtil for fire år siden var jeg - som så mange andre overbevist om, at nøglen til forståelse af markedspladsens drivkræ...
Journalistik med alle sanser åbne - Fortællingen er på vej tilbage i journalistikken. Det handler om oplevelser – i første række journalistens og i anden ræ...
Lad fortællingen lede - En god ven, der er forsker i USA, har i de sidste 8 år arbejdet på at få en computer til at handle og agere som et menne...
The HP Way - The true story - Hvad er hemmeligheden bag The HP way? Hvad er den sande historie bag dette firma. I denne artikel fokuseres der på værdi...
Det personlige brand - År for år øges markedet for branding af personer, og om 10-15 år vil det formentligt være stort. Det at opnå brand-statu...
Ind til værdierne – og hurtigt ud igen - Flere virksomheder bruger mange kræfter på at finde ind til deres kerneværdier med det mål at skabe en strategi og en le...
Røffel til røverhistorier - Storytelling – tidens største modeord og en uovertruffen argumentationsform når historiefortælleren evner at fortælle hi...
Godnethistorier - Bogen Godnethistorier tager udgangspunkt i historiefortælling via internettet. Med hjemmesiden som omdrejningspunkt besk...
Storytelling i organisationer - Der har i de seneste år været en stigende opmærksomhed omkring begrebet storytelling især inden-for fagområderne ledels...
Storytellingens ulidelige lethed - Storytelling bør ikke handle om iscenesættelse af et fiktivt univers befolket af eventyrsmølfer. Hvis man ønsker at kon...
Corporate Storytelling i praksis - Der er fokus på corporate storytelling i Danmark – det at arbejde med historier i virksomheder. Storytelling kan i virks...
Historiens magt: Amarasinha om historiefortælling - Historiefortælling i Organisationer er den første håndbog om historiefortælling som ledelses- og udviklingsværktøj på da...
Moses og managementmode i Aarhus - Kan Bibelens historie om Moses redde virksomheder i krise? Er storytelling bare endnu en managementdille, og er anekdote...
Sell & tell storytelling - Historiefortælling er blevet et modeord på både universiteter og i det private erhvervsliv: Historier bruges her til at ...
Historier, der overbeviser - Et af de steder, hvor historiefortælling er blevet populær, er i moderne organisationer, hvor historier optræder i forb...
EGERN A/S - Sidst i maj udkom en længe ventet bog om egern, skrevet af den internationalt fremtrædende storyteller Stephen Denning. ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

52 JOB

Student assistant - digital design and copywriting

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.