Forandringsledelse kræver åbenhed
Brug dit impro-mindset

Nøglen til en vellykket forandringsproces er åbenhed over for, hvad der virkelig sker, for derefter løbende at kunne tilpasse projektet i en proces, der udvikler sig gradvist. Som forandringsleder er den ydre procesledelse naturligvis vigtig, men du bør i høj grad også fokusere på arbejdet med dine indre forandringslederkompetencer, dit mindset, din intention, dine improvisatoriske evner og kvaliteten af den opmærksomhed, du arbejder ud fra.
Måske har du selv oplevet at stå i en forandringsfase præget af uklarhed om, hvad det rigtige næste skridt vil være? En lidt tåget fase, hvor du godt ved, hvad du styrer imod, men der er rigtig mange cues og signaler at lytte til og mange veje at gå. I sådan en situation kan det være svært at regne ud, hvad dit næste skridt bør være. Du er ikke længere i fuld kontrol.
 
Forandringer skaber ofte tvivl og usikkerhed og stiller store krav til den, der skal lede processen. For at lære at have en åben tilgang, kan du som forandringsleder lade dig inspirere af skuespillerens improvisatoriske mindset og Otto Scharmers tanker om at slippe kontrollen og åbne dig for det, der kan opstå.
 
A fører måske ikke til B
Denne tilstand er karakteristisk for arbejdet med forandringer. Du ved, at du skal fra A, men når du starter ud, er det umuligt at vide, om du vil ende ved B, R – eller måske ved Q? Men du er nødt til at fortsætte, trods uvished og tåge!
 
Hvis vi låner Otto Scharmers blik på forandringsledelse, kan du starte med at spørge dig selv, om du i den situation vil reagere umiddelbart ud fra de signaler, du downloader, eller du vil forsøge at kontrollere processen og reagere pr. refleks? Eller om du vil formå at slippe kontrollen og vitterligt åbne dig for det, der kan opstå, selvom du ikke på forhånd præcist kan regne ud, hvad det er? Evner du at lytte og se bagom det, du hører og ser omkring dig? At bevæge dig med det, der er i gang med at opstå, og følge bølgernes bevægelse?
 
"De resultater, du skaber, udspringer af den sindstilstand, du har, når du udfører dem."
Citat: C. Otto Scharmer, MIT
 
 
Impro-mindset og kunsten at sige ja
For at lære at have en åben tilgang, kan du som forandringsleder lade dig inspirere af skuespillerens og musikerens improvisatoriske mindset. I uddannelsen af skuespillere er et vigtigt fokusområde evnen til at stille sig helt åben og sige ja til det, der opstår. Uden at kontrollere, uden at foregribe, uden at presse, men i en hyperopmærksom sindstilstand at lade samspillet med de andre skuespillere opstå af sig selv.
 
Det kræver en tilstedeværelse, der gør sig fri af forudindtagethed og faste tankemønstre. Det kræver evnen til at stå roligt i faser af uforudsigelighed og evnen til at kunne sige ja til det, der sker og følge med det et vist stykke, for derefter at styre retningen igen.
 
Navigering i det uforudsigelige
Surferen som billede på mesteren af foranderlighed er en stærk metafor, som den franske post-strukturalistiske filosof Gilles Deleuze har introduceret. Du må kunne navigere i uforudsigeligheden som surferen, der indtager havet og formår at bruge det, der opstår, optimalt. 
 
I modsætning til det klassiske mindset er impro-mindsettet kendetegnet ved åbenhed for at tage imod. Surferen på havet illustrerer, hvordan man med impro-mindsettet navigerer i uforudsigeligheden
 
Impro-mindsettet er ligesom surferens mindset kendetegnet ved en højintens fornemmelse af nærvær, fremsynethed og åbenhed for at tage imod og lytte efter åbninger at gå med for at skabe ny bevægelse.
 
Det er et mindset, der adskiller sig radikalt fra en klassisk problemløsning, hvor du stopper op. I stedet fortsætter du i troen på, at så længe du formår fortsat at stille dig åben, vil noget nyt, kreativt  og brugbart dukke op.
 
Dit why og dine værdier
Hvis vi som gruppe eller individ vil forbedre vores handlinger, så er vi nødt til at være bevidste om den usynlige indre dimension. Det sted, vores tanker og handlinger oprinder fra – vores blinde plet. Som forandringsleder må du være helt bevidst om dit formål. Om hvorfor du gør, som du gør – dit why – og om dine værdier. Det er en forudsætning for, at andre vil lade sig lede af dig gennem kaos.
 
Impro-mindset og åbenhed til at sige ja og følge med det, der opstår, udelukker dog ikke lange sekvenser af arbejde i fuld, planlagt kontrol. Det er evnen til at arbejde situationsbestemt ud fra de to mindset, der i vores optik skaber din succes som forandringsleder.
 
Gaven i fejlen – styrkefokuseret ledelse
Som forandringsleder er en af dine fornemmeste opgaver at inspirere og motivere folk omkring dig. Det kan du både gøre ved at arbejde styrkefokuseret og ved at bruge din kommunikation til at engagere og involvere. Fejl og uforudsete udsving vil uundgåeligt opstå undervejs i en forandringsproces. Her må du vælge at fokusere på intentionen bag handlingen og styrke det, der alligevel er lykkedes. Ved at fokusere på styrker og hele tiden vise, at du forventer, at alle arbejder ud fra deres højeste potentiale, får du skabt empowerment af de øvrige involverede og af processen.
 
Fra kommando- og kontrolkommunikation til co-kommunikation
I din kommunikation må du desuden kunne arbejde situationsbestemt og bevæge dig mellem at være i en position, hvor du definerer og er i kontrol, og en anden mere faciliterende position, hvor du åbner kommunikationen op. Vi kalder de to lederkommunikationspositioner for ’kommando- og kontrolstilen’ og ’transformationslederstilen’.
 
1. Kommando- og kontrolstilen
Denne kommunikationsstil er brugbar, når du leder forandringer, hvor endemålet er defineret, og du ved, at du skal fra A til B. Her er den nye ønskede tilstand beskrevet, og som leder har du den formelle og reelle magt til at udstikke retningslinjer, direktiver, mål, delmål og så videre. Stilen forbindes med traditionel top-down lederkommunikation, hvor lederen stiller sig op og informerer – ofte via envejskommunikation. Det er stadig den kommunikationsstil, der er mest fremherskende i dag.
 
2. Transformationslederstilen og co-kommunikation
Den co-kommunikative stil får mere og mere fodfæste. Det sker blandt andet i takt med, at de sociale medier skaber nye forventninger og ny adfærd hos medarbejdere. Den kommunikerende medarbejder forventer både involvering, personlig henvendelse og muligheden for at give sin mening til kende.
 
En mere co-kommunikativ stil kræver mindst lige så meget forberedelse som kommando- og kontrolstilen. Stilen er mere involverende og kendetegnet ved, at lederen rammesætter kommunikationen og sætter en fælles forståelsesramme op i forhold til det aktuelle tema.
 
 
Du skal stadig sætte meget præcise rammer, formidle en inspirerende vision og klare mål. Herefter må du have modet til at åbne kommunikationen op i en faciliteret og involverende proces. I denne proces er meningsdannelsen samskabende og dialogen ligeværdig med plads til spørgsmål, præcisering, tvivl og forbehold, så længe kommunikationen holder sig inden for den definerede ramme.
 
Mindsettet i den co-kommunikative stil er åbent over for de muligheder, der opstår i nuet. Derfor er det nødvendigt, at lederen har både mod og kompetence til at forbinde sig med det, der sker, og kan fornemme de behov, som modtagerne har brug for at få kommunikeret. På den måde kan medarbejderne føle sig trygge og bidrage til, at forandringen lykkes.
 
I transformationsforandringer må du altså kunne mestre begge kommunikationsstile og kunne skifte mellem dem efter behov. Her giver vi et overblik over de to stilarter:
 
Ill.: Puk Scharbau
 
At være forandringsleder
At være forandringsleder handler altså mere om mindset, kommunikation og livsstil, end det handler om processer og planer. At lykkes med at lede forandringer og skabe resultater handler derfor mere om kvaliteten i den sindstilstand, der arbejdes ud fra, end det handler om specifikke fagkompetencer. 
 
Sådan kan du komme videre
  • Find din vej ind til dit klare lyttende sted, hvor du er fri for forudindtagelser. I stedet for mekanisk at downloade lytter du og er fuldt til stede. Du kan gøre det via bevidst arbejde med dit åndedræt, via mindfullness-træning eller ved en opmærksom gåtur i naturen.
  • Sig JA til det, der er ved at opstå, stil dig åben, og forsink dine beslutninger.
  • Bliv bevidst om din intention, når du handler. Hvorfor gør du, som du gør, og hvad er din blinde plet?
___________________________
 
Bøger, der kan hjælpe dig på vej:
C. Otto Scharmer: Teori U?
Dean Anderson: Beyond Change Management
Frank Barrett: Say Yes to the Mess?
Simon Sinek: Start With Why?
John P. Kotter: The Heart of Change 
 
 

Kommentarer

Få nyhedsbrev

45 JOB

Senior Media Relations Advisor

Se alle job Indryk job

Job

Communications Director

Frist: 11. april

Studentermedhjælper

Frist: 14. april

Praktikant

Frist: 16. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.