Visualiser jeres organisationsforandringer med storyboards
Storyboards styrer

Skrevet af
Alle hader forandringer, selvom de er nødvendige. Forandringer kommer altid på dårlige tidspunkter og på måder, der er uklart kommunikeret. En del af utilfredsheden ved forandringer skyldes manglende viden om, hvad de kommer til at betyde for den enkelte. Previsualisering af en forandringsproces er derfor et nyttigt redskab. Vi ser nærmere på, hvor og hvordan man benytter previsualisering.
Previz er en forkortelse af previsualisering. Det betyder, at man forestiller sig, hvordan noget vil se ud, før man går i gang. Denne forestillingsøvelse vil typisk komme til udtryk i tegninger af forskellig art. Begrebet stammer oprindeligt fra filmindustrien, hvor det i en snæver fortolkning knytter sig til udviklingen af storyboards.
 
Previsualisering eller previz er nu blevet taget op som et redskab og en kreativ teknik i bred forstand, som man kan bruge i alle mulige slags organisationer. Det gælder særligt produktinnovation, hvor tegninger af forskellige elementer i en prototype, eller pretotype, beriger ideudviklingen og gør det lettere både at videreudvikle ideer og at få dem testet og afprøvet hurtigt blandt brugere og kunder.
 
Det nye er imidlertid, at previz har vist sig at have værdi i forhold til procesinnovation og forandringskommunikation.    
 
Et simpelt storyboard, der viser elementerne i et forløb. Illustration: Holland LA Stop Motion
 
Brug previz til både udvikling og formidling
Der opstår hele tiden behov for nye forandringer og processer internt i organisationer. Previz-teknikken kan både bruges i udviklingen af retning og mening i de nye forandringer og i implementeringen. Det gennemgående tema er konkretisering af forestillingen om det nye. Men der er to forskellige faser, hvor previz viser sin værdi: 1) i udviklingsfasen og 2) i formidlingsfasen. Vi kigger på dem en efter en.
 
Previz i udviklingsfasen
I selve udviklingsfasen af forslag og ideer til nye forandringer kan den konkrete optegning bruges som redskab for teamet. Ved at tegne forskellige scenearier og udviklingsforløb får man hurtigere et fælles sprog og en fælles referenceramme, og man kan også hurtigere få feedback på sit forslag fra ledelsen. Det er den samme logik, der bruges i udviklingen af hjemmesider, hvor man benytter sig af wireframes. Pointen er, at kunden/chefen kan se produktet og processen for sig på et meget tidligt stadie og derfor let kan udpege, hvilke elementer der er overflødige, mangler og/eller skal rykkes rundt.
 
Design af hjemmesider sker ofte ved hjælp af wireframes, der er simple previz-tegninger af et produkt. Den samme type tænkning kan bruges til udvikling af interne forandringer
 
Teknik 1: Tegn din næste forandring som en wireframe, hvor du skitserer indhold i forandringen som små kasser, der kan rykkes rundt, og som står i en bestemt relation til hinanden. I stedet for blot at tale om, hvad der skal ske, hjælper visualiseringen deltagerne med at få et fælles sprog og en fælles platform at arbejde ud fra.
 
Teknik 2: Du kan også tænke og tegne som en arkitekt, når du udvikler den næste forandring. Forestil dig værelserne i et hus som forskellige elementer eller aktører i en forandringsproces: Hvordan er de forbundet med hinanden, og hvordan er de prioriteret i forhold til hinanden? Hvad er den centrale aktivitet i stuen, og hvad er det mere perifere i bryggerset? Forestillingen åbner for nye måder at gøre og se ting på. 
 
 
 
Arkitekters tegninger af huse er en slags previsualisering: Ved at tilføje, slette, ændre og lignende udvikles en skitse langsomt til noget færdigt. På samme måde kan man i fællesskab udvikle en forandringsproces ved at tegne dens elementer som for eksempel værelser i et hus
 
Eksempel på et arkitektonisk storyboard, hvor forskellige rum og processer gives forskelligt indhold i udviklingsfasen
 
Previz i formidlingsfasen
Det handler også om at illustrere, hvordan selve forandringsprocessen ser ud, så man kan få det kommunikeret ud i organisationen. Den største barriere mod forandring er manglende eller dårlig kommunikation. Hvis man ikke ved, hvad der skal ske, og hvordan det påvirker en selv, er det svært at imødekomme forandringer med jubel. Formidling med Previz kan være en hjælp til at undgå frygten for det ukendte.
 
Der findes mange måder og gratis værktøjer til at skabe det bedste og den mest passende form for storyboards. Kig for eksempel her 
 
Previz-arbejdet er allerede i gang
Ifølge Forbes findes der allerede firmaer, der opererer med previz-teams. De udvikler illustrative, tegnede prototyper (pretotyper) af, hvordan organisationen vil se ud i den nære fremtid, når forandringen indtræffer. Dette team består af medarbejdere med forskellige kompetencer, en grundlæggende hacker-mentalitet og en evne til at skabe visualiseringer i kraft af tegninger og flowcharts. De bruger også visualisering i bredere forstand, for eksempel eksperimentelle setups, video, speeddrawings og andre former for visuel og synlig kommunikation som infographics og grafiske service design-elementer. Hovedideen er at skabe et forestillet scenarie, så man kan danne sig et reelt indblik og dermed afmystificere skræk og angst for det ukendte.
 
Kommunikation af en proces på et hospital, fra man bliver indlagt, til man bliver udskrevet, er meget nyttig visuel information. Her er et eksempel fra design thinking-redskabskassen, som er beskrevet her. I det her tilfælde visualiserer plakaterne, hvad der skal ske
 
Fra plakater til eksperimentelle rollespil
Det handler således dels om at illustrere forandringen i et procesforløb, men også om at vise livet, efter forandringen er sket. Medarbejdere mangler, af indlysende grunde, mentale billeder og eksempler på, hvordan livet ser ud i den nye struktur. Disse mentale billeder kan skabes ved hjælp af previz-tankegangen med skuespil- og rollespilforløb, hvor scenarier bliver gennemspillet. Men det kan også ske i kraft af små tegnefilm, YouTube-klip fra andre lignende miljøer og tegneserier eller illustrative storyboards.
 
Det gælder overordnet om at kommunikere en større meningsgivende fortælling om formålet og værdien i forandringsprocessen. Derfor må man visualisere fortællingen om forandringen, og hvordan dens slutresultat ser ud.
 
 
Læs mere
Kforum: Sådan skabes ideer (Ph.d.-afhandling)
 

Relaterede artikler

Lykken er en prototype - Silicon Valley har altid haft en umættelig lyst til at løse verdens store og små problemer. Nu er tiden så kommet til me...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

49 JOB

Kommunikatør

Se alle job Indryk job

Job

Global PR Manager

Frist: As soon as possible

Presse- og Kommunikationsrådgiver

Frist: 31. marts

Kommunikationsrådgiver

Frist: 13. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.