Fire right, all right when fired

Fyr og bliv fyret. Av, av. Nu gør det ondt. Hvordan kan det gøres ordentligt, og hvordan kan du komme ordentligt videre? Kforum har samlet 125 tips, tricks og tanker, når den allerhøjeste pris skal betales.
Ideer til, hvordan du kan gøre det ordentligt
 • Vær ærlig, når du fyrer folk.
 • Undgå at fyre folk løbende over mange måneder – det skaber usikkerhed og dårlig stemning. Gør det så hurtigt som muligt og så få gange som muligt. Helst kun en gang.
 • Lav en tidsplan for fyringsrunden til dig selv og alle andre i virksomheden.
 • Hav en deadline for, hvornår de pågældende skal være fyret, for dig selv eller offentligt til alle i virksomheden.
 • Etabler en deadline for, hvornår nye strategier skal implementeres og virksomheden igen kan se fremad. Det er vigtigt for virksomhedens og de tilbageværende medarbejderes fremtid og overlevelse, at der er en mening med arbejdet efter nedskæringerne og dermed mål, der skal nås.
 • Giv den fyrede medarbejder positiv feedback, som han/hun kan bruge fremover
 • Informer alle i afdelingen/virksomheden om situationen
 • Vær objektiv, når du vælger, hvem der skal fyres. Hvorfor det? For din samvittigheds skyld eller for at andre skal forstå det.
 • Når alle er informeret om virksomhedens økonomiske situation, så hold et møde med hver enkelt medarbejder, hvor fyringen præsenteres klart og tydeligt. Dvs. forklar årsagen til, at den enkelte medarbejder er nødt til at blive fyret, så han eller hun forstår det store billede.
 • Forbered processen grundigt – fx med sparring i HR-afdelingen. Hvad vil du sige? Hvilke informationer er vigtige at give medarbejderen? Osv.
 • Afliv rygter i virksomheden om fyringerne  – de skaber dårlig stemning. Tal åbent om den situation, virksomheden nu står i – det mindsker snak i krogene
 • Undgå fyringer på mærkedage, fx fødselsdage, jubilæer o.l.
 • Undgå fyringer på fredage eller op til ferier.
 • Undgå fyringer om mandagen – medarbejderen skal lige have lov til at tale med sine kolleger efter weekenden.
 • Vær velforberedt med informationen, som du vil give medarbejderen, der skal fyres.
 • Du skal være forberedt på forskellige reaktioner fra medarbejdere, lige fra vrede, frustration og skuffelse – til chok, det tomme blik og tavshed. Det er vigtigt, at du som chef kan tilpasse din egen reaktion til det, du modtager fra medarbejderen.
 • Læs om metoder til fyringer, inden du kaster dig ud i det.  Det er en stor kunst at fyre rigtigt.
 • Vær fokuseret – det er dig, der skal føre ordet.
 • Vis medfølelse – i den grad, som du vurderer medarbejderen har behov for.
 • Skab en tryg ramme til samtalen i et hyggeligt lokale med kaffe osv. – så vidt muligt, da det jo er en fyringssamtale.
 • Overvej, om ”glasburet” er det lokale, hvor fyringssamtalen skal finde sted – det er nemt at føle sig udstillet her.  Altså find et lokale, som ligger lidt diskret og hvor alle ikke kan se, hvem er går ud eller ind
 • Hvis der er mulighed for det, så hjælp medarbejderen videre til sit næste job ved hjælp af dit eller virksomhedens netværk. Dem, du fyrer, er jo på sigt virksomhedens ambassadører.
 • Vær sikker på, at ansættelsesaftalen er overholdt.
 • Informer medarbejderen om, at der ikke er en personlig årsag til fyringen (hvis det er af økonomiske årsager ?)
 • Tænk på medarbejderens selvtillid – hold dig til fakta og information, når du forklarer årsagen til fyringen, så det ikke kan misforstås. Det har betydning for, hvordan og hvor hurtigt medarbejderen kommer på benene igen og finder et nyt job.
 • Vær forberedt på, at det kan være følelsesladet – både for dig selv og for den pågældende medarbejder. Det betyder, at du skal have tænkt igennem, hvilke følelsesmæssige reaktioner der kan opstå.
 • Fortæl, hvor glade du/I har været for at have medarbejderen i virksomheden
 • Undgå at fyre folk over telefonen, pr. e-mail og lignende – tag en snak face-to-face med medarbejderen. Det er og bliver det eneste rimelige.
 • Tænk på dig selv som budbringeren – det er ikke en personlig hetz at fyre en medarbejder, men derimod noget, der skal gøres fx pga. økonomi.
 • Nogle personer kan have behov for at tale om fyringer med en professionel – tilbyd den fyrede at tale med en erhvervspsykolog, hvis der er råd til det.
 • Sørg for at have god tid til samtalen, så den fyrede medarbejder føler, at du interesserer dig for ham eller hende. Du kan for eksempel sætte en time af som tommelfingerregel til hver fyring.
 • Forklar grunden til fyringen helt ærligt – uanset om den er personlig eller finansiel
 • Sæt en ære i at afskedige personen så ordentligt som overhovedet muligt. Hvis du har det mål, skal du nok finde de rette midler til at nå målet.
 • Du bør stå for fyringen, hvis det er din medarbejder, som refererer til dig – lad være med at give det beskidte job til en anden, da det virker uprofessionelt og fejt, at du ikke selv ”tør” stå ved dit ansvar.
 • Vær sikker på, at opsigelsen svarer til opsigelsesvarslet ifølge den indgåede kontrakt.
 • Opfør dig ordentligt og menneskeligt – din opførsel vil påvirke virksomhedens image fremover. Det er aldrig sjovt at blive fyret, men du kan gøre det mindre ubehageligt.
 • Vær konsekvent – hvis du har bestemt dig for at fyre en person, så gør det. Ambivalens og ”du kan blive timeansat” er sjældent den rette løsning.
 • Vær sikker på din beslutning om at fyre personen  og kommuniker det klart – derved undgår du at virke vag, når du sidder til fyringssamtalen.
 • Sørg for, at nogle af de andre medarbejdere efterfølgende kan tjekke op på den fyrede medarbejder, så du sikrer, at personen er okay. Det er dog vigtigt, at du som chef også selv følger op på det i dagene herefter med en mail eller en opringning.
 • Etabler evt. en slags alumni-programmer, hvor tidligere og nuværende ansatte kan mødes og holde kontakten ved lige. Det er guld værd for virksomhedens image og ikke mindst for de fyrede medarbejdere.
 • Skab en tryghedsfølelse i virksomheden, når fyringsrunden er ovre. Det gør du ved at forsikre dem om, at de ikke bliver fyret.
 • Tag dig af de tilbageværende medarbejdere – skab en fælles kultur, der er fremadrettet og fokuseret på at skabe gode resultater.
 • Motiver de medarbejdere, der ikke er blevet fyret – de har brug for positiv opmærksomhed oven på den usikre situation, som fyringsrunder nu engang har skabt.
 • Det er vigtigt, at du skaber tillid til virksomheden – så medarbejderne igen føler sig trygge. Fortæl succeshistorier og hold en ritual fejring, når noget lykkes, som for eksempel når en kundeaftale lukkes.
 • De tilbageværende medarbejdere skal forstå, hvad der foregår – forklar, hvorfor du som leder har truffet de valg om nedskæringer, som du har. Det handler om synlig ledelse, hvor medarbejderne kan forstå, hvorfor beslutningen er blevet taget.
 • Giv udtryk for, at det selvfølgelig er et tab for virksomheden at skulle skille sig af med den/de pågældende person(er). Det kan give en lille trøst.
 • Vær åben for nye ideer fra de medarbejdere, som er tilbage.
 • Tal med dine medarbejdere – tiden er ikke til at gemme dig på dit kontor.
 • Husk, at det skal være attraktivt for de tilbageværende medarbejdere at blive i virksomheden – og det skal ikke kun være den økonomiske faktor, der holder på dem. Tænk over, hvordan du kan gøre det attraktivt.
 • Vis interesse for den medarbejder, som du fyrer.
 • Se det som en professionel nødvendighed at fyre din medarbejder – det har intet at gøre med jeres personlige forhold. Du er som sagt en budbringer af dårlige nyheder.
 • Lad være med at forestille dig, at den fyrede medarbejder ikke kommer videre efter jobbet i din virksomhed – de fleste finder en god løsning og et nyt job. Hvad der bare er godt.
 • Se fyringsrunden som en mulighed for at skabe fokus i virksomheden. Fokus på det, som giver penge, og fokus på de medarbejdere, som ikke kan undværes.
 • Informer kunder og investorer om situationen – åbenhed og ærlighed frem for alt hele vejen rundt til alle virksomhedens interessenter.
 • Forandring giver mulighed for forbedring. Tænk tanken og gør det til virkelighed. Nye tiltag skal på banen nu – det er nu, dine medarbejdere lytter.
 • De medarbejdere, som er tilbage,  skal føle, at de gør en forskel – det er det, der motiverer dem. Tænk, hvordan du kan skabe den følelse.
 • Involver dine medarbejdere – både i fremtidens positive og negative aspekter.
 • Implementer de nye tiltag i et roligt tempo, så medarbejderne ikke føler sig overtrumfet.
 • Gør det til et fælles mål for de tilbageværende medarbejdere at løfte virksomheden igen.
 • Ros dine medarbejdere.
 • Motiver dem, der er tilbage, til at være gode kolleger.
 • Opsæt klare mål for fremtiden, så der arbejdes målrettet mod disse mål.
 • Som leder skal du udstråle energi og initiativ – det påvirker medarbejderne positivt.
 • Overvej coaching til dig og dine mellemledere – det giver nye input til, hvordan man håndterer sine opgaver efter en fyringsrunde.
 • Giv fortsat de tilbageværende medarbejderne mulighed for personlig udvikling på trods af nedskæringerne og fyringerne , så det hele ikke handler om omsætning og effektivisering.
 • Lad medarbejderne give deres input til, hvad der kan gøres bedre og hvordan.
 • Form nye processer i virksomheden, så medarbejderne kan mærke en positiv forandring.
 • Sørg for, at hver enkelt medarbejder har nogle mål, de skal nå.
 • Følg op på fyringsrunden ved at undersøge, hvordan de tilbageværende medarbejdere synes, ledelsen håndterede situationen – sandheder kommer på bordet, forbedringer kan skabes og medarbejderne får følelsen af at have indflydelse.
 • Overvej, om du skal indføre et fyringstestamente for hver enkelt medarbejder (jf. artikel på Kforum skrevet af Isabella Stokkebro Hansen).
Ideer til, hvordan du kommer ordentligt videre
 • Opdater dit CV
 • Se det som en mulighed for at prøve noget nyt
 • Brug dit netværk – det har aldrig været vigtigere
 • Udvid dit netværk – deltag i diverse arrangementer og mød nye mennesker
 • Undersøg branchen igennem dit netværk – hvad sker der, og hvor er branchen på vej hen?
 • Sørg for at få den løn, du har til gode
 • Vær sikker på at få en god anbefaling
 • Sørg for, at fyringen stemmer overens med din kontrakt
 • Få chefen til at forklare årsagen til din fyring, så du ved, hvad du har at forholde dig til
 • Find ud af, hvilke erfaringer, du kan tage med dig – positive og negative
 • Del dine bekymringer over, at du er blevet fyret, med dem, du holder af
 • Det kan være, det er nu, du skal starte dit eget firma
 • Prøv at vende det til noget positivt – måske vil du søge nye udfordringer i udlandet
 • Vær ærlig omkring dine tanker om fyringen, når du fortæller din familie og venner om det
 • Lad ikke din fyring blive et tabuemne, for det er okay, at dine børn spørger til det og prøver at forstå det – lad dem vide, at det ikke er jordens undergang
 • Overvej at tale med en erhvervspsykolog – ofte stiller din arbejdsgiver en erhvervspsykolog til rådighed
 • Arranger et opfølgende møde med din chef, efter at du er blevet fyret
 • Se på din økonomi – hvor længe kan du/I opretholde levestandarden, og er der behov for ændringer her og nu?
 • Vær glad for, at det ”kun” er pga. økonomiske anliggender, at du blev fyret – dine kompetencer fejler jo ikke noget
 • Husk, at du er mere end din jobtitel – du mister ikke din identitet sammen med dit job
 • Læs aviser og find ud af, hvad der rører sig generelt – find ud af, hvor du gerne vil hen efter denne oplevelse
 • Vær sikker på, at opsigelsen stemmer overens med din kontrakt
 • Sørg for, at du har fået den korrekte opsigelsesvarsel
 • Kontakt evt. din fagforening, hvis du er i tvivl, om din kontrakt er overholdt
 • Vær opmærksom på, at du får udbetalt din feriegodtgørelse
 • Brug dit netværk til at finde ud af, om du er blevet behandlet ordentligt af dit firma
 • Sørg for at få de goder med, som du er berettiget til
 • Gør dig det klart, om du gerne vil blive hos virksomheden perioden ud, eller om du hellere vil fritstilles (hvis det er muligt, jf. din kontrakt)
 • Overvej et karrierespring – hvor kan der være muligheder?
 • Se tilbage i tiden og find ud af, hvilke kompetencer du har
 • Byg videre på noget af det, du kan – så du kan vende situationen til noget positivt
 • Find et nyt job – også selvom du måske skal gå lidt ned i løn (det er bedre end at være arbejdsløs og have et stort hul i CV’et)
 • Dyrk motion – du får det bedre og det klarer hjernen
 • Skriv en ny ansøgning – så du skiller dig ud fra mængden
 • Opsigelser kan lede til stress – sørg derfor for at opsigelsen med hjem og underskriv den først, når du har overblik over situationen
 • Lad være med at ’smække med døren’ – det kan give bagslag
 • Du kan altid få brug for en god reference – derfor: Opfør dig ordentligt, selvom du er vred, ked af det, chokeret osv.
 • Måden, du håndterer din fyring på, kan få betydning fremover
 • Det siger meget om dig som person, hvorvidt du mister fatningen eller forholder dig til de facts, du får præsenteret
 • Arranger evt. et møde med din bankrådgiver for at få overblik over din økonomi
 • Prøv at forstå, hvorfor du blev fyret – er der noget, du bør ændre til næste gang?
 • Find dig en god sparringspartner – gerne en god ven eller en fra dit netværk
 • Bed om hjælp – mange vil gerne hjælpe, hvis bare de får lov
 • Lad være med at være flov – der er mange før dig, der har prøvet blive fyret
 • Brug denne oplevelse til at overveje, hvad du skal have implementeret i din næste kontrakt mht. vilkår, opsigelsesvarsler osv.
 • Begynd din jobsøgning
 • Søg gerne uopfordret
 • Vælg de virksomheder ud, som du virkelig godt kunne tænke dig at arbejde for
 • Målret din ansøgning, så det er helt klart, hvad du har at tilbyde virksomheden og hvordan du kan løse eventuelle problemer
 • Kontakt virksomhederne, inden du sender din ansøgning – det gør din ansøgning mere personlig og gør det lettere for virksomheden at huske dig (specielt hvis du søger uopfordret)
 • Understreg, hvad du kan gøre for virksomheden – ikke omvendt
 • Tænk positivt – det påvirker hele forløbet, fra du bliver fyret til du fx finder dit drømmejob
 • Undersøg mulighederne for uddannelse – fx igennem din fagforening
 • Fyringen kan blive det bedste, der er sket for dig! Sådan virker det ikke nu, men det kan det komme til en dag. Bare vent.

How to fire right

Læs om fyringstestamentet her

Den perfekte fyring

Doing layoffs rightRelaterede artikler

Har du skrevet dit fyringstestamente? - Undgå den ubehagelige og uværdige fyring fra arbejdspladsen. Skriv dit fyringstestamente og tag stilling allerede den da...
K-chef i en krisetid: tips & tricks - Kære K-chef. Du står foran et kritisk kriseår. Du vil blive konfronteret med mange ubehagelige scenarier. Hvad gør du? F...
Fra fyrede folk til folk der fyrer - Krisetid er fyringstid! Efter år med galopperende optur i kommunikationsbranchen er vinden – som de fleste vil vide – ve...
Fyret på hvidt papir - 2009 har været et rædselsår – mange virksomheder har måttet skære hårdt og samtidig erkende, at afskedigelser er blandt ...
Fyringsrunden er overstået – og hvad så? - Hvordan påvirker en fyringsrunde de medarbejdere og ledere som bliver tilbage? Det afhænger af hvordan fyringsrunden for...
Fyr fornuftigt - Fyringsrunder er aldrig sjove. Hverken for de fyrede, for de ledere, der eksekverer fyringerne, eller for de medarbejder...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

58 JOB

Digital redaktør

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.