Etik - tak! For ytringsfrihedens skyld

Skrevet af

Anders Hundahl

7 artikler

0 indlæg

Halve sandheder holder ikke demokratiet i live. Spindoktorer og andre kommunikatører har et ansvar for demokratiets troværdighed, som de ikke bare kan overlade til andre.

Mange kritiske artikler er skrevet om spindoktorer og uvederhæftig kommunikation her på Kommunikationforum. Det er godt. For det viser, at der i faget er en opmærksomhed om den etik, vi som ansvarlige kommunikatører nødvendigvis må have.

Nødvendigvis? Ja netop. For de, der deltager i den offentlige debat, og som er med til at sætte dagordenen, på vegne af sig selv eller sin arbejdsplads, påtager sig et stort ansvar. Et ansvar for, at debatten er sober, og i sidste ende at ytringsfriheden og vores demokrati fungerer.

Et demokrati fungerer på flere grundpiller. En af dem er muligheden for at danne sig en mening på baggrund af en fri, lige og sober debat.

Ærlighed varer længst
Som kommunikatører har vi et særligt ansvar for at sikre soberheden. Det er ikke så svært. Vi skal gøre os umage for, at det, der siges og skrives, er korrekt. At vi har undersøgt baggrunden. At vi har gjort opmærksom på, at "ærlighed varer længst". At nok kan man lyve for noget af folket hele tiden, eller for hele folket noget af tiden; men man kan ikke lyve for hele folket hele tiden.

Det er min erfaring, at for én selv og for ens faglige og personlige integritet kan denne holdning betale sig. Det kan betale sig for en arbejdsplads at tænke langsigtet i stedet for at forsøge at få en kortsigtet gevinst på baggrund af en halv sandhed. Og ikke mindst for demokratiet er det en nødvendighed, at vi gør os umage med at sige tingene, som de er. Og at vi åbent og ærligt siger på hvis vegne, vi taler, og hvilkes dagsorden vi har. Men selvfølgelig kræver det, at man har gjort sin holdning op, og at man kan og vil stå inden for den. Men er det ikke også, hvad man med rimelighed kan forlange?

Prøv at læse vedtægterne i Dansk Kommunikationsforening, som organiserer en stor del af de kommunikatører, der deltager i debatten:

"Love og bekendtgørelser, som regulerer ytringsfrihed, trykkefrihed, offentlighedsprincipper, offentlig virksomhed, markedsføring, ophavsret og medieforhold etc. skal være kendte af medlemmerne af Dansk Kommunikationsforening og skal ses som det faglige minimumsniveau.

Et medlem af Dansk Kommunikationsforening må ikke bevidst gøre sig skyldig i spredning af usande eller vildledende informationer."

Skred i demokratiet
Hvor svært kan det være? Påtag dig dit ansvar! Det er ikke "nogens" eller politikernes, eller dommernes, eller din chefs eller andres. Det er dit! Og ikke mindst i en tid, hvor demokratiet potentielt er truet af fundamentalisme og kommende krig, er dette personlige ansvar vigtigt.

Vi ser allerede nu et begyndende skred i demokratiet i særlovgivningen omkring enkelte grupper og politiets mulighed for at efterforske terror. Vi skal som kommunikatører selv medvirke til, at ytringsfriheden ikke også skrider eller indskrænkes som følge af uheldige enkeltsager omkring spindoktorer.

Mere etik tak. Mere ansvar tak.

Relaterede artikler

Hvem er bange for den store stygge spindoktor? - Spin som ikon, erhverv og projektion. En anmeldelse af Klaus Kjøller: Spindoktor
Lov mod spindoktorer - I Storbritannien har Blair svært ved at kontrollere sine spindoktorer – efter en uheldig episode er en ny lov på vej, de...
Fejde om spindoktorer - Statsministeriets pressechef Michael Kristiansens måde at være spindoktor på er en ny og mere brutal måde at udføre hver...
Ingen god politik uden spindoctors - Politisk spin er et stærkt omdiskuteret emne, og mange mener, at det skader den demokratiske proces. Men er det realisti...
Sandheden, hele sandheden – og kun sandheden? - Ingen leder kan have et naivt sandhedsbegreb som går ud på at man altid siger sandheden, hele sandheden og kun sandheden...
En spindoktor krydser sit spor - ‘Spin‘ er en styrkelse af demokratiet. Ellers lytter partierne nemlig bare til deres medlemmer. Designerpolitik er en st...
Spindoktorerne skal i snor - Hvordan kan det gå til, at ministres spindoktorer, der er ansat som særlige rådgivere, kan klokke i det ved bl.a. at lyv...
For få spindoktorer i dansk politik - I stedet for at stække regeringens spindoktorer burde Folketinget styrke ministeriernes kommunikation. Folkestyrets p....
Den etisk forsvarlige reklame - Formålet med denne artikel er at klargøre de vigtigste elementer i det, man kan kalde etisk forsvarlig markedsføring (mh...
Den gode forretning - På bagsiden af bogen Den gode forretning er der et foto af et vægmaleri. Vægmaleriet er en reproduktion af Rafaels Skole...
Spindoktorernes førstehold bliver på banen - Efter Lars Løkke Rasmussens ministerrokade i sidste uge er det igen blevet tid til udskiftninger i feltet af spindoktore...
Spindoktorernes bibel - De danske ministre bliver mere og mere afhængige af deres særlige kommunikationsrådgivere, spindoktorerne. I dag udkomme...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Journalist

Frist: As soon as possible

Global PR Manager

Frist: As soon as possible

Kommunikationschef

Frist: 1. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.