En spindoktor krydser sit spor

Skrevet af

Mads Qvortrup
MA og Ph.D

1 artikler

0 indlæg

‘Spin‘ er en styrkelse af demokratiet. Ellers lytter partierne nemlig bare til deres medlemmer. Designerpolitik er en styrkelse af demokratiet. Det gør politikerne mere lydhøre for borgernes synspunkter. »Folket har altid ret, men det bliver ofte vildledt«. Den store schweiziske filosof Jean-Jacques Rousseaus berømte formulering er ofte citeret af dem, der af demokratiske grunde, begribeligvis – ønsker at begrænse folkets direkte indflydelse på lovgivningen. Og måske har de en pointe. Grov ensidig propaganda, forvirrende budskaber eller slet og ret løgn kan utvivlsomt påvirke borgere til at fatte beslutninger som de under andre omstændigheder ville have undgået.

Et gammelt fænomen
Rousseaus diktum er ikke blevet mindre aktuel af den megen fokusering på såkaldt designerpolitik udført af såkaldte spin doctors. Det er en almindelig opfattelse, at moderne demokrati er domineret af disse fænomener. Men fænomenet er ikke nyt:

Designerpolitik har været kendt – og upopulær – siden den græske filosof Platon skrev om det omkring år 350 f.Kr. Også mere nutidige politiske filosoffer har spekuleret over brugen af moderne kampagneteknikker – og er nået til den konklusion, at de er udemokratiske.

En af dem er den amerikanske filosof John Rawls, forfatter til vor tids mest citerede og omdiskuterede værker i den politiske filosofi. Han skrev i 1971, i sit hovedværk A Theory of Justice: "De friheder, der er beskyttet af folkets ret til at bestemme, mister deres værdi, når de, der har råd dertil, har lov til at benytte sig af de fordele, det giver dem, til at kontrollere debatten. For efter nogen tid vil disse uligheder gøre det muligt for dem at øve større indflydelse på den offentlige debat."

En rimelig antagelse, ikke? Jo, hvis det altså kan bevises, at man faktisk kan købe sig til indflydelse.
Men det er ikke tilfældet. Tænk blot på hvor mange penge Ja-siden i den danske afstemning om Euro‘en brugte i 2000. Alligevel tabte man til græsrodsbevægelserne, som dårligt havde råd til at trykke plakater.
Kritikerne af spin-doctors har nemlig ganske enkelt uret: Penge afgør ikke valgresultatet.

Spin styrker demokrati
Meget er ændret siden folkestyrets første årtier, hvor politikerne var i konstant kontakt med deres vælgergrupper i lokale partiforeninger og gennem interesseorganisationer. I dag er kun en brøkdel af borgerne medlemmer af politiske partier – endsige aktive i dem.

Man kan derfor argumentere for, at designerpolitikken udfylder det rum, som opstod, da lokale politiske partiforeninger ophørte med at udfylde rollen som dagsordensættere i den offentlige debat. Politikernes eneste mulighed for at lodde folkestemningen i en tid, hvor politiske møder i forsamlingshuset er blevet aflyst af tv-debatter, er at benytte sig af fokusgrupper, polling og targeting.

At ‘spin‘ er en styrkelse af demokratiet vil givetvis blive opfattet som en provokation. Det er det ikke.
Det demokratiske ved spindoktorer er nemlig, at de undersøger holdningen blandt alle vælgerne, mens det traditionelle partiforeningsdemokrati tager udgangspunkt i de menige partimedlemmers holdninger.
Problemet er, at de mennesker, der stemmer på et politisk parti, ikke har samme holdninger som partiets medlemmer. Som David Butler – en berømt politolog – har konstateret det i en klassisk analyse: »Partimedlemmer har normalt mere ekstreme synspunkter – det er derfor de bliver partimedlemmer«.

At partimedlemmer er mere ekstreme end vælgerne generelt betyder, at partier, der formulerer deres politik efter hvad ‘vælgerne mener‘ risikerer, at tabe, fordi disse vælgere er langt mere yderliggående end flertallet af vælgerne. Med et eksempel fra Storbritannien: De Konservative konsulterede forud for valget i 2001 deres menige medlemmer, som identificerede ‘Europa‘ som det vigtigste politiske tema. En samtidig meningsmåling viste, at Europa end ikke var blandt de ti mest vigtige emner for flertallet af vælgerne. Partiets forsøg på at tilpasse sig partimedlemmerne førte således til en radikalisering, som givetvis medvirkede til valgnederlagets størrelse. At partiet efter valgnederlaget uden held forsøgte at genrejse sig ved hjælp af designerpolitik, er en anden historie.

Ikke uproblematisk
Dette betyder ikke at spin doctors er uproblematiske: Sofisterne (det klassiske Grækenlands svar på spindoktors) var medvirkende til det athenske demokratis sammenbrud. Det er problematisk, at smartness og managementfilosofier overtager den politiske debat; og designerpolitik kan få overdreven magt. Men det er spørgsmålet, om ikke der findes en selvregulerende mekanisme på det politiske marked. Hvis designerpolitik bliver afmystificeret – altså hvis vælgerne bliver gjort bekendte med diverse spindoktorers tricks og arbejdsmetoder – er det sandsynligt, at de vil kunne skelne mellem de politiske budskaber. At spindoktorer også gør politikerne mere lydhøre overfor befolkningens ønsker, gør dem tilmed demokratisk ønskelige.

Dette indlæg har været bragt i Information den 21.maj. 2002

Relaterede artikler

Fokusgrupper i politik - Hvad skal man mene og tro om fokusgrupper?
Professionaliseringen af den politiske kommunikation - Forandringer i den politiske kommunikation stiller nye krav til politikere, erhvervsliv, interesseorga...
Hvem er bange for den store stygge spindoktor? - Spin som ikon, erhverv og projektion. En anmeldelse af Klaus Kjøller: Spindoktor
Forskningsprojekt om spindoktorer trukket tilbage - Den store danske magtudredning har trukket Mads Qvortrups forskningsprojekt om spindoktorer tilbage.
Valget mellem pressecheferne - Enhver ved jo at Rasmussen vinder valget. Men hvilken spindoktor vinder valget?
Klar kommunikation og reel retorik? - Vi har på Kommunikationsforum sat den politiske kommentator Klaus Kjøller og professor i retorik Christian Kock i stævne...
Den naive politiks dage er talte - Til afløsning for den klassiske politik er opstået meta-politikken. I denne form for politik sejrer den, der har den bed...
Fogh sætter dagsordenen. Kommunikation i den nye regering - Med stiv overlæbe. Sådan gennemfører Regeringen, dvs. Fogh, sit Blair-inspirerede kommunikationskoncept. Fordelene er kl...
Spindoktorer i spil - Spin-doktorerne har kronede dage på Christiansborg. Den borgerlige regering har centraliseret og professionaliseret hånd...
Spindoktoren som Simulacra - Han er Christiansborgs svar på Patrick Bateman. Han findes ikke, men nogle ønsker, at han skal hjemsøge medierne. Han ti...
Lov mod spindoktorer - I Storbritannien har Blair svært ved at kontrollere sine spindoktorer – efter en uheldig episode er en ny lov på vej, de...
Journalist vs. journalist - Skal journalisten pleje politikerens image? Det synes en del skriverkarle for tiden. Andre afslører magtens mænd. Men hv...
Presse-pushere - en politisk boomerang? - Skal man tro udviklingen i Storbritannien, vil brugen af spindoktorer slå tilbage som en politisk boomerang i hovedet på...
Ingen god politik uden spindoctors - Politisk spin er et stærkt omdiskuteret emne, og mange mener, at det skader den demokratiske proces. Men er det realisti...
Spindoktorens Grønspætte bog - Ny bog om professionel politisk kommunikation. Bogen handler om sidste folketingsvalg og de langt mere professionelle ti...
Meget spinnende - Vidste De, at Berlingske Tidendes chefredaktør har foræret Marianne Jelved to mandater? Eller fire, faktisk. K-forum br...
Dansk politiks nye magthavere - Fænomenet spindoktor er med den nye regerings tiltrædelse for alvor slået igennem i dansk politik. Det forskyder tidlige...
Etik - tak! For ytringsfrihedens skyld - Halve sandheder holder ikke demokratiet i live. Spindoktorer og andre kommunikatører har et ansvar for demokratiets trov...
Savnes: Spilleregler for spindoktorerne - I mange indlæg om regeringens spindoktorer eller medierådgivere er der gode og relevante betragtninger. Som gammel i går...
Spin er kommet for at blive - Når fænomenet spindoktorer er til debat, tales der ofte om farerne for demokratiet ved at pressen kan blive holdt for na...
Spindoctoring in Danish politics - This thesis is a theoretical and empirical analysis of spin doctoring in contemporary Danish politics. The overall aim ...
Spindoktorens lægetaske - Det synes snart almindeligt kendt i den danske befolkningen, at spindoctoring spiller en stadig stigende rolle i dansk p...
For få spindoktorer i dansk politik - I stedet for at stække regeringens spindoktorer burde Folketinget styrke ministeriernes kommunikation. Folkestyrets p....
Journalistikkens lejesvende - Forholdsvis upåagtet af den offentlige debat er der i disse år en voldsom mediekrig i gang, hvis udfald kan få ganske st...
Koplevs kortslutning - Kære Koplev. Når man læser din beskrivelse af, hvordan erhvervslivet køber og bestikker journalister med millionlønninge...
Spin er død - Spinkulturen, der de seneste år har bredt sig i det politiske liv, står foran et sammenbrud i stil med det, der fik dot...
Spindoktorens overmand: den strategiske kommunikation! - Artiklen ’Politisk spin spiller fallit’ (Mandag Morgen 26. maj 2003), som kan læses her på Kommunikationsforum, er de se...
Politisk marketing - Den politiske kommunikation har forandret sig mod en større grad af markedsføring af politikken. I artiklen beskrives h...
Kommunikationen der blev glemt - Fænomenet ”spindoktorer” har optaget sindene voldsomt – ikke mindst siden VK-regeringen kom til magten i 2001. Så meget ...
På sporet af den politiske sprogpsykologi - Megen national og international forskning i politisk kommunikation har fokuseret og fokuserer stadig på den politiske ta...
Lej en spindoktor: fås fra 50.000 kr. - Til trods for, at VK-regeringen er en rigtig spareregering, scorer spindoktorerne kassen. Regeringens spareiver gælder i...
På spin road med 130 km/t - Billy Adamsen til kamp mod den moderne politiks mediemanagement. Modsat Mads Qvortrup, der mener spindoktorerne skaber k...
Spincity eller journalister i selvsving - Pressen skal nu kommunikere med mennesker, der taler pressens eget sprog. Uhadada. En ny art – ikke truet- men truende- ...
Spindoktoren ud af venteværelset - spindoktorerne er kommet for at blive i dansk politik, og hvis de er til fare for noget, er det ikke demokratiet, mener ...
Metaspin - Verden er blevet postmoderne. Samfundet er blevet hyperkomplekst. Og politik er blevet spin. Politik er ikke længere bår...
Spindoktori: Luftkastel eller virkelighed? - Den store uenighed om spindoktoris udbredelse i Danmark er velkendt, og aktuelle undersøgelser af fænomenets udbredelse...
Framing, Priming & Niche nursing - I nyhedsmedierne præsenteres den politiske offentlighed ofte som en konfliktfyldt arena, hvor magtfuldkomne eliter ager...
Medierelationer i forandring: - Spindoktorer er blevet legitime kilder for journalisterne. Ny forskning viser, at journalister og pr-branche spiller mer...
Hvordan man slår en historie ihjel - Godt spørgsmål. Du kender nok allerede svaret, for det sker hver eneste dag. Lede kapitalister, korrupte politikere elle...
Skal vi kun spejle os i spin? - Er erfaringer og inspiration fra den politiske verden ved at sejre over seriøs strategisk kommunikationsrådgivning? Er d...
Spindoktorernes førstehold bliver på banen - Efter Lars Løkke Rasmussens ministerrokade i sidste uge er det igen blevet tid til udskiftninger i feltet af spindoktore...
Kjerrumgaard er kongen - Margrethe Vestagers spindoktor, Henrik Kjerrumgaard, får topkarakter i ny undersøgelse. Og Slotsholmens presseloge tilde...
Spindoktorernes bibel - De danske ministre bliver mere og mere afhængige af deres særlige kommunikationsrådgivere, spindoktorerne. I dag udkomme...
Fuck you, fadbamse - Chefen er i krise og har brug for sin nærmeste k-rådgiver. Så hvor er han? På badeferie på Mallorca? Nej, vel? Jo, overr...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

46 JOB

Praktikant

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.