En oversigt over forskellige social media-modeller
Tag på safari i social media-modeller

Skrevet af
Tag med på en safari i social media-modeller, der kan hjælpe dig med at analysere din virksomhed, undersøge jeres brugere, vælge den rigtige kanal til jeres budskaber og inspirere dig til en flot præsentation for ledelsen, næste gang de vil høre om jeres initiativer på de sociale medier. Stjæl med arme og ben.
 
Virksomhedens baggrund – hvor langt er I?

Inden du begynder at oprette virksomhedsprofiler eller -konti på sociale medier, er det essentielt at lave en del baggrundsanalyse først. Det kan f.eks. være en god ide at undersøge, hvor i organisationen de sociale medier skal lokaliseres og – hvis du allerede har bevæget dig ind på de sociale platforme – lave en analyse af, hvor langt I er på disse medier, og hvor engagerede I er. Det kan du få hjælp til ved at kigge nærmere på nedenstående tre modeller.
 
Social Organizing Model illustrerer, hvordan en virksomhedsstrategi kan være centraliseret, distribueret, koordineret, team-koordineret eller holistisk.
Hvem eller hvor skal strategien stamme fra? Én eller flere afdelinger eller én eller flere medarbejdere? Måske alle medarbejdere? Og hvordan koordineres strategien mellem de involverede?
 
Et af de centrale spørgsmål omhandler, hvem der udformer strategien på de sociale medier, og hvem der eksekverer den. Er det en enkelt leder, der har ansvaret for at uddelegere arbejdet til en enkelt eller et par grupper i virksomheden? Eller har alle medarbejderne frit spil på virksomhedens sociale medier-profiler? Læs mere om kendetegnene, fordelene og ulemperne ved hver fase her.
 
Social Media Maturity Model hjælper med at illustrere, hvilken modenhedsfase din virksomhed er i: ad hoc-fasen, den eksperimenterende fase, den funktionelle fase eller den transformerende fase.
 
Hvilken fase befinder din virksomhed sig i, og hvordan kommer I et skridt videre?
 
Sagt på anden vis: Hvor langt er din virksomhed på de sociale medier? Hvem og hvor mange håndterer jeres profiler i de forskellige kanaler? Og hvor godt integreret er jeres social media-kampagner med jeres andre marketing- eller branding-initiativer. Det sætter denne model fokus på. Modellen forklarer også, hvordan I bevæger jer fra én fase til den næste: enten taktisk eller strategisk. Læs mere om modellen og dens faser her.
 
Social Engagement Journey kan give dig et overblik over, hvor engageret din virksomhed er på sociale medier.  Modellen viser mere præcist, hvor forbundne I er i social media-landskabet, og hvad der skal til for at opnå en fuldt ud forbundet virksomhed.
 
Hvor langt er din virksomhed på de sociale medier? Kommunikerer I udelukkende envejs? Eller har I så god en dialog, at brugerne elsker at fortælle, hvor meget de elsker jer?
 
Modellen bevæger sig fra første stadie, hvor virksomheden slet ikke er til stede på sociale medier, til trin fire, hvor de sociale medier bidrager til virksomhedens resultater. Stadie fem er ikke med på modellen, men er social media-heaven, hvor virksomheden er så god til at engagere sine brugere, at brugerne selv anbefaler virksomheden til andre brugere. Bliv klogere på modellen her.
 
Implementering - hvilke overvejelser bør I foretage?

Efter at have analyseret din virksomheds baggrund, kan du nu undersøge, hvordan I kan få implementeret de sociale medier. Her kan du bruge en af nedenstående modeller til at analysere og definere, hvad I ønsker at opnå ved at være til stede på sociale medier – og få et overblik over hvilke overvejelser I skal foretage jer for at kunne nå til implementeringsstadiet.
 
OASIS Framework står for Objectives, Audience, Strategy, Implementation og Sustainment, frit oversat til: målsætning, publikum, strategi, implementering og vedligeholdelse.
 
 
Har du tænkt over, hvad din virksomhed vil opnå ved at være på sociale medier? Ønsker I en forøgelse i salg? Flere loyale kunder? Definér jeres mål og tænk over publikum, strategi, implementering og vedligeholdelse - og bliv bedre klædt på til at implementere sociale medier i jeres kommunikationsstrategi
 
Modellen pointerer vigtigheden ved at sætte mål for, hvad du vil opnå på de sociale medier: Hvad er din virksomheds målsætning for at være til stede der? Yderligere bør du overveje jeres publikum og udvikle en strategi for at nå jeres målgruppe. Det er også vigtigt at planlægge implementeringen og nøje overveje, hvordan I vil vedligeholde jeres eksistens på sociale medier. Læs mere om hver fase her.
 
ACCES-modellen står for: Audience, Concept, Competition, Execution, Social Media (Tools) og Sales Viability. På dansk kan det oversættes til: publikum, koncept, konkurrence, udførelse, social media-værktøjer og salgslevedygtighed (ROI).
 
Har du overvejet, hvad jeres koncept på Facebook er? Eller hvor stor konkurrence I har på Twitter? Og er jeres publikum forskelligt, afhængigt af om I er på LinkedIn eller Google+?
 
Modellen minder om OASIS Framework, men afviger fra den ved at inkludere koncept, virksomhedens konkurrence, dens social media-værktøjer og salgslevedygtighed (ROI), som alle skal overvejes, før man går i gang med de sociale medier. Lær mere om, hvad akronymerne står for her.
 
Ambitioner - aktiv vs. passiv spiller

Efter at have analyseret din virksomheds baggrund, mål og strategi, kan det være en fordel at tænke over, hvilken tilgang virksomheden skal have til den digitale verden? Er din virksomhed en aktiv eller en passiv spiller? Hvor store er jeres ambitioner egentligt?
 
Her kan man benytte Social Media Ambition Model, der skitserer, hvor aktive virksomheder er overfor deres brugere på de sociale medier.
Hvilken tilgang har din virksomhed overfor jeres brugere på sociale medier? Er I en superaktiv spiller med eget community-site? Eller "nøjes" I med at observere, hvad brugerne synes om jer, uden at deltage i debatten? Mange virksomheder ligger formentlig et sted midt i mellem, hvor de har oprettet en Facebook-side og har et par fans, men ikke selv starter diskussioner eller får involveret brugerne
 
At observere er et godt første trin, når man lige er kommet på de sociale medier - men det er også en meget passiv opførsel. Det kan for mange virksomheder være fordelagtigt at bevæge sig op ad stigen, f.eks. ved at begynde at kommentere på blogdiskussioner, på tweets, på vægindlæg eller lignende. Derefter kan virksomheden flytte sig længere op ad stigen ved eksempelvis at deltage i online-diskussioner og acceptere likes på Facebook. Næste trin minder om det forrige trin, men adskiller sig ved, at virksomheden nu er den, der starter (faciliterer) en diskussion, inviterer venner til dens sociale media-side eller opretter en blog. På næstøverste trin har virksomheden skabt sit eget forum eller community, så den lokker kunden ind i sit eget miljø. Sidste trin handler om at udvikle sit eget sociale medie-website, -software eller -app – og kan derfor forveksles med trinnet før det.
 
Typer af brugere - og deres ageren
 
Det er ikke kun virksomhedens brug af de sociale medier, der er interessant at forholde sig til. Brugernes anvendelse af medierne er mindst ligeså vigtig. For hvordan opfører brugerne sig? Hvilke typer af brugere findes der?
 
Social Technographics Ladder kategoriserer de forskellige brugere i syv grupper, og som det kan ses på modellen, er der stor forskel på brugerne og på deres ageren på medierne.
 
Er dine brugere aktive eller passive? Og hvordan håndterer du de forskellige typer af brugere – afhængigt af om de er skabere, medløbere eller spekulanter?
 
Nogle brugere er inaktive. Andre er spekulanter, medløbere, samlere, kritikere, samtalere eller måske skabere. Du kan bruge modellen til at kategorisere din virksomheds brugere og dermed identificere hvilken type brugere, der er dominerende på netop din virksomheds social media-platforme. Når du har kategoriseret de forskellige grupper af brugere, kan det være hensigtsmæssigt at tænke over, hvordan du engagerer de forskellige typer.
Du kan læse mere om, hvordan du får de forskellige typer af brugere til at involvere sig i dit brand her. Du kan også gå i dybden med modellens mange brugertyper her.
 
Social Media Funnel giver et overblik over, hvor tæt du er på dine brugere. Modellen definerer afstanden mellem din virksomhed og dine brugere ud fra syv grupper: offentligheden, potentielle kunder, venner/fans/følgere, kunder, subscribers, loyael kunder eller ambassadører.
 
 
Hvor tæt er du på dine brugere? Hvor mange er fans, subscribers, potentielle kunder, kunder, loyale kunder eller ambassadører for din virksomhed eller dit brand?
 
Denne model kan bruges som supplement til Social Technographics Ladder-modellen og kan være en enkel måde at illustrere, hvor tæt du er på dine brugere, og hvor succesfulde I er med at konvertere fans om til hardcore ambassadører.
 
Kanalvalg - hvilke er bedst for jer?
 
Efter du har analyseret din virksomhed og jeres målsætning, kan du overveje hvilke kanaler, der er mest hensigtsmæssige for netop jer. En sjov og overskuelig guide kan være CMS’ Guide to The Social Landscape.
 
CMS’ Guide to The Social Landscape viser dig, hvilke kanaler der er bedst til henholdsvis kundekommunikation, brandeksponering, trafikoptimering og SEO. Klik på billedet for at se en større version
 
En alternativ model er Social Media Format Options: Pros and Cons, der i et enkelt skema opsummerer fordelene og ulemperne ved forskellige social media-kanaler.
 
 
Figuren viser fordele og ulemper ved forskellige social media-platforme. Afhængigt af virksomhedens behov kan man til- og fravælge kanaler
 
Du kan også læse meget mere om valg af kanaler, og hvordan du undgår kanalkaos her.
 
Håndtering af input - hvad gør du?
 
Du har nu oprettet en Facebook- og en Twitterkonto og modtager løbende en del input fra brugere. Hvad svarer du dem, når de kritiserer din virksomheds produkt? Eller når de deler din succes?
 
Her er en lille guide til at håndtere brugernes input:
 
 
Hvad gør du, hvis brugere kommer med negative input på din social media-side? Modellen er en forsimplet guide til at håndtere brugeres feedback. Læs mere om denne model og se andre guides her
 
Return On Investment - hvordan måles ROI?

Vi har bl.a. set på vigtigheden af at sætte mål for sine social media-kampagner. I den forbindelse er det også ultrarelevant at evaluere på målene og på virksomhedens investering i de sociale medier.
 
Her kan vi f.eks. bruge Four Stage ROI Model, der specificerer, hvordan man kan måle RO,I ud fra om man ønsker eksponering, engagement, indflydelse og/eller handling.
 
Hvilke parametre måler du din virksomheds ROI ud fra? Tæller I besøg, kliks, retweets, genbesøg og/eller rene salg?
 
Med eksponering kan du se på, hvad din virksomheds potentielle reach er. Ved engagement kan du udregne, hvor mange besøg der konverteres til en handling (f.eks. et klik, et retweet, et share, kommentarer, vægpost m.m.). Under indflydelse kan du måle, hvor loyal brugeren er: Hvor mange klikker videre eller genbesøger siden? Du kan også måle handling ved f.eks. at se på antal salg, antal downloads eller andre former for konverteringer. Se evt. flere ROI-modeller her.
 
Kender du andre modeller, som er relevante for virksomheder, der arbejder med sociale medier? Del dem endelig med os andre ved at smide en kommentar i bunden.
 
___________________________________________________________
 
Relaterede links:
 
 
 
___________________________________________________________
 

Relaterede artikler

Lav din social medie-strategi på fem minutter - Hvor skal du starte, når du skal lave virksomhedens nye strategi for sociale medier? Hvordan skal I engagere jeres bruge...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

45 JOB

Grafisk Designer

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.