Employer Branding læselisten

Skrevet af
Højkonjunkturen gør det svært at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Løsningen er at brande virksomheden for nuværende og kommende medarbejdere. Det hedder Employer Branding og er tidens hotte buzz word. Hvordan bliver man så klogere på Employer Branding? Man læser selvfølgelig nogle gode bøger og artikler. Kforum har samlet de bedste i en Employer Branding liste.

Selv om Employer Branding er et buzz word, som fylder meget i mange virksomheder, er der kun skrevet meget lidt og meget amerikansk om fænomenet. De fleste bøger er amerikanske managementbøger, der glimrer ved deres forsimplede commonsense pointer. Et par af dem er medtaget på Kforums liste, fordi det indlysende er godt at få disse pointer gentaget. Fænomenet Employer Branding er dog noget mere kompliceret, end managementpublikationerne giver udtryk for. Når emnet kort sagt er virksomheders tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, involveres mange indsigter, begreber og underkategorier. De helt store indsigter om Employer Branding findes derfor andre steder i den lidt bredere litteratur. Særlig inden for Human Ressource og Branding-litteraturen. Og den er stor. I de følgende bøger har casestudies overvægt. Det er godt og praktisk. Men for en god teoretisk behandling af emnet må man søge i bredere litteratur. Dette taget i betragtning kan den følgende liste kun være aldeles ufuldstændig. Tilføj derfor gerne dit forslag i slutningen.

 

 

Brand From the Inside: Eight Essentials to Emotionally Connect Your Employees to Your Business

 

 

Af Libby Sartain og Mark Schumann

 Køb bogen her

 

De to forfattere bag denne bog har opbygget employer brands for Southwest Airlines og Yahoo. Bogen er fra 2006, og forfatterne viser, hvilke redskaber og teknikker man kan bruge for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Den er bygget op omkring en step by step-instruktion, som lederen kan bruge som guide. Hovedbudskabet er, at det gælder om at skabe den rette motivation for de medarbejdere, der allerede er i virksomheden. Elsker de først deres virksomhed, reklamerer de og tiltrækker helt frivilligt kommende medarbejdere. Lidt banalt, men praktisk anvendeligt.

 

 

The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work

 

Af Simon Barrow og Richard Mosley.

 Køb bogen her

 

Dygtige og motiverede medarbejdere er benzinen i en enhver moderne virksomhed. De skal derfor tiltrækkes. Denne bog fra 2005 af Barrow og Mosley tager udgangspunkt i en analyse af samfundenes mangel på arbejdskraft. Herefter kigges der historisk på, hvad gode virksomheder har gjort godt. Tesco, Wal-Mart og British Airways er nogle af casestudierne. Bogens budskab er, at man skal bruge mange af de teknikker og erkendelser, der allerede findes i den store mængde af litteratur om branding. På den måde behøver man ikke opfinde den dybe tallerken igen. Vil man have succes med rekruttering, må man brande sig klogt.

 

Your Employer Brand

 

Af Brett Minchington

 Køb bogen her

 

I 2006 udkom Your Employer Brand skrevet af Brett Minchington. Forfatteren starter fra begyndelsen med at vise, hvor vigtigt det er med dygtige medarbejdere. Ligesom de andre bøger er også denne bygget op omkring casestudier. Denne gang af Microsoft, GE og Coca Cola. Afslutningsvis præsenteres teknikker og en ”How to do-guide”. Ikke så meget selvstændig tænkning, men erfaringer videregivet fra dem, der har haft succes med Employer Branding. Det er jo altid interessant at læse. Som den forrige bog er også denne typisk amerikansk managementlitteratur. Praktisk og anvendelsesorienteret.


The Essential Guide to Managing Talent: How Top Companies Recruit, Train and Retain the Best Employees

 

 

Af Kaye Thorne

 Køb bogen her

 

Som skrevet i artiklens indledning findes der mange bøger, der handler om Employer Branding, men som ikke bruger det ord. En af dem er The Essential Guide to Managing Talent af Kaye Thorne. Bogen viser, hvordan lønnen ikke længere alene er det centrale for medarbejdere. Læring og udviklingsmuligheder tæller også i høj grad med i det store spil, og hvis ikke moderne virksomheder tænker det med i deres strategi, vil de ikke overleve i længden. Derfor er det nødvendigt med Employer Branding. Nu blot kaldet managing talent. Den nye leder er først og fremmest god til at håndtere talentmassen – eller manglen på samme.

Nederst på formularen

 

All Dressed Up - But Nowhere to Go

 

 

Af Thomas Geuken

 Køb bogen her

 

All Dressed Up er, trods sin engelske titel, skrevet på dansk og udgivet af Institut for Fremtidsforskning. Forfatteren skitserer en fremtid, hvor erhvervslivet har erkendt, at det er mennesker, der skaber værdi. En fremtid, hvor relationer er altafgørende. Samtidig beskrives det, hvordan denne fremtid vil påvirke forholdet mellem medarbejdere, virksomheder og kunder. Ingen vil være på en arbejdsplads, hvor man ikke er i fokus. Det er den nye virkelighed. Og derfor må man i et Employer Branding-perspektiv nøje sørge for, at der bliver skabt gode arbejdspladser. Bogen sætter dermed spørgsmålstegn ved de kræfter og mekanismer, der driver vores arbejds- og forretningsliv i dag, og peger i stedet på, at morgendagens vindere skal findes i en hybrid mellem kunst, græsrødder og traditionel forretningssans.

 

Managing Human Resources: Personnel Management in Transition

 

 

Af Stephen Bach

 Køb bogen her

 

En anden interessant bog er Managing Human Resources af Stephen Bach. Bogen er en udbygning af bestselleren Personnel Management, som Stephen Bach tidligere har skrevet. I den nye bog bringer Bach analysen helt frem til nutidens problemer med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Bogen er særlig interessant for sit nye fokus på EU og de politisk/økonomiske implikationer. Det er ikke nok at kigge på sin egen by, region eller land. I det moderne samfund foregår meget rekruttering på verdensmarkedet, og man må derfor tænke internationalt. Her kunne danske virksomheder nok godt lære noget.


Stjernekrigen

 

Manglen på arbejdskraft er den største udfordring, det danske samfund står over for. Mandag Morgen har kigget nærmere på, hvad der bliver af fremtidens kompetencer. Det gælder i korthed om at fastholde og udvikle talenter. I et særnummer af Ugebrevet kaldes dette derfor for stjernekrigen. Hvem der vinder denne krig, kommer til at afhænge af, hvem der er bedst til gøre sig attraktiv for udlandet og hvem der er mest innovative og ambitiøse.

 

Baby boom bortkommer

 

 

Læs rapporten her

 

I kommunikationsbureauet Advice A/S har man sammen med partneren Bernard Hodes foretaget en undersøgelse om Employer Branding. Mange spår, at krigen om de mest talentfulde medarbejdere bryder ud allerede i 2008. Tal fra konsulentfirmaet McKinsey viser, at mange seniorledere begynder at gå på pension fra 2008 (baby boom-generationen), og der er langt fra nok til at tage over. Det har fået McKinseys globale direktør til at udpege kampen om talenter som en af de fem vigtigste udfordringer, virksomheder står over for i løbet af de næste 10 år. Læs mere om rapporten her.

 

Regeringens plan

 

 

 

Også regeringen har en plan. Heldigvis. Den er formuleret i Beskæftigelsesministeriet og har fokus på international rekruttering. Dens budskab kan nedkoges til seks centrale indsatsområder. For det første skal DK markedsføres bedre som arbejdsland. For det andet skal det være lettere at få adgang til at arbejde i DK. For det tredje skal virksomhederne tilbydes bedre service. For det fjerde skal DK være bedre til at fastholde og integrere udenlandske arbejdstagere. For det femte skal rekrutteringen til den offentlige sektor målrettes, og for det sjette skal der udarbejdes bedre overvågning og dokumentation på området. Alt i alt krævende, men påtrængende tiltag, der skaber de nødvendige strukturer for moderne virksomheders Employer Branding. Læs mere om rapporten her.

 

Et institut

 

 

 

Ude i den vide verden er der blevet oprettet konsulentbureauer, der alene fokuserer på Employer Branding. Fx Employer Brand Institute, der har hjemme i Australien. De udbyder blandt andet konsulentydelser indenfor employer brand strategi og management, medarbejderundersøgelser, konkurrentundersøgelser, global case studies, osv. Ydelser, der vil hjælpe mange virksomheder til at blive bedre til at rekruttere. Et lignende dansk institut vil vi nok snart få at se.

 

En vidensbase

Et andet sted ude i verden har man oprettet en vidensbase og kaldt den Employerbrand. Her samles artikler og henvisninger til arrangementer. Her findes blandt andet artikler fra McKinsey, fra The Economist og fra Manpower. Specielt den fra McKinsey kaldet ”War for Talent” er interessant. Den viser nemlig, at 89 % af adspurgte virksomheder mener, det er sværere at tiltrække talent i dag end for tre år siden, og 90 % mener, medarbejderne er sværere at fastholde. Kun 7 % af virksomhederne mener, de har tilstrækkelig god arbejdskraft. Skræmmende tal, der viser behovet for at tænke Employer Branding ind overalt.

 

Wall Street og Harward Business på banen

The Wall Street Journal har også lavet en underside, der beskæftiger sig med Employer Branding. Den hedder Career Journal.com og indeholder en række artikler om, hvordan man fastholder og tiltrækker medarbejdere. Også Harward Business er med i front, når Employer Branding diskuteres. Læs blandt andet mere her.

 

Generation X og Y

En anden side af samme sag handler om dem, man i dag kalder generation X (født 1964-82) og Y (født i 80’erne). Disse mennesker udgør en stor og driftig del af det moderne arbejdsmarked, og de er først og fremmest kendt fores deres egocentrerede tilgang til arbejdslivet. De shopper og flytter arbejdsplads og går efter de steder, hvor deres mål bliver bedst opfyldt. De stiller store krav, og når man arbejder med et begreb som Employer Branding, bliver det uundgåeligt at tænke i bredere perspektiver. For at overleve må man forstå X og Y. Se en film eller læs mere om dem på nogle af disse sites:

- Chartcourse

- Fast company

- USA today

- McCrindle

 

Artikler skrevet på Kforum

Employer Branding overkill

At rekruttere i demografisk modvind

Employer Branding: Det perfekte match?

Trends i talentkrigen

 

Tre virksomheder der har gjort det bedre end andre

Ud over de forskellige bøger og artikler, der omhandler Employer Branding, kan der også peges på nogle virksomheder, der rent faktisk har været gode til at beskæftige sig ambitiøst og fremsynet med Employer Branding. Det drejer sig blandt andet om Cowi, der har været særlig gode til at tænke internationalt og på karriereudvikling. Novo Nordisk har også været gode til det internationale præg, men udmærker sig ellers ved deres store fokus på work/life balance. De opretter blandt andet hjemmearbejdspladser og motionsfaciliteter. Og Danske Bank har ført sig frem med annoncer i busser og i tog, der hviler tungt på en Employer Branding tankegang.

 

For få bruger Employer branding

Mange andre virksomheder, bøger og artikler kunne sikkert nævnes. For der er mange, der gør det godt, og mange, der skriver kloge ting om området. Desværre kan der nævnes endnu flere, der gør det dårligt. Bøger, der ikke er skrevet. Artikler, der kun fokuserer på problemløsning og ikke problemidentifikation. Og virksomheder, der slet ikke har forstået, at morgendagens vindere er dem, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere. Det gør man ikke ved lange, hårde, uinspirerende arbejdsdage, men ved nøje at tænke over medarbejderens ønsker og behov. De virksomheder, der forholder sig seriøst til Employer Branding, overlever måske. De, der ikke gør, dør med sikkerhed.

Relaterede artikler

Employer Branding - DIY - Employer branding drejer sig om, hvordan virksomheden skaber sig en unik position som attraktiv arbejdsplads. Hvis den r...
Employer branding –bagsiden af medaljen - Buzzword eller ej. Employer branding er en vigtig del af de danske virksomheders hverdag. Flere har skrevet om emnet. Fo...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

53 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.