Teaser
Employer Branding - DIY

Skrevet af
Employer branding drejer sig om, hvordan virksomheden skaber sig en unik position som attraktiv arbejdsplads. Hvis den rette position opnås, tiltrækker og fastholder man de rigtige medarbejdere. De rigtige medarbejdere kan løfte forretningsstrategien. Der er altså ikke tale om et buzz word, men om en helt nødvendig disciplin, for at virksomheden kan overleve og blive en succes. Kforum bringer her en Do It Yourself-guide til employer branding. Guiden er skrevet af aktuel employer branding-ekspert Birgitte Seldorf, der netop har udgivet bogen Employer Branding på Børsens Forlag.

Hvem kan skabe den ønskede position?

 

En unik positionering som et attraktivt employer brand kræver, at man har et unikt produkt i form af en fantastisk arbejdsplads. Det kræver også, at man har defineret, hvem der er de rigtige at brande den over for og i konkurrence med. Til slut kræver det, at man får leveret det rigtige budskab. Dette budskab virker uden tvivl bedst, når det kommer inde fra virksomheden selv og er ægte. De fleste vil jo heller ikke tro, at et reklamebureau eller en managementkonsulent udefra kan skabe et unikt produktbrand, for slet ikke at tale om et unikt corporate brand. Man kan få støtte til proces eller eksekvering, men strategien skal udarbejdes på grundlag af et dybt kendskab til og en vision for virksomheden som arbejdsplads. Samtidig skal strategien udarbejdes, så den understøtter den forretningsmæssige vision og strategi.

 

En tværfaglige disciplin, hvor topledelsen går forrest

For at skabe nødvendig sammenhæng mellem employer brand, corporate brand og forretningsstrategi er det nødvendigt, at topledelsen involverer sig og giver 100% opbakning til processen, samt at der bliver trukket på alle de nødvendige kompetencer på tværs i organisationen. Alle skal altså bakke op, hvis det skal slå igennem både i og uden for virksomheden.

 

 

Employer Branding Do It Yourself

 

En vellykket employer branding proces og strategi kan beskrives trin for trin på følgende måde:

 

Start med at mødes. Topledelse, HR, linje/forretning og kommunikation/marketing skal sætte sig ned sammen og turde se sig selv og hinanden i øjnene. Man skal stille sig selv følgende spørgsmål:

 • Har vi i dag de medarbejdere, der kan løfte forretningsstrategien?
 • Ved vi, hvem vi har brug for i de kommende år?
 • Ved vi, hvordan vi skal tiltrække og fastholde dem?
 • Ved vi, hvem vores konkurrenter er, og dermed hvilken konkurrencesituation vi står i?
 • Har vi en strategi, der fremtidssikrer rekruttering og fastholdelse?
 • Har vi reelt en attraktiv arbejdsplads?
 • Har vi succeskriterierne på plads, og måler vi på dem?

Hvis man kan svare ja til de ovenstående spørgsmål, skal man uden videre blot lykønske hinanden og hæve mødet. Hvis man i modsat fald svarer nej til alle eller til flere, skal man starte sin employer branding proces. Følgende DIY guide tager udgangspunkt i, at de fleste spørgsmål er besvaret med et nej.

 

Start med visionen og tænk ud fra væsentlige tiltrækningsfaktorer

Skab enighed om vision og mål – først det helt overordnede:

 

 • Hvad er målet for at gå i gang med denne proces?
 • Hvad vil vi helt konkret opnå, og hvad er vores succeskriterier?

Uddyb så visionen. Hvad er det i bund og grund for en arbejdsplads, vi ønsker at skabe? Hvad vil kendetegne vores virksomhed, når vi har skabt det attraktive employer brand, der kan opfylde visionen og måles i forhold til succeskriterierne? Husk at komme rundt om vurdering af alle de dimensioner, der i dag er så vigtige for tiltrækning, nemlig:

 • Arbejdsopgaver og betingelser
 • Udviklings- og karrieremuligheder
 • Personalevilkår og -goder
 • Ledelse
 • Image og omdømme
 • Vision, mission, strategi og produkt
 • Rekrutterings- og ansættelsesforløb
 • Kommunikation

Spændet mellem vision og udgangspunkt

Når visionen er defineret, er næste skridt at vurdere:

 

 • Hvor langt er der mellem vores vision og den realitet, vi også oplever?
 • Vil der være forskelle i oplevelsen mellem forskellige faggrupper, afdelinger og subkulturer i virksomheden, hvordan, og med hvilken betydning?
 • Understøtter vores HR- og rekrutteringsstrategi visionen?
 • Understøtter visionen for arbejdspladsen forretningsstrategien i tilstrækkelig grad?
 • Understøtter vores interne og eksterne kommunikation visionen?
 • Hvad er vores konkurrentscenarium, og understøtter vores vision en uniqueness?

 

Inddragelse/analyse af relevante interessenter

 

Efter den analyse vil der sikkert allerede være ting, der står så klart, at man bare føler, at det er et spørgsmål om at komme i gang med det samme. På andre områder vil I være uenige eller usikre, og her må man vælge de vigtigste pointer ud og bringe ud til test og diskussion blandt de relevante interne og eksterne målgrupper.

 

Det er ikke nok, at projektgruppe og ledelse er enige. Hvis strategien skal lykkes, må man sikre sig, at dens elementer vinder gehør i de relevante målgrupper. På dette punkt adskiller employer branding sig ikke fra nogen anden form for markedsføring. Der kan være endda rigtig langt mellem produktudvikling og slutbruger i vurderingen af et nyt produkts attraktivitet. Det gælder også en arbejdsplads.

 

 

Læg strategien

 

Når man har sikret sig det nødvendige kendskab til relevante målgrupper, kan det endelige strategiarbejde gå i gang:

 • Lav en employer brand SWOT analyse
 • Se på forskelle og ligheder mellem identitet (den virkelighed, medarbejderne oplever), image (den virkelighed, eksterne målgrupper oplever) og profil (den virkelighed, ledelsen oplever) – hvad kan kommunikeres troværdigt?

Udvælg de kerneområder, der er vigtigst at kaste sig over først:

 • Jobannoncering?
 • Kontakt til uddannelsesinstitutioner?
 • Pressestrategi?
 • Fokus på synergi mellem produkt, corporate og employer branding?
 • Organisering af arbejdet internt?
 • Forbedring af det interne arbejdsmiljø?
 • Formidling af anerkendelse af medarbejdernes indsats i forhold til den overordnede forretning?
 • Lederudvikling?
 • Lav en plan for igangsættelse af aktiviteter og opstil succeskriterier og relevante evalueringsmål
 • Nedsæt en gruppe, der følger op på aktiviteter og strategi på tværs, og som holder sig ajour med nye trends

Det var DIY guiden fra A til Z. Nu er det bare med at komme i gang.

Vis mod, se at komme i gang og søg inspiration

Forleden dag viste jeg min nye bog om employer branding til en direktør for en afdeling i en stor dansk virksomhed. Hans kommentar var: ”Det her emne interesserer mig meget, og hvor ville jeg ønske, at vi havde haft modet til at gå i gang for 5 år siden”.

 

Og indrømmet, det kræver et vist mod især fra topledelsen at se sig selv i øjnene og ærligt vurdere, om man egentlig er værd at arbejde for. Men hvad er alternativet? Passivt at vente på den dag, hvor der ikke møder nogen op om morgenen?

 

Lær og bliv inspireret af succeserne. Se fx på virksomheder som Vestas, Novo Nordisk og Danske Bank. Det er ikke tilfældigheder, der gør, at de bliver fremhævet som attraktive arbejdspladser. De arbejder både hårdt, strategisk og målrettet med deres employer brands, og det lykkes. Faktisk var Danske Bank for bare få år tilbage langt fra attraktiv blandt unge kandidater, som de har så kritisk et behov for rigtig mange af. Det har de fået rettet op på ved at stille sig selv og kandidaterne spørgsmålet: ”Hvad skal der egentlig til? Hvordan får vi afstemt vores forventninger til hinanden?” Og så er der blevet sat ind – internt med at skabe de ønskede muligheder for kandidaterne, og eksternt med kommunikation både i form af direkte kontakt til målgrupperne og i form af mere traditionel markedsføring. Og her er synergi mellem markedsføring af employer og corporate brand nøglen til vellykket employer branding. Både for dem, som gør det, og dem, som vil det.

 

 

 

 


Nyttig litteratur og links

 

Andersen, Flemming: Selvledelse, Dansk Psykologisk Forlag; 2006.

 

Andersen, Ole: ”Tusindvis af unge vil ind i søfarten”, Berlingske Tidende, 27. juli 2007.

 

Barrow, Simon og Mosley, Richard: The Employer Brand, John Wiely & Sons, Ltd, 2007.

 

Kristensen, Tage Søndergaard: ”Indsatser til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø – hvad virker?” www.ami.dk

 

Minchington, Brett: Your Employer Brand, Collective Learning Australia, 2006.

 

Møller, Kim: ”Danmarks bedste arbejdspladser®”, feb. 2007, www.greatplacetowork.dk

 

Ravn, Ib og Tange, Nina: ”Vidensarbejde og mening”, trykt i artikelsamling i forbindelse med Learning Lab Denmarks årlige konference, marts 2007.

 

Sullivan, John: ”Building an Employment Brand’”, www.compuserve.com

 

Ulrich, Dave og Brockbank, Wayne: The HR Value Proposition. Harvard

Business School Press, 2005.

 

Relaterede artikler

Employer branding: Det perfekte match? - Employer branding har fundet sin berettigelse i et samfund, hvor arbejdspladsen er blevet en mærkevare som ethvert andet...
Kampen om talenterne - De krævende unge har fået styrke og karakter til at sætte dagsordenen på arbejdsmarkedet! Dermed er det er ikke længere ...
Employer branding overkill - Employer branding bølgen er over os. Det skal de mest fremsynede ledere tænke på, mens de børster tænder om morgenen. Me...
Employer Branding læselisten - Højkonjunkturen gør det svært at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Løsningen er at brande virksomheden for nu...
De seks fælder i employer branding - Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere er svært. Klarer du ikke opgaven, risikerer din virksomhed at falde i forske...
Employer branding –bagsiden af medaljen - Buzzword eller ej. Employer branding er en vigtig del af de danske virksomheders hverdag. Flere har skrevet om emnet. Fo...
Rekruttering 2.0: Mød mig på Facebook - Den traditionelle virksomhed sidder på sin flade under en jobmesse og deler trykte brochurer og kuglepenne ud til unge j...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

51 JOB

Underviser til Kreativ Kommunikation

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.