Efteruddannelser på kommunikationsområdet

Skrevet af

David Michelsen

43 artikler

0 indlæg

I en vidensøkonomi som den danske er der et stort behov for efteruddannelse: det gælder ikke mindst i kommunikationsbranchen. Men hvilke tilbud findes der? Alt afhængig af ens beskæftigelsessituation, geografiske placering, økonomi og uddannelse kan man have forskellige ønsker til efteruddannelse. Måske kan man få støtte til uddannelsen, måske skal man satse på netbaseret undervisning, måske skal det give IT-kompetencer. Kommunikationsforum bringer her en introduktion til nogle af de muligheder, der findes på området.

Efteruddannelse i kommunikation hos Kforum

 

Hos Kforum finder du alle former for efteruddannelse i kommunikation. Korte kurser, lange kurser, erfa-grupper og en hel efteruddannelse. Dem kan du læse om her:

Kforums efteruddannelser

 

Derudover kan du her læse om en række uddannelsesformer, som det så ud i 2004.  

 

Vi omtaler: uddannelsestype, ansøgningsfrist, pris, adgangskrav og eksempler på fag eller fagligt indhold. Derudover gives for hver uddannelse en kort profil og et link til uddannelsesstedets hjemmeside og et telefon-nummer til studievejleder eller sekretariat.

En del uddannelsesinstitutioner har såkaldte tompladsordninger, hvor man kan optages på ordinære ud-dannelser, hvis der er ledige pladser. Vi henviser til institutionernes studievejledninger og Kommunikationsfo-rums oversigt over ordinære kommunikationsuddannelser.


KØBENHAVNS UNIVERSITET
www.ku.dk

Dansk
Uddannelse: Bachelor (3 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 1. juni 2004.
Pris: 8 fag i alt à kr. 800-2400.
Adgang: studentereksamen el.lign.
Fag: Medieanalyse. Sprog 1. Sprog 2.
Profil: Uddannelsen udbydes under Åbent Universitet og gennemføres på halv tid, så det tager 6 år at opnå bachelorgraden. Undervisningen foregår om aftenen og henvender sig til erhvervsaktive voksne, men adskiller sig ikke fagligt fra den ordinære dagundervisning. Danskuddannelsen vægter både dansk litteratur, dansk sprog og danske medieforhold og er således et bredt kulturfag med kommunikationsfaglige berøringsfla-der.
Info: læs mere om Dansk som åben uddannelse her i pdf
Tlf: 3532 8032

Film- og medievidenskab
Uddannelse: Bachelor (3 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 1. juni 2004.
Pris: 11 fag i alt à kr. 800-1600.
Adgang: studentereksamen el.lign.
Fag: Film- og mediesociologi. Mediehistorie. Kultur- og kommunikationsteori. Faktateori og -analyse.
Profil: Uddannelsen udbydes under Åbent Universitet og gennemføres på halv tid, så det tager 6 år at opnå bachelorgraden. Undervisningen foregår om aftenen og henvender sig til erhvervsaktive voksne, men adskiller sig ikke fagligt fra den ordinære dagundervisning. Der gives en bred indføring i de audiovisuelle medi-ers æstetik, teori og historie, ligesom den studerende får praktiske færdigheder på feltet. Bemærk, at studier i fiktionsfilm er en integreret del af studiet.
Info: læs mere om Film-og medievidenskab som åben uddannelse her i pdf
Tlf: 3532 8032

Konfliktmægling
Uddannelse: Master (1 årsværk)
Praktisk: Ansøgningsfrist: 12. marts 2004.
Pris: kr. 130.000.
Adgang: videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring.
Fag: Konfliktmægling. Konfliktforståelse. Forhandling. Videnskabs- og samfundsteori.
Profil: Hvis konflikter er kommunikationssammenbrud, kunne konfliktmægling være den disciplin, der får parterne til at tale sammen igen: altså en kommunikationsdisciplin i en moderne og tidssvarende ud-formning med vægt på dialogen. Det er det juridiske fakultet, der tilbyder uddannelsen over to år: grundlaget er dog ikke strengt juridisk, men inddrager fx også kulturelle, sociologiske, samfundsmæssige og psykologiske aspekter ved konflikter. Konflikter studeres bredt: fx i erhvervsliv, familier eller i internationale sammenhænge.
Info: læs mere om konflikthåndtering her Tlf:3532 3222.


AARHUS UNIVERSITET
www.au.dk

Retorik og formidling
Uddannelse: Master (1 årsværk)
Praktisk: Ansøgningsfrist: 2. juni 2004.
Pris: 4 moduler à kr. 10.000.
Adgang: en af en række videregående uddannelser.
Fag: Retorik og formidling i tale og skrift. Retorisk strategi og krisekommunikation. Kompleks og interkulturel kommunikation. Masterprojekt.
Profil: Gennem weekendseminarer, fjernundervisning og opgaveskrivning henvender uddannelsen sig til erhvervsaktive professionelle, der arbejder med kommunikation og formdling. På såvel klassisk som mo-derne grundlag bruges retorikken til at styrke de studerendes kommunikative kompetencer både teoretisk og praktisk.
Info: Læs mere om Retorik og formidling her
Tlf:8942 5119

Informationsteknologi
Uddannelse: Master (1½ årsværk)
Praktisk: Ansøgningsfrist: 2. juni 2004.
Pris: kr. 45.000.
Adgang: bachelor og to års erhvervserfaring.
Fag: Organisationsanalyse. Programmering. IT-medier og kommunikation. HCI og hypermedier. Multimedieproduktion og design. Multimedieæstetik og designstilart.
Profil: Masteruddannelsen i informationsteknologi med specialisering i IT, kommunikation og orga-nisation varetages af institutterne Informations- og medievidenskab og Datalogi. Man vælger en specialisering: 1) IT, kommunikation og organisation eller 2) multimedier.
Info: Læs mere om informationstekno-logi her
Tlf: 8942 9274 eller 8942 9272
Læs også mere om informationsteknologi her


SYDDANSK UNIVERSITET (Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg)
www.sdu.dk

Dansk virksomhedskommunikation
Uddannelse: Sidefag (1 årsværk)
Praktisk: Ansøgningsfrist: 1. juli 2004.
Pris: kr. 7.200.
Adgang: studentereksamen el.lign.
Fag: Funktionel sprogbeskrivelse. Tekstforfatning. Funktionel billedbeskrivelse. Visuelt design. Or-ganisationskultur. Markedskommunikation. Integreret virksomhedskommunikation.
Profil: Uddannelsen i dansk virksomhedskommunikation ligner handelshøjskolers korrespondent-uddannelser: den er blot på dansk. Uddannelsen sigter bredt mod kommunikationsfunktioner i virksomheder og organisationer og henvender sig til folk med mellemlange videregående uddannelser. Undervisningen er tilrettelagt om aftenen og i weekender og kan således følges ved siden af et erhvervsarbejde.
Info: Læs mere om Dansk virksom-hedskommunikation
Tlf: 6550 2294.

IT, kommunikation og organisation
Uddannelse: Master (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: løbende (start februar 2004).
Pris: kr. 95.000.
Adgang: bachelor eller diplomuddannelse og to års erhvervserfaring.
Fag: 4 semestre: Produktet. Processen. Integrationen. Afhandlingen.
Profil: MITKO er et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Handelshøjskolen i Århus, udbudt under IT-vest. Uddannelsen bygger videre på solide IT-kundskaber og fokuserer på IT i forhold til virksom-hedsorganisation, -jura, -kommunikation m.m.
Info: Læs mere om IT, kommunikation og organisation Tlf: 6550 2832

ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER
www.ruc.dk

Computermediated communication
Uddannelse:Master (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 1. juni 2004.
Pris: kr. 98.000.
Adgang: bachelorgrad og tre års relevant erhvervserfaring.
Fag: Analyse og design af computermedieprodukter. Realisering og perspektivering af computerme-dieprodukter.
Profil: Uddannelsen henvender sig til professionelle formidlere, der ønsker at styrke deres kompe-tencer udi digital formidling. Derfor er netseminarer en del af undervisningsformen, som på RUC desuden er projekt- og gruppeorienteret. Uddannelsen omfatter en del internater på Bornholm.
Info: Læs mere om Computermediated communication Tlf: 2343 8555

Professionel kommunikation
Uddannelse: Master (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 14. juni 2004.
Pris: kr. 40.000.
Adgang: bachelor, professionsbachelor eller relevant diplomuddannelse.
Fag: Skriftlig kommunikation på papir. Skriftlig kommunikation på nettet. Kommunikationsplanlæg-ning. Kommunikation i organisationer. Mundtlig formidling.
Profil: Uddannelsen i professionel kommunikation er RUCs berømte kommunikationsinstituts ef-teruddannelsestilbud. Studenterbestanden er bredt sammensat og mødes primært på nettet, da 80% af under-visningen foregår der. Dertil kommer en del internatweekender ved Holbæk Fjord. Uddannelsen er oprettet i august 2003 og erstatter Interkomm+.
Info: Læs mere om Professionel kommunikation Tlf: 4674 3861


AALBORG UNIVERSITET
www.auc.dk

Mobile internet communication
Uddannelse: Master
Profil: Uddannelsesudbuddet varierer fra år til år. Oplysninger om uddannelsen foreligger først 1. februar.
Info: Læs mere om Mobile internet communica-tion
Tlf: 9635 9420


COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
www.cbs.dk

Bemærk, at masteruddannelsen i Knowledge Management er ophørt og ikke længere udbydes.

Corporate Communication
Uddannelse: Master (1 årsværk)
Praktisk: Ansøgningsfrist: 1. oktober 2004 med start i januar 2005
Pris: 160.000,- kr. excl. studietur mv.
Adgangsbetingelser: min. bacheloruddannelse, tre års erhvervserfaring, tre anbefalinger
Fag: Organizational identity and corporate image. Integrated marketing communication. Corporate social and environmental responsibility. Brand management. Master thesis.
Profil: Handelshøjskolens uddannelse i Corporate Communication er et splinternyt efteruddannelsestilbud rettet mod ledere. Undervisningen foregår på engelsk, men varetages dog af danskere. Der involveres bl.a. interkulturelle, strategiske, tværfaglige perspektiver på kommunikation i organisationer og virksomheder.
Info: Læs mere om Corporate Communication
Tlf: 3815 3852

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation
Uddannelse: Bachelor
Praktisk: Ansøgningsfrist: 1. juli 2004.
Pris: 12.750 (for bifaget i kommunikation).
Adgang: studentereksamen el.lign.
Fag: Organisationskommunikation. Retorik. Markedskommunikation. Semiotik. IT i organisations- og markedskommunikation. Kommunikation og feltarbejde.
Profil: Som de ordinære studerende på CBS' erhvervssproglige uddannelser kan man tage et bifag i kommunikation i stedet for at vælge fremmedsprog nr. 2. Bifaget i kommunikation giver 40 ECTS point, sva-rende til 2/3 årsværk af de i alt 3 årsværk, der kræves for at opnå bachelorgraden. Man må altså påregne at beskæftige sig med andet end kommunikation på uddannelsen: fx fremmedsprog og erhvervsfag.
Info:
Læs mere om Erhvervssprog og international erhvervskommunikation
Tlf: 3815 3185


HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS
www.asb.dk

Corporate Communication
Uddannelse: Master (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 10. november 2004 (start: februar 2005).
Pris: Kr. 86.000 for uddannelsen. Hertil kommer ca. kr. 30.000 til dækning af ophold på internater og sommerskoleophold samt materialer.

Adgang: en videregående uddannelse i erhvervssprog, erhvervsøkonomi eller journalistik.
Fag: Corporate communication og integreret kommunikationsplanlægning. Ledelse og kommunikation i et internt perspektiv. Ledelse og kommunikation i et eksternt perspektiv. Masterafhandling.

Profil: Uddannelsen i corporate communication ser kommunikation som en ledelsesdisciplin og som et strategisk instrument i virksomheder og organisationer. Uddannelsen henvender sig til ledere på forskellige niveauer: til "morgendagens kommunikationschefer". Undervisningsformatet er kurser og workshops og base-rer sig på halvtidsstudier, hvorfor det skulle være muligt at have erhvervsarbejde ved siden af.

Info: Læs mere om Corporate Communication Tlf: 8948 6310

IT, sprog og læring
Uddannelse:Master (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 1. juni 2004 (start: september 2004)
Pris: kr. 30.000.
Adgang: bachelor, kandidat eller folkeskolelærer og to års relevant erhvervserfaring.
Fag: IT, sprog og læreprocesser. IT-teknologi i produktion af læringsmateriale. Specialiseringskurser i sproglæring og IT-ressourcer. Masterspeciale.
Profil: Uddannelsen henvender sig til sproglige rådgivere og undervisere i erhvervslivet - og sproglæ-rere i al almindelighed. De studerende får færdigheder i at anvende informations- og kommunikationsteknolo-gien i deres undervisning. Uddannelsen i IT, sprog og læring er derfor også selv i høj grad IT-baseret, da en del undervisning foregår over nettet. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Aalborg Universitet under IT-vest.
Info: Læs mere om IT, sprog og læring
Tlf: 8948 6618


DANMARKS JOURNALISTHØJSKOLE
www.djh.dk

European Journalism Studies
Uddannelse: Master (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 15. september 2004.
Pris: ikke angivet.
Adgang: universitetsgrad og engelskprøve.
Fag: Journalism in the Digital Age. European History. European Politics. Reporting Global Change in the European Media. Dissertation.
Profil: Uddannelsen er opbygget af et trimester på journalisthøjskolen i Århus, et trimester i Utrecht og et trimester i Cardiff. Ved således at fordele undervisningen i hhv. Danmark, Holland og Wales opnås det internationale sigte i praksis, der også er i centrum i undervisningen. De studerende opnår journalistiske færdig-heder i at beskrive og fortolke den europæiske og globale virkelighed.
Info: Læs mere om Euro-pean Journalism Studies
Tlf:8944 0440


CENTER FOR JOURNALISTIK OG EFTERUDDANNELSE
www.cfje.dk

Analytisk journalistik
Uddannelse: Diplomuddannelse (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 28. maj 2004.
Pris: kr. 54.000.
Adgang: kort videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring.
Fag: Perspektiv, viden og væsentlighed. Formidling af forståelse og sammenhæng. Sprog, der virker. Computerstøttet journalistik. Mundtlig mesterklasse. Web-formidling.
Profil: Analytisk journalistik er mere end blot mikrofonholderi: den analytiske journalist formidler historier, der forklarer, perspektiverer og diskuterer. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Syddansk Univer-sitet. Nogle uddannelseselementer er derfor placeret i Odense.
Info:
Læs mere om Analytisk journalistik
Tlf:8944 0555

Den digitale journalistik
Uddannelse: Diplomuddannelse (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 28. maj 2004.
Pris: kr. 54.000.
Adgang: kort videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring.
Fag: Journalistik på nettet. Journalistik til flere medier. DV-redigering. Computerstøttet journalistik.
Profil: Hvad er forskellen på nyhedsreportager på nettet og i papirsavisen? Hvem bruger SMS-nyheder? Hvordan skriver man til skærmen, så det fænger? Den type spørgsmål vil man formentlig få svar på, hvis man tager diplomuddannelsen i digital journalistik. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Syddansk Uni-versitet. Nogle uddannelseselementer er derfor placeret i Odense.
Info: Læs mere om den digitale journalistik
Tlf:8944 0555

Kommunikation og informationsjournalistik
Uddannelse: Diplomuddannelse (1 årsværk)
Praktisk:
Ansøgningsfrist: 28. maj 2004.
Pris: kr. 54.000.
Adgang: kort videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring.
Fag: Informationsjournalistikkens metodiske grundlag. Informationsjournalistikkens strategiske grundlag. Sprog, der virker. Corporate storytelling. Webformidling.
Profil: Der er en tendens til at kommunikationsmedarbejdere skal kunne arbejde journalistisk, og til at journalister bliver beskæftiget med kommunikationsopgaver. Dette kursus forener områderne. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Syddansk Universitet. Nogle uddannelseselementer er derfor placeret i Odense.
Info: Læs mere om Kommunikation og informationsjournalistik Tlf:8944 0555DANSK MAGISTERFORENING
www.dmefteruddannelse.dk

Dansk Magisterforening udbyder løbende kurser i en lang række kommunikationsdiscipliner. Eksempelvis kan nævnes kurser som "Taleteknik og personlig fremtræden", "Skriv bedre tekst på nettet" og "Academic Spea-king". Udbuddet varierer: et kursuskatalog udgives to gange årligt. Kurserne finder primært sted i København, men der findes også tilbud i provinsen, og kurserne strækker sig som regel over et par dage. Priserne ligger ty-pisk på 5-10.000 kroner, idet der ydes en vis rabat til medlemmer af foreningen. Foreningens ledige medlemmer kan søge friplads.

Information og kommunikation
Uddannelse: Kompetencegivende kursus (ikke nærmere specificeret)
Praktisk:

Pris: kr. 18.500.
Adgang: principielt for alle, men rettet mod magistre.
Fag: Strategisk kommunikation. Organisationskultur og kommunikation. Sproglig bevidsthed. Faglig og personlig troværdighed.
Profil: Uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Universitets kompetenceenhed. Under-visningen, der varetages af retorikeren Pernille Steensbech Lemée, er her nævnt som eksempel på et af de større kompetencegivende kurser, Magisterforeningen udbyder hvert halvår. Der vil som regel være kurser af kom-munikationsfaglig interesse.
Info: Læs mere om Information og kommunikation
Tlf: 3815 6668


IT-UNIVERSITET I KØBENHAVN
www.it-c.dk

Design, kommunikation og medier
Uddannelse: Master (1½ årsværk)
Praktisk: Ansøgningsfrist: november 2004 (start januar 2005).
Pris: kr. 75.000.
Adgang: bachelor og to års relevant erhvervserfaring.
Fag: Computerspil. Digital æstetik og kommunikation. Webdesign. Tekstformidling på internet. IT-sociologi. 3D-modellering.
Profil: Uddannelsen i design, kommunikation og medier sætter fokus på de mange kommunikati-onsmuligheder, der ligger i informationsteknologien, og giver de studerende den fundamentale viden om æste-tik, der er nødvendig for at springe ud i arbejdet med egne produktioner. Uddannelsen tilbydes i et samarbejde med andre institutioner. Der er således mulighed for at tilbringe et semester på Danmarks Designskole.
Info: Læs mere om Design, kommunikation og medier
Tlf:3816 8915


RONGSTED
www.rongsted.dk

NLP
Uddannelse: NLP Practitioner
Praktisk:
Ansøgningsfrist: Ikke opgivet.
Pris: kr. 6.800.
Adgang: skriftlig ansøgning.
Fag: "Spørgeteknik, målsætningsarbejde og meget mere".
Profil: NLP står for Neuro Linguistic Programming, og hvis man har fidus til den slags, er der man-ge tilbud på markedet. Der er tale om en slags psykologisk metode, en form for assertionstræning. Uddannelsen præsenteres således: "Vi undrer os over fraværet af lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og politi-folk m.fl. på NLP uddannelserne. For os er det vigtigtigt at netop I er dygtige til at kommunikere - og har det godt personligt. Det er jo jer, der tager hånd om vores børn, unge, ældre og syge". Der er ikke tale om forsk-ningsbaseret undervisning, men om terapi. Undervisningen foregår i Bevægelseshuset i Valby.
Info:
Tlf:3024 5410

Relaterede artikler

Humanistiske kandidater i informationssamfundet skal være fleksible - I den sidste uge har både Poul Behrendt fra Dansk og Per Fibæk Laursen fra Informatik på KUA diskuteret muligheden af at...
Professionalisering af Dansk Kommunikationsforening - Journalisterne og kommunikationsmedarbejderne professionaliseres i stigende grad – det skal Dansk Kommunik...
Medie- og kommunikationsuddannelser i Danmark - Humanistisk Informatik, medievidenskab, kommunikation, journalistik, virksomhedskommunikation og sådan kunne vi blive ve...
Diplomuddannelse for journalister og kommunikatører - Vil du mere i dybden med dit fag, og vil du videreuddanne dig uden at give slip på arbejdsmarkedet - så er diplomuddanne...
Arbejd gratis og få et info-job! - Kommunikationsmedarbejdere sidder fast i stillinger de ikke ønsker, og nye tilbyder sig gratis for bare at få job. Arbej...
Firmaer skal stille krav til efteruddannelse - Pia Stevn, centerleder på Center for Uddannelsesplanlægning på Teknologisk Institut i Århus, skriver i dag i Børsen, at ...
Historier, der overbeviser - Et af de steder, hvor historiefortælling er blevet populær, er i moderne organisationer, hvor historier optræder i forb...
EGERN A/S - Sidst i maj udkom en længe ventet bog om egern, skrevet af den internationalt fremtrædende storyteller Stephen Denning. ...
Snyd ikke din master for skattevæsenet - Du har sikkert været på kursus før. Måske har du lært at bruge PowerPoint, måske har du taget et længere kursus i projek...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

46 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.