Effektiv forandringskommunikation
Det handler om handling

Skrevet af
Forandringskommunikation handler ikke om det, der skrives på virksomhedens mange platforme eller om det, der siges af direktionen på stormøder, uanset hvor kreativt og nytænkende, det er. Forandringskommunikation handler om handling og dialog – især på mellemlederniveau, både når det er den udsatte personaleleder og den oversete projektleder, der skal kommunikere forandringer.
forandringskommunikation
Vær kritisk, stil spørgsmål, gå i dialog. Forandringsprocessen lykkes ikke med envejskommunikation. Mellemledere og projektledere er bedst til at sikre denne dialog
 
Der er tre vigtige aspekter i forandringens kommunikationsproces:
 
Man skal forstå, hvorfor man skal forandre sig
Man skaber forståelse ved at fremlægge baggrunden for, hvorfor forandringen er nødvendig og hvorfor lige nu. Gør man ikke det, risikerer man, at ledere og medarbejdere tænker ’åh nej, ikke endnu en strategi, det har vi prøvet før, det fører ikke til noget alligevel’.         
 
Mange strategier handler udelukkende om, i hvilken retning man skal gå. Der er sikkert foretaget grundige industrianalyser som grundlag for udviklingen af en ny strategi, men alt for sjældent indgår de vigtigste konklusioner fra analysen som en del af strategien. Derfor bliver det svært at forstå, hvorfor en forandring er nødvendig – af anden grund, end at den nye administrerende direktør gerne vil markere sig, eller at bestyrelsen ikke er tilfreds med resultaterne mv. Dermed undervurderes behovet for at forstå, hvorfor forandringerne er nødvendige og hvorfor lige nu.
 
Tal også til følelserne
Man begynder at acceptere forandringen, når man kan se en fornuftig retning for den. Det er, hvad de fleste strategier handler om, nemlig at beskrive retningen og de mål, aktiviteter og handlinger, der skal skabe forandringen.
 
Men mange forandringsstrategier er for komplicerede og vanskelige at finde mening i for den enkelte medarbejder. De taler ofte alene til hjernen med alt det, der skal nås i form af økonomiske resultater, antal kunder, størrelse osv. og forsømmer at tale til mennesket, som foruden en hjerne også har et hjerte, der skal overbevises om, at vi ønsker at tage med på den rejse, som strategien beskriver.
 
Medarbejderne skal tales til i et sprog, de kan genkende, og som rykker noget i dem både på det intellektuelle plan, fordi man gerne vil være en del af en succes. Og på det følelsesmæssige plan, fordi det skal give mening, hvad man foretager sig.
 
Man kan handle på strategien og begynde at gøre tingene på en ny og anderledes, fordi man får besked på at handle. Men målet med at arbejde med forandringskommunikation er, at ledere og medarbejdere handler, fordi det giver mening.
 
Sæt engagerede mellemledere til at kommunikere troværdigt
Det er især mellemledere og projektledere – altså de ledere, der er tættest på medarbejderne – der har opgaven med at kommunikere strategien og indgå i dialog med de forskellige medarbejdere om, hvad strategien betyder for det område eller den afdeling, de tilhører. For de er mest troværdige og kan bedst relatere det nye (formuleret i strategien) med det eksisterende (det vi gør i dag).
 
Mange mellemledere og projektledere kommunikerer om forandringen, fordi de er blevet bedt om det og har fået udleveret nogle strategi-slides. Sådanne slides er blot sjældent nok. I stedet for at udlevere strategi-slides skal ledere på alle niveauer trænes i at kommunikere den ny strategi og have mulighed for at forholde sig til indholdet, kunne stille spørgsmål, undersøge, tvivle, diskutere med kolleger osv., så de naturligt påtager sig opgaven og ansvaret for at kommunikere.
 
Ledelsen har brug for træning
At arbejde med og rådgive om forandringskommunikation er en disciplin, som den traditionelle kommunikationsafdeling ikke nødvendigvis er i stand til at levere. Og derfor er der mere end nogensinde brug for at træne kommunikatører i de discipliner, de skal kunne mestre, for at være med helt fremme og blive brugt og inddraget i alle faser og opgaver i forbindelse med en forandringsproces.
 
---
 
Tjek disse kurser ud:

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

39 JOB

Redaktør for dansk skønlitteratur

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.