Dit ansvar! Ny CSR-håndbog

Skrevet af
Man har i efterhånden lang tid talt om, at samfundets sammenhængskraft er knyttet op på den enkeltes sociale ansvarlighed. Det vil sige det enkelte individs ansvarlighed. Et stykke tid har man også proklameret, at den enkelte ikke kun er individet, men at den enkelte også er organisationer og virksomheder. Det har dog fortrinsvis været en teoretisk og filosofisk diskussion. Nu er der så blevet skrevet en håndbog om CSR. En håndbog, der dribler uden om abstraktionen. De teoretiske spekulationer begynder altså med andre ord at blive omformet til konkrete, praktiske vejledninger. Bogen hedder: Implementing the UN Global Compact. A Booklet for Inspiration, og den handler i al sin enkelhed om, hvordan virksomheder helt konkret kan udvise social ansvarlighed i mødet med udviklingslande.

Global Compact

Globalt Compact er et internationalt initiativ lanceret af FN. Ambitionen er: ”promoting corporate citizenship”, som det så smukt hedder i introduktionen, hvilket er det samme som at sige, at nu må virksomhederne se at få omlagt deres fine værdisæt, til konkret social handling. Global Compact skal med andre ord bidrage til at sikre bedre arbejds- og leveforhold for mennesker i udviklingslandene.

 

Global Compact blev som projekt skudt i gang i år 2000 af Kofi Annan. Den netop udkomne håndbog er et dansk bidrag til det verdensomspændende initiativ, hvor der i dag er flere end 2000 virksomheder tilsluttet. Heraf 21 i Danmark.

 

Håndbogen er bygget op omkring Global Compacts 10 principper for social ansvarlighed baseret på internationale konventioner for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, samt en opfordring til at engagere sig i de samfund, hvor man opererer. De 10 principper udfolder sig over de 40 sider ledsaget af eksemplificeringer fra forskellige danske virksomheder.

 

De 10 principper…

De 10 principper, som Global Compact kører efter, bliver præsenteret i starten af bogen. Til orientering for den ivrige virksomhedsleder skal vi her kort præsentere dem. De falder i fire blokke.

 

Menneskerettigheder

1) virksomheder skal respektere menneskerettigheder og 2) sikre, at de ikke bliver overtrådt.

 

Arbejdsstandarder

3) Virksomheder skal anerkende retten til at lave toldfællesskaber. 4) De skal sikre eliminering af tvangsarbejde, 5) modarbejde børnearbejde og 6) eliminere diskrimination.

 

Miljø

7) Virksomheder skal have en bevarende tilgang til miljøet, 8) tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og 9) opmuntre udviklingen af miljøvenlige teknologier.

 

Antikorruption

Endelig skal virksomheder 10) modarbejde alle former for korruption.

 

Disse 10 principper udgør grundstammen i den etik, som FN ønsker skal kendetegne virksomheden – specielt den virksomhed, der møder en fremmed kultur. Bogen går dog ikke strengt docerende til værks. Der er fuld forståelighed over for de virksomheder, der dagligt står over for virkelighedens udfordringer. Det er netop denne forståelighed, og ønsket om at komme vanskeligheden mellem teori og praksis i forkøbet, der er motivationen bag håndbogen. Efter at de 10 principper er blevet udfoldet, følger vi nemlig forskellige virksomheders håndtering af principperne – til eksemplificering for andre

 

… og koblingen til virksomhederne

Inden for de to første principper får vi præsenteret Novo Nordisk. Her beskrives det, hvordan virksomheden forsøger at fremme lige muligheder og diversitet gennem en global strategi tilpasset lokale omstændigheder. For principperne 3 til 6 bliver LEGO og ISS fremhævet på grund af deres arbejde for at eliminere al form for diskrimination. Principperne 7 til 9 eksemplificeres af Coloplast og Pressalitgroups arbejde med at sikre bæredygtig miljøudvikling. Endelige illustreres det med Novozymes, hvordan det er muligt at bekæmpe korruption. Bogen afsluttes med endnu en bunke eksempler. Fra Danfoss til SAS og fra Hartmann til Dansk Industri får vi i brede vendinger præsenteret hvor gennemført gode, de danske virksomheder er.

 

Fint, men for meget af det gode

I udgangspunktet er det en fortræffelig idé, Udenrigsministeriet har fået. Det er altid i orden at forsøge at omformer gode teoretiske refleksioner til konkret praksis. Dette gælder om noget særligt virksomhedskulturen, hvor vision/mission statements og fine værdier på opslagstavler hensygner i hverdagens store ståhej.

 

Først og fremmest må man vel læse bogen ikke som en bog, men netop som en booklet, som underoverskriften også indikerer. En booklet, der har en god intention. De 40 sider, hvoraf de fleste er eksemplificeringer, ryger nemlig hurtigt gennem systemet, og hvis man forventer en teoretisk argumentation for de praktiske leveregler for virksomheden, går man grueligt galt i byen. De 10 principper står uantasteligt som det gode. Hverken forsvar eller mulighed for kritik bliver der åbnet op for. Såvel som der skal være forbindelse fra teori til praksis, skal der på den anden side også være forbindelse den anden vej. Et eller andet sted håber jeg derfor, at der ligger teoretisk arbejde bag denne booklet – til den, der er nysgerrig.

 

De mange eksemplificeringer springer én i øjnene. I første omgang er det positivt og guf for ens danske moralfølelse, men i længde bliver det alt for meget af det gode. Den ene danske virksomhed efter den anden promoveres på en fin og ydmyg måde. Men når det bliver ved og ved, ender det med, at man sidder tilbage med den tanke, at bookletten mere er en reklamefolder for Danmark end en opfordring til og vejleder i virksomheders sociale ansvar. Og en sådan booklet er i sagens natur ikke lige så interessant. Alt andet lige havde det været bedre at få virksomheder fra andre dele af verden til at give deres besyv med, ligesom vi også ville kunne have lært af dårlige historier herhjemmefra.

 

Hvad man end synes om denne nye bog, ændrer det dog ikke ved Global Compact-projektet. Kofi Annans forsøg på at banke etik ind i virksomheder synes at være en god ide. Det er jo også dit ansvar!

 

 ”Implementing the UN Global Compact. A Booklet for Inspiration” kan downloades her:

Relaterede artikler

CSR: Misforstået medfølelse? - CSR er misforstået medfølelse. Det er det kontroversielle budskab fra den berømte økonomiprofessor David Henderson. I de...
CSR +/- - Har organisationer et etisk ansvar, eller har de ikke? Hvad taler for en CSR-strategi og hvad taler imod? Vi kigger nærm...
CSR-fælden - Den strategiske kommunikation af CSR indeholder et farligt krisepotentiale. Ved eksplicit selv at kommunikere retningsli...
CSR kommunikationsplanen fra A til C - Sociale og miljømæssige udfordringer spiller en stadig større og større rolle for danske virksomheder og mange ser Co...
Den Sociale virksomhed med stort S - Nobelprismodtager, grundlægger af Grameen-bank og ophavsmand til konceptet om mikrolån, Muhammad Yunus, præsenterer i de...
Red CSR-rapporten fra sig selv - CSR-rapporten skaber sjældent den forventede værdi af to årsager: Den når ikke ud til de vigtigste interessenter, og alt...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

28 JOB

Head of Marketing & Donor Engagement

Se alle job Indryk job

Job

Kommunikationschef

Frist: 28. januar

Studentermedhjælper

Frist: 6. februar

Digital Kommunikationskonsulent

Frist: 20. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.