Diplomuddannelse for journalister og kommunikatører

Skrevet af

Karen Tambo
Uddannelseskoordinator

1 artikler

0 indlæg

Vil du mere i dybden med dit fag, og vil du videreuddanne dig uden at give slip på arbejdsmarkedet - så er diplomuddannelsen Kommunikation og informationsjournalistik en mulighed. Den er tilrettelagt på deltid og retter sig mod journalister og kommunikatører med professionel erfaring.

(Opdateret, oktober 2002)

Institut for Journalistik på Syddansk Universitet og Center for Journalistik og Efteruddannelse ved Danmarks Journalisthøjskole udbyder fra efteråret 2002 i samarbejde en række nye diplomuddannelser. Som studerende vælger du én af fem uddannelser, der dækker hvert sit journalistiske område. Denne artikel handler om uddannelsen Kommunikation og informationsjournalistik, men de fire andre skal også nævnes: Den digitale journalistik, Redigering og ledelse, Stofområdernes form og indhold samt Genrer, research og fortælleformer.

Hvem retter uddannelsen sig mod?
Kommunikation og informationsjournalistik henvender sig både til erfarne informationsmedarbejdere og -chefer og til personer, der ønsker at skifte karriere og videreuddanne sig inden for det kommunikative felt.

De formelle krav for at blive optaget på uddannelsen er en journalistuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Endvidere skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring med journalistik eller kommunikation.

Fra moduler til diplom
Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, mellem et og tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Diplomuddannelsen svarer til et års fuldtidsstudier. De to obligatoriske moduler udgør kernefagligheden i uddannelsen og vægter tilsammen et halvt årsværk. De valgfrie moduler vægter til sammen en fjerdedel årsværk, og den sidste fjerdedel årsværk opnår du gennem afgangsprojektet.

Indhold i 1. obligatoriske modul

 • Kommunikationsmetode og kommunikationsjournalistens rolle
 • Intern kommunikation, organisations- og forandringskommunikation samt intranet
 • Ekstern kommunikation, stakeholderkommunikation samt mediekonvergens

  Indhold i 2. obligatoriske modul
 • Strategisk ledelse af public relations
 • Branding af virksomheden
 • Evaluering af indsatsen

  Ud over de to obligatoriske moduler, skal du tage en række valgfrie moduler, der er din mulighed for at fokusere på særlige interesseområder og specialisere dig i mindre emner inden for det informationsjournalistiske område.

  Alle moduler under uddannelsen er beskrevet nærmere på www.cfje.dk/diplom.

  ECTS-point
  Alle moduler er vægtet med en ECTS-værdi i forhold til deres længde og den arbejdsindsats, der kræves for at gennemføre modulet. ECTS står for European Credit Transfer System. Den samlede uddannelse svarer til 60 ECTS-point, heraf opnår du 15 ECTS for hvert af de to obligatoriske moduler. Også afgangsprojektet vægtes med 15 ECTS - de resterende 15 point skal du så hente gennem valgfrie moduler. Disse kan være korte forløb på 5 point eller længere kurser på 10 eller 15 ECTS.

  Afgangsprojektet - kronen på værket
  Diplomuddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der vægter en fjerdedel af uddannelsen, hvilket svarer til et halvt års studier på deltid. Du kan påbegynde afgangsprojektet, når uddannelsens øvrige dele er gennemført og bestået.

  Projektet skal ligge inden for uddannelsens område og kan sammenlignes med en slags speciale med praktisk tilknytning.

  Afgangsprojektet har en praktisk og en teoretisk del. Den praktiske del handler om at udvikle et af dine arbejdsområder, mens den teoretisk del er en afrapportering af arbejdsprocessen og resultaterne af dit udviklingsprojekt. I særlige tilfælde, hvis du f.eks. ikke er tilknyttet en arbejdsplads, er det muligt at få godkendt et rent teoretisk afgangsprojekt.

  Eksempel på et afgangsprojekt:
  At udvikle din virksomheds intranet med nye funktioner, herunder analyse af sammenhæng med virksomhedens kommunikationsstrategi, brugeranalyse osv.

  Deltagergebyret for afgangsprojektet svarer til prisen for et obligatorisk modul. Gebyret dækker individuel vejledning og den afsluttende eksamen. Du aftaler med vejleder, hvordan dit projekt og samarbejdet med vejlederen tilrettelægges.

  Samarbejdet mellem universitetet og CFJE
  Diplomuddannelsen er udviklet og udbydes i et samarbejde mellem to institutioner - Syddansk Universitet i Odense og Center for Journalistik og Efteruddannelse i Århus. Intentionen er, at uddannelsen skal afspejle det bedste fra de to verdener: Universitetets forskningsbaserede viden og centerets tætte kontakt til mediebranchen og kendskab til mediernes udvikling. Vi vil et stort skridt videre end den rent erfaringsbaserede undervisning, men samtidig ikke slippe grebet i virkeligheden og ende i den modsatte rent teoretiske grøft. Målet med diplomuddannelsen er at give deltagerne teoretisk funderede kvalifikationer inden for deres fagområde, som gør dem i stand til at håndtere stadig mere komplekse opgaver i det daglige arbejde.

  Modvægt til de traditionsrige korte kurser
  Mediebranchen har god tradition for at give medarbejdere mulighed for at efteruddanne sig. Men i mange år var efteruddannelse lig med et intensivt ugekursus, hvor man fik et fagligt brush up, inspiration og lejlighed til at møde kolleger fra andre hjørner af branchen. I dag er billedet mere varieret. Begreber som livslang læring og kompetenceudvikling har haft deres indflydelse. Sideløbende med de korte kurser, som stadig er en væsentlig - og vigtig - del af billedet, tilbydes mediearbejdere i dag også lange kurser og deciderede videreuddannelser inden for deres fag.

  I en tid hvor efter- og videreuddannelse er en naturlig del af karriereplanlægningen, stiller medarbejdere krav til at kurser og uddannelser er målrettede deres behov og giver mulighed for at udvikle nye kompetencer.

  Fleksibel læring
  Diplomuddannelsens modulopbyggede forløb giver dig stor grad af frihed til at tilrettelægge din helt egen faglige profil. Halvdelen af uddannelsen er valgfri. Friheden har både fordele og ulemper. På den positive side giver friheden dig mulighed for at tilrettelægge indholdet, så det matcher dine uddannelsesbehov og din arbejdssituation. Du kan målrette din indsats og gå i dybden med emner, der optager dig.

  Ulempen vil for nogen være, at den sociale tilknytning til uddannelsen gennem holdkammerater bliver svagere. Man kan nemlig ikke være sikker på at gå på det samme hold gennem hele uddannelsen, da der ikke blot er frihed i forhold til, hvilke moduler du vælger, men også hvornår. Den hurtige vej gennem uddannelsen hedder to år, men mange vil sikkert strække arbejdsbyrden over en længere periode. Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen, skal den være gennemført inden for en periode på seks år. Du kan også vælge kun at følge enkelte moduler, der alle er selvstændige og afrundede forløb.

  Hvis du vil gennemføre hele uddannelsen, kommer du til at følge undervisning i både Odense og Århus. Nogle moduler udbydes af Syddansk Universitet og andre af CFJE.

  Godkendelse af fag fra andre institutioner
  Hvis du ikke kan finde valgfrie moduler udbudt under diplomuddannelsen, der dækker dine ønsker, er det muligt at følge fag ved andre institutioner. Du skal søge studienævnet ved den institution, hvor du er tilmeldt, om at få meritoverført beståede moduler fra andre udbydere. Det anbefales, at du allerede inden du begynder på eksterne forløb, undersøger muligheden for senere at få modulet godkendt.

  Uddannelsens community
  Studerende på uddannelsen har ikke et fysisk uddannelsesmiljø, hvor de kan møde medstuderende i perioderne mellem fremmødeseminarerne. Til gengæld udvikles et netbaseret læringsmiljø i forbindelse med uddannelsen. Det elektroniske community har mange funktioner. Først og fremmest afløser det et fysisk uddannelsesmiljø - her kan du få svar på alle de praktiske spørgsmål om ansøgningsfrister, studieplaner, eksaminer osv. Det er også dit bibliotek med dele af pensum eller links til boghandler og institutionernes biblioteker. Community's måske vigtigste funktion er at være støtte og redskab for netværks- og gruppedannelse blandt de studerende. Det skal med andre ord både styrke den sociale tilknytning og det faglige miljø, der ellers har trange kår på en deltidsuddannelse, der udbydes gennem flere institutioner.

  Eksamensbevis og titel
  Når du har afsluttet uddannelsen, vil du modtage et diplom fra den institution, hvor du har gennemført afgangsprojektet. Diplomet oplyser om hvilke moduler du har bestået og emnet for dit afgangsprojekt. Uddannelsen giver ret til at bruge betegnelsen Diplomjournalist.


  Fakta om uddannelsen
  Ansøgningsfrist: to gange om året i maj og november.
  Varighed: min. 2 år og max 6 år - deltidsstudie
  Pris: 54.000 kr. for hele uddannelsen (i 2002-priser). Du betaler kun for de moduler du er tilmeldt.
  Flere oplysninger: www.cfje.dk/diplom eller kontakt Karen Tambo, CFJE tlf. 8944 0555 / mail: kt@cfje.dk

 • Relaterede artikler

  Universitet på toppen – Kommunikation på Aalborg Universitet - Hvorfor tage til Aalborg for at læse kommunikation, når der nu er så mange andre muligheder rundt om i landet? Jah, nogl...
  Den gode, den onde og den virkelige kandidat - - kommunikationsstudiet på RUC.
  Kandidater fra RUC lider under et temmelig tvetydigt ry. På den ene side har RUCere...
  Medievidenskab – en Århushistorie? - Medievidenskab på Århus Universitet har været en af de mest søgte uddannelser siden dets etablering som kandidat-uddanne...
  The missing ”ling” - Der findes næppe en højere læreanstalt andetsteds i dette kongerige, hvor erhvervslivets tjekkede, visionære, kapitalstæ...
  Kommunikation på økonomisk - Nu vil Handelshøjskolen i København også lege med! Den 1. september 2002 starter de første 60 studerende på en ny erhver...
  RUC’ere – Erhvervslivets kæledægger - Som studerende på KUA er det ikke altid lige nemt at føre en udbytterig samtale med en RUC’er. Taget i betragtning at in...
  Unge humanister spurter ud på arbejdsmarkedet - En stor undersøgelse af 2000 humanistiske kandidater fra Aarhus Universitet tegner et nyt billede af humanisters karrier...
  Efteruddannelser på kommunikationsområdet - I en vidensøkonomi som den danske er der et stort behov for efteruddannelse: det gælder ikke mindst i kommunikationsbran...

  Kommentarer

  Få nyhedsbrev

  28 JOB

  Grafiker

  Se alle job Indryk job

  Job

  Journalist

  Frist: 12. december kl. 12.00

  Director of Storytelling

  Frist: As soon as possible

  Studentermedhjælper

  Frist: 14. december
  Se alle job Indryk job

  Få nyhedsbrev

  Få nyhedsbrev

  Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

  Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.