Den nietzscheanske bank

Skrevet af

Mikael Jalving
ph.d

32 artikler

0 indlæg

I løbet af 13 år er Saxo Bank vokset til omkring 400 medarbejdere. En del af forklaringen er bankens værdigrundlag, som beskrives i en roman fra 50’erne.

Du sidder i et fly, og personalet er ved at demonstrere sikkerhedsforanstaltningerne. Du hører som sædvanlig ikke efter, men bemærker alligevel, at de udførligt beder dig om – i tilfælde af det værst tænkelige – at tage din egen iltmaske på, før du hjælper dit barn eller nærmeste med masken: Først den stærke – og så den svage. For hvis den stærke ikke får ilt, kan vedkommende ikke assistere den anden; derved risikerer de begge at omkomme.

 

Det er Saxo Banks administrerende direktør, Lars Seier Christensen, der opridser situationen, som for ham illustrerer samfundets grundbetingelser. Hvis de stærke, dvs. de, der producerer, ikke får lov og plads til at producere, så går det ud over alle, også de svageste.

 

10.000 eksemplarer

Saxo Bank er en netbaseret investeringsbank. Den er også noget så sjældent som en bank med politiske budskaber. Budskaberne stammer fra den roman, der står opmarcheret i receptionen i mindst 20 eksemplarer. En hel stribe mursten à 1168 sider på engelsk. ’Atlas Shrugged’ er titlen med den Atlas-lignende frontfigur på smudsomslaget. Vægt: halvandet kg. Forfatter: Ayn Rand. Udgivelsesår: 1957.

 

Atlas Shrugged by Ayn Rand

 bestil bogen på Amazon

  

På Lars Seier Christensens kontor står der endnu flere eksemplarer, omtrent 2 meter. Sagen er nemlig den, at banken har købt 10.000 eksemplarer fra forlaget, forsynet dem med et aktuelt forord, hvorpå de udsendes som gaver til kunder, forbindelser eller folk, der kan få glæde af den.

 

- Bankens værdier finder man på side 1018-1021, bemærker Lars Seier Christensen tørt. Han kan sin Ayn Rand. - Det er en meget værdifuld bog - efter min mening er det nærmest den største tjeneste, du kan gøre nogen, at sige til vedkommende: Prøv lige at læse denne her bog! Ja, altså med mindre han eller hun allerede er fortabt langt ude på venstrefløjen.

 

Bibel

’Atlas Shrugged’ er solgt i mere end 5 mio. eksemplarer verden over. Det er en virksomhedshistorie, en kærlighedshistorie, en søskendehistorie, en civilisationshistorie, et stort opus over vores tid, skrevet af den russisk-amerikanske, libertarianske femme fatale Ayn Rand, der blev født for nøjagtig 100 år siden og døde i 1982.

 

Det er mildt sagt ingen litterær roman; personerne synes skåret i granit, men måske er det derfor, den er langtidsholdbar. Der er tale om en slags idealtyper, hver med deres distinkte karakteristika. Temaet er programmatisk. Meget kort sagt: At mennesket fra naturen har en fri vilje og ikke er genstand eller offer for miljø, genetik eller økonomiske forhold uden for dets egen kontrol. Og så handler den om, hvad der sker, hvis menneskene holder op med at være virksomme og producere. Hvad sker der? Ja, hvad tror du? Kloden går i stå.

 

Da Library of Congress i USA i 1990’erne satte sig for at undersøge, hvilken bog der havde påvirket amerikanerne mest, kom ’Atlas Shrugged’ ind på andenpladsen, kun slået af Bibelen.

 

Fra Midas til Saxo

Det er derfor ikke helt forkert at opfatte ’Atlas Shrugged’ som lidt af en bibel, ikke mindst for Saxo Bank. Men hvorfor hedder banken så ikke Ayn Rand Bank?

 

Navngivningen har faktisk været en lidt omtumlet proces. Først hed virksomheden Midas Fondsmæglerselskab, men den var nødt til at finde et andet navn, da selskabet blev en bank, fordi der allerede fandtes en Midas Bank – i Nigeria. Men det viste sig svært at finde et kort og ledigt navn på nettet, eftersom alle de gode adresser var optaget, beretter Lars Seier Christensen.

 

- Vi havde brug for et kort navn, der ville gøre sig på nettet, hvor vi har ca. 95 pct. af vores transaktioner. Valget faldt på Saxo Bank, som vi godt kunne lide, fordi det har en forankring i dansk historie. Netop det, at du spørger til det, er en kvalitet i sig selv. Dertil kommer, at 90 pct. af vores kunder er udenlandske, og for dem er det fascinerende, at et land kan skrive noget nationalt tilbage til Saxos tid i 11-1200-tallet. Der har aldrig været planer om at kalde banken Ayn Rand Bank.

Corporate Statement

Ayn Rand er alligevel en del af Saxo Bank. ’Atlas Shrugged’ er i hvert fald. Bogen var ifølge forfatteren selv kronen på værket, hendes sidste store bedrift. Den administrerende direktør, som hørte om bogen allerede i sin ungdom, men først fik den læst mange år senere, istemmer:

 

- Bogen konkretiserer ting, som du allerede véd, hvis du er et fornuftigt menneske. Den fortætter ens intuitive følelse af, at man skal tage personligt ansvar for sit eget liv, ligesom den hjælper en til at forstå det urimelige i, at man tager alting fra dem, der producerer, og fordeler med løs, bureaukratisk og ineffektiv hånd til dem, der ikke yder noget. Og det kan dårligt forklares bedre, end Ayn Rand har gjort.

 

Det er grunden til, at Ayn Rands syv værdier går igen i Saxo Banks Corporate Statement, herunder bl.a. rationalitet, uafhængighed, ærlighed og produktivitet. Nyansatte forventes ikke at kende eller læse Ayn Rand, men værdierne forventes de at kende og bifalde, ikke mindst fordi de bliver præsenteret allerede under jobsamtalen. Virksomhedsværdierne er et internt redskab, der skal gøre Saxo Bank til en bedre virksomhed.

 

Ikke kun business

 

Men hvorfor er det vigtigt for Saxo Bank, at andre – også du og jeg – læser Ayn Rand? Skal Saxo Bank ikke først og fremmest tjene penge?

 

- Når vi alligevel bruger krudt på at sende kundegaver ud til jul, kan vi ligeså godt give dem noget meningsfuldt. Desuden mener vi, at Ayn Rands værdier er afgørende for en sund virksomhed såvel som for et succesfuldt liv. Et liv, der er irrationelt, eller hvor du er fuldstændig afhængig af andre menneskers velvilje, eller hvor du siger et og gør noget andet, eller hvor du er fuld af løgn eller behandler folk uretfærdigt eller er uproduktiv, går også ud over dit professionelle virke. På samme måde er det meget vigtigt for folk at føle, de har et liv, der er noget værd, og som giver dem selvrespekt. Det kommer kun, hvis man er stolt over det, man udretter, og på den rigtige måde. Jeg har f.eks. svært ved at forestille mig en bankrøver være helt rigtig stolt over den måde, han opretholder sin eksistens på.

 

Alligevel kan det være svært at forstå, hvorfor værdigrundlaget er så vigtigt for Saxo Bank, eller hvorfor banken ikke nøjes med at drive forretning.

 

- Jeg mener ikke, at du bare skal lave business. Det gør Ayn Rands personer heller ikke, de går jo faktisk ud og advokerer for deres synspunkter. Alle mennesker skal have lov til at advokere for deres synspunkter, så meget de vil.

 

Skal man forstå jeres værdier som en kritik af andre virksomheders, f.eks. andre bankers værdier?

 

- Vi interesserer os kun for Saxo Bank. Det tilkommer ikke os at blande os i, hvordan andre virksomheder køres. Vi tror på, at vi klarer os bedst ved at gøre tingene på vores måde. I øvrigt er det jo sådan, at jo mere irrationelle vores konkurrenter er, des bedre for os.

 

At være eller ikke være – produktiv

Lars Seier Christensen er i det hele taget ikke en mand af få ord. I meget af det, han siger, går ordet produktivitet igen. Det er tydeligt, at han har en klar mening om bankens rolle i samfundet.

 

- Valget mellem at være produktiv eller ikke produktiv er et fundamentalt valg i ethvert menneskes liv, siger han. – Det er et grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt man vil være levende eller død, for kun de produktive lever. Det er menneskets valg, ikke dyrets. Dyret har kun intuition; mennesket har også fornuften. Og i sidste ende er der kun én måde at være levende på, og det er ved at være produktiv – eller desværre som i dette land, at der er andre produktive mennesker, som man så kan udnytte eller stjæle fra, siger han og hentyder til skatter og afgifter.

 

Direktøren lyder bekymret, ligesom i det forord, han og Kim Fournais har forsynet ’Atlas Shrugged’ med. Men hvor alvorligt skal man tage det? Når man kigger ud over kontorlandskabet, ligner det en succesfuld og driftig virksomhed. Banken havde da også sidste år et nettoresultat på 109 mio. kr.

 

- Nu findes der bekymring på flere niveauer. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt Saxo Bank vil overleve; det vil den, ikke mindst på grund af vores grundlæggende værdier. Jeg er heller ikke bekymret for min egen overlevelse, for den har jeg selv ansvaret for. Jeg er bekymret på Danmarks vegne; jeg er bekymret over det værdiskred, vi ser, hvor den kollektive tilgang vinder over den personlige, og hvor folk ikke længere kan skelne mellem penge, de tjener, og penge, de får, f.eks. SU. Det virker, som om at folk mener, de har lige rettigheder til begge dele. Men at tro, man har den samme ret til penge, man har fået, som til penge, man har skabt ved at arbejde, det er meget farligt for ethvert samfund. Hvis alle tror, de kan leve af at modtage penge, så er der ingen tilbage til at lave penge; det er meget fundamentalt. En verden, hvor ingen er produktive, er væk inden for 72 timer.

 

Men hvor slutter det efter din mening for Danmark? I Ayn Rands bog går verden i stå…

 

- Jo, men bogen ender med, at folk til sidst går i gang igen, heldigvis. De går i gang, efter at det ikke-produktive samfund har tilintetgjort sig selv, og de produktive kræfter igen får frihed til at skabe. Forhåbentlig behøver vi ikke at gå gennem helt den samme omfattende destruktion, før politikere og befolkning kommer til fornuft i Danmark.

Hvor befinder Danmark sig på den kurve?

- Vi er vel omkring side 6-700.

Politik eller anti-politik?

Umiddelbart en meget politisk udmelding fra en bank, hvis erklærede mål er at skabe mest mulig profit. Det er Lars Seier Christensen dog uenig i. Selv opfatter han sine udtalelser som udtryk for et anti-politisk engagement, fordi han netop advarer mod politik og politikere.

- Mit engagement er et frihedsengagement. Det handler om at blive fri for politik. Jeg har ingen politiske ambitioner og kunne næppe forestille mig noget mere rædsomt end at sidde i Folketinget, men jeg har heller ikke lyst til at sidde og vente på, at situationen i Danmark bliver så grel, at politikerne går mere drastisk til værks. Jeg er helt overbevist om, at man sagtens vil kunne få et flertal af vælgere til – i et panikscenarium magen til det, der beskrives i ’Atlas Shrugged’ – at konfiskere Saxo Banks midler eller inddrage de riges huse. Det kan man sagtens få folk til at stemme for. Hvis det sker, vil de produktive forsvinde – det er, hvad der sker i bogen – og så vil nedturen accelerere. Jeg tror bestemt, at der er en stor risiko for, at det danske samfund kollapser fuldstændig inden for de næste 25-30 år.

 

Møder I aldrig kritik eller hovedrysten, f.eks. i erhvervskredse?

 

- Vi møder jævnligt den dér med, at vi skal passe på ikke at rokke båden eller fremprovokere negative sanktioner fra myndighederne. Men i det store og hele møder vi positive reaktioner. I øvrigt er vi ligeglade med de negative reaktioner, for vi mener, vi gør det rigtige. Ud fra et rationelt marketingssynspunkt er der ingen tvivl om, at vi allerede har tjent mere på at sende bogen ud, end det har kostet os at producere og distribuere den. Det ville have glædet Ayn Rand.


Blå bog
: Lars Seier Christensen (f. 1963), adm. direktør i Saxo Bank, som han grundlagde for 13 år siden sammen med sin partner Kim Fournais. Saxo Bank har specialiseret sig i online investeringer på de internationale kapitalmarkeder. Ayn Rands tanker indgår i bankens værdigrundlag. Se også www.saxobank.com


Saxo Banks syv værdier
:

· Rationalitet

· Uafhængighed

· Integritet

· Ærlighed

· Retfærdighed

· Produktivitet

· Stolthed

Saxo Banks vision:

· At blive verdens mest profitable og professionelle aktør på det globale kapitalmarked.

Saxo Banks krav til sine ansatte:

· Ejendomsret: Tænk og handl som en virksomhedsejer og bliv en rollemodel

· Fokus på klienten: Behandl klienter som partnere

· Udførelse: Gå ikke på akkord med realiseringen

· Forbedring: Søg altid at optimere din præstation

· Overensstemmelse: Tilpas dit virke til virksomhedens procedurer og  sikkerhedsregler, og rapportér eventuelle mangler straks

· Kvalitet: Sørg for at levere gode resultater

· Kommunikation: Kommunikér relevant, ærligt, præcist og til tiden

· Følelse: Vær passioneret over for dit arbejde

· Disciplin: Vær struktureret og udvis disciplin

 

 

Af Ayn Rand er der på dansk udkommet:

· Og verden skælvede (’Atlas Shrugged’)

· Kun den stærke er fri (’The Fountainhead’)

· Vi der lever (’We the Living’)

  

Hvis du vil vide mere om Ayn Rand:

· Ayn Rand Institute på www.aynrand.org

Giv din stemme

6 stemmer
3,8/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

37 JOB

Fungerende Pressechef

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.