Speciale | undersøgelse af værdier og ideologi på kernesundfamilie.dk set i relation til den aktuelle danske selvhjælpskritik
”Den person som skal samle dig op, det er dig”

Skrevet af

Aicha Echammari

1 artikler

0 indlæg

Selvhjælp i form af bøger, kurser og forskellige praksisser har længe været enormt populært, både i privaten og i virksomheden. I løbet af de seneste ca. 10 år er også kritikken af selvhjælp begyndt af fylde mere og mere i den offentlige debat - særligt inden for de seneste to-tre år. I mit speciale søger jeg at kombinere min interesse for denne selvhjælpskritiske bølge, og dens værdi- og ideologikritiske perspektiver, med min nysgerrighed på en mediemæssig ny type selvhjælp: selvhjælpsforretningen, hvor online-kurser er det centrale produkt og hvor hjemmeside, videoblogs, og sociale medier udgør den primære markedsføring. Et succesfuldt - og kontroversielt - eksempel på dette er kernesundfamilie.dk
I mit speciale undersøger jeg: a) hvilke værdimæssige og ideologiske diskurser, der kommer til udtryk i den skriftlige, visuelle og audiovisuelle kommunikation på selvhjælpshjemmesiden kernesundfamilie.dk og b) om disse diskurser svarer til de diskurser, som aktuel akademisk kritik af selvhjælpsfeltet påstår er til stede i selvhjælpslitteratur og -praksisser. 

Specialet er således dels en kvalitativ sprogbrugsanalyse af repræsentativ empiri fra kernesundfamilie.dk’s mest centrale sider, dels en diskussion af, hvordan denne hjemmeside kan palceres i forhold til aktuel akademisk selvhjælpskritik - hvor godt passer kritikken overhovedet på den?
 
Kort fortalt, så identificerer jeg forskellige diskurser, f.eks. omhandlende eneansvar, liberalisme, renhed og forholdet mellem skønhed(ydre) og sundhed(indre), som særligt fremtrædende påhjemmesiden.Med andre ord: diskurser, som ikke overrasker, når det handler om selvhjælp. Dog er der også en art moddiskurs om selvomsorg og negativ værdisætning af selvmåling, selvvurdering og selvkritik. Jeg finder i forlængelse heraf frem til, at størstedelen af de tre udvalgte kritikkers påstande bekræftes af teksterne fra kernesundfamilie.dk, men at de enkelte dele også går imod dette. 

Min perspektivering går både i retning af, at undersøgelsen kan danne grundlag for kommunikationsrådgivning såfremt den kombineres med målgruppeanalyse, og at fremtidige forbrugere af selvhjælp muligvis vil efterspørge mindre selvkritik og mere "bæredygtige" diskurser i selvhjælpen. 
 
Specialet er skrevet af Aicha Echammari og fik karakteren 12. 
 

Relaterede artikler

Din sygdom er en fortælling - Det er måske alment kendt, at litteraturlæsning gør os til bedre mennesker. Men kan man blive en bedre læge af at læse T...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

86 JOB

Media Relations Advisor

Se alle job Indryk job

Job

Media Relations Advisor

Frist: 31. oktober

Praktikanter

Frist: 24. oktober

Studentermedhjælper

Frist: 29. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.