De Bono Supremo

Skrevet af

David Michelsen

43 artikler

0 indlæg

De Bono er egentlig latin og betyder “af det gode”. Og der var mere af det gode at hente på en kon-ference i København, hvor Edward de Bono præsenterede sine tanker om tænkehatte og lateral tænkning. Tænkning er et af vores kulturs højeste goder, men der gøres ikke nok for at udvikle vores tænkeevner, siger de Bono, der er på hat med Sokrates. Edward de Bono er 71 år, fra Malta og tænker. Han har gjort det til sin livsopgave at gøre os til bedre tænkere, for han mener ikke at der gøres nok for at udvikle evnen til at tænke kreativt og få nye ideer.

Denne artikel har oprindeligt været trykt KOM magasinet. Magasinet er for medlemmer af fagforbundet kommunikation og sprog.

Den græske bande
- Hvis vi ser på computere, er der tusinder af mennesker der skriver på software til dem. Men hvad med software til den menneskelige hjerne? Bortset fra matematikken har vi reelt ikke gjort noget i 2.400 år. Den software vi bruger, blev oprindeligt designet af GG3 som betyder The Greek Gang of 3, siger de Bono. Den græske bande med tre medlemmer som de Bono tænker på, er Sokrates, Pla-ton og Aristoteles.

- De udviklede logikken og dialektikken som blev den vestlige tankes fundament, og som kom til at præge skoler og universiteter afgørende. Det betød at man interesserede sig meget for argumentati-on og logik hvilket er godt, men ikke godt nok. Man fokuserede slet ikke på menneskets kreative ressourcer.

- Forestil dig en bil med fire hjul: Et af hjulene kan vi kalde information, viden og erfaring, det an-det kan vi kalde analyse og vurdering, og som forhjul har vi dels kreativitet, dels design. Det er klart at baghjulene giver os styrke, energi og momentum, men det er forhjulene der giver os retningen. Vi har været gode til at bruge baghjulene, men meget svage til at bruge forhjulene fordi vi simpelthen ikke har forstået dem, siger de Bono.

You can leave your hat on
Edward de Bono har derfor udviklet en stribe værktøjer i sine bøger. Dermed kan man udvide sine forskellige tænkeevner, for den type tænkning som grækerne lærer os, er kun en blandt flere måder at tænke på. Det illustrerer de Bonos bedst kendte værktøj, de seks tænkehatte.
At bruge en tænkehat er at indtage en bestemt tænkeposition. Når man har de forskellige hatte på, skal man indtage bestemte roller, og disse roller lægger op til at stille bestemte typer spørgsmål og til at have bestemte holdninger.

- Den hvide hat er hvid som papir. Når man bærer den, ser man på information: information der er til rådighed, information man har brug for, information der mangler ... Den hvide hat er en indsam-lingsmodus. Man noterer og indsamler, men er ikke kritisk. Hvis informationerne er modstridende, noteres alle versioner parallelt, siger han.

- Den røde hat er rød som ild. Den fremkalder følelser, stemninger og intuition: ting som normalt ikke er tilladt i en seriøs diskussion, men som kommer ind alligevel, forklædt som logiske argumenter. Ved hjælp af den røde hat bliver følelser og fornemmelser behandlet og dog holdt for sig. Det er vigtigt at have med, siger de Bono.

Han nævner som eksempel at man før det første valg i Sydafrika altid startede møderne i fredskomiteerne med den røde hat.

- Den næste hat er sort som en dommers tøj. Her er man forsigtig og kritisk. Man laver for eksempel risikoanalyser. Den sorte er en meget brugbar hat, men faren er overdreven brug fordi det er så let at kritisere. Man kan ikke skabe fremskridt blot ved at være kritisk: Den sorte hat er nyttig som bremserne i en bil, men man kan ikke køre ved at bremse alene, siger de Bono.

Flere hattricks
Tænkning er noget der kan læres, og måske er det derfor Edward de Bono har valgt en så pædago-gisk tilgang som hattene. Nogle bruger rigtige hatte, andre forestiller sig blot at de tager dem på. Der er flere hatte endnu: - Hvis den sorte hat er præget af logik og forsigtighed, er den gule optimi-stisk som solskinnet. Med den ser vi optimistisk og konstruktivt på værdier og fordele og på hvordan noget er muligt. Det er en vigtig og underudviklet hat som skaber værdisensitivitet. Uden den gule hat er kreativitet spild af tid. Jeg har været til møder hvor folk har været meget dygtige til at producere ideer, men hvor de ikke har kunnet se værdien i dem.

Den grønne hat er som græsset: Under den myldrer det frem med kreativitet, alternativer, nye ideer og muligheder. Alt afhænger af at kunne se muligheder, understreger de Bono og fortæller videre:

- For 2000 år siden var Kina langt foran vesten med hensyn til teknologi og videnskab. Havde Kina fortsat sit fremskridt, ville Kina klart have været den dominerende magt i verden i dag. Videnskabe-ligt, teknisk, militært, økonomisk og så videre. Kineserne er hårdtarbejdende, disciplinerede, intelli-gente mennesker.

Hvad skete der? Hvad bragte det til en ende? Akademikerne og de lærde begyndte at tro at man kunne bevæge sig fra vished til vished til vished, og at muligheder ikke var noget man havde brug for. De udviklede ikke noget mulighedssystem.

De lagde ikke vægt på hypoteser, spekulation og fantasi, og derfor gik udviklingen i stå.

En lignende ting er ved at ske i vesten, men på en anden måde. Takket være computere er evnen til at indsamle og analysere information overvældende. Derfor begynder folk at tro at alt man behøver at gøre, er at indsamle data, og at det vil være nok som tænkning. Det er et meget farligt spor: In-formation er ikke nok. Du er nødt til at tænke og have muligheder.

- Man kan have nok så megen information, men det skaber ikke nødvendigvis tænkning. Det er hvad du bringer til informationen som en ramme af muligheder der gør forskellen. Information uden muligheder er begrænsende og misvisende, siger de Bono.

- Trenden i dag der siger at information er nok, og at informationsindsamling er lig tænkning, er et farligt spor der begrænser fremskridtet, mener han.
Den sidste hat er blå som himlen. Man kunne kalde den metahatten.

- Med den kan vi organisere vores arbejde, definere problemer, spørgsmål og forventninger, samt opstille regler og rammer, siger de Bono.

Ideen med Edward de Bonos tænkehatte er altså dels at gøre en ting ad gangen, dels at forsøge at udnytte hele spektret af intellektuelle færdigheder. Den sorte hat står for eksempel ofte i vejen for den røde eller den gule. Edward de Bono vil derimod give plads til alle aspekter ved at give dem mulighed for at udfolde sig under egen hat.

Parallel tænkning
Ligesom hatte kan stå i vejen for hinanden, kan mennesker også gøre det. De fleste har oplevet de-batsituationer hvor man arbejder mod hinanden i stedet for med hinanden. Men rollen som mod-stander er ikke nødvendigvis frugtbar for tænkningen, mener de Bono. Derfor har han fundet på no-get han kalder parallel tænkning.

- Forestil dig at vi har en bygning, og at fire mennesker ser på hver side af bygningen. Gennem en walkie-talkie argumenterer de hver især for at de ser bygningen på den rigtige måde. Ideen med parallel tænkning er at alle skal bevæge sig rundt om bygningen og se den fra de andres synspunkt på tur. Så i stedet for en konfrontation mellem synspunkterne ser parterne i samme retning, men retningerne skifter.

- Jeg vil give et eksempel fra Norge hvor man i Statoil havde et problem med en boreplatform som kostede dem dyrt indtil problemet blev løst. De havde tænkt over det i tre uger, men da de først brugte parallel tænkning, fandt de løsningen på 12 minutter. Da de begyndte at bruge deres tænk-ning med hinanden og ikke mod hinanden, gjorde det hele forskellen, forklarer de Bono.

Der er mange der har taget de Bonos ideer til sig og har draget nytte af dem. De Bono nævner for eksempel det australske crickethold, nobelpristagere, IBM og mange flere.

- Et andet eksempel er kronisk arbejdsløse unge som var involveret i den britiske regerings New Deal-program. De blev undervist i tænkning i blot fem timer alt i alt hvorefter deres beskæftigelsesgrad steg med 500 procent. Disse unge havde forladt skolen, havde lav selvtillid og troede at de var dumme. Da de først fandt ud af at tænke, kom de i arbejde, slutter de Bono.
Man må tage hatten af for de Bono. Eller rettere: Tag hatten på for de Bono.

De forskellige tænkehatte
De Bonos tænkehatte er forskellige måder at tænke på. Meningen er at man i en kreativ proces skal bruge de forskellige hatte og se sagen fra mange forskellige sider.

Hvid: Find fakta om dit emne, jo mere des bedre. Vær ikke kritisk eller begejstret, men neutral: alt skal med. Der kan sorteres senere.

Rød: Vær entusiastisk og ivrig. Hvordan har dine følelser det med sagen? Hvilke aspekter ved sagen taler til dig? Hvad begejstrer dig?

Sort: Sig: “ja, men...”. Problematisér og tag den bekymrede mine på. Er der risici forbundet med sagen?

Gul: Vær positiv og konstruktiv. Hvilke perspektiver åbner sagen, og hvilke værdier er der forbundet med sagen?

Grøn: Vær sprudlende og kreativ. Nu er alle ideer gode, og selv de mest radikale forslag kan indeholde noget værdifuldt. Hvilke muligheder er der i sagen?

Blå: Tænk over din tænkning. Vurder processen og organisér det videre forløb. Er der hatte du bør tage på igen, og er der hatte du er færdig med?

link til Edward de Bonos hjemmeside

LÆS DE BONO
Edward de Bono har skrevet mere end 60 bøger. Oversat til dansk er ”Tænk kreativt: engagement, humor og perception” (Børsen 1993), ”PO – kreativ tankemetode” (Schultz 1989), ”Hvordan du finder en ny måde at gøre tingene på, når de gamle metoder ikke længere slår til: om brugen af late-ral tænkning” (Borgen 1987) og ”Tænk på en ny måde” (Børsen 1981). Blandt de øvrige værker kunne ”Six Thinking Hats” (Penguin 2000) og ”I am right – you are wrong: from rock logic to wa-ter logic” (Viking 1991) nævnes.

Giv din stemme

7 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

44 JOB

Pressechef

Se alle job Indryk job

Job

Pressechef

Frist: 13. august

Student assistent

Frist: 9. august kl. 12.00

Grafisk designer

Frist: 7. august kl. 12.00
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.