Cut the Crap

Skrevet af
Intet kommer af intet. Alting kommer af knofedt og hårdt arbejde. Så glem alt om smarte ord, forandringsledelsesfis og amerikanske management-teorier. Hvis du vil have succes med din virksomhed, handler det derimod om at handle. Handling og atter handling. Det er det centrale budskab i Bossidys og Charans berømte Execution-strategi. Så kom i gang. For handling er den forskel, der gør en forskel. Alt andet er Crap.

Un-idea

Execution er ifølge Bossidy og Charan opskriften på succes. Som forfatterne skriver, er Execution en ”un-idea”, der går ud på at have den mentale og organisatoriske handlekraft til at omforme strategier til praksis. Så i stedet for at løbe efter nye imponerende strategier og management-guruer med magiske evner, skal man i stedet fokusere på at få udført de ting, man allerede er godt i gang med.

 

Buzzword hop

Alt for mange hopper desværre fra det ene buzzword til det andet uden for alvor at bruge ressourcer på det, som skaber resultater. De tænker for meget i stedet for at handle. Men succes afhænger sjældent af, hvilken fancy strategi man vælger, men derimod ofte af, hvor god man er til at gennemføre strategien i praksis. Ord, som ikke følges af handling, er ligegyldige. Det er en simpel pointe, men samtidig en vanskelig pointe, for som alle ved, er det lettere at snakke end at handle. Det er lettere at få ideen end at udføre den.

 

Ligegyldige teorier

Men er alle teorier så ligegyldige? Skal man tro Bossidy og Charan, er det nærmest tilfældet. Vejen til succes er ikke brolagt med teorier, men succes bliver skabt af folk, som har jord under neglene og graver efter guld med begge hænder. Om man så vælge den ene teori eller den anden, betyder ikke så meget. Så længe man bare sørger for at omforme ord til handling.

 

Cut the fluffy crap

Når ledelsen ikke forstår og praktiserer handling, er værdien af alle de smarte varmluftteorier lig nul ifølge de to eksperter. Det triste resultat er, at man kaster penge ud af vinduet og sejler sin forretning i sænk. Har man derimod forstået essensen af Execution, undgår man at bruge dyrebar tid på at lære de nyeste management-teorier. Man bruger i stedet tiden på den dyrebare forskel, der gør en forskel. Blue Ocean Strategy, Lean-Management, Supply Chain Management, Channel Champions, Disruptive Technology, Customer Relationship Management, og så videre, og så videre. Alle disse fine, fluffy ord er indholdstomme, så længe Execution ikke er grunddisciplinen i virksomheden. Så cut the fluffy crap. Men hvad er det så, Execution kan tilbyde til gengæld?

 

Byggeklodserne

Bossidy og Charan fremstiller det, de kalder ”The building blocks of execution”. Dem er der tre af, og dem bør enhver virksomhed kende. De er nemlig vejen til at få udført de ting, man beslutter sig for.

 

Første blok

Inden for den første blok er det centrale spørgsmål: Hvordan tager man ansvar for, at ting bliver gjort? Her ridser forfatterne syv essentielle egenskaber op, som må kendetegne den gode leder, der handler og tager ansvar:

 1. Kend dine medarbejdere og det, din virksomhed laver

Ledere må have deres virksomhed helt inde under huden. Desværre har for mange et distanceret forhold til det, de selv og deres medarbejdere lever af og handler med, hvilket betyder, at de ikke følger engageret med i alle processer, og netop derfor kan de ikke handle.

 1. Insisterer på realistiske tilgange

Uden et realistisk blik på virksomheden og omverdenen ved man ikke, hvad problemerne er i virkeligheden og hvordan man løser problemer.

 1. Fremsæt klare mål og prioriteter

Man skal fokusere på de få klare mål, som alle kan følge. Få og klare mål er det eneste, man kan handle på. Desværre kaster nogle ledere alt for mange opgaver ud og fravælger ikke noget som helst. Det betyder uklare mål og uklare prioriteter.

 1. Gennemfør alt

Det handler om, at de få opgaver, man prioriterer, bliver fulgt til dørs. Der skal være nogen, der samler op og tager ansvar. Desværre fungerer de fleste planer ikke, fordi ingen tager ansvar og ingen samler op.

 1. Beløn dem, der gennemfører opgaver

Det er et simpelt faktum, at belønning motiverer. Derfor skal man belønne de dygtige og dem, der sørger for, at ting bliver gjort. Desværre tror alt for mange, at det er en unødvendig og primitiv strategi. Det er det ikke. Det er det, som virker.

 1. Udbyg medarbejdernes evner gennem coaching

Du er måske en dygtig leder. Men de altafgørende mellemledere skal også være dygtige. Derfor må du uddanne og coache dem. Desværre prioriteres dette alt for mange steder alt for lidt.

 1. Kend dig selv

Execution – at få tingene udført – er et spørgsmål om personlig styrke. Det handler om at kende sig selv og tage personligt ansvar. Kender man ikke sig selv, og ved man ikke, om man er en god leder, kan man ikke handle.

Anden blok

Har man nogenlunde styr på disse syv punkter, kan man bevæge sig videre til blok 2. Her gælder det om at forandre hele virksomhedskulturen. Det centrale indenfor Execution-strategien er jo, at man får skabt selvregulerende individer, der tager ansvar for processer og opgaver og på den måde sørger for, at ting bliver gjort. Har man ikke en sådan kultur, må man sørge for at skabe den. Som forfatterne siger:

 

“Cultural change gets real when your aim is execution. Your don’t need a lot of complex theory or employee surveys to use this framework. You need to change people’s behaviour so that they produce results. First you tell people clearly what results you’re looking for. Then you discuss how to get those results, as a key element of the coaching process. Then you reward people for producing results.”

 

Følger man denne forholdsvis simple formel, er man godt på vej mod succes. Så mangler man blot den sidste blok.

 

Tredje blok

Den sidste blok har at gøre med at have de rigtige personer placeret de rigtige steder i virksomheden. Har man nemlig en forkert person placeret et centralt sted, går hele den vigtige proces i stå. Bossidy og Charan påstår her, at alt for mange ikke er konsekvente nok, når det drejer sig om at ansætte gode folk og fyre de dårlige. Dertil kommer, at mange er mere fokuserede på de store linjer: det internationale salg og så videre. Men som de skriver:

 

”What they’re overlooking is that the quality of their people is the best competitive differentiator”

 

Man skal med andre ord have fat i de rigtige folk og placere dem de rigtige steder i virksomheden. Uden dygtige folk, der tager ansvar, får man aldrig skabt en kultur, hvor tingene udføres. Så budskabet er også, at man skal fyre de dårlige medarbejdere. Hvor hårdt det end er og lyder.

 

Human software

Netop den menneskelige vinkel er et helt centralt punkt i Execution-strategien. Det handler jo om at få ting lavet. Og det er en proces. En proces, der i bund og grund er menneskestyret. Det er nødvendigt med teknologi, men hvis man ikke har nogle kompetente folk, der brænder for sagen, er det ligegyldigt. Bossidy og Charan pointerer her, at man skal linke mellem strategi og udførelse; mellem medarbejdere og udførelse og mellem strategi og medarbejdere. Det hele må jo hænge sammen, for at det virker. Kun derigennem får den enkelte medarbejder nemlig etableret den nødvendige ejerskabsfølelse.

 

At være realistisk

Hvis man vil drive virksomhed i den moderne verden, må man have en klar indsigt i de barske realiteter: den hårde konkurrence; de etiske krav, medarbejdernes præferencer, det hurtige forbrugersamfund, osv. Forandring er her en grundlæggende betingelse, og hvis ikke ledere og medarbejdere erkender det i en realistisk optik og samtidig formår at navigere i et foranderligt miljø, så dør virksomheden ganske enkelt den langsomme død. Vil man tværtimod undgå den klamme handlingslammelse, skal man helst kunne besvare følgende spørgsmål:

 • Hvem er vinderne og hvem er taberne inden for min industri, og hvorfor?
 • Hvordan specifikt tjener vinderne deres penge?
 • Er jeg en vinder, og hvis jeg er det, hvordan forbliver jeg så på toppen?
 • På den anden side: Hvis jeg skal forandre den måde, jeg driver forretning på for at blive en vinder, hvad skal jeg så helt konkret gøre?
 • Hvordan gør jeg det bedre end konkurrenterne?
 • Bevæger min virksomhed sig hurtigt for dermed at drage fordel af en potentiel vækst?
Kig på Welch

Kan man svare positivt og meningsfuldt på disse spørgsmål, er man ifølge Bossidy og Charan godt på vej. Mangler man imidlertid et pejlemærke, er Jack Welch et stort forbillede. Hans managementstil er båret af ønsket om at få tingene gjort, og det har forplantet sig som en kultur i GE. Han har tvunget et realistisk verdensbillede ind i alle dele af virksomheden. Og det har skabt succes; det er Bossidy og Charan ikke i tvivl om. Så når alt kommer til alt, skulle man måske hellere læse Jack Welchs nye bog: Succes.

 

Hvor langt er vi egentlig nået?

Det handler om at handle. Det er et klart budskab. Måske endda lidt for klart, alle har jo altid vidst, at handling er nødvendig. Det er commen sense og ikke et revolutionerende budskab. Bossidy og Charans store fortjeneste er således ikke, at de har sat handlingsbegrebet på dagsordenen. Der har det altid været. Deres store fortjeneste er måske snarere, at de har placeret handlingsbegrebet inden for Execution-teorien. De har dermed omformet en grundlæggende forretningsbetingelse til et af de buzzwords, de selv kritiserer, men uden egentlig at gennemtænke det i dybden. Og hvor langt er vi så egentlig nået? Endnu engang er det vel ikke andet at sige: cut the crap. Den handler jo om at handle.

Relaterede artikler

LEAN løgnen - For at kunne klare os i fremtidens konkurrence skal vi være kreative og nytænkende. Med LEAN mener mange at have fundet ...
Tal mere, skriv mindre - Her er to parter, der sjældent taler sammen i virksomheden: mellemledere og kommunikationsmedarbejdere. Hvorfor? Fordi m...

Giv din stemme

6 stemmer
4,5/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

57 JOB

Social Media Manager

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.