CSR +/-

Skrevet af
Har organisationer et etisk ansvar, eller har de ikke? Hvad taler for en CSR-strategi og hvad taler imod? Vi kigger nærmere på fordele og ulemper ved CSR.
Organisationer har lige så stort et ansvar og pligt til at handle over for verdens tilstand, som enkelte mennesker har. Nej. Organisationer har intet andet ansvar end at generere profit til ejerne. At ville rede verden er derimod et personligt anliggende. Enten er moralen, at the business of business is businss. Eller også er moralen, at the business of business is saving the world. Det er groft sagt de to holdninger, der er til spørgsmålet om Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR er en ideologi om social ansvarlighed, hvor virksomheden forsøger at tage højde for naturens og  menneskers ve og vel. Helt konkret foregår det ved fx at indføre etiske regnskaber, evalueringer af medarbejdertilfredshed, målinger af bæredygtighed og kontrol af leverandører og leverandørers leverandører. Om det er en god eller dårlig ide, følger der her seks argumenter imod og for.   

6 ARGUMENTER IMOD CSR

1. At redde verden er politikernes opgave
Så længe virksomheder ikke voldsomt bidrager til forringelse af verdens tilstand ved at holde slaver eller dumpe gift i grundvandet, er deres ansvar kun at give share- og stakeholdere overskud. Af virksomheden kan man kun kræve, at den overholder loven. Intet andet. De, der ejer virksomheden, bestemmer. De kan gøre, hvad de vil. Det er deres gode ret. Skal verden reddes, må det være op til den enkelte at bruge sine penge eller sin stemmeret. Desuden er rigtige nødhjælpsorganisationer også meget bedre til det arbejde. Pointen er, at virksomheden ikke skal gå ind og agere regulerende stat, men alene sørge for at udleve kapitalismens logik. Så støt dem med penge og politisk magt. Men sig ikke, at virksomheden skal redde verden.

2. Få af de store bruger CSR

De virksomheder, folk ser op til for deres gode ry og gode ledelse, har aldrig haft en CSR-strategi. Alligevel har de vældig succes, har et stærkt brand og er velansete. Det drejer sig fx om Jack Welch, der var direktør for General Electric og Bill Gates fra Microsoft. Virksomheder, der ikke tidligere har haft en CSR-politik og indført standarder og stramme regler for produktion og levering. I deres fritid er direktørerne nok så rare og donerer penge, men når det kommer til business, er de benhårde. Og det er nødvendigt for at skabe succes. Det beviser, at rigtige mænd og rigtige virksomheder ikke har brug for CSR.  

3. CSR er for dyrt i forhold til, hvad man får
Return Of Investment (ROI) er et begreb, der er centralt for alle virksomheder. Det handler om at få noget ud af det, man investerer. CSR-strategier lever ikke op til dette krav. I den klassiske virksomhed træffes beslutninger ud fra kolde beregninger, men de nye diffuse krav om bæredygtighed fører til flere irrationelle beslutninger. Det er et væsentligt problem ved CSR. For CSR er lige så meget hype, som det er abstrakt. Det er blot endnu et buzz word fremført af dyre konsulenter, der tjener millioner på at sælge netop deres opskrift på bæredygtighed. Man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt ude i verden, men det kræver ikke en omfattende og dyrt indført CSR-strategi, der alligevel kun medfører mere forvirring. Der er ikke nogen god ROI i det, og CSR holder derfor ikke en meter.  

4. Det gode er ganske abstrakt
Det er alt for abstrakt og desuden også umuligt at tale simpelt om et etisk ansvar. For hvad forventer samfundet, og hvad kan et samfund egentlig kræve ud over, at virksomheden skal leve op til samfundets love? Mange gange går det desværre sådan, at rabiate paroler fra fanatiske NGO-organisationer får lov til at sætte dagsordenen. Men de har for det første ikke retten til at definere det gode, og for det andet er de slet ikke repræsentative for, hvad samfundet ønsker. At lytte for meget til NGO’erne er således at svigte ideerne bag Corporate Governance intentionerne. Det er nemlig langt vigtigere at lytte til sine aktionærer, for de har trods alt en sund interesse i at varetage virksomhedens interesser. Og det er det, der må være fokus.  

5. Fælles standarder hæmmer udfoldelsen
En del af pointen med CSR er indførelsen af fælles standarder og stadig strammere krav til multinationale virksomheder. Men det er i virkeligheden den sikre vej mod en verden af ufrihed, overregulering og irrationalisme. For det første må man spørge, om det overhovedet er gavnligt med standarder. For det andet, om det overhovedet at muligt at opstille fælles krav og standarder i en multikulturel verden. Problemet er, at man kommer til at udøve vold mod en kompliceret virkelighed med komplicerede løsninger. Bruger man altså CSR-strategier i virksomheden, indfører man samtidig strukturer, der vil hæmme den frie udfoldelse. Alt peger på, at det er den frie konkurrence, der har skabt velstand og fremgang i verden. Hvis man hæmmer disse muligheder gennem etiske regelsæt, bliver vi alle fattigere. Ikke mindst ulandene. For i enhver virksomhed vil det øge omkostningerne at leve op til de mange krav og forventninger fra CSR-profeterne. De højere omkostninger vil betyde dyrere priser for forbrugerne, mindre udbytte til aktionærerne, lavere skatteindtægter og færre jobs i ulandene. Alle taber derfor på CSR.

6. CSR er hykleri
Ansvar for CSR placeres ofte i kommunikations- eller marketingafdelingen, og resultatet bliver derefter. Hvad der i teorien er tænkt som en gennemgribende tækning i hele organisationen og dens handlinger, bliver til en måde at markedsføre sig på. Organisationen har set potentialet i at positionere sig som en etisk bevidst arbejdsplads, der tænker i bæredygtige baner. Men koblingen til virkeligheden, hvor de producerende medarbejdere i Østen lever under miserable forhold, sker bare ikke. Ofte opdages virksomhedens hykleri, og den fine strategi slår tilbage og bliver årsagen til krise og  økonomisk katastrofe. Pointen er, at man i første omgang skal holde sig fra at tale om, endsige indføre CSR. For det er først, når man gør det, at det går galt.     

6 ARGUMENTER FOR CSR

1. Aktionærer har en interesse i verdens tilstand
Vi har alle sammen ansvar for hinanden og for en bæredygtig udvikling. Og langt, langt de fleste mennesker – og det gælder også aktionærer, ejere og direktører – ønsker faktisk at gøre en forskel i verden og ikke kun for deres pengepung. Der findes selvfølgelig hyperliberalister, der har nok i sig selv. Men de er få og ensomme. Etisk ansvarlighed og økologisk bæredygtighed er ikke kun et tema for rabiate NGO’er. Det er også et tema for dem, der ejer virksomheden. Ikke kun, fordi de også vil en bedre verden. Men lige så meget, fordi de grundlæggende er interesseret i en stabil verden, hvor medarbejdere har ordentlige forhold, der gør dem pålidelige og effektive. Argumentet er derfor grundlæggende, at CSR fører til vækst og god samvittighed snarere end fiasko og ensomhed.  

2. De store har succes med CSR

Rigtig mange virksomheder og direktører har rigtig meget succes med at indføre CSR-strategier. Ikke bare i forhold til de medarbejdere og leverandører, der nyder godt af den store opmærksomhed. Men også på den benhårde økonomiske bundlinje er der succes at spore. Det er selvfølgelig ikke en 100 % regel, at man bliver rig og betydningsfuld af at indføre CSR-strategier. Men det er der intet, der er. Kigger man imidlertid på virksomheder som fx det tidligere IBM, Motorola eller BP, der også er blandt de mest respekterede på verdensplan, viser det sig, at de har en tydelig og omfattende CSR-strategi. Argumentet er, at de får glade medarbejdere og leverandører og samtidig et stærkt brand, der rammer lige ind i den etisk bevidste tidsånd.

3. CSR er en del af forretningsgrundlaget
CSR koster penge at indføre og fokusere på. Det er klart. Men alene at fokusere på, om de penge, der er investeret i CSR, kommer direkte igen, er forkert. Problemet ved tænkningen er, at CSR opfattes for simpelt. For det første er CSR ikke et spørgsmål om at tjene penge, men om et faktisk ansvar for mennesker og verden. At gøre godt kan ikke prissættes. For det andet handler CSR om at skabe en grundlæggende holdning og stemning på arbejdspladsen om, at her gør man en forskel og tænker på andre. Hvad der er rent guf i et employer branding og markedsføringsperspektiv. At gøre godt og vise, at man gør godt, skaber en vinderposition på lang sigt. Og det er dét, der tæller.    

4. Virksomheder har en interesse i ordentlige forhold
Hvad der er det gode, er ikke et vanskeligt spørgsmål. Det er faktisk meget simpelt. Det gode er at gøre alle glade. Både aktionæren, direktøren, medarbejderen, leverandøren, kunden og Moder Jord. Og glade bliver alle, hvis man indfører en CSR-strategi. Fattigdom og fortvivlelse fører til krig, og så er der pludselig ikke længere levering fra leverandørerne. Medarbejdere, der bliver pisset på, flygter fra virksomheden og siger til alle, at de skal holde sig fra den elendige arbejdsplads. Og så er det pludselig umuligt at rekruttere. Kunderne finder ud af, at virksomheden siger et og gør noget andet, og så vil de pludselig ikke købe produkterne mere. På alle mulige måder ønsker virksomheder en ordentlig verden og kan derfor kun være interesseret i at indføre CSR.  

5. Fælles standarder er kernen i al etik

På samme måde som mennesker har et moralsk ansvar over for andre mennesker, har virksomheder også ansvar over for mennesker. Der er ingen forskel i ansvar. Og hvor der er tale om etik, må der nødvendigvis også være tale om nogle præmisser og fælles standarder, hvorudfra man praktiserer denne etik. En virksomhed, der i tråd med det etisk rigtige vælger en SCR-strategi, må derfor også nødvendigvis acceptere en standardisering. For det etisk gode er ikke subjektivt bestemt og knyttet til den enkelte virksomhed, men netop alment og fælles konstrueret. Derfor må der være fælles standarder og handlingsanvisninger, der bygger på denne almene etik.   

6. CSR må være ideologisk forankret i organisationen
CSR er et buzz word. Men forbliver det det i en virksomhed, er der noget helt galt. CSR er så vigtigt et element i en forretningsstrategi og -udvikling, at det må inkorporeres i hele virksomhedens idegrundlag og tæt knyttes til organisationskulturen, værdierne, visionerne og missionen. På den måde må det gennemgribende gennemtrænge hele virksomheden og blive til en norm, at man altid tænker i Social Responsibility. Det er det mest rigtige og den eneste måde at undgå hykleriet – og mediernes kritik.  

Business of business?

Er moralen så, at the business of business is business? Eller er den, at the business of business is saving the world? Svaret afhænger af politisk observans, moralsk ethos og størrelsen af krisebudgettet. I praksis vil de fleste dog kunne slippe af sted med at have en forretning, der både giver overskud på den økonomiske bundlinje og på den sociale og økologiske bundlinje. Det kræver bare lidt omtanke og viden om de seks argumenter for og imod CSR. 


Artiklen er venligst udlånt af KOM magasinet, hvor den blev bragt i nr. 34, 2008.

Relaterede artikler

Tager de selv den rigtige medicin? - Den farmaceutiske industri har endnu ikke har fået øjnene op for strategisk branding som et middel til at tilføre den sa...
Beyond Moralizing - Corporate Social Responsibility and Business Ethics are coming of age in business practice and as a teaching and researc...
Formidling af CSR - Al troværdighed omkring arbejdet med CSR forudsætter, at der er en synlig og logisk kobling til virksomhedens forretning...
Corporate values og responsibility - Der er de seneste år kommet utrolig meget fokus på virksomhedernes corporate values og responsibility. Værdier, etik, mo...
Conspicuous Responsibility:Communicating Responsibility – to Whom? - It is not the aim of this article to discuss whether companies should invest or communicate more or less on social init...
CSR - a religion with too many priests? - K-forum bringer her et interview med managementguruen Michael Porter fra hans besøg på EABIS-konferencen på CBS i septem...
Corporate Governance & CSR – to alen ud af et stykke? - K-forum har interviewet Steen Thomsen, Professor ved Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse på CBS, om...
Realistisk CSR - Læs om CSR ud fra en økonomisk-teoretisk synsvinkel. Hvordan giver det mening at tale om CSR? Og hvordan udmønter det si...
CSR: Den strenge profet og hans frivillige venner - Tanken om virksomhedernes sociale ansvar står foran et tilbageslag. Svaret er et opgør med frivilligheden og en større r...
What Matters Most: CSR - Hvis virksomheder vil overleve og have succes, er det simpelthen en nødvendighed at de tager et socialt ansvar, siger Je...
Hvordan kommunikeres CSR? - Virksomheders sociale ansvar eller Corporate Social Responsibility er et af nutidens mantraer, som vinder større og stør...
Speciale: Troværdig kommunikation af CSR - Vi kender alle glæden ved at udvise ansvarlighed over for vores medmennesker eller for samfundet som helhed. Denne ansva...
The seven arguments against CSR - If the arguments against a socially responsible approach were widely accepted, nobody would even be talking CSR because ...
Dit ansvar! Ny CSR-håndbog - Man har i efterhånden lang tid talt om, at samfundets sammenhængskraft er knyttet op på den enkeltes sociale ansvarlighe...
CSR: Misforstået medfølelse? - CSR er misforstået medfølelse. Det er det kontroversielle budskab fra den berømte økonomiprofessor David Henderson. I de...
At kommunikere CSR - Forbugere gider ikke læse rapporter, men vil træffe valget, mens de handler. Derfor skal det etiske helst knyttes direkt...
CSR – den manglende strategi? - Selvom hjulene ruller i Danmark og vores statsminister kan konstatere at ”det aldrig har gået bedre”, er indsatsen for a...
Forbrugerne og CSR: Et fornuftægteskab - Why do consumers perform altruistic acts such as financial contributions to charitable organizations, paying more for en...
Fra CSR til CSI - Corporate Social Innovation (CSI) er den naturlige afløser for CSR, mener erhvers-ph.d. forsker Thomas Sønderskov fra CB...
CSR – hvad nu? - Corporate social responsibility er et mangefacetteret begreb, som har tiltrukket sig ganske megen opmærksomhed de senere...
Corporate Social Responsibility i et Branding perspektiv - Der har de sidste år været en stigende interesse for Corporate Social Responsibility blandt virksomheder. Dette skyldes ...
Is green the new black? - CSR i den danske modebranche - I en undersøgelse fra 2006 udarbejdet af MoKo viste det sig, at danske modevirksomheder, blandt internationale kollegaer...
Greenhushing….. Schhhhh - Grønt er hot. Virksomhederne står i kø for at overgå hinanden i klimaløfter. De overspiller deres ”kæmpe” indsats på mil...
Virksomhedernes tomme CSR-løfter - I torsdags viste DR1 Tom Heinemanns dokumentar ”Et tårn af løfter” om globaliseringens skyggeside: Børnearbejde, elendig...
Gør-det-selv CSR - Nogle mener, at CSR primært er en kommunikationsopgave. Det er det ikke, det er en ledelses-disciplin! Læs derfor denne ...
Fjendskab er fremtiden - Fjendskab er et rigtig godt udgangspunkt for et progressivt samarbejde. NGO’en, konkurrenten eller andre, der tidligere ...
CSR-fælden - Den strategiske kommunikation af CSR indeholder et farligt krisepotentiale. Ved eksplicit selv at kommunikere retningsli...
CSR kommunikationsplanen fra A til C - Sociale og miljømæssige udfordringer spiller en stadig større og større rolle for danske virksomheder og mange ser Co...
Den Sociale virksomhed med stort S - Nobelprismodtager, grundlægger af Grameen-bank og ophavsmand til konceptet om mikrolån, Muhammad Yunus, præsenterer i de...
Red CSR-rapporten fra sig selv - CSR-rapporten skaber sjældent den forventede værdi af to årsager: Den når ikke ud til de vigtigste interessenter, og alt...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

28 JOB

Head of Marketing & Donor Engagement

Se alle job Indryk job

Job

PR Manager

Frist: 31. januar

Studentermedhjælper

Frist: 19. februar

Formidler til politisk stabsfunktion

Frist: 19. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.