CSR: Misforstået medfølelse?

Skrevet af
CSR er misforstået medfølelse. Det er det kontroversielle budskab fra den berømte økonomiprofessor David Henderson. I debatbogen Misguided Virtue: False Notions of Corporate Social Responsibility kommer han med en skarp liberal kritik af CSR. Fra hans synsvinkel er CSR gift for virksomhederne og samfundet. Den misforståede medfølelse ødelægger det, som den søger at bevare.

Denne artikel bringes med venlig tilladelse fra KOM Magasinet fra Fagforbundet Kommunikation & Sprog.

 

 Ulandene bliver ikke rigere, men fattigere af CSR. De farlige CSR tanker skal bekæmpes, fordi de hæmmer den globale konkurrence blandt virksomheder og mennesker. Desuden er det slet ikke virksomhedens opgave at drive politik. Det er politikernes opgave, mens virksomhederne er sat i verden for at tjene penge til sine aktionærer. Sådan har det altid været, og sådan skal det forblive ifølge den provokerende økonom.

 

Moralen er, at the business of business is business og intet andet. Det er der desværre mange direktører for de store multinationale virksomheder, som har glemt i begejstringen CSR bølgen. Konsekvensen er, at de stjæler pengene fra aktionærerne til luftige og irrationelle CSR projekter, som ingen ved, om er pengene værd. Rabiate holdninger fra en sær professor? Langt fra. Flere og flere lytter til den tidligere OECD økonom, og senest har det anerkendte tidsskrift Economist bakket op om Henderson. KOM Magasinet har set på præmisserne for det veloplagte liberale angreb på de medfølende virksomheder.

 

Fra Shareholder til Stakeholder

CSR ideologien har spredt sig overalt på kloden og skabt en fælles konsensus om, at virksomheder i dag skal påtage sig rollen som ansvarlige samfundsborgere. Kun ved at være ansvarlig kan virksomheden tjene penge og være succesfuld på langt sigt. Virksomhederne skal i dag drives med langt større omtanke for alle de mennesker og institutioner, den er i kontakt med. Det er ikke kun aktionærerne, som er vigtige, men alle dem, som har del i virksomheden, der kan stille krav, der skal efterleves. Disse krav skal opstilles og måles gennem forskellige alternative regnskabsformer for bæredygtighed. Her skal virksomheden lade sig måle af uafhængige og dyrt betalte konsulenter, der skal tage stilling til, om virksomheden lever op til de mange forskellige krav fra omverden.

 

CSR er gift for den offentlige meningsdannelse

Alt den snak om bæredygtighed mener Henderson er forkert og forfejlet. I sin bog gennemgår han argument for argument, hvorfor CSR skal opfattes som en farlig sygdom, der breder sig med truende konsekvenser for verdens markedet og forgifter den offentlige meningsdannelse.

 

Globaliseringens forbandelse

For det første bygger CSR ideologien på en fejlagtig opfattelse af verdens tilstand. CSR profeterne fremstiller verden i triste grå farver, som om vi befinder os på randen af en katastrofe. En katastrofe af social ulighed, arbejdsløshed, forurening og menneskelig armod. Alt sammen noget som kan føres tilbage til globaliseringens forbandelse. Skurken over alle skurke er naturligvis de store multinationale virksomheder, der har fået mere og mere magt på bekostning af nationalstaterne.

 

Verdens frelse er naturligvis, at skurken indser sine egne fejl og bliver en veltilpasset og lovlydig verdensborger, som heroisk beslutter sig for at redde verden. Kun de multinationale virksomheder kan frelse verden for dem selv gennem CSR. Denne dystre beskrivelse er Henderson naturligvis fuldstændig uenig i. Globalisering har nemlig haft den stik modsatte effekt og været en kæmpe gevinst for ulandene og givet dem helt nye muligheder for at sælge deres produkter til langt flere mennesker. Mens de multinationale virksomheder ikke er blevet nævneværdigt styrket af globaliseringen.

 

Umiddelbart kontroversielle standpunkter, men Henderson virker overbevisende i sin gennemgang af tal og tabeller fra førende analyseinstitutioner i verden. Han ved, hvad han skriver om, og hans store indsigt fra hans tidligere stilling som top økonom i OECD giver kritikken tyngde. Som læser sidder man i hvert fald tilbage med en opfattelse af, at de multinationale virksomheders rolle og ulandenes muligheder er en smule mere komplicerede, end det fremstilles i det politiske korrekte No Logo verdensbillede.

 

Kapitalismens menneskelige ansigt

CSR profeterne ønsker at give kapitalismen et menneskeligt ansigt, men det behøver de slet ikke være bekymret for ifølge Henderson. Det har den allerede, og det viser sig overalt på kloden, når mennesker i ulandene får job eller kan sælge deres produkter i fri konkurrence på verdensmarkedet. Hvis man hæmmer disse muligheder for fri selvudfoldelse, bliver vi alle fattigere. Ikke mindst ulandende. For i enhver virksomhed vil det øge omkostningerne at leve op til de mange krav og forventninger fra CSR profeterne. De højere omkostninger vil betyde dyrere priser for forbrugerne, mindre udbytte til aktionærerne, lavere skatteindtægter og færre jobs i ulandene. Alle taber derfor på CSR.

 

Mindstelønnen giver mindre muligheder

Bogens mest kontroversielle pointe er uden tvivl Hendersons opgør med mindstelønnen. Hvad vi i Danmark ser som en menneskeret, beskriver han som den største trussel mod ulandenes velstand. Ved at stille krav om mindsteløn på fabrikkerne i ulandende hindres millioner af mennesker i at komme ind på arbejdsmarkedet og få del i velstanden. Til at illustrerer dette gennemgår han den berømte skrækhistorie om Levi - Strauss. Et veldokumenteret eksempel på hvordan en ambitiøs CSR strategi med en høj mindsteløn for fabriksmedarbejderne betød lukningen af mange fabrikker i ulandene, faldende profit for aktionærerne og dyrere cowboy bukser. Et forløb som endte med at Levi – Strauss til slut måtte opgive at drive virksomheden ud fra de høje CSR idealer.

 

Standardiseringen er hverken mulig eller ønskelig

Tilhængerne af CSR ser fælles standarter og stadig strammere krav til multinationale virksomheder som vejen til en bedre verden. Henderson ser det omvendt som den sikre vej mod en verden af ufrihed, overregulering og irrationalisme. Han stiller ikke kun spørgsmål ved det gavnlige i standardiseringen, men også om det overhovedet at muligt at opstille fælles krav og standarter i en multikulturel verden. Det, som Henderson frygter med det diffuse begreb bæredygtighed, er, at virksomhederne bliver endnu mere politiske, end de er i forvejen. Drømmen om en fælles standart for bæredygtighed får måske nogle virksomheder til at udøve vold mod en kompliceret virkelighed med komplicerede løsninger. I den klassiske virksomhed træffes beslutninger ud fra kolde beregninger, men de nye diffuse krav om bæredygtighed fører til flere irrationelle beslutninger.

 

Problemet er, at standardiseringen slet ikke er en standardisering. Lige meget hvor enig CSR forkæmperne er om behovet for en bæredygtig udvikling, lige så uenige er de om, hvordan man skal måle bæredygtighed. Offentligheden står tilbage med et kludetæppe af forskellige og modstridende målemetoder. Den tredobbelte bundlinje betyder egentlig blot, at den økonomiske bundlinje forsvinder, og ingen kan blive enige om, hvad der er en succes eller ej. Med undtagelse af de mange dyre konsulenter, der tjener millioner på at sælge netop deres opskrift på bæredygtighed.

 

Samfundets virkelighed eller Ngo’ernes utopi

Et evigt mantra i CSR litteraturen er samfundets forventninger til en ansvarlig optræden. Et begreb som er mere diffust, end det umiddelbart lyder. For hvad forventer samfundet, og hvad kan et samfund egentlig kræve udover, at virksomheden skal leve op til samfundets love? Et godt spørgsmål og som Henderson rigtigt påpeger, skal man passe på ikke at forveksle samfundets forventninger med rabiate paroler for fanatiske NGO organisationer. En ting er i hvert fald sikkert, de fleste NGO organisationer er langt fra repræsentative for samfundets forventninger, og derfor ikke nødvendigvis den mest naturlige samtaleparter for en usikker virksomhed, der kæmper for sin overlevelse. Specielt fordi de fleste NGO´er hader tanken om profit, og grundlæggende er drevet af et had til kapitalismen.

 

De ønsker således ikke at modificere virksomheden for at udvikle dens økonomiske muligheder, men for at afvikle en samfundsorden. At lytte for meget til Ngo’erne er således ifølge Henderson at svigte ideer bag Corporate Governance intentionerne. Det er nemlig langt vigtigere at lytte til ens aktionærer, for de har trods alt en sund interesse i at varetage virksomhedens interesser. Det værste ved det hele er desværre, at Ngo’erne får større og større magt, fordi når først en virksomhed har bøjet sig for Ngo’ernes krav, vil de gør alt, hvad der står i deres magt for at tvinge konkurrenter til at leve op til samme diffuse standarter. Det klassiske eksempel er Nike, som har udviklet sig fra led børnearbejdsgiver til frelst CSR profet. Nu bruger Nike millioner på at tvinge Rebook, Adidas og Puma til at følge trop.

 

Resultatet er en ond spiral, som kun betyder, at omkostningerne og priserne stiger, og profitten falder. Mens flere og flere ubegrundede og irrationelle krav vælter ind over den enkelte virksomhed og branchen som sådan.

 

Misforstået medfølelse eller medfølende forståelse?

Alt i alt er Hendersons liberale kritik af CSR gammel vin på nye flasker. Som hos de klassiske liberale økonomer som Adam Smith og Friedman er løsningen på alting fri handel og verdensmarkedets selvregulering. Det er den samme opskrift på verdens frelse, som liberale økonomer har gentaget i snart 100 år med svingende held. Henderson glemmer dog, at de fleste aktionærer i dag ikke kun tænker på profit. Mange aktier ejes i dag af pensionskasser og organisationer, som er oprigtigt optaget af at skabe bæredygtige virksomheder i en bæredygtig verden. De stiller legale krav til virksomheden, som selv de mest fundamentalistiske liberalister og kyniske direktører er tvunget til at lytte til og rette sig efter. Ikke af misforstået medfølelse, men i medfølende forståelse.

 

Misguided Virtue: False Notions of Corporate Social Responsibility by David Henderson. London: Institute of Economic Affairs, 2002; 169 pages.

 

 Download Henderson bog gratis her 

 

De forskellige holdninger til Corporate Social Responsibility (CSR)

 

De kritiske: Anti-CSR. CSR er uvæsentlig og leder virksomhederne væk fra deres vigtigste opgave som er at tjene penge. CSR skaber udgifter og hæmmer fri handel. CSR er tyveri fra aktionærerne. Denne gruppe tilhører Henderson. Andre kritikere mener at social ansvarlig er regeringens opgave, og virksomheder ikke skal bedrive politik uden for demokratiets kontrol.

 

De frelste: Pro-CSR. De ser det CSR som en gevinst for både samfund og virksomhed. De tror på at man kan tjene penge på at være god. De væsentligste problemer omkring CSR skyldes at tilhængerne har været for dårlige til at formidle fordelene ved CSR.

 

De realistiske: Pro - CSR. Tror CSR I nogle tilfælde kan gavne bade samfund og virksomhed, men ser også en vigtige rolle for samfundet i at regulere og belønne virksomheder med det mål at skabe en mere bæredygtig udvikling.

 

De ambivalente: Hverken for eller imod. Tror på CSR i nogle tilfælde kan gavne både samfund og virksomheder, men bekymret for at kommercielle interesser og store multinationale virksomheder med profit for øje skal spille en stor rolle i forhold til at løse klodens fælles problemer.

 

De skeptiske: anti – CSR. Ser CSR som en klam og overfladisk PR fidus som udelukkende har til formål at tjene endnu flere penge og beskytte virksomheden mod samfundets rimelige kritik.

Relaterede artikler

Tager de selv den rigtige medicin? - Den farmaceutiske industri har endnu ikke har fået øjnene op for strategisk branding som et middel til at tilføre den sa...
Stigende fokus på virksomheders sociale ansvar - Det hedder Corporate Social Responsibility eller bare CSR. Virksomheder er ikke længere attraktive blot fordi de er økon...
Beyond Moralizing - Corporate Social Responsibility and Business Ethics are coming of age in business practice and as a teaching and researc...
Is the Business of Business Business? - Fremtidens firma har ikke en, men tre forskellige bundlinjer. Den tager et socialt ansvar og kæmper for at gøre jorden t...
Trust us - top 50 - Novo Nordisk ligger nummer 2 når SustainAbility kårer verdens top 50 udi kunstarter som etik og bæredygtighed i “Trust U...
Formidling af CSR - Al troværdighed omkring arbejdet med CSR forudsætter, at der er en synlig og logisk kobling til virksomhedens forretning...
Corporate values og responsibility - Der er de seneste år kommet utrolig meget fokus på virksomhedernes corporate values og responsibility. Værdier, etik, mo...
Conspicuous Responsibility:Communicating Responsibility – to Whom? - It is not the aim of this article to discuss whether companies should invest or communicate more or less on social init...
Values – the Necessary Illusions - When the idea of using values in organisations was introduced in Denmark in the late 1980s, the aim was normative and i...
CSR - a religion with too many priests? - K-forum bringer her et interview med managementguruen Michael Porter fra hans besøg på EABIS-konferencen på CBS i septem...
Corporate Governance & CSR – to alen ud af et stykke? - K-forum har interviewet Steen Thomsen, Professor ved Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse på CBS, om...
Realistisk CSR - Læs om CSR ud fra en økonomisk-teoretisk synsvinkel. Hvordan giver det mening at tale om CSR? Og hvordan udmønter det si...
Det store demokrati-eksperiment - Virksomhederne politiseres og tager del i løsningen af samfundsproblemer. Den opgave har regeringerne ikke længere råd t...
CSR: Den strenge profet og hans frivillige venner - Tanken om virksomhedernes sociale ansvar står foran et tilbageslag. Svaret er et opgør med frivilligheden og en større r...
Omdømme med rettidig omhu - ”How to build and sustain a strong reputation?”. Sådan lød overskriften på et seminar arrangeret af Reputation Institute...
What Matters Most: CSR - Hvis virksomheder vil overleve og have succes, er det simpelthen en nødvendighed at de tager et socialt ansvar, siger Je...
PSYKOPAT A/S - Det er ikke kun din chef som er psykopat. Filosoffer og verdenskendte psykiatrer har analyseret den moderne virksomhed. ...
Nike Did It - Nike betyder sejr på græsk, og at overvinde sig selv er, som bekendt, det største kunststykke. Nike, producenten af spor...
The seven arguments against CSR - If the arguments against a socially responsible approach were widely accepted, nobody would even be talking CSR because ...
Arla uden rettidig omtanke - Danskernes modstand mod Arla har altid været en smule gådefuld. For blot få år siden kom Arla ud med flotte tal for dere...
Dit ansvar! Ny CSR-håndbog - Man har i efterhånden lang tid talt om, at samfundets sammenhængskraft er knyttet op på den enkeltes sociale ansvarlighe...
Hvordan kommunikeres CSR? - Virksomheders sociale ansvar eller Corporate Social Responsibility er et af nutidens mantraer, som vinder større og stør...
Speciale: Troværdig kommunikation af CSR - Vi kender alle glæden ved at udvise ansvarlighed over for vores medmennesker eller for samfundet som helhed. Denne ansva...
Fjendskab er fremtiden - Fjendskab er et rigtig godt udgangspunkt for et progressivt samarbejde. NGO’en, konkurrenten eller andre, der tidligere ...
CSR +/- - Har organisationer et etisk ansvar, eller har de ikke? Hvad taler for en CSR-strategi og hvad taler imod? Vi kigger nærm...
CSR-fælden - Den strategiske kommunikation af CSR indeholder et farligt krisepotentiale. Ved eksplicit selv at kommunikere retningsli...
CSR kommunikationsplanen fra A til C - Sociale og miljømæssige udfordringer spiller en stadig større og større rolle for danske virksomheder og mange ser Co...
Den Sociale virksomhed med stort S - Nobelprismodtager, grundlægger af Grameen-bank og ophavsmand til konceptet om mikrolån, Muhammad Yunus, præsenterer i de...
Red CSR-rapporten fra sig selv - CSR-rapporten skaber sjældent den forventede værdi af to årsager: Den når ikke ud til de vigtigste interessenter, og alt...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

27 JOB

Engagementschef

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.