Corporate values og responsibility

Skrevet af

Pernille Mow-Nielsen

6 artikler

0 indlæg

Der er de seneste år kommet utrolig meget fokus på virksomhedernes corporate values og responsibility. Værdier, etik, moral og social ansvarlighed er blevet begreber, som virksomhederne dagligt må forholde sig til. De tvinges til i langt højere grad end før at inkorporere corporate values og responsibility i deres kommunikation og branding.

Danske virksomheder er en del af en international verden, som på ingen måde kan betragtes som stabil og homogen – tværtimod. Samtidig er de en del af den danske velfærdsstat, og de spiller en afgørende rolle i de sociale og miljømæssige problemer, som de seneste år har været i højsæde på den politiske agenda. Værdier og social ansvarlighed er derfor for danske virksomheder blevet en vigtig del af deres corporate identity.

Bogens fire perspektiver
Bogen ”Corporate Values and Responsibility” tager fat på den rolle, som corporate values og social responsibility spiller i danske virksomheder. Den indeholder en samling af 29 artikler, skrevet af 26 forskellige forfattere. Intentionen med bogen er at give et bud på, hvordan den danske corporate agenda ser ud. I bogen betragter forfatterne det danske landskab inden for corporate values og social responsibility ud fra fire forskellige perspektiver: et politisk, et corporate, et akademisk og et mediarelateret perspektiv.

Ifølge Mette Morsing og Christina Thyssen er stakeholder-perspektivet et af de vigtigste aspekter inden for corporate social responsibility (CSR). Bogen tager derfor udgangspunkt i netop stakeholder-perspektivet og forsøger at give læseren et indtryk af corporate values og corporate social responsibility set ud fra virksomhedens samlede netværk af stakeholders.

Teori og praksis
Bogen indeholder både teoretiske analysemodeller, kritiske refleksioner og perspektiveringer til området CSR; samt konkrete virksomhedscases. Formålet med denne blanding har været at skabe en bog, der tager højde for både teori og praksis, og som inkorporerer det akademiske med det rent forretningsmæssige aspekt.

Forfatterne og bogens opbygning
Forfatterne til artiklerne er nøje valgt ud fra det kriterium, at de alle har været med til at gøre værdier og social ansvarlighed til en vigtig del af danske virksomheders corporate strategies. Man har valgt at bygge bogen op omkring en lang række korte artikler med fokus på corporate values og responsibility frem for nogle få dybdegående artikler om emnet. På den måde får læseren et bredere indblik, hvilket netop har været hensigten med bogen og de fire hovedperspektiver.

Points of departure
Bogen er delt op i seks temaer, som ifølge Mette Morsing og Christina Thyssen alle er centrale områder inden for corporate values og responsibility i Danmark. Det første tema er Points of departure. Denne del giver læseren et indblik i nogle centrale aspekter omkring corporate values and responsibility, samtidig med at den tager fat på det historiske aspekt af emnet - set ud fra et dansk synspunkt.

Leadership
Anden del, Leadership, beskæftiger sig med en række parametre, som er vigtige i det øjeblik, corporate values and responsibility skal inkorporeres i virksomheden, ikke blot på det ledelsesmæssige niveau men også blandt medarbejderne. Artiklerne fokuserer især på, hvordan en virksomhed bevæger sig fra en form for ledelse mod et nyt ledelsesparadigme og de konsekvenser, det har for virksomheden og dens medarbejdere.

Communication
Communication udgør tredje del af bogen og består af en række artikler, der ser på, hvordan virksomhederne får kommunikeret, at de har integreret corporate values and responsibility i virksomheden. Der er ingen tvivl om, at en socialt ansvarlig virksomhed vækker nogle positive associationer hos interessenterne. Men artiklerne ser også på den balance, der er, mellem hvornår virksomhederne roser sig selv eller kommunikerer ”for meget”, og hvornår man kan tale om en ”passende” balance i kommunikationen.

Partnerships
Partnerships er overskriften på fjerde artikelrække i bogen. Artiklerne tager fat på de alliancer, som den danske regering siden midten af 1990’erne har forsøgt at stable på benene med danske og nordiske virksomheder, således at man sammen kan forsøge at løse de stigende sociale problemer.

Reporting
Bogens femte del præsenterer fire artikler, der alle beskæftiger sig med, hvordan man lovgivningsmæssigt ser på virksomhedernes corporate values and responsibility. Skal virksomhederne stå til regnskab for deres corporate values og responsibility? Betyder det noget for eventuelle investorer? Og hvilke fordele og ulemper er der ved at indføre en form for lovgivning både på et nationalt og et internationalt plan? Det er nogle af de spørgsmål, som bogens femte del giver svar på.

Competitiveness
Sjette del, competitiveness, tager fat på, hvorvidt virksomhedernes corporate values and responsibility kan ses som et konkurrenceparameter. Derudover ser artiklerne på, om det overhovedet kan betale sig at være socialt ansvarlige, det vil sige, hvorvidt der er en sammenhæng mellem virksomhedernes inkorporering af social responsibility og deres måde at agere på det finansielle marked.

Et nuanceret billede
Bogen ”Corporate Values and Responsibility” giver et godt indblik i et område, der de senere år er blevet vigtigere og vigtigere for virksomhederne. Den kommer godt omkring de forskellige aspekter inden for emnet, hvilket gør, at læseren får et nuanceret billede af de parametre, der gør sig gældende, når vi taler corporate values and responsibility. Bogen henvender sig især til virksomhedsledere og studerende, der beskæftiger sig med contemporary business. Men der er ingen tvivl om, at virksomheder, der har eller overvejer at inkorporere corporate values and responsibility i deres business strategy, kan hente inspiration og nyttige informationer i bogen.


Læs lektor Mette Morsing artikel: Conspicuous Responsibility:
Communicating Responsibility – to Whom? fra antologien


Læs professor Ole Thyssens artikel: Values – the Necessary Illusions fra antologienCORPORATE VALUES AND RESPONSIBILITY
Forfatter: Mette Morsing & Christina Thyssen
Forlag: Samfundslitteratur
1 udgave 22-09-2003
ISBN: 8759310839
308 sider
Pris: 298,00Relaterede artikler

CSR: Den strenge profet og hans frivillige venner - Tanken om virksomhedernes sociale ansvar står foran et tilbageslag. Svaret er et opgør med frivilligheden og en større r...
Corporate branding: 2 bølge - I 1988 køber Philip Morris - i dag kendt som Altria - virksomheden Kraft Foods for 13,1 milliarder dollar. Philip Morris...
Forom og bagom Corporate Communication - Corporate Communication har vundet indpas som et af kommunikationsbranchens helt centrale buzz words. Christensen og Mor...
Hvordan kommunikeres CSR? - Virksomheders sociale ansvar eller Corporate Social Responsibility er et af nutidens mantraer, som vinder større og stør...
Nike Did It - Nike betyder sejr på græsk, og at overvinde sig selv er, som bekendt, det største kunststykke. Nike, producenten af spor...
Speciale: Troværdig kommunikation af CSR - Vi kender alle glæden ved at udvise ansvarlighed over for vores medmennesker eller for samfundet som helhed. Denne ansva...
CSR: Misforstået medfølelse? - CSR er misforstået medfølelse. Det er det kontroversielle budskab fra den berømte økonomiprofessor David Henderson. I de...
At kommunikere CSR - Forbugere gider ikke læse rapporter, men vil træffe valget, mens de handler. Derfor skal det etiske helst knyttes direkt...
CSR +/- - Har organisationer et etisk ansvar, eller har de ikke? Hvad taler for en CSR-strategi og hvad taler imod? Vi kigger nærm...
CSR-fælden - Den strategiske kommunikation af CSR indeholder et farligt krisepotentiale. Ved eksplicit selv at kommunikere retningsli...
CSR kommunikationsplanen fra A til C - Sociale og miljømæssige udfordringer spiller en stadig større og større rolle for danske virksomheder og mange ser Co...
Den Sociale virksomhed med stort S - Nobelprismodtager, grundlægger af Grameen-bank og ophavsmand til konceptet om mikrolån, Muhammad Yunus, præsenterer i de...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

28 JOB

Projektudvikler

Se alle job Indryk job

Job

PR Manager

Frist: 31. januar

Studentermedhjælper

Frist: 19. februar

Formidler til politisk stabsfunktion

Frist: 19. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.