Brugerens Blik. Web-tv som fodfæste i det globale rum

Skrevet af

Runa Sabroe

1 artikler

0 indlæg

Iben Larsen

1 artikler

0 indlæg

Specialet handler om web-tv, og om hvordan denne mediehybrid indskriver sig i det globale samfund. Web-tv er først opstået inden for de seneste år og fremstår som en hybrid mellem tekst- og grafikbaserede hjemmesider på Internettet og levende billeder, der vidner om arven fra det traditionelle tv-medium. Der er tale om et uhyre dynamisk felt, hvis udvikling foregår løbende og hele tiden peger i nye retninger.

Download speciale:”Brugerens Blik. Web-tv som fodfæste i det globale rum" i pdf her

Hvem ser web tv?
Specialet er en balancegang mellem at indfange øjeblikket på en hurtigt skiftende scene og forankre disse observationer i generelle analyser af samtiden, der peger på nogle længerevarende tendenser. Da der kun foreligger et yderst sparsomt materiale om web-tv som fænomen er specialet en bevægelse ind i et forskermæssigt ukendt område, hvor web-tv belyses via andre forskningsområder. Ved at inddrage teorier om netværkssamfundet og medieudviklingen inden for tv og Internettet udpeges de generelle vilkår for det moderne menneske i et globalt samfund og den rolle, de elektroniske medier spiller i denne forbindelse. Samtidig bygger specialet på en kvalitativ brugerundersøgelse med udgangspunkt i brugerne af to forskellige web-tv-stationer: Superchannel og det hedengangne TVropa.

Superchannel og det hedengangne TVropa
De to kanaler repræsenterer web-tv-feltets spændvidde. Superchannel er en multikanal, som består af en række interessegrupper, som selv producerer indholdet til kanalen. Brugernes aktive indsats i produktionsprocessen reflekteres ikke bare i programindholdet, men også i lokalsamfundet hvor brugerne via web-tv tildeles et talerør og en mulighed for at udvide deres sociale netværk. TVropa fremstår på den anden side som en kanal, der i høj grad mimer det traditionelle tv-format, men det æstetiske og ikonografiske udtryk sætter langt højere krav til brugernes navigationsevner. Kanalens avancerede site udfordrer brugerne og muligheden for at se programmerne on-demand og appellerer derfor til en særlig gruppe unge mennesker, som sammensætter og skaber deres eget værested i tid og rum via dette medie.

Modernitetsbegrebets dikotomier
I specialet argumenterer vi for, at web-tv kan anskues som et symptom på det moderne samfund. På samme tid understreger vi dog, at web-tv udgør en platform, som gør brugerne til aktive medspillere i det moderne samfund. Modernitetsbegrebet er sammensat af en række dikotomier: kollektiv versus individuel, lokal versus global, fri versus kontrolleret, innovatører versus medløbere. Ved at interessere sig for og anvende web-tv opnår brugerne kompetencer i at omstille sig hurtigt, hvilket i høj grad er påkrævet i det moderne samfund. Indlæst i denne optik, udgør web-tv en træningsplads. Det nye medieformat reflekterer både i indhold og udtryksformer livsvilkårene i samtiden. Dette gør sig gældende både for TVropas unge IT-elite og Superchannels mindre trænede brugere. Begge brugertyper forsøger således via web-tv at finde fodfæste i den moderne globaliserede verden.

Specialet er skrevet af Cand. mag. i Medievidenskab, Iben Larsen og Runa Sabroe
e- mail: post@ibenlarsen.dk

Relaterede artikler

Fra sofadyr til Tv-producer - Hvad er det egentlig for muligheder, der åbnes op for, når tv-mediet rykker ud på internettet? Det danske projekt Superc...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

40 JOB

Storyteller

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Kommunikationskonsulent

Frist: Hurtigst muligt

Communications Manager for Retail

Frist: 30. september

Kommunikationsrådgiver

Frist: 3. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.