Speciale om ministerens særlige rådgivers rolle
Borgen er uendeligt langt fra virkeligheden

Skrevet af

Nicolai Høtoft

1 artikler

0 indlæg

Sandra Cecilie Manata

1 artikler

0 indlæg

Opmærksomheden omkring ministrenes særlige rådgivere, populært kaldet spindoktorer, har taget markant til de seneste år, både i nyhedsdækningen og inden for kommunikationsforskningen. Det skyldes blandt andet, at de nye politiske aktører gennem en række spektakulære skandalesager har misbrugt deres beføjelser i skyggespillet for ministeren. I offentligheden tillægges de derfor en betydelig magt og indflydelse i dansk politik og nyhedsdækningen heraf.
Dette speciales resultater bryder med denne forsimplede og unuancerede karakteristik.
 
For på trods af rådgiverens centrale position i det politiske maskinrum ved man forbavsende lidt om deres praksis og indflydelse på den politiske nyhedsdækning og politikkens udformning.
 
Med vores speciale har vi derfor forsøgt at komme til bunds i, hvor meget magt den særlige rådgiver reelt har inden for politik, journalistik og embedsværket. Med et omfattende interviewmateriale bestående af 29 interviews med nogle af de mest indflydelsesrige personer inden for de tre områder giver dette speciale et hidtil uset indblik i en ellers for offentligheden skjult verden.
 
Specialet tager udgangspunkt i mediernes stigende betydning i dansk politik og ser de særlige rådgivere som afspejling af medialiseringen. I analysen præsenteres et komplekst og mangfoldigt billede af de særlige rådgivere, hvis indflydelse er langt mere nuanceret end det gængse billede.
 
Analysen viser en række interessante udviklingstræk:
  • Den traditionelle rådgivertype, presserådgiveren, er blevet af mere strategisk karakter.
  • Der er en række stærke uformelle spilleregler mellem rådgiveren og journalisten på Christiansborg, som både begrænser og giver rådgiveren indflydelse på fremstillingen af ministeren.
  • Der er opstået en ny type særlig rådgiver, en politisk-strategisk rådgiver, som er en nyskabelse i dansk politik ved at skulle bistå embedsværket med den partipolitiske udvikling.
  • Embedsværkets betydning og indflydelse på den politiske udformning er ubestridelig og meget magtfuld, men den udfordres i stigende grad af en intens og omstillingsparat dækning af det politiske nyhedsstof.
Specialet rundes af med en demokratisk diskussion af de særlige rådgiveres rolle for den offentlige debat. Her er argumentet, at mediernes opmærksomhed på politik som udtryk for strategiske og manipulative spil om magten ikke alene kan tilskrives den særlige rådgivers praksis og indflydelse.

Det skal snarere ses som udtryk for mediernes kommercielle pres og den skærpede vælgerkonkurrence blandt de politiske partier.
 
Specialet er skrevet på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og modtog karakteren 12.
 
 

Relaterede artikler

Spindoktorernes bibel - De danske ministre bliver mere og mere afhængige af deres særlige kommunikationsrådgivere, spindoktorerne. I dag udkomme...

Giv din stemme

19 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

57 JOB

Chef for innovationspolitisk kommunikation

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.