Bank-bashing eller bank-washing
Til kaffe hos Kolding

Skrevet af

Mikkel Skov Petersen
Journalist
Kforum

152 artikler

84 indlæg

Danske Bank med CEO Eivind Kolding i spidsen forsøger at inddæmme New Normal-fadæsen ved at holde fortrolige kaffemøder med udvalgte kritikere, der efterfølgende offentliggør referater af debatterne på nettet. Velkommen til The True New Normal.
Danske Banks vanskeligheder fortsætter, og nu sværger banken til kaffeaftaler med udvalgte kritikere som modtræk til den sønderlemmende kritik af deres kampagne »New Normal demands New Standards«, der senest har kunnet læses i Harvard Business Review og Wall Street Journal.
 
Banken har inviteret udvalgte kritikere til kaffe med deltagelse af topchef Eivind Kolding. Bl.a. bloggeren Lars-Emil Woetmann, der har fremstillet en parodi på Mensch’ velkendte og elskede kommunikeer. Woetmann har på sin blog bragt en slags referat fra mødet mellem bank og blogger.
 
Onsdag den 19. december 2012 kl. 11.30 var det så Occupy Copenhagens tur til at gæste bankens hovedsæde til kaffe og debat. Mødet foregik uden kameraer og journalister, efter ønske fra Danske Bank.
 
Henne hos Eivind
Beslutningen om at takke ja til invitationen har mødt kritik fra bevægelsen eget bagland, der frygtede at bank-bashing bliver til bank-washing, og at Occupy således gik bankens ærinde.
 
For at undgå yderligere mytedannelse om bevægelsens intentioner og mødets indhold, valgte også Occupy-repræsentanterne, trods bankens ønske, at offentliggøre deres version af debatten i form af et stikordsreferat.
 
Af referatet fremgår det, at Danske Bank er uenig i Occupy-bevægelsens grundlæggende kritik af banksektoren, men at man arbejder på tre initiativer, der skal skabe balance mellem samfundsansvar og aktionærinteresser. Nemlig indførelse af et gælds- og renteloft for de økonomisk svageste kundegrupper, et forslag til kompensation til staten for kapitalindskuddet i bankpakke 2, samt et stop for spekulation i fødevarepriser.
 
Referatet blev publiceret ca. en time efter mødets afslutning, og bliver i skrivende stund delt rundt omkring på internettet.
 
 
Begivenhedshacking
Kaffeaftalen som mediebegivenhed gør den også til en styrkeprøve mellem budskaber. Bankens interesse er at signalere forbrødring og mindelig debat, og Occupy Copenhagens interesse er at fastholde konflikten mellem banker og samfund.
 
Den endelige afvikling af begivenheden er således et resultat af en forhandling om setting, billeder og åbenhed. Danske Bank ønskede ikke medietilstedeværelse under selve mødet, på trods af Occupys ønske om fuld transparens. Bevægelsen havde således allerede en forhåndsaftale med DR, der gerne ville dække mødet.
 
Medierne måtte vente udenfor under mødet mellem aktivister og bank
 
Occupy har altså i stedet valgt at lægge deres version af debatten på nettet umiddelbart efter mødets slutning, samtidig med at de var aktive på Twitter før og efter.
 
Vi holdes orienteret via Twitter – ’Det eneste vi ved er at I virkede overraskede’
 
Bolden ligger herefter igen på Danske Banks banehalvdel, og de kan vælge at afholde sig fra at kommentere Occupys udlægning eller at give deres version. Uanset hvad banken vælger, er amatørerne fra Occupy, trods bankens ønske om lukkethed, umiddelbart sluppet bedre fra varetagelsen af egne interesser, end Danske Banks professionelle k-folk.
 
Danske Bank har efter offentliggørelsen af Occupys referat ifølge Børsen afvist, at der vil blive tilbudt kompensation til staten for kapitalindskuddet i bankpakke 2.
 
Klage til Forbrugerombudsmanden
Danske Banks problemer i kølvandet på deres New Normal-kampagne er som bekendt velbeskrevet her på Kforum.
 
Da kritikken af bankens selvfremstilling (som Kforum har kaldt redwashing) havde nået sit point of no return, og kritikken derfor krævede en konkret reaktion, trak banken billedet med eksplicit reference til Occupy Wall Street tilbage fra kampagnen.
 
Denne melding blev givet kort tid efter, at banken var blevet indklaget for Forbrugerombudsmanden for bl.a. vildledende markedsføring og greenwashing.
 
Danske Bank indklaget for Forbrugerombudsmanden
 
Man kunne have forventet, at denne tilbagetrækning ville tage luften ud af stormløbet på bankens egen Facebook-side og i mediernes debatspalter. Den dårlige omtale er dog ufortrødent fortsat.
 
Børsen kunne forleden berette, at et voldsomt antal af bankens egne kunder taler negativt om banken, og at det nuværende imagekrise kan koste banken dens førerposition på det danske marked.
 
Kresten Schultz Sørensen på Twitter: Ouch
 
Senest har kritikken nået Harvard Business Review og Wall Street Journal  og dermed et globalt publikum.
 
Ouch.
 
 
---
 

Kommentarer

Få nyhedsbrev

25 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.